Flere indsigelser til vedtaget spildevandsplan

Guldmajsgrøften.

Flere indsigelser til vedtaget spildevandsplan

17. februar 2015 - kl. 15:49 - af

Spildevandsplan 2012-16 for hele Frederikshavn Kommune er i denne tid pĂĽ vej til endelig godkendelse i det politiske system.

Forud har planen vÌret fremlagt til offentlig høring i to omgange, senest i efterüret 2014. Der er kommet en rÌkke indsigelser til planen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) for Frederikshavn/LÌsø har noteret sig, at spildevandsplanen bl.a. fokuserer pü de forøgede regnmÌngder, sÌrligt i de store og mellemstore byer. DN anfører, at de gamle fÌllessystemer pü kloakken giver mange ürlige overløb til recipienten og overbelastning af de offentlige renseanlÌg. DN finder planens hündtering af enkeltudledninger i det übne land velkommen, idet udledningerne har vÌret et stort problem i mange ür. DN noterer sig endvidere, at der er rimelig overensstemmelse mellem Vandhandleplanerne og intentionerne.

DN har her ud over kun nogle få anbefalinger eller præciseringer: Buttergrøften og Grøft Nord er udpeget til ”offentligt kloakanlæg”. Det finder DN ikke rimeligt i en tid, hvor man i turistarbejdet markedsfører Skagen og den kulturhistoriske Sønderstrand. De to udløb er lejlighedsvis spildevandsbelastede.

Kommunens kommentar hertil er, at Grøft Nord samt Buttergrøften i forbindelse med Frederikshavn Byråds vedtagelse i marts 2010 af spildevandstillæg nr. 3 til ”Spildevandsplan 2005” for den tidligere Skagen Kommune blev overtaget af Frederikshavn Forsyning som kloakanlæg. Grøft Nord er et offentligt kloakanlæg fra tilløb til Grøft Nord og ca. 310 m mod øst frem til Buttergrøften. Buttergrøften er offentligt kloakanlæg fra rundkørslen ved Buttervej/Bøjlevej og frem til udløbet på Skagen Nordstrand. Buttergrøften anvendes til afledning af separat regnvand samt nødoverløb fra Skagen Renseanlæg.

Ved revisionen af spildevandsplanen Ìndres status ikke for de 2 grøfter. Nedklassificering af grøfterne Ìndrer ikke pü vandsammensÌtningen i grøfterne, og der er süledes set fra kommunal side ikke tale om übne kloakrender.

Der er ingen overløbsbygvÌrker, som aflaster til Buttergrøften og Grøft Nord. Der findes et nødoverløb ved en pumpestation, som i forbindelse med driftsstop kan belaste grøfterne med spildevand.

Danmarks Naturfredningsforening kan generelt ikke acceptere udledning af colibelastet og urenset spildevand til natur og havmiljø, bl.a. af hensyn til badevandskvaliteten langs kysterne. Man vil sÌrligt tage afstand fra udledning af spildevandsbelastet overfladevand til Sønderstrand fra Guldmajsgrøften i Skagen.

Center for Teknik og Miljø er opmÌrksomt pü disse forhold, og der foregür et samarbejde med Frederikshavn Spildevand om at fü forholdene bragt i orden. Man püpeger, at der ingen udledning er af spildevandsbelastet overfladevand fra det offentlige kloaksystem til Guldmajsgrøften. Den eksisterende ledning er et separat regnvandsudløb. Der var tidligere registreret Ecoli bakterier i Guldmajsgrøften, men ürsagen (fejlkoblinger) til dette er lokaliseret og udbedret. Der arbejdes pü et tillÌg til spildevandsplanen for Skagen Nordby, hvor der fremadrettet skal ske afledning af regnvandet i Skagen Havn i stedet for til Guldmajsgrøften.

Center for Teknik og Miljø har herefter indstillet til politikerne, at der ikke foretages Ìndringer i planen.

”Borgermødet” i Skagen er fremkommet med en række kritiske indsigelser. Borgermødet mener bl.a., at det er direkte pinligt, at det rådgivende firma har anvendt en skabelon fra en anden kommune som udgangspunkt for spildevandsplanens tekstdel.

Borgermødet mener endvidere, at indholdet af dets klage til Miljø- og NaturklagenÌvnet over manglende miljøvurdering af det første forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2012-2015, som blev offentliggjort i august müned 2012, skulle have vÌret medtaget i den efterfølgende miljøvurdering af det nu fremsatte forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2012-2016.

Borgermødet påpeger forskellige formuleringer om Vandrammedirektivet, og Borgermødet mener, at formuleringerne omkring Grøn Kommune: ”Frederikshavn Kommune deltager i samarbejder med henblik på i langt højere grad at integrere klima, bæredygtighed og vedvarende energi i kommuneplanen” er ”flotte ord og ingen handling”. Det er Borgermødets opfattelse, at et byråd godt kan vedtage en spildevandsplan, men at Naturstyrelsen efterfølgende har tilsynspligten og retten til at give udledningstilladelse til udledning af separat overfladevand. Borgermødet gør opmærksom på, at selv om Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke kan ankes til anden administrativ myndighed, må Byrådet være indstillet på at kunne

blive gjort personligt juridisk ansvarlig herfor, hvis ByrĂĽdet pĂĽ forhĂĽnd er gjort opmĂŚrksom pĂĽ, at man vedtager noget ulovligt.

Borgermødet gør ogsü opmÌrksom pü, at indsigelser til Klimatilpasningsplanen ikke er indarbejdet. Borgermødet gør ligeledes opmÌrksom pü, at der skal vÌre overensstemmelse mellem Spildevandsplanen og lokalplaner og sÌrligt bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning.

 

Kommentarerne fra Center for Teknik og Miljø samt yderligere nogle indsigelser kan findes via dette link:

http://frederikshavn.dk/meetings/%C3%98konomiudvalget%20(%C3%85ben)/2015/11-02-2015/Referat%20(%C3%85ben)/%C3%98U-11-02-2015%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf

og sĂĽ scrolle frem til siderne 56-69.

 

Tekst af Per Rye

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Flere indsigelser til vedtaget spildevandsplan' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

Š 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter ogsü tredjeparts statistik-software som anvender cookies, sü vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at lÌse avisen uden at der lagres cookies pü din computer, sü ved at fortsÌtte accepterer du automatisk.

ACCEPTER