Boligforeningen Nordlys søger om dispensation

Boligforeningen Nordlys søger om dispensation

24. november 2015 - kl. 7:57 - af

Nür Byrüdet mødes til nÌste ordinÌre møde den 25. november er der pü dagsordenen et punkt med en ansøgning fra Boligforeningen Nordlys i Skagen, som søger dispensation fra lovens bestemmelser om dÌkning af lejetab og fraflytningstab via dispositionsfonden.

Ansøgningen vedrører ürene 2015 + 2016 + 2017, og der kan findes dÌkning via afdelingernes henlÌggelser i stedet for af boligforeningens dispositionsfond.

Ansøgningen begrundes med, at dispositionsfonden med udgangen af 2014 kun udgør 618.399 kr. – svarende til 1.205 kr. pr. lejemĂĽlsenhed. Den lave saldo i dispositionsfonden skyldes, at boligforeningen har vĂŚret forpligtet til at yde kapitaltilførsel og huslejestøtte til boligforeningens afdeling 1 + 4 i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for omrĂĽdet, som bl.a. resulterede i nedrivning af 100 almene boliger.

I perioden 2012 til 2014 er der via dispositionsfonden ydet tilskud til kapitaltilførsel og huslejestøtte med i alt 2.642.112 kr. Alle lejemål bidrager årligt til dispositionsfonden med beløb i henhold til lovgivningen – for tiden 544 kr. pr. lejemålsenhed.

Det forventes, at boligforeningens dispositionsfond med udgangen af 2017 vil være af en størrelse, så man igen kan yde støtte til afdelingerne – dog stadig ikke over 2/3 af minimum. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimum pr. lejemålsenhed – eller særlige forhold i øvrigt taler derfor – kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Kommunaldirektøren indstiller – af hensyn til boligforeningens økonomi – at det godkendes, at Boligforeningen Nordlys’ dispositionsfond i årene 2015, 2016 og 2017 ikke generelt dækker huslejetab og tab ved fraflytninger i afdelingerne, men at sådanne i stedet dækkes af afdelingerne. Dette er tidligere anbefalet af Økonomiudvalget.

 

Tekst af Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Boligforeningen Nordlys søger om dispensation' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
Š 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger