Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere

Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere

16. oktober 2015 - kl. 7:02 - af

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på udvalgets seneste møde en omfattende uddannelsesstrategi med overskriften ”Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere”. Strategien blev vedtaget med ”de faldne bemærkninger”, som det er noteret i mødets referat.

I indledningen skriver fungerende formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Pia Karlsen (V), at i Frederikshavn Kommune bliver adgangen til kvalificeret arbejdskraft en af de allerstørste udfordringer for at sikre vækst og udvikling af lokalsamfundet.

Med afsæt heri har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesstrategien ”Nutidens børn og unge – Fremtidens medarbejdere” beskriver, hvordan 45 %-målsætningen skal indfries i et tæt samarbejde mellem kommunens folkeskoler, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner. (I dag vælger ca. 25 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn Kommune en erhvervsuddannelse, mens knap 68 % vælger en gymnasial uddannelse.)

En gennemgang af hele materialet efterlader et indtryk af et endog særdeles ambitiøst projekt, som næsten med sikkerhed vil kunne opleve stærke ”modspillere” i form af de store kommunale besparelser på stort set alle budgetter.

”Vi vil have, at de unge i Frederikshavn kommune har et stort kendskab til de lokale virksomheder og de fremtidige kompetencebehov, ligesom de unge skal kende alle de lokale uddannelsestilbud. Vi har brug for, at de unge griber de muligheder, der ligger foran dem, derfor har vi som kommune en rolle i at udvikle robuste og nysgerrige børn og unge,” understreger Pia Karlsen.

Hun anfører, at for at opnå disse mål kræver det en samlet indsats fra mange parter, og folkeskolen skal være et væsentligt omdrejningspunkt. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget allerede besluttet at oprette en erhvervsplaymaker, der skal være igangsætter på denne opgave.

Af kompendiet fremgår, at udviklingsstrategien rammesætter de unikke muligheder, der er for at skabe positiv udvikling i Frederikshavn kommune ved at sætte en retning for de konkrete indsatser, der tilsammen skal skabe en positiv spiral, som realiserer mulighederne for vækst og mulighederne for mennesker, nemlig arbejdskraft som vækstmotor, nutidens unge og byerne som lokomotiver.

Der indtænkes 4 vækstspor, hvor Frederikshavn Kommune satser særligt på vækst inden for erhvervsområderne Energi, Det maritime, Fødevarer og Turisme & Oplevelser. Det er områder, hvor der forventes et væsentligt vækstpotentiale, og hvor der allerede på nuværende tidspunkt er mangel på faglært arbejdskraft.

Børne- og Ungepolitikken Frederikshavn Kommune i disse år danner grundlaget for en ensartet tilgang til og sammenhæng i arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende område eller med en mere målrettet indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken arbejder med fire pejlemærker: robusthed, potentiale, fællesskab og ”verden venter”.

Om skolepolitikken for Frederikshavn Kommune konstateres det, at man vil være bedre. Skolepolitikken angiver de skolepolitiske mål for skolevæsenet i kommunen. Omdrejningspunkterne er forbedrede faglige resultater, kontinuerligt arbejde med elevernes trivsel samt implementering af nye elementer i skoledagen som følge af folkeskolereformen. Emnerne uddybes under overskrifterne: Læring, motivation og trivsel, Hoved og hænder, Hjertet med, Form og fornyelse, Viden og samarbejde samt ”Fordi verden venter”.

I målsætningerne skorter det ikke på flotte ord om, at ved at have en tæt kobling mellem det, der foregå i det omkringliggende samfund og i folkeskolen, opstår der en stolthed hos de unge over det lokalområde, de kommer fra.

Oplægget peger på, at vi i Frederikshavn kommune er udfordret på, at når elever i folkeskolen skal træffe valg af uddannelse, så fokuserer de i højere grad på selve ungdomsuddannelsen frem for fremtidige jobmuligheder. Der er behov for en ændring i måden, hvorpå de unge træffer valg af uddannelse og ikke mindst et revideret syn på folkeskolens rolle i denne proces.

Der skal tænkes i udvikling af partnerskaber, som kan bidrage til udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer koblingen mellem skoler og erhvervsliv som fx ”Drivkraft og Survival Skills”. Partnerskabet skal bidrage til kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at øge vidensniveauet om fremtidens kompetencebehov samt fremme den faglige inddragelse af virksomhedsrelaterede problemstillinger i undervisningen. Partnerskabet skal endvidere arbejde målrettet på at øge tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser og sikre tilstrækkelige praktikpladser i lokalområdet. Erhvervsrepræsentanter i de 4 skolebestyrelser skal have til opgave at etablere dialog og aktivitet mellem skolen og det lokale erhvervsliv.

Gennem et systematisk fokus på især lokale karrieremuligheder skal vejledningsindsatsen af de unge bidrage til en øget søgning mod erhvervsuddannelserne.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal derfor kontinuerligt definere sin metode og aktiviteter med udgangspunkt i 45 %-målsætningen. Den samlede vejledningsindsats fra UU, forældre, lærere og andre professionelle voksne omkring den unge skal medvirke til at understøtte et kvalificeret valg af uddannelse samt en øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne. Vejledningsaktiviteter i både UU og folkeskolen skal i højere grad have målrettet fokus på job- og karrieremuligheder, så erhvervsuddannelserne bliver et velanset, anerkendt og ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser.

En forudsætning for øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne er at gøre de unge i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Alle unge skal derfor i grundskolen udfordres på deres valg af uddannelse.

Hvis man ønsker et detaljeret kendskab til strategier i og planer for temaet, kan der henvises til dette link:

http://frederikshavn.dk/meetings/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2015/08-10-2015/Referat%20(%C3%85ben)/BUU-08-10-2015%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf

og scrolle videre til siderne 57-72

Tekst af Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger