√Öbent brev fra Mads Hardahl-Haugaard

√Öbent brev fra Mads Hardahl-Haugaard

18. april 2016 - kl. 9:07 - af

Til politikere i B√łrne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune og b√łrnefamilier i Aalb√¶k og omegn.
 
Kære politikere!
 
Der tales i disse tider meget om politikerlede og manglende gennemsigtighed i beslutningsprocesser i den offentlige forvaltning. 
 
De uindfriede l√łfter, der blev givet p√• borgerm√łdet vedr√łrende b√łrnehave den 3. marts i Aalb√¶k b√¶rer desv√¶rre ved til b√•let i forhold til politikerlede. Flere politikere i B og U udvalget appellerede under borgerm√łdet til, at borgerne viste de folkevalgte tillid og ikke kom med p√•stande om, at politiske l√łfter kun holder valgperioden ud. Det kan nu konstateres, at v√¶sentlige dele af de politiske l√łfter kun holdt frem til n√¶stkommende B og U udvalgsm√łde.

Socialdemokraterne lovede en sp√łrgeskemaunders√łgelse m√•lrettet alle b√łrnefamilier i Aalb√¶k og omegn.¬†

Der blev fra socialdemokratisk side tilkendegivet, at der kunne v√¶re behov for at genoverveje st√łrrelsen p√• det, til b√łrnehaveetablering, afsatte bel√łb.¬†

Ydermere tilkendegav Socialdemokraterne, at der ikke blev fjernet overbygning fra Aalbæk skole så længe de har magten!
Formanden for B og U udvalget lovede en unders√łgelse af alternative placeringsmuligheder for b√łrnehaven – ud over skolen og Ndr. Strandvej.
Der var bred politisk enighed om, at muligheden for renovering af eksempelvis den gamle b√łrnehave p√• Ndr. Strandvej skulle unders√łges grundigt.¬†
 
Der er ingen tvivl om, at rigtig mange borgere sp√łrger sig selv – hvad blev der af mange af de l√łfter!?
Det skal ikke v√¶re nogen hemmelighed, at vi er en del, der ikke forventede indfrielse af majoriteten af ovenn√¶vnte l√łfter, men hvor ville vi gerne, at vore negative forventninger var blevet gjort til skamme!
 
Et samlet B og U udvalg gav, p√• borgerm√łdet 3. marts, udtryk for, at de havde forst√•else for den dynamik der f√•r lokalsamfund til at fungere og vigtigheden af, at bevare og styrke denne i velfungerende og b√¶redygtige lokalsamfund som Aalb√¶k.
Dette honoreredes p√• sidste B og U udvalgsm√łde med, at droppe ideen om etablering af vuggestue i forbindelse med b√łrnehaven – en beslutning der, s√• at sige, giver sig selv, idet det altovervejende flertal af for√¶ldre ikke √łnsker at benytte en vuggestue.¬†
Ligeledes har B og U udvalget besluttet, at “frede” gymnastiksalen – med det resultat, at det, som f√łr afholdelse af borgerm√łdet, ligger i det forvaltningsm√¶ssigt yderste led – Skoledistrikt Nord, at finde de kvadratmeter der skal bruges n√•r gymnastiksalen tages ud af ligningen.
 
V√¶sentligst af alt i forhold til den politiske proces og beslutning; at bruge “nultolerancepolitik” overfor skimmelsvamp som argument for at placere b√łrnehaven p√• skolen er for letk√łbt. Dette af to grunde. Der er et antal af b√•de gamle og helt nye kommunale bygninger i Frederikshavn Kommune der m√• antages, at indeholde akkurat lige s√• meget eller lidt skimmelsvamp som den gamle b√łrnehave p√• Ndr. Strandvej. Disse bygninger er i drift og derfor rejser denne beslutning behovet for en politisk debat om retningslinier og kriterier p√• omr√•det. Dertil kommer, at en prioritering af midler til relevant ombygning ville kunne l√łse problemet med skimmelsvamp – hvis det var der.
 
I forhold til manglende gennemsigtighed i beslutningsprocesser i den offentlige forvaltning, s√• er denne sag, med st√łrst sandsynlighed, et glimrende eksempel.¬†
Der har ganske givet p√• en lukket dagsorden p√• B og U udvalgsm√łdet v√¶ret behandlet bilag vedr. √łkonomi ift. nuv√¶rende b√łrnehave, projekteret b√łrnehave p√• skolen og mulighed for ombygget b√łrnehave (Ndr Strandvej). Disse bilag kommer ikke til offentlighedens kendskab og kan derfor ikke m√•les og vejes i forhold til indholdets relevans og rigtighed.
Et bud kunne v√¶re, at man har sat husleje m.v. s√• h√łjt p√• f√łrste og sidste mulighed, at det √•bentlyst bedst kan svare sig at placere b√łrnehaven p√• skolen.¬†
Er det s√• et problem – kun hvis der er tale om urigtige tal – og tal er jo taknemmelige. Det er, som s√•dan, ikke et problem, at udvalget kommer frem til en beslutning om at placere b√łrnehaven p√• eller i umiddelbar n√¶rhed af skolen – problemet er, at argumentationen for beslutningen er mildt sagt uhensigtsm√¶ssig!¬†
 
Opgaven med at skabe en p√¶dagogisk og bygningsm√¶ssigt b√¶redygtig b√łrnehave, samt fastholde plads til skoledrift fra 0.-9. klasse ligger nu pr√¶cis hvor den l√• f√łr borgerm√łdet den 3. marts. I det yderste forvaltningsm√¶ssige led i skoledistrikt Nord og dermed som en del af et budget der af mange gode og d√•rlige grunde er sparsomt.¬†
 
Den eneste politiker fra B og U udvalget, Lars Oldager, der siden borgerm√łdet har udtalt sig, gjorde det for at korrekse Peter E. Nielsens hukommelse. Jeg kan ikke afvise, at Peters hukommelse ind imellem spiller ham et pus. I denne sammenh√¶ng ville det dog have v√¶ret langt mere interessant om Lars og udvalgets √łvrige politikere havde forholdt sig til substansen i Peters udmelding, j√¶vnf√łr ovenn√¶vnte problematisering af “nultolerancepolitik” overfor skimmelsvamp. Mest interessant ville det v√¶re, hvis udvalgets politikere, og det samlede byr√•d med, forholdte sig til Aalb√¶k som et b√¶redygtigt og helt samfund. Et samfund, hvor en fyldestg√łrende investering i b√łrnehave og skole ikke blot er med til at give nuv√¶rende og kommende borgere der trives, men ogs√• bevarer det autentiske lokalsamfundsmilj√ł. Et milj√ł der er med til, at give Kommunen indt√¶gter fra liberalt erhverv og turisme.¬†
Lars Oldager tilkendegav i pressen, at Aalb√¶k Skole skal have en overbygning s√• l√¶nge det er √łkonomisk forsvarligt og at man fra DF’s side vil k√¶mpe for en placering i en tilbygning til skolen. Lad mig give to gode og velmente r√•d, s√• DF’s l√łfter ikke kun holder pr√¶cis lige s√• l√¶nge som Socialdemokraternes.¬†
S√łrg for, at der √łjeblikkeligt afs√¶ttes flere midler til den omtalte tilbygning – man kan ikke i kommunalpolitik k√¶mpe for noget med ord alene! Afs√¶ttes der ikke flere midler, er det op til yderste forvaltningsm√¶ssige led – Skoledistrikt Nord, at f√• daglig drift og ombygning eller tilbygning til at g√• op i en h√łjere enhed. Det skal de nok lykkes mere eller mindre godt med – dette givet med en ombygning til f√łlge. Hvor ville det v√¶re politisk kl√¶deligt, at prioritere flere midler og derved reelt st√• ved sine ord.
S√łrg derudover for, at starte/bidrage til en kultur√¶ndring i forhold til politisk og kommunal forst√•else af √łkonomi – en s√•dan vil komme hele Frederikshavn Kommune til gode og potentielt v√¶re med til at sikre en b√¶redygtig kommune ogs√• om 20 √•r. Ses Aalb√¶k Skole og b√łrnehave isoleret som enheder, i et distrikt, i en forvaltning, i en kommune, s√• kan det p√• et tidspunkt vise sig, at de ikke kan svare sig – tal er jo, som tidligere bem√¶rket, taknemmelige. Ses der derimod p√• den √łkonomiske forsvarlighed i et st√łrre perspektiv, som tidligere beskrevet, s√• kan investering i Aalb√¶k Skole og B√łrnehave i den grad svare sig!¬†
 
Så Рkære politikere. En oprigtigt ment tak for jeres engagement og tid Рdet er ikke altid lige sjovt at være i kommunalpolitik. 
Bestræb jer på, i fremtiden, kun at love, hvad I er bare nogenlunde sikre på, at kunne og ville holde. Dette ihvertfald indenfor en given valgperiode. 
Forlang, at der p√• tv√¶rs af politiske udvalg og forvaltninger arbejdes med √łkonomisk b√¶redygtighed i et helhedsperspektiv. Der er mulighed for at blive banebrydende i Danmark og for, at sikre Frederikshavn Kommune gode k√•r ogs√• om 20 √•r!
 
K√¶re b√łrnefamilier i Aalb√¶k og omegn!
 
Vi har, pædagogisk og læringsmæssig, en fremragende skole. 
Hvad ang√•r skolens personales evne til, at arbejde med og udvikle b√łrn og unge socialt har vi noget af det bedste der findes.¬†
Vi har en skole hvor personalet i mere eller mindre optimale rammer evner, at l√łfte tunge opgaver og fortsat agere engageret og positivt.¬†
Vi skal, angiveligt, have b√łrnehave p√• eller i umiddelbar n√¶rhed af skolen – den skal kunne matche skolen med hensyn til faglig ledelse, engagement og p√¶dagogisk profil.
 
Mit klare indtryk er, at rigtig mange af jer ville have flyttet jeres b√łrn til den private b√łrnehave der var p√• tegnebr√¶ttet. Dette ikke p√• grund af ideologiske holdninger til privat b√łrnehavedrift, men fordi I tydeligt fornemmede en st√¶rk p√¶dagogisk profil og ledelse. Ligeledes havde nogle af jer set frem til mere fleksible √•bningstider.¬†
Nogle mangler m√•ske svar p√• hvorfor den private b√łrnehave ikke er blevet til noget – svaret er, at I ikke var vilde med ideen om “vuggestuedrift”. √ėkonomisk kan det ikke lade sig g√łre at drive en privat b√łrnehave med den udmeldte lave egenbetaling, den √łnskede p√¶dagogiske profil og dermed kvalificerede personale uden en bestemt normering.¬†
 
Den manglende opbakning til “vuggestuedrift” er nu, via politisk prioritering, formentligt med til at give mulighed for placering af b√łrnehaven i eksisterende bygninger p√• skolen. Det vil, med al sandsynlighed, lykkes at lave en indretning der lige akkurat giver plads til alle nuv√¶rende og nye funktioner – herunder overbygningen p√• skolen. Dette g√łres prim√¶rt for at “polstre” et samlet “b√łrnecenters” √łkonomi og derved klare “sk√¶rerne” uden politisk velvilje i forhold til prioritering af ekstrabevilling.¬†
Det er √¶rgerligt, at l√łsningerne formentligt skal findes indenfor et i forvejen stramt budget, men s√•dan er den kommunale virkelighed desv√¶rre ofte!¬†
 
Men, men, men bygninger er ikke det eneste der har betydning og ej heller det vigtigste når det gælder pædagogisk og læringsmæssig kvalitet. 
De fleste for√¶ldre stiller “naturligt” krav til kvaliteten af b√łrns skolegang og giver konstruktiv kritik af skolens indsats. Det er af afg√łrende betydning, at man g√łr det samme n√•r det handler om 0-6 √•rs omr√•det.¬†
Man m√• som for√¶ldre gerne have forventninger til p√¶dagogisk profil, faglig ledelse og engagement hos medarbejderne i s√•vel skole som b√łrnehave – dette uanset om der er tale om kommunale eller private institutioner.¬†
Konstruktiv kritik og fastholdelse af forventninger er af afg√łrende betydning n√•r det p√¶dagogiske niveau skal l√¶gges og fastholdes.¬†
 
Vi skal have institutioner i Aalb√¶k der er med til at skabe trivsel og tiltr√¶kke borgere. G√łr derfor jeres indflydelse som b√łrnefamilie g√¶ldende og bidrag hvor I kan, i den kommende proces med etablering af b√łrnehave p√• eller i umiddelbar n√¶rhed af skolen.¬†
Hav forventninger til de kommunale institutioner p√• jeres b√łrns vegne og v√¶r med til at bevare og udvikle Aalb√¶k som et velfungerende og b√¶redygtigt samfund.¬†
 
Venligst
 
Mads Hardahl-Haugaard
Borger i Aalbæk 

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '√Öbent brev fra Mads Hardahl-Haugaard' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter ogs√• tredjeparts statistik-software som anvender cookies, s√• vi l√łbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at l√¶se avisen uden at der lagres cookies p√• din computer, s√• ved at forts√¶tte accepterer du automatisk.

ACCEPTER