Svar på åbent brev

Færdiggørelse af Cykelsti og landevej var en del af det åbne brev til Regionen.

Svar på åbent brev

26. juni 2015 - kl. 7:22 - af

For ca. 3 uger siden sendte Skagen Byting et åbent brev til Region Nordjylland. Herunder kan du se det åbne brev, og der under svaret fra Regionen.

Skagen Byting afholdt den 18. maj et velbesøgt møde med titlen Mulighedernes Land.

Mødet drejede sig om skævvridningen af Danmark og den deraf følgende nedgang i folketallet i f.eks. Skagen.

Forud for mødet og på mødet fik skagboerne mulighed for at formulere forslag, der kan vende udviklingen. Det blev på selve mødet til 30 realistiske forslag, som Skagen Byting den 12. august vil gennemgå forslag for forslag for at afgøre, hvad der videre skal ske med dem.

Enkelte forslag var møntet direkte på regionen: det drejer sig selvsagt om, at der gerne skulle være en akutbil i Skagen hele året rundt. Desuden opfordres regionens politikere – ligesom byrådets og folketingets politikere – til at beslutte at decentralisere opgaver, hvor dette er muligt. Endelig ønsker skagboerne regionens medvirken til at færdiggøre vejen mellem Skagen og Ålbæk (3 spor- cykelsti).

Alle forslag har væsentlig betydning for udvikling i beskæftigelsen og for bosætningen. Der er f.eks. flere lidt ældre mennesker, der vælger deres bopæl efter nærhed eller fremkommelighed til sygehuse, hvilket jo kan føre til fravalg af Skagen.

Vi regner med, at regionen vil tage forslagene alvorligt, fordi de er udtryk for skagboernes opfattelse af, hvad regionen kan bidrage med.

Venlig hilsen.
Mogens Eeg
Formand for Skagen Byting.

———————————–

Tak for jeres henvendelse omkring udviklingstiltag i Skagen, der er møntet på Region Nordjylland. Jeg vil nedenfor give en kort tilbagemelding på de enkelte forslag.

Akutbil i Skagen
Den nuværende beslutning om at indsætte en døgnbemandet akutbil i tre måneder om året er truffet i Regionsrådet så sent som 24. februar måned 2015. Som en del af beslutningen er det aftalen, at løsningen foreløbig kører ind til udgangen af 2016 og evalueres i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017.

Decentralisering af opgaver og fremkommelighed til sygehuse
Region Nordjylland har stor opmærksomhed på (senest i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi for 2015-2018) at alle områder i Nordjylland skal udvikles som ligeværdige lokalsamfund, der skal ses som ressourcer med forskellige
kvaliteter og potentialer, og som udgør en styrke i den regionale arbejdsdeling.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle regionale opgaver skal varetages ude i de enkelte lokalsamfund. Der er mange hensyn der skal tages i den sammenhæng.
I forhold til f.eks. regionens sygehuse, så er der som bekendt netop indgået en politisk aftale i Regionsrådet omkring ny sygehusstruktur, der skal være med til at sikre både faglige og økonomiske synergier på sygehusområdet. Vi skal bl.a. sikre at vi har bæredygtige enheder i årene fremover, hvor pengene bruges på patienterne frem for på bygningsdrift; vi skal sikre at vi har speciallægedækning, så vi kan opretholde vore sygehusfunktioner i Nordjylland.
Endelig er det et hensyn, at sikre en sygehusstruktur og en fordeling af funktioner, der giver færrest mulige skift mellem afsnit og sygehuse for patienterne. Alt i alt er det hensyn, der gerne skal sikre den bedst mulige behandling og servicering af regionens borgere indenfor de givne økonomiske rammer.

Jeg vil dog ikke undlade at nævne at vi med Vækstforum midler i de seneste år har støttet projekter der har til formål at udvikle det lokale erhvervs- og tursmeområde i Skagen, og dermed antallet af arbejdspladser. Konkret vil jeg nævne støtten på 8,4 mio. kr. til opførelse af nye bygninger til Skagen Skipperskole,  der har muliggjort en udvidelse af antal uddannelsespladser; støtten på2,4 mio. kr. og 2,2 mio. kr. til henholdsvis Skagen Museum og Skagen By- og Egnsmuseum, vis formål bl.a. har været at øge fokus på digital og interaktiv formidling; Endelig vil jeg nævne projektet på 1,3 mio. kr. til støtte af analyser, der havde til formål at undersøge betingelserne for, at krydstogtskibe kan lægge til ved Skagen Havn. Analyserne har skabt grundlaget for at havneudvidelsen i Skagen nu er igangsat.

Færdiggørelse af vejen mellem Skagen og Aalbæk
I forbindelse med kommunalreformen overgik de fleste amtsveje til Staten (Vejdirektoratet), herunder vejen mellem Skagen og Aalbæk. Det daværende amtsråd opfordrede ved overtagelsen Vejdirektoratet til at færdiggøre vejstrækningen.
Jeg bakker fortsat op om dette synspunkt, men jeg har ingen direkte mulighed for at agere i den forbindelse. Jeg vil derfor opfordre til at rette jeres henvendelse til Vejdirektoratet.

Med venlig hilsen
Ulla Astman
Regionsrådsformand

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Svar på åbent brev' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger