Læserbrev: Skal affaldssortering være en øjenbæ?

Arkivfoto.

Læserbrev: Skal affaldssortering være en øjenbæ?

30. november 2017 - kl. 9:31 - af

Med en nok ikke helt tilfældig timing (en uge efter k.valget) har Frederikshavn Forsyning bebudet nok en ændring af affaldssorteringen i kommunen. Denne gang er det så selve direktøren, Tore Vedelsdal, der anbringer en vis legemsdel i klaskehøjde, vel nok fordi han tidligere har vist sig mest argumentresistent.

Mange spørgsmål rejser sig i hvert fald her i Skagen, og man kunne nok ønske sig også i resten af kommunen. Nogle er allerede kommet frem i form af frygt for lugtgener. Intet problem, siger den kække pressemeddelelse. Brugerne får blot  den første gang en rulle poser med, så kommer fiskeaffald, rejeskaller og andet godt slet ikke til at stinke i sommervarmen i de max.  14 dages liggetid i den dystre, sorte plastikbeholder, som fremover skal gøre den mindre ”papirtiger” selskab og fremover forskønne byens kvarterer, samt overfor gæster udefra være en understregning af, at i den gamle Skagen Kommune arbejdede man, ikke altid lige vellykket, men dog med en vis succes, i al planlægning efter de såkaldte SMÆK-E principper: Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet og Etik. Fremover skal byens mange udlejere så også indlede turisternes ophold med at instruere blandt andet de festhungrende nyankomne med et foredrag om at huske at bruge posen!

Vi andre, som skal være her hele året, får så fornøjelsen af enten at bruge vinteren på et sløjdkursus, for at lære at bygge et affaldsbeholderskjul! i skagenstil ved vejen eller hver uge studere de tit fejlagtige angivelser af, hvornår næste regulære tømning finder sted, inden vi udvider den nuværende underholdning med at trille papirtigeren ud til vejen. Den rumopdelte mirakelkasse, som pressemeddelelsen lover skaffer varme i stuen med madresterne, kan så måske kvalificere os som glade rollatorbrugere, når den tid kommer.

Alle planer og aftaler er for længst på plads uden generende borgerinddragelse. For det fortjener ”Forsyningen” en rigtig gang SMÆK-E, gerne fra hele kommunen.

Svend Erik Floor

16 kommentarer til “Læserbrev: Skal affaldssortering være en øjenbæ?” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

16 kommentarer til “Læserbrev: Skal affaldssortering være en øjenbæ?”

 • Lotte Sørensen

  Her i huset går vi ind for “bekæmp madspild” så vi har kun restaffald. Kan anbefale det til alle i kommunen. Så er den ikke længere!

 • Det første turisterne møder ved ankomsten til vores fine by kan være organisk affald, der har gæret i en uge, og det kan vel ikke være andet end ildelugtende. De fastboende har så fornøjelsen hele året. Desuden døjer vi allerede med synet af de sorte plasticspande til papir, som slet ikke passer ind i byens miljø, og nu kommer der bare endnu mere sort plastic til byen. Bytinget har min fulde opbakning til at sætte sagen på dagsordenen.

 • Per Kempff-Nordkap

  14 dages tømning og ikke nok med det, en kompliseret yderligere separering af affaldet.

  Bl.a. socialdemokratiet har været fortaler for en udvikling af kommunens potentialer indenfor oplevelsesindustrien. Her i Skagen betyder 14 dages tømninger bl.a., at mange af vore ferie gæsters første møde vil være en belærende skrivelse, der indfører gæsterne i ikke at fylde en tom container mere end halvt op, fordi der skal være plads til næste uges gæsters affald. Det er en solidaritet øvelse, mange gange en internordisk for ikke at sige intereuropæisk solidaritet øvelse. Vi skal alle lære at tage hensyn, ikke kun, til naturen, men også til os mennesker imellem. Det er en skøn tanke. Vi skal alle lære at leve i fælles hensyntagen til hverdag som til fest.
  Det synes, som de hellige mænd har set lyset, og hvad de ser, skal vi alle se, for vor egen skyld.
  Har de hellige mænd mon spurgt os medlemmer af menigheden om rationalet i projektet? Selvfølgelig ikke, for når man nu har set lyset, ved man, at man gør det rigtige for os menigmænd og kvinder. Skulle en ellers professionel tilrettelagt kompliceret beslutnings proces yderligere vanskeliggøres med enfoldige menneskers overflødige indsigelser, så velmenende de end måtte være. Nej vel.
  Vi alene vide, og heldigvis ved vi bedst. Det kan bare ikke gøres bedre, så fri os for unødig indblanding.
  Men hvem er vi? Det kan du selvfølgelig naturligt spørge om. Det er, som sagt, ikke os, og svaret er: http://www.forsyningen.dk/Om-os/Bestyrelser/Bestyrelserne.
  Hvad er det dog for nogle udemokratiske mennesker, der ikke tager interessenterne med på råd. De er slet ikke udemokratiske, de er tvært om kremen af vort lokale demokrati og som sådan ikke hvem som helst. De fleste (for en sikkerhedsskyld) er repræsentanter for Frederikshavn kommune, men det er jo os. Vi har lige fået lov til at vælge vore vise repræsentanter og har med overvældende flertal valgt netop socialdemokraterne. De vil os det bedste. ja sådan er det. Så lad kritikken tie, for du ved ikke, hvad der tjener dig bedst.
  Tillykke med valget og knyt så sylten i 4 år, hvis du vil være så venlig.

 • Poul JakobsenResultatet med SIC systemet

  Vi tager den lige en gang til.

  Hej Chresten

  Sagen bør straks tages op i Bytinget, idet Forsyningen allerede har en gæld på mere end 106 mio. kr.

  Sagen har heller ikke været i høring.

  Protester til Byrådet øjeblikkelig, idet sagen ikke er saglig begrundet

  Det er os som betaler gildet

  MVH

  POul

 • Svend Erik Floor

  Tingene ændrer sig hurtigt i denne verden. Åbenbart også beslutningen om ny affaldssortering fra april næste år.
  I DR P4, Nordjylland udtaler formanden for Plan- og miljøudvalget , Anders Brandt Sørensen idag, at det ikke er politisk godkendt, at alle kommunens husejere skal sortere deres husholdningsaffald fra 1.april.
  Beskeden i E-boks kommer bag på formanden, siger han, der mener, at udvalget kun har godkendt, at affaldet ”med tid skal sorteres mere.” Udvalget har ikke politisk sagt god for detalplanen endnu, ifølge formanden i hvert fald.
  Og se, hvem der nu for en gangs skyld kommer ind på scenen. Selveste direktøren for det hele, Tore Vedelsdal, Frederikshavn Affald! Han har nemlig handlet på baggrund af en principgodkendelse af separat indsamling af organisk affald, hvis ellers det anvendes som beskrevet i udvalgets indstilling fra kommunaldirektøren!
  Lur mig, om formanden kan stikke den. Det er sådan forsyningen arbejder, og det er sket uden at politikerne åbenbart har opdaget det. Der bliver noget at arbejde med for det nye byråd, hvis de vil have indflydelsen tilbage.
  Kig nu lige ved samme lejlighed på SMÆK-E-værdierne. Og lad så os andre slippe for de grimme spande. Start processen forfra, tak!

 • Svend Erik Floor

  Til Jens Sørensen
  Tak for din interesse for skagboernes ve og vel. Vores debat angår overhovedet ikke rimeligheden i affaldssortering, men alene den, om man så må sige amatøragtige tilgang til den paktiske løsninger, totalt unddraget en demokratisk, offentlig debat.I øvrigt til din orientering. Problemet angår hele kommunen, hvor næppe en eneste beboer kommer til at til at lune sig ved varmen fra husholdningsaffaldet. Det ser bare smukt ud i en pressemeddelelse.

 • Kære Skawboere!
  Tag det roligt. Mange kommuner har affaldssortering – fx Billund (20 år) og Kalundborg (10 år) med fint resultat (billig gas til fjernvarme). Og det lugter ikke.
  God jul og glæd jer.
  Med venlig hilsen

 • Poul JakobsenResultatet med SIC systemet

  Hej Chresten

  Sagen bør straks tages op i Bytinget, idet Forsyningen allerede har en gæld på mere end 106 mio. kr.

  Sagen har heller ikke været i høring.

  Protester til Byrådet øjeblikkelig, idet sagen ikke er saglig begrundet

  Det er os som betaler gildet

  MVH

  POul

 • Chresten Sloth Christensen

  Jeg går ud fra, at ordningengælder i hele kommunen.

  Hvis den kun gjalt Skagen, kunne du Svend Erik og jeg fluks tage sagen op på Bytiingets møde den 7.12. Også selv om ordningen er besluttet!

 • Poul JakobsenResultatet med SIC systemet

  Det skal vi ikke investere i Frederikshavn Kommune

  Det er bare et nyt miljøflip

  https://www.information.dk/indland/2015/03/ny-forskning-ingen-gevinst-ved-genanvende-madaffald

  som koster borgerne penge

  Start en underskriftsindsamling på Skriv under net

  MVH
  Poul

 • Svend Erik Floor

  Poul Erik har vist desværre ret. Foretagendet (Frederikshavn Forsyning) er i de glade privatiseringstider delt op i en række selskaber med delvist selvstændige bestyrelser og en for menigmand i realiteten uigennemskuelig virkemåde. Et af selskaberne er Frederikshavn Affald A/S. Selve arbejdet med indsamling af affald er udliciteret til private vognmænd/selskaber osv. Der er en demokratisk fernis trukket hen over det hele i form af brugerrepræsenter og kommunal repræsentation. Over det hele svæver en direktion i en alt for velkendt direktionsmodel. Læser man referaterne fra bestyrelsesmøderne på Forsyningens hjemmeside, støder man gang på gang på lukkede referater. Der var åbenbart en undtagelse i april med formuleringen:
  Indstilling:
  “Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.”
  Men interessen for at få en offentlig debat var åbenbart begrænset også hos bestyrelsesmedlemmerne, som selv er viklet ind i et byzantinsk system, hvor det tilsyneladende kun er meningen, at vi som borgere/brugere præsenteres for fuldbyrdede kendsgerninger. Det er også meget nemmere!
  Retfærdigvis skal det siges, at dette ikke bare er ordningen i vores kommune, men interessen for åbenhed er jo nok forskellig fra sted til sted. Ingen tvivl om at hemmelighedskræmmeriet også passer nogle af de involverede helt fint. Så er det vist sagt på en diplomatisk måde.
  Jeg får sikkert høvl nu for at have misforstået det meste. Alligevel tror jeg mange vil genkendende til mønstret fra mange andre steder i offentlig og privat regi.
  Dermed har jeg vel så også antydet et svar til Chresten Sloth: Det er hulens svært at ændre. Det ved du formentlig alt om, men vi kan da starte med at forlange bedre indsigt i selskabets arbejde og en større lydhørhed overfor brugerne, når de oven i købet påpeger risikoen for fejlinvesteringer, hvor regningen bare kan sendes videre til skatteyderne, undskyld:forbrugerne !

 • Jeg takker også for et godt indlæg Svend Erik. Det efterfølgende havde jeg vist fået lagt ind det forkerte sted, men her er det.

  Til Forsyningen, – Det synes at være en meget dårlig og ugennemtænkt ide. Det er da muligt man kan (og her skriver jeg kun om Skagen) dressere 8000 borgere til at gøre som I gerne vil, men hvad når der er fuldt belagt med korttidsturister altså med ca. 40.000, ekstra mennesker?

  Tror I selv på at disse vil og kan følge nye regler? Skagen har jo et image eller ”Brand” som det hedder på nydansk.
  Har man konfereret med restaurationsbranchen og Turistforeningen om de gener der følger med, såsom underlige aftendufte a’la Venedig på en varm sommerdag?

  Og bliver den opnåede besparelse så fordelt til husejerne, eller bliver den spist op af forøgede udgifter til ”rottebekæmpelse” foruden et større mågetræk ind over alt og alle?

  Jeg husker fra min barndom, at min fødebys sygehus håndterede køkkenets madaffald/overskud ved at have en mindre svinesti på sygehusets matrikel, så de grisebasser levede godt, uvidende om at de selv en dag blev serveret for patienterne. Har vi forresten ikke en grisefarmer blandt byrødderne?

 • Chresten Sloth Christensen

  Tak for klar tale, Svend Erik.
  Men hvordan forhindrer vi ændringen?

 • Poul-Erik Andersen Ålbæk

  Er det ikke udliciteret?

 • Flemming Eriksen

  Tak for dit gode læserbrev , du har fuldkommen ret for, jeg har oplevet at det du skriver er rigtig , da jeg besøgte min familie i Holbæk kommune, og stanken var forfærdelig .

 • Frederikshavn Kommune kunne med fordel overveje en udlicitering af renovationsområdet. Som borger i kommunen har man ingen alternativer end at gøre som befalet.

  Det kunne være rart at man kunne vælge en anden udbyder der fjernede affaldet lidt oftere.

  Der er ikke engang mulighed for at opsige renovationen, hvis borgeren selv ønsker at fjerne affaldet.

  Man kan i det mindste glæde sig over at man ikke har købt en pæn skraldespand til min papiraffaldssæk.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Skal affaldssortering være en øjenbæ?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER