Så kom planer for ny affaldssortering i høring

Så kom planer for ny affaldssortering i høring

9. januar 2018 - kl. 12:22 - af

Så blev planerne for ændret affaldssortering i hele Frederikshavn Kommune lagt frem i offentlig høring.

Der er lagt op til, at regulativet for husholdningsaffald bliver ændret på følgende områder:

 • Madaffald skal fremover sorteres fra det øvrige affald
 • Den nye sorteringsordning gælder for boliger der ligger i byområder og i landområder
 • Sommerhuse, erhvervsejendomme, etagebyggeri og helårshuse der ligger i sommerhusområder, er i første omgang fritaget for ordningen
 • Ejendomme med beboelse i det åbne land, der pr. 1. januar 2000 var tilsluttet en privat anvisningsordning for dagrenovation (Sæby-ordning) er også undtaget.

Hvis man ejer et enfamiliehus og omfattes af den nye ordning, har man allerede fået orientering fra Frederikshavn Affald.

Der kan læses mere om den nye sortering på Forsyningens hjemmeside og i denne pjece fra Forsyningen​(pdf).

Beboelser, der ligger i landzone, må fremover afbrænde haveaffald i perioden fra den 1. december til den 1. marts.

Regulativet for erhvervsaffald bliver ændret på følgende område: ​Der er tilføjet bestemmelser vedrørende håndtering af haveaffald, parkaffald og affald fra naturplejeaktiviteter

Hvis man ønsker at vide mere, kan man kontakte Center for Teknik og Miljø– se under ”Kontakt”. I henvendelsen skal man oplyse sagsnummer: GEO-2017-04381 i emnefeltet.

Har man ikke digital adgang, kan man skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. 

Hvis man har bemærkninger eller indsigelser til de nye regulativer, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde senest den 6. februar. Man kan skrive til kommunen gennem sikker post ved brug af NemID – se under ”Kontakt”. I henvendelsen skal man oplyse sagsnummer GEO-2017-04381 i emnefeltet, eller man kan skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.  

Avisen har været i kontakt med miljøafdelingen på kommunen, hvor man kan oplyse, at de første indsigelser allerede var modtaget.

Direkte link til siden om ændret affaldssortering:

http://frederikshavn.dk/Sider/Nye-affaldsregulativer-for-Frederikshavn-Kommune.aspx

Link til regulativ for husholdningsaffald:

http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/By%2c%20milj%C3%B8%2c%20trafik/H%C3%B8ring%20affaldsreg%202018/Reg_husholdningsaffald_udkast_08012018.pdf

Link til regulativ for erhvervsaffald:

http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/By%2c%20milj%C3%B8%2c%20trafik/H%C3%B8ring%20affaldsreg%202018/Reg_erhvervsaffald_udkast_08012018.pdf

 

Tekst af Per Rye

23 kommentarer til “Så kom planer for ny affaldssortering i høring” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

23 kommentarer til “Så kom planer for ny affaldssortering i høring”

 • Chresten Sloth Christensen

  Fint nok at komme af med frustration og/eller vrede her i spalterne, men følges disse følelser ikke op af alternative forslag, får vi ikke ændret noget som helst.

  Det gør vi måske heller ikke alligevel, men med gode medlemmers hjælp er Skagen Byting i færd med at udvikle et alternativt forslag.

  Jeg håber det må lykkes os, men kan intet garantere, for EU og Folketinget har som nævnt i denne tråd sat rammerne.

 • John Nebbelunde

  Der findes ingen brokrøve i dette forum, det der ses er PROTESTER! mod de besynderlige tiltag kommunens DJØFFER hele tiden ruller af stabelen!
  Og Karin Normand har ganske ret i sin beskrivelse af dette store pengespild fra kommunens side.

  Jeg skriver også kun, fordi jeg er vred, især på ældres vegne, og dem er der jo ganske mange af her i Skagen.
  Vil man virkelig forlange, at en ældre dame på fx 80 skal stå og rense sin container, med en sløv vandslange?

  Vier ikke ved at køre af sporet, – VI ER KØRT AF SPORET!

  Det gode arbejde havnens direktion har gjort for turismen her i byen med den nye flotte kajplads, er det misundelsens brød der nu spises af Frederikshavns kommune? skal dette gode tiltag nu ødelægges af en kommende idelig stank over den ganske by?

  Og kommer der så et direktiv fra EU om, at rengøring af containere er et unødigt vandspild?
  Jeg forstår englændernes modvilje til EU og jeg forståer Skagboernes modvilje mod at være hægtet på en kommune, der blot smider om sig med penge.
  Selv om jeg er ateist, har jeg lyst til at be min gud om at denne kommune kommer under administration!

  Og til vores Borgmester,- kan du ikke fyre nogle djøffer, kunne du måske tage nogle kompetencer fra dem?

  Savner kommentarer fra i det mindste herboende byrådsmedlemmer, men man hører ikke en lyd! Hvorfor?

  mvh.
  John Nebbelunde
  Medlem af ældresagen

 • Jeg gyser ved, at få tømt skraldepose hver 14 dag, undskyld men så vil det bare stinke og tænk så, hvis vi får en rigtig sommer??? Hvad er der galt med det system vi har?? Pas nu på, at tingene kører helt af sporet.

 • Det eneste vi skal, os herboende skagboer er at komme ud af den kommune der kalder sig Frederikshavn kommune, der har ikke været andet end større og større udgifter og uenighed siden vi blev medlem af denne forening, pengene fosser ud af lommen på os alle her på af det dejlige Danmark.

 • Hans Christensen

  Det bliver ikke godt ,tænk på hånd pille Hummer-Rejer i løbet af få dage lugter-stinker så lad os blive fri for det svineri. jeg kunne også lige se der kommer godt med mider.

 • Svend Erik Floor

  Affaldsdebat. Kan det nytte?
  Hvis vi regner med, at vores kommunalpolitikere i denne sag har ret stor indflydelse, kommer vi nok til at revidere vores opfattelse. Helt grundlæggende ligger bestemmelsesretten hos folketinget. Der vedtages (også gennem EU) en overordnet miljøpolitik, hvor også affaldssortering indgår.
  Enhver kan på nettet finde en Miljøstyrelsens database for kommunernes affaldsregulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. Den hedder NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer):
  https://nstar.ens.dk/GuidancePage.aspx
  Dertil er knyttet en oversigt over de forskellige kommuners affaldsregulativer. Prøv at sammenligne nogle få, og se så, hvor megen bevægelsesfrihed de enkelte kommuner har. Alt sammen selvfølgelig i den gode sags tjeneste: Vi skal passe på miljøet!
  Når man derefter begynder at sammenligne sin egen kommune med nogle af de andre, opdager man nogenlunde hurtigt endnu en gang: Det er sjovere at være rig end at være fattig!
  De mere skrabede ordninger slår eksempelvis ikke på tromme for deres storskraldsordninger, selv om alle faktisk skal tilbyde afhentning af gamle møbler, køleskabe osv. Vores kommune gør ikke meget ud af fortælle om ordningen.
  Er det hele så håbløst?
  Ikke helt, for når så vi som borgere i frustration skælder ud over Forsyningens første informationsskrivelse og efterfølgende over forslaget til affaldsregulativ er det nede på jorden-ting, vi kan tage fat i: De nye todelte plastikspande til dagrenovation er både grimme og ulækre. Godkendelse af ikke komposterbare affaldsposer samt tømning kun hver 14.dag er en skandale i en fiske- og turistby for ikke at tale om tanken om alle husejerne, som hver 14 dag mødes i rendestenen for at spule affaldsspande. Fortsæt bare rækken af indvendinger.
  En ting er sikker: Hvis borgerne fortsat kun mødes af tavshed, bliver resultatet frustrationer og opgivenhed. Det kommer også til at smitte af på andre områder og giver alt for megen plads til almindeligt kværulanteri.
  Men lad endelig ikke denne beskrivelse stoppe alle indsigelserne, som vi hver for sig bør sende til kommunen. Der kommer også en dag efter udløbet af indsigelsesfristen, hvor det bliver Forsyningen, der kommer til at forestå udførelsen af planens bestemmelser. Så kan der nok blive brug for yderligere årvågenhed og ikke opgivenhed.

 • John Nebbelunde

  Ulven kommer,
  Råber Bjarne Quist til radioens P4, fordi enkelte borgere har set noget de mener er en ULV… Nonsens!

  Jeg havde ventet du var kommet med en kommentar omkring den debat der føres her angående den ny skraldeordning? men nej siger Bjarne, vi har fået mundkurv på alle i byrådet, til røgen har lagt sig?

  Så er det da også bedre at komme med lidt afledning, formet som en Ulv, så får vi jo straks andet at tænke på.
  Vi almindelige borgere må jo helst ikke få indtryk af, at byrådsmedlemmernes IQ ikke står mål med de ansatte Djøffers i kommunen.
  Er det sådan Bjarne?

  Hvis en enlig ulv skulle forvilde sig ind i bymæssigt område, må det være fordi den har færten af en Pølsevogn eller en Tæve i løbetid? Der er rådyr nok i området, men ulve skal helst samarbejde for at få fat i sådan et dyr, som enlig har den ikke de bedste chancer!
  Og mennesker undgår den helst, – derfor er det at ingen med nøjagtighed kan verificere en ulv uden at have set dens øjne, det kan kun en god telelinse.
  En trist hund går ikke med halen løftet, ej heller en syg hund, ses øjnene som brune blå, eller hvide, så er det en hund.

  Et foto hos TV2 nord, viser et hvidspraglet dyr, med front imod betragteren, derfor var det ikke muligt på billedet at se om der var halsbånd på dette dyr, man rask væk kaldte for den tyske han ulv …

  Men skulle vi i sidste ende få trykket en ny affaldsordning ned over hovederne, fordi Skagen bliver et DDR!
  Og så er der basis for at der kommer andre ulve hertil, med disse herlige dufte vi får?

  mvh.

 • Hånd pillede rejer og hummere lugter allerede dagen efter,nej de stinker ,så jeg siger tak når der er gået 14 dage , sikke en duft der bliver i byen det bliver værre end i gamle dage.

 • En offentlig høring er naturligvis et gode og for at en høring skal give mening må politikkerne og Forsyningen naturligvis lytte og tage de gode ideer med i de kommende ændringer af vores affaldssystem der vil ske.

  Det bliver et lovkrav med sortering af madaffaldet i løbet af de kommende år og det er naturligvis fint med sortering, men når vi nu skal til til det kan man lige så godt gå hele vejen så vi kan få spandene placeret ordentlig på grunden – altså en total sortering, men det kræver at borgerne høres og der laves et system der er til at arbejde med for den enkelte bruger.
  Nu er det sådan, at Frederikshavn kommune er priviligeret med byer hvor turisterne kommer for at opleve miljøet og bygningskulturen og så er det ligefrem ikke de bedste billeder der kommer når det er skraldespandene der er forest i billedet. Der ikke ret mange mennesker der interessere sig for affaldsstationer.
  Hvorfor skal det første man møder når man kommer til en bolig, være en affaldsstation af dimensioner – det er ikke en måde at byde nogen velkommen med.
  Forsyningen skal løse det problem som desværre allerede er tilstede i dag og man ikke kan tage hele kommunen som standard i det kommende affaldssystem – det er naturligvis det nemmeste og sikkert også det mest økonomiske.
  Med hensyn til økonomien bliver der i fremtiden kun foretaget 26 tømninger mod det vi har i dag som er 52 tømninger. Da der ikke genneres mere affald og der i udsendte forslag arbejdes med en dobbelt så stor spand må det absolut give forbrugeren en besparelse på halve af hvad der nu betales – men desværre kan det på Forsyningens hjemmeside læses, at der ikke sker reduktion i betalingen.
  Det er som den berømte guldbarre som i mange år kostede det samme men blev mindre og mindre!

  Spanden eller spandene skal rengøres, men hvordan har man tænkt svagelige, handicappede, ældre og borger i særdeleshed skal løse denne opgave, da det faktisk er meget besværligt. Endvidere har Kommunen / Forsyningen ikke løst problemet med at de nuværende papirspande flyver rundt og vælter i blæsevejr – hvilket forekommer heroppe. Selvfølgelig bliver papirspandene tømt når de vælter rundt og det er meget træls, at skulle samle papir og pap op over hele grunden. Så kunne spanden naturligvis placeres et andet sted, men så er den for langt væk fra vejen. Vi må heller ikke fastgøre dem – så det er lige et problem der også skal løses og ikke klares.

  Med 14 dages tømning vil der naturligvis ske at spandene udvikler en kraftig duft da man bør ikke forvente alle besøgene pakker madaffaldet ind i plastposer. Plastposer – hvorfor nu det når der er et kæmpe problem med at komme af med plast – Frederikshavn kommune siger og skriver, at det er en grøn kommune – altså hele dette affaldshåntering skal gennemtænkes en gang til og forbruget af plastposer skal væk eller Forsyningen levere plastposer til madaffaldet som det sker i visse andre byer.
  Der skrives på Forsyningens hjemmeside at madaffaldet skal anvendes til biogas og der skal være driftsikkerhed med høj hygiejne i systemet så pyt med miljøet ved at der anvendes plastposer.
  Det kunne måske være en idé at anvende sække i stedet for?

  Kommunens sammensætning skal tænkes ind i planen – turistbyerne som Sæby, Strandby, Ålbæk og Skagen, landbruget, landsbyerne, Frederikshavn, de store sommerhusområder kræver ganske enkelt forskellige løsninger.
  En 14 dages tømning vil give store problemer med affaldet i forbindelse udlejning til turisterne som kommer for at opleve byerne og naturen – ikke lugten fra spandene. Spandene vil altid være overfyldte på rejsedagen så de nyankomne modtages af en overfyldt spand som ser nu til at ville angribe på stedet.

  Forslaget til affaldssortering i Frederikshavn kommune er sendt i høring frem til den 6. februar 2018 og forslaget kan findes på kommunens hjemmeside og med adresse til hvor bemærkninger skal fremsendes til så gør indsigelse.

  Nu kunne det være interessant, at politikerne kom på banen med deres holdning til dette.

 • Hastværk er lastværk, der er god tid til at finde en fornuftig løsning; http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/enighed-om-nye-maal-for-genanvendelse/

 • John Nebbelunde

  Ole Nielsens indlæg fremkalder et stille smil, for han har jo helt ret. Selv er jeg jo blot en af mange almindelige borgere der ikke har fattet en lyd af hvad meningen med galskaben er, ganske som nok de fleste af os?

  Nu har jeg kigget på denne fantastiske nye container type med 2 rum, men jeg har ikke fattet om madrester og det grove skal være indpakket i affaldsposer? i modsat fald vil det selvsagt give et svineri uden lige, ud over den ganske by? Er vi på vej mod amerikanske tilstande, med blikspande på fortovene?

  Jeg gruer også for hvordan boligselskaberne vil tackle disse syge regulativer, vi har hos os blot en 800L container til 8 husstande og her er alt blandet i en skøn forening, samtidig tror vi her at naboer “udenfor” hjælper lidt til med at fylde den? thi den ene container fyldes dobbelt så hurtigt som den anden der står mere hengemt.

  Jeg kan heller ikke se, hvordan disse containere kan tømmes i bilerne, er der så også 2 rum i disse? svært at se sig ud af, når nu disse Djøffer ikke kan eller vil oplyse noget, – men ingen er jo forpligtet ud over evne.

  Det nærmeste jeg kommer til, er en huslejestigning, for alle i bolig blokke?

  Mvh.
  John Nebbelunde

 • Jørgen Hansen

  Da Skagen blev en del af Frederikshavn kommune, var vi vel alle klar over, at Skagen ikke længere var med til at bestemme, hvad der skal ske i Skagen, men at der skal laves noget så sygt, som at vores skraldespande nu kun skal tømmes hver 14 dag og ikke som den udmærkede og fornuftige aftale med 1 gang om ugen, kommer vel bag på alle i Skagen.
  Det fungerer udmærket, med en ren pose hver uge, så hvorfor lave om på det?
  Er det meningen at vi skal have masser af rådden lugt og rotter, måger og meget andet til at rode i vore skraldespande i Skagen?
  Send et spørgeskema til alle husstande i Skagen og spørg om de vil have tømt skraldespanden hver uge eller hver 14 dage, så er bliver der syn for sagen.
  Forsyningen bør se at få fyret denne “Tore Vedeldal, så kan han se om han kan få et arbejde et sted, hvor de kan bruge hans syge ideer…

 • Det er jo derfor det skal laves om Gudrun. Stort set alt offentligt der kører godt får lige en tur gennem DJØF-møllen, og så er det slut.
  Man ser det den ene gang efter den anden, at disse fantastiske DJØF´ere med typer som Tore Vedelsdal i spidsen ødelægger velfungerende ordninger/systemer.
  De finder noget der fungerer. Det bliver så lavet om, og samtidig tilsættes projektet nogle flotte ord som “miljø” og lignende.
  Stort set alle kan se, at det er et tilbageskridt, men et eller andet skal de jo finde på for at ingen opdager, at de reelt set er overflødige.
  Når de så har smadret tingene totalt, giver det jo også masser af arbejde (til gode lønninger), når der skal ryddes på igen.
  Jeg har som mange andre fuld forståelse for, at vi skal passe på vores miljø, og genbruge så meget som muligt. Problemet med denne ordning er bare, at den INTET bidrager med i den sammenhæng.
  Vores politikere bliver til dagligt trukket rundt i manegen af disse smarte embedsmænd, men jeg håber godt nok, at de i denne sag har modet til at sige STOP. Sandsynligheden for dette er desværre meget lille. Løbet er nok kørt i denne omgang, og vi kan forberede os på, at især midtbyen bliver til en stinkende svinesti.

 • Fungerer fint som det er nu,så hvorfor lave det om? Desuden går vi vel alle ind for ingen madspild ? Dårlig løsning.

 • Flemming Eriksen

  I har ret alle sammen , det kommer til at lugte og fyldt med guf for fluer og maddiker og lignende , hvem skal gøre dem rene , skal vi selv gøre dem rene så må kommunen sørge for vandslanger ved haveindgang , så vi kan spule dem rene i kloakriste ude i vejen . PS. er vi ikke et sommerhusområde her i Skagen for det er størsteparten af husene i byen der er sommerhuse .

 • Hvis man endelig vil skade miljøet, kan det ske som Forsyningen foreslår og som kommunen ønsker det!
  Ikke blot miljøet, men også turistbranchen?
  Jeg spør bare, er det hvad, der med et nyt modeord kaldes “paradigmeskift” (nytænkning)
  FORDI en eller anden “fjolli” vil promovere sig selv?

  Lad dog tingene være som de altid har fungeret, det står vi os alle bedst ved!

  Og fyr så den person fra Forsyningen!!
  Grrr.

 • Per Kempff-Nordkap

  Fra rent til beskidt for ikke at sige stinkende beskidt.

  Ordningen for indsamling af dagrenovation skal ske i 2-delte beholdere, hvor grundejere og affaldsproducenter har pligt til at kildesortere deres dagrenovation i bioaffald og i restaffald. Ordningen omfatter byområder og landområder i Frederikshavn Kommune. Sommerhuse, erhvervsejendomme, etagebyggeri samt helårsboliger beliggende i sommerhusområder er undtaget for ordningen. Der er mulighed for, at ordningen udvides til også at omfatte sommerhuse, etagebyggeri og helårsboliger i sommerhusområder.
  Det lyder betagende: Bæredygtigt, energi rigtigt og som et løft til vor fortsat blomstrende oplevelsesøkonomi.

  I Århus kommune har man haft en tilsvarende ordning knapt så udbygget, men dog 14 dages dagrenovation i plastik container.
  I Århus var konceptet, som hos os, at smide på ydersiden rene affaldsposer i oprindelige rene affaldscontainere. Fra aller mest pålidelige kilde ved jeg, at det rene i det rene blev, som tiden gik, til et være svineri, et meget uappetitlig svineri. Der var ingen af de officielle aktører, der har påtaget sig at sikre, at containerne forbliver rene. Næ, de bliver, viser erfaringerne fra Århus, mere og mere uappetitligt.
  Det er forbrugeren, hvis han eller hun ikke kan tåle mosten, der regelmæssig med stort besvær og et betydeligt forbrug af vand, der må tage sig af denne upraktiske rengøring. Det er kort sagt skide besværligt og kræver en ikke ubetydelig fysisk formåen og rørlighed.
  Dertil kommer, har du påtaget dig den utaknemlige opgave at rengøre de upraktiske 2-delte containere, og kommunen har taget din rene container, har du ingen sikkerhed for, at du får en ren igen. Du har ikke din egen container. Det er kommunens container, og de tager det med rengøring meget let for ikke at sige slet ikke.
  Du spørger sikker, hvad skete der så i Århus? Jo det kan jeg sige dig, at umiddelbart efter, at kommunen havde afleveret deres container kom der meget til pas et tilbud fra en privat aktør, der mod rigelig betaling tilbød at rense affaldscontaineren.
  Det blev, og det er et værre svineri. Kønt bliver det ikke, praktisk bliver det heller ikke, og om det bliver bæredygtig, tør jeg godt sige, næppe.
  Det var den sjove indsigelse med JA-hatten på og det halvfyldte glas mere alvorligt er, at f.eks Skagen med så mange ferielejligheder/huse, der i deres brug minder om sommerhuse burde undtages fra regulativet, som også sommerhusområderne er. Sikkert ud fra rigtig mange gode argumenter.

  Oplevelsesindustrien her i byen vil få en ny dimension af trash. Ikke noget kønt syn og næppe noget, vi skal promovere i særlig grad.
  Vi har ved en stor insats fra fiskeindustrien gjort sprogbrugen: Det lugter fælt, men det lugter af penge, til skamme.
  Skagens nye lugt vil næppe være noget at skrive hjem om, men have en umiskendelig duft af råddenskab.
  Mens nu Ja-hatten sidder godt nede om ørene, vil jeg sige, at skulle det gå så galt, som kommunen tilsyneladende ønsker, ville den bedste løsning være, at containerne afleveres med to plastiksække isat således, at det ligner vort nuværende fortræffelige system: beskidt sæk ud og ren sæk ind.

  Please socialdemokrater tank Jer om

 • Jeg har idag sendt nedenstående indsigelse til kommunen

  Vedr. GEO-2017-04381
  Jeg skal hermed gøre indsigelse imod det nye regulativ for affalds håndtering i Frederikshavn Kommune, idet systemet er en forringelse af det nuværende system.
  Det er noget svineri at lade affaldet stå og stinke i varmen i 14 dage.
  Det nye regulativ skal derfor skrottes en gang for alle

  Ikke flere udgifter i Forsyningen, som allerede har en gæld på 106 mio. kr.
  MVH
  Poul Jakobsen

 • Hej Robin

  Du har fuldkommen ret. Vi har prøvet dette show en gang tidligere i Skagen Kommune.

  Jeg har allerede gjort indsigelse til Frederikshavn kommune/Forsyningen, som ikke vil oplyse økonomien i dette tåbelige projekt som skal stoppes og ikke bare ændres.

  Nok må være nok

  Nu må folk til tasterne og gøre indsigelse til Forsyningen.

  MVH

  Poul

 • Under mit tidligere indlæg glemte jeg en ting: gå ind på kommunens hjemmeside, og gør indsigelser mod dette. Det er nu…….. det skal gøres……..

 • Jeg synes det man påtænker her er kæmpe fejl.
  Vi har i dag vel det mest hygiejniske system der findes
  Og nu vil man sætte os tilbage til de gamle zinkspande
  I en moderne udgave..
  Jeg har fuld forståelse for at vi skal genbruge og det kan vel klares med 2 poser.
  Jeg har kendskab til hvor man kører det her system og det er i den grad ulækkert.
  Når det så bliver startet op kommer der bagefter et firma
  Forbi og tilbyder at vaske de ulækre plastspande efter tømning.(alternativt skal man jo selv til at skure og skrubbe)
  At kun få tømt hver 14 dag bliver jo et eldorado for mider og lignende
  Jeg savner at blive præsenteret for økonomi i det her
  (Incl hvad det koster med vask af spand)
  Jeg vil også gerne høre argumentet for at vende tilbage til “det gamle system” med spande. Og et svar som at det gør man andre steder accepteres ikke

 • Også her befinder jeg mig, midt i et udlejningsområde, med skiftende lejere konstant året igennem. Jeg har set hvordan containerne flyder over af: bleer, bajer, fiskeaffald, ullukkede poser, og er der ikke plads – så smider man det da bare ved siden af. Jeg gyser ved tanken om – at containerne nu skal stå i 14′ dage. Det bliver guf for fluerne……

 • Mit nabohus er ejet af Århus Kommune og der kommer nye lejere/lånere til hver eneste fredag hele året, som i 52 gange per år. Er det så et sommerhus, der ligger i helårshusområde, eller ligger mit hus nu i et sommerhusområde???
  Uanset hvad, så er 14 dages tømning af affald nok det største tilbageskridt for den generelle hygiejne, der er sket siden den sorte pest i middelalderen.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Så kom planer for ny affaldssortering i høring' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER