”I en af vore allerusleste Hytter…”

Kolerakisten fra Skagen fra 1850erne. Kisten blev benyttet til at fragte syge til lazarettet og døde til kirkegården. Den kan ses på Kystmuseet Skagen i udstillingen Sort Gul Rød.Skagensmalernes rammer og fiskernes by, der er lavet i samarbejde med Skagens Museum.

”I en af vore allerusleste Hytter…”

20. juni 2016 - kl. 14:15 - af

Kolera i Skagen.

Fiskernes liv og hverdag i Skagen fra midten af 1800-tallet og nogle generationer frem er velkendt på grund af skagensmalernes forkærlighed for fiskerne som motiv. Men selv om gengivelsen og malerierne ikke er spor romantisk, så har byen en endnu mere dyster baggrund. Indtil midten af 1800-tallet var næsten alle bygninger i Skagen smalle, lave huse bygget af sorttjæret træ. Der var strå på tagene og husene lå spredt i sandet, tæt ved havet. Umiddelbart har det nok været et malerisk skue i sort, grøngråt, blåt og hvidt. Men bag facaderne var forholdene ganske anderledes og præget af mangel på hygiejne og ringe ernæring.I 1853 udbrød der kolera i Skagen, hvor 37 skagboer blev syge, heraf blev 19 helbredt og 18 døde. Koleraen ramte især blandt de fattigste og alkoholiserede. Distriktslæge i Skagen i 1853, August Schack Steenberg, indberettede om den chokerende elendighed til Det Kongelige Danske Sundhedskollegium:

”Jeg havde hidtil troet, at jeg kjendte Byens Tilstand ret nøje, men disse systematisk gjenemførte Undersøgelser hvor jeg naturligviis, når jeg skulle udrette noget, blev nødt til at gaa alvorligt tilbunds i Snavset, lod mig se en Tilstand, der overgik Alt hvad jeg hidtil havde seet og tænkt mig af Svinerie og man maa selv have set det for at fatte det…”. ”I en af vore allerusleste Hytter og fyldt med Smuds og af nøgne og forhungrede Børn, blev et lille Barn angrebet af Cholera og Forældrene nægtede at lade Barnet komme paa Hospitalet. I tvende dage laae det her med stærke Brækninger og Diorrheer.  Fire elendige, forhungrede Børn stode bestandig omkring Vuggen og saae på den syge Søster…”

Transport af de syge og døde skete i en kiste, på hvis låg der var monteret to små ruder over patientens ansigt, mens resten af kisten var dækket af et på sømmet lærred. De syge kom i karantæne og behandling i det hus, der siden blev betegnet ”Havehuset” i haven ved Brøndums Hotel, og som blandt andet var det første hjem for Michael og Anna Ancher. I dag tilhører haven Skagens Museum, og Havehuset er indrettet til café. Steenberg berettede om proceduren ved dødsfald:

”Alle Ligene bleve uden Undtagelse saasnartsikkre Dødstegn viste sig, strax indhyllede i et stort Tjærelagen og lagt i Kisten, som dernæst blev bragt til Liighuset ved Kirkegaarden.”

På Kystmuseet Skagen i udstillingen Sort Gul Rød. Skagensmalernes rammer og fiskernes bykan du ved selvsyn opleve kolerakisten, som suppleres af en umiskendelig stank af tjære. Den aktuelle særudstiling har fokus på livet i Skagen gennem tre byggehistoriske perioder. Historien fortælles gennem reproduktioner af skagensmalernes billeder og museets genstande. Udstillingen er lavet i et samarbejde med Skagens Museum, hvis særudstilling har fokus på de tre bygningsperioders arkitektur, der var rammen om kunstnernes virke og fiskernes liv. De to udstillinger supplerer og kompletterer således hinanden.Udstillingernes kunsthistoriske og et kulturhistorisk perspektiver uddybes yderligere i bogen Sort Gul Rød. Skagensmalernes rammer og fiskernes by, hvor artikler skrevet af syv forskellige personer, bidrager til at understøtte og udfordre Skagens spændende og mangefacetterede historie.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '”I en af vore allerusleste Hytter…”' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger