Vi passer på den unikke kystnatur

Arkivfoto.

Vi passer på den unikke kystnatur

9. maj 2016 - kl. 11:40 - af

Det kan se ukontrolleret ud, når rydningsmaskinerne arbejder sig stædigt og indædt gennem nåletræer og hybenroser, der vokser i det flade kystlandskab.Men alt går efter planen og præcis som det skal, i forhold til arbejdet med Naturgenopretningen på Skagen Odde. Her er Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune i samarbejde i gang med at pleje naturen og lave en række tiltag, der skal bevare og forbedre områdets unikke kystnatur. Skagen Oddes havklitter, klitheder og dobbe landskab findes ikke andre steder og har derfor en både national og international bevaringsværdi, og arbejdet finder sted for at naturen skal have det bedst muligt. Også i fremtiden:

”Plejen af Skagen Odde er vigtigt, fordi området er fredet. Og vi skal sikre og bevare de unikke og sårbare naturområder der findes på Odden. Gør vi ikke noget bliver området med tiden til skov og vi mister alle de særlige planter og dyr der har heden og rimme og dobbelandskabetsom levested, ” siger Sisse Lindholm, der er naturmedhjælper i Frederikshavn Kommune.

Naturgenopretningsprojekt på Skagen Odde flytter om på beplantningen i området. Først skal der ryddes, og arbejdet begynder nu rigtig at kunne ses. Hovedfokus ligger på at få ryddet de invasive arter, altså de vækster, der breder sig uhæmmet og på sigt fortrænger anden vegetation og på at fjerne de træarter, der ikke naturligt hører hjemme på Skagen Odde. En af de andre vigtige opgaver er også at skabe forbedrede forhold for sjældne fuglearter, for eksempel tinksmed, som gerne må vende tilbage og yngle i området.Vådområder genoprettes og hvor der naturligt har været afgræsning bliver det genskabt. Projektet forventes færdigt i 2019.

Der bliver sat informationstavler op på udvalgte steder her i løbet af foråret. Tavlerne skal forebygge misforståelser og oplyse interesserede om aktuelle og lokale aktiviteter og om LIFE-projektet generelt. LIFE er EU’s tilskudsordning for naturgenopretning.

Hvis man har lyst til at høre mere om, hvordan og hvorfor der bliver foretaget naturpleje, så kan man tage med på en de naturture, som Frederikshavn Kommune arrangerer i området. De foregår den 15. juni kl. 9 og 16. august kl. 18.30 fra Hulsig Kirke samt den 20. september kl. 18.30 fra P-pladsen på Grenen for enden af Fyrvej. Se mere i folderen Naturarrangementer som kan hentes på bibliotekerne og i Borgerservice.

FAKTA:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-hulsig-hede/

12 kommentarer til “Vi passer på den unikke kystnatur” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

12 kommentarer til “Vi passer på den unikke kystnatur”

 • På en af Naturstyrelsens plancher kan man læse: ”I middelalderen fældede man alt, og så begyndte sandflugten”. Man må i øvrigt håbe, at de blivende løvtræer kan klare blæsten her på egnen, når de ikke længere står i læ af nåletræerne. Og her er et eksempel på Frederikshavn kommunes politik på området:
  Uddrag af ansøgning fra Park og Vej om tilladelse til dispensation til udtynding/rydning efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (Ålbæk):
  ”Det er kommunens vurdering, at følgende tiltag kan udføres uden forudgående dispensation:
  Pleje af hede i form af uønsket opvækst af birk og bekæmpe rynket rose. Rynket rose slagle klippes og bekæmpes i efterfølgende vækst sæson med round up. Havtorn efterlades og der køres ikke på klitten i midten af arealet (øst for blå stiplet linje).
  Generel udtynding i mosen (ca. 50% af træerne). Birk og eg efterlades som blivende træer.
  Der knuses i et ca. 2m bredt bælte langs med vejene i rabatterne.”
  Så vidt jeg kan se, også på Naturstyrelsens hjemmeside, vil man tage alle midler i brug for at bekæmpe ”uønsket vækst”, nemlig round up, slagle, store maskiner, afbrænding og?

 • Angående motorsavsmassakren i Skagens klitplantagen. Skal I tilbageføre den til sandflugten?

 • Her gik jeg og troede, at mangfoldighed var tidens løsen.
  Det gælder åbenbart ikke i floraens verden……

 • Lars Skovgaard: Hvis det du kalder “hele området” er det fredede område på Grenen så har det ALDRIG før været dækket af skov. Vi er stadig nogle som husker at træer over buskhøjde først opstod for 60-70 år siden, bortset fra “Nordmann’s graner”, som blev plantet.

 • Hvad med dyrelivet fremover, der bliver ingen “gemmesteder” og mad til dem? Hvad med fuglelivet ? ingen steder til redebygning og væresteder. Alt i alt en fattigere natur

 • Lars Skovgaard

  Det er ikke naturpleje, men noget der skal opfylde Naturstyrelsens ønker til, hvordan der skal se ud.
  Det er naturødelægglese…og man fører ikke området tilbage til noget, for går man tilstrækkeligt langt tilbage i tid, så var hele området dækket med skov. Naturen bør gå sin gang. Alt andet er synd og trist.

 • Karin nordmann

  Vil lige gøre opmærksom på, at træerne i vores skov er Totalfredet. Har I undersøgt, om I ikke fælder fredede træer?

 • Jeg syntes de går lidt hårdt til værks, er der ikke nogen der tænker på hvorfor Skagen har en tilsandet kirke, tro nok det var da alt bevoksning var væk det gik galt, så pas på i naturplejere, bare lige en tanke

 • Der er desværre en invasiv art i ikke magter at fjerne. 350 tyske bunkers pynter nu mindre end før.. Ak ja

 • Karin nordmann

  Round up, det tør de forhåbentligt ikke!!
  Og de gør det forhåbentligt ikke???

 • ‘Naturpleje’ er så åbenbart ikke indgriben i den ‘naturlige natur’? Og så har jeg hørt, at man her i kommunen vil bekæmpe de smukke hybenroser med Round-Up ?

 • Karin nordmann

  Hvilke træ-arter er naturlige på Skagen Odde?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Vi passer på den unikke kystnatur' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger