Økonomiudvalget har set på den kommunale økonomi

Økonomiudvalget har set på den kommunale økonomi

25. april 2015 - kl. 9:50 - af

Økonomiudvalget har afholdt ordinært møde med 24 punkter på dagsordenen.

Som første punkt fik udvalget en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status, specielt med fokus på kommunens likviditet. Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug, som var kendt ved seneste månedsskifte. Økonomiudvalget tog efter direktionens indstilling orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget har desuden behandlet regnskaber for 2014 og budgetter for 2015. Fra direktionen forelå en indstilling til Økonomiudvalget om over for Byrådet at anbefale, at en afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget godkendes, at regnskabet overgives til revision, at de samlede overførsler på 125,711 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 2015 med 19,863 mio. kr. til drift, 99,668 mio. kr. til anlæg og 6,18 mio. kr. til landbyggefonden, at den samlede overførsel finansieres ved yderligere låneoptagelse på 66,495 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 59,216 mio. kr., at den hidtidige procedure med bankbøger fastholdes, at der frigives op til 100.000 kr. af over-/underskud af overførslen fra 2014 til 2015, og endelig at eksternt finansierede projekter frigives.

Økonomiudvalget valgte at anbefale indstillingen med den tilføjelse, at budgettet for 2015 – uanset overførsler – fortsat er omfattet af 3 økonomiske målsætninger: overskud på ordinær drift med minimum 150 mio. kr., skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. samt en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr.

Blandt øvrige punkter var godkendelse af lokalplan for minigolfanlæg i Skagen samt kystsikring ved Gl. Skagen. Der er drøftet vandhandleplan og spildevandsplan, årsregnskaber for havnene i Frederikshavn og Skagen, strukturændringer på beredskabsområdet, status fra Ejendomscentret, vedtagelse af boligpolitik m.v.

Økonomiudvalget har også besluttet efter indstilling fra kommunaldirektøren at sige ja til 3 sponsoraftaler. De sker i alle tilfælde med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinjer for eliteidræt og af afsatte budgetbeløb. Sponsoraftalen med Frederikshavn Golfklub er på 20.000 kr. med tilbudte modydelser. Med Elite Nord ang. White Hawks i ishockey lyder sponsoraftalen på 200.000 kr. med modydelser som tilbudt. Endelig er også godkendt en sponsoraftale med Vendsyssel Elite Badminton på 175.000 kr. med modydelser som tilbudt.

 

Tekst af Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Økonomiudvalget har set på den kommunale økonomi' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger