Tilbagebetaling af kontanthjælp på Byrådets bord

Tilbagebetaling af kontanthjælp på Byrådets bord

27. maj 2015 - kl. 13:53 - af

Frederikshavn Kommune skal hurtigst muligt efterbetale kontanthjælp eller uddannelsesydelse til de borgere, der har fået trukket i deres ydelse på baggrund af ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelse efter loven om aktiv socialpolitik.

Således udtrykker byrådsmedlem Ida Skov (Enhedslisten) et punkt, hun har anmodet om at få sat på dagsordenen på byrådsmødet i dag den 27. maj.

Begrundelsen for drøftelsen skal ses i, at der er blevet indgivet en klage til tilsynet for kommunerne over Frederikshavn Kommunes håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens § 2 b. I klagen henvises til 4 borgere, der har været udsat for, at kommunen ikke vil følge Ankestyrelsens principafgørelse eller den vejledning, STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) sendte til kommunerne i starten af marts måned.

Ida Skov henleder Byrådets opmærksomhed på, at det af vejledningen og principafgørelsen tydeligt fremgår, at en afgørelse om, at et par skal anses for samlevende og dermed har gensidig forsørgelsespligt efter lov om aktiv socialpolitik, skal meddeles til dem, afgørelsen vedrører, for at have virkning. Det vil sige, at afgørelsen både skal meddeles ansøgere og samlever. Afgørelsen har derfor ikke virkning, før den er meddelt til begge parter. Afgørelser, der ikke er meddelt såvel ansøger som samlever, kan derfor efter Ida Skovs opfattelse ikke håndhæves, og kontanthjælpssystemet kan ikke beregne uddannelses- eller kontanthjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende, før end såvel ansøger som samlever har fået afgørelsen meddelt.

Af vejledningen og principafgørelsen fremgår det desuden, at der ligeledes skal meddeles, hvilke begrundelser, der ligger til grund for afgørelsen om, at parret skal forsørge hinanden, og at den ene part derfor skal trækkes i ydelse. Afgørelse med begrundelser skal sendes til både ansøgeren og samleveren, så begge parter har mulighed for at kommentere afgørelsen, inden den kan træde i kraft.

Ida Skov finder, at der er indlysende fejl i sagsbehandlingen, og at Frederikshavn kommune ikke har levet op til disse krav. Desuden har kommunen i flere tilfælde skrevet til borgeren og forlangt, at vedkommende skulle udfylde en samlivserklæring som betingelse for at få kontanthjælp. Herefter har kommunen brugt erklæringen til at begrunde vurderingen af, at parret er samboende. Dette er ulovligt, anfører Ida Skov.

På baggrund af ovenstående foreslår Ida Skov, at efterbetalingen af ydelser til de borgere, der skal have efterbetalt ydelser pga. ugyldige afgørelser hos kommunen, sker hurtigst muligt.

Hvis borgerne fortsat skal vente på, at klagerne behandles i tilsynet for kommuner, vil de stå overfor en urimelig lang ventetid. Det er vigtigt, at en kontanthjælpsmodtager ligesom andre borgere får en sagsbehandling, der følger lovgivningen. Loven foreskriver, at når der ikke er foretaget en korrekt sagsbehandling, er afgørelsen ugyldig og skal ikke have virkning. Derfor skal de penge, der er trukket efter en ugyldig afgørelse, betales tilbage, påpeger Ida Skov.

 

Tekst af Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Tilbagebetaling af kontanthjælp på Byrådets bord' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger