Læserbrev: Ålbæk Børnehave

Læserbrev: Ålbæk Børnehave

24. december 2015 - kl. 9:11 - af

Jeg kommenterede den 16. december2015 Laila T. Mose´s indlæg i /på Skagensavis om opbakning til en ny integreret privat institution i Ålbæk.

I denne anledning bad jeg Frederikshavn kommune direktion v. Heidi Becker Rasmussen, direktør for Børn, Kultur og Arbejdsmarked om at beskrive den aktuelle situation, så kortfattet som muligt. Jeg viderebringer hermed en lidt forkortet version med direktørens tilladelse:

Notat om planer for nye bygningsmæssige rammer til Aalbæk Børnehave:

Aalbæk Børnehave er i et midlertidigt lejemål og tidligere planer (2013) om at bygge nyt ved siden af skolen blev ikke gennemført. Derfor er det i BUU 20. august og ØU 9. september 2015 blevet en del af ”anlægsbudget for bygningsmæssige ændringer i Bæredygtigt Børneområde” at afsætte 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. til at ombygge en fløj af Aalbæk Skole til nye rammer for pladserne i Aalbæk Børnehave. Planen er ligeledes at udvide børnehaven med et antal vuggestuepladser til børn mellem 0-2 år. I planen ”Bæredygtigt Børneområde” er det besluttet at sigte mod, at også forældre i oplandsbyerne får valgmulig-hed mellem dagpleje og vuggestue.

Pladsantallet til de foreslåede 500 m2  til ombygning på Aalbæk Skole bygger på, at de nye lokaler skal rumme i alt 50 pladser til børn mellem 0-6 år i vuggestue og børnehave.

De seneste opgørelser over behovet viser tendens til et lidt lavere behov, da nogle børn i skoledistriktet har dagtilbud andre steder end Aalbæk.

NB: Disse tal er fastlagt uden at tage pladser i et eventuelt nyt privat tilbud med.

Pr. 1. januar 2016 er der 31 indmeldte børnehavebørn i Aalbæk Børnehave.  18 børn er i dagpleje i Aalbæk.

Antallet af børn i Aalbæk skoledistrikt født i 2010-2015, ligger forholdsvis stabilt på 17-21 børn pr årgang. Dog således at 2011-årgangen er større med i alt 29 børn. Antalsmæssigt svarer det fortsat til behov for en ca. 50 plads institution, men forbrugs- og søgemønstret betyder, at vi skal overveje om dimensioneringen burde være lidt lavere, fx 40-45 pladser. Der er pt. ikke tegn på at det faktiske børnetal er stigende, faktisk ser det ud til at 2015-årgangen bliver den mindste, det har været siden 2010 .

Den konkrete planlægning af ombygningen er aftalt til at begynde ultimo februar 2016 . Det er planen at medinddrage forældre- og medarbejderrepræsentanter i første idefase, så Ejendomscenteret får lokale input at arbejde videre ud fra.  *Se vedhæftede råskitse ang. beliggenhed for børnehave/integreret institution på Ålbæk Skole.

Jeg vil gerne opfordre til,

 • at borgerne i Ålbæk ikke skaber usikkerhed om en bevilget kommunal børnehave, besluttet/vedtaget
 • at vi i Ålbæk og omegn bidrager med gode ideer til den nye børnehave ved projektstart i februar måned.
 • samt fastslå at Ålbæk Skole efter ombygningen fortsat vil bevare en fuld overbygning (7.- 9. klasse).

Husk Ålbæk Borgerforenings gamle slogan:

Sammenhold giver styrke…

Glædelig jul og godt nytår

Flemming Rasmussen

Byrådsmedlem DF

2 kommentarer til “Læserbrev: Ålbæk Børnehave” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

2 kommentarer til “Læserbrev: Ålbæk Børnehave”

 • Det er fine planer. Og jeg er enig i at byen skal stå sammen.
  Derfor er jeg nød til at spørge om hvor de klasselokaler der blir nedlagt kommer hen, og hvor sløjd lokalet skal være. Hvad med parkering til børnehaven? Der er i forvejen ikke ret meget parkering til skolen.
  Hvad med ro til både børnehave børn og skolebørn? For tænker det må være trælst at være den klasse med lokale op til børnehaven, og dennes legeplads. Og med en skole klokke der ringer flere gange i løbet af dagen…
  Har hørt man tænker at nedlægge gymnastik salen og bruge denne til andet formål! Dette vil gå ud over byen gymnastik forening for hvor skal de så være?
  Så ja er meget enig… Sammenhold gir styrke
  Derfor synes jeg også man bør stå sammen om at styrke byens fremtid, med muligheder for alle børn helt op til og med 9. Klasse… Så byen bliver ved med at være attraktiv for alle?

 • Lennart Hårdberg Nielsen

  Dejligt at kommunen endeligt melder lidt ud mht “opførelse” af den nye børnehave som man engang lovede færdig i 2013. Desværre kan jeg se at man har tænkt sig at inddrage sløjlonalet til den nye børnehave. Da du herover “lover” at overbygningen ikke forsvinder og at sløjd er en del af overbygningen, ville jeg gerne spørge hvor man har tænkt sig at sløjdlokalets nye placering skulle være

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Ålbæk Børnehave' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger