Borgermøde om etablering af regnvandssø i Nordbyen

Borgermøde om etablering af regnvandssø i Nordbyen

3. marts 2016 - kl. 12:23 - af

Der har været livlig aktivitet omkring borgermødet på Kappelborg på SkagensAvis, så det må undre lidt, at fremmødet ikke fyldte biografsalen helt op.

Måske er forklaringen den grundige orientering forud for mødet, og de 4 års ventetid fra de lokales start, til byrådets endelige beslutning om at anlægge en rensesø og en regnvandssø, til gavn for Nordbyens afvanding, rensning af overfladevand, regnvand, vejvand og drænvand inden udløbet på Sønderstrand.

Formanden for PMU Anders Brandt Sørensen indledte mødet og var efterfølgende ordstyrer. Han mindedes mødet for et år siden, som blev afholdt i oprørt hav, men hvor der, trods meningsforskelle, lykkedes at nedsætte en lokal gruppe på 10 under temaet ”Afvanding af Skagen Nordby”. Ud over de 3 medlemmer fra det oprindelige Borgermødet blev der tilført 7 nye ildsjæle.

Gruppen blev repræsenteret af Jens Ove Bagterp, som også mindedes mødet og det gode resultat, der var kommet ud af samarbejdet, men han startede hvor det hele begyndte med en indkaldelse fra Henrik Jørgensen til møde på Brovandeskolen omkring afvanding. Allerede på den dag blev de fremmødte præsenteret for en regnvandssø på den nu besluttede placering. Der blev udtrykt stor ære for Henriks arbejde som drivkraft og indsigt undervejs.

Behovet for at etablere en regnvandssø blev begrundet i billeder fra oversvømmelserne nytårsdag 2013 og allerede igen ved regnskyl 15. oktober 2015.

Hele tiden har der været stor lokal opbakning til gruppens projekt. Der var støttebreve fra Brovandeskolen, Dagplejerne, Fyrtårnet, Skagen Skole, Skagen Turistforening, Odinsvej, Thorsvej og Mjølnersvej. Efterfølgende er der også kommet støtte fra Grønt Råd, By og Land samt Danmarks Naturfredning.

De 10 medlemmer af gruppen har ydet en stor og frivillig (og gratis) indsats med viden om lokale forhold til gavn for projektet og Frederikshavn Kommune. Særlig fremhævet blev John Madsen og Peter Madsen for deres store indsats omkring områdets grøfter samt daglige og ugentlige oprensninger omkring udløb.

Johnny Elley Andersen fra Frederikshavn Kommune gennemgik fakta omkring rensningen af vandet i et rensebassin, etableringen af en regnvandssø, hvor det opgravede materiale fordeles rundt på grunden og etableringen af en sti rundt om søen for at have mulighed for rense op, men samtidig en sti for områdets beboere og byens gæster at vandre på. Desuden en forklaring på neddrosling af vandflow fra pumpekapaciteten 132 liter/sekund til det halve gennem regnvandssøens opstuvningsvolumen på 1100 m3. Kort refereret et gedigent ingeniørarbejde, hvor der allerede i planlægningen tages mest muligt hensyn til miljøet og omgivelserne.

Søren Vestergaard fra Frederikshavn Kommune tog udgangspunkt i et kort fra 1899, hvor man kunne se udfordringerne omkring overfladevand og gennemgik efterfølgende det formelle omkring den 2 ugers naboorientering efterfulgt af en 4 ugers offentlighedsfase.

Undervejs blev der fra salen spurgt om tidsplanen for gravearbejdet. April og maj måned har den laveste grundvandsstand, så derfor haster det med at starte op. Samtidig tager perioden også hensyn til naboerne og især Poul Eegs Camping.

Mødet sluttede med et tilsagn fra både Anders Brandt Sørensen, Søren Vestergaard og Johnny Elley Andersen om at vende hurtigt tilbage med en realistisk tidsplan for gennemførelsen. Den suppleres selvfølgelig af et udbudsmateriale samt en intern behandling i Frederikshavn Kommune. Udfordringen blev taget op, og beboerne i Skagen og især Nordbyen forventer, deres fælles indsats munder ud i succesoplevelse!

De har allerede fået navne på 3 lokale entreprenører, som har både lokalkendskab og kompetencerne til at gennemføre opgaven.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Borgermøde om etablering af regnvandssø i Nordbyen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger