25.000 affaldsbeholdere på vej til husejerne

Nye affaldsbeholdere med 2 rum er på vej til 25.000 husstande i Frederikshavn Kommune. Det mindste rum er til madaffald, og det største er til restaffald.

25.000 affaldsbeholdere på vej til husejerne

8. august 2018 - kl. 9:47 - af

I disse uger kører Forsyningen nye affaldsbeholdere ud til villaer, rækkehuse og landejendomme i Frederikshavn Kommune. Fra den 1. oktober skal madrester sorteres fra det øvrige køkkenaffald.

Villaer, rækkehuse og landejendomme i Frederikshavn Kommune får i denne tid en ny affaldsbeholder med 2 rum. Det ene rum er til madaffald, og det andet er til restaffald. Du må tage beholderen i brug fra den 1. oktober 2018.

– Det tager nogle uger at køre de 25.000 nye affaldsbeholdere ud. En del husejere får derfor beholderen i god tid, før de skal tage den i brug den 1. oktober. Men kig meget gerne i beholderen, når du modtager den. Vi har nemlig vedlagt en sorteringsvejledning, en køkkenspand og en rulle affaldsposer, oplyser direktør Tore Vedelsdal fra Forsyningen.

Godt for miljøet og økonomien
Tore Vedelsdal pointerer, at sortering af madaffald er godt for miljøet og økonomien:

– Madaffaldet køres i første omgang til et forbehandlingsanlæg, hvor det bliver klargjort til produktion af biogas. Herefter køres det til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til miljørigtig energi som for eksempel fjernvarme. Restproduktet fra produktionen bliver brugt til gødning på landbrugsmarker.

Den nye affaldsbeholder bliver som udgangspunkt tømt hver anden uge, og husejerne får en kapacitet til affaldet, der svarer til den, de har i dag. Har du af og til særligt meget affald, for eksempel i forbindelse med højtider, kan du købe en ekstra tømning.

To rum i skraldebilen
Affaldet bliver holdt adskilt fra start til slut.

– Skraldebilen har 2 rum, der svarer til de 2 rum i den nye affaldsbeholder. Vi tømmer begge rum i beholderen på én gang, men affaldet ender i hvert sit rum i skraldebilen, fastslår Tore Vedelsdal.

Pjece i postkassen
Forsyningen udsender i denne måned en pjece til alle husstande med information om sortering af affald og den nye affaldsbeholder.

22 kommentarer til “25.000 affaldsbeholdere på vej til husejerne” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

22 kommentarer til “25.000 affaldsbeholdere på vej til husejerne”

 • Jens Hedegaard

  Svar til Erik Vium

  Frederikshavn Affald planer på, at hver husstand får 2 containere. En container der 01 OKT erstatter skraldesækken, og er todelt, samt den eksisterende papircontainer. Herudover kan du få afhentet storskrald (møbler m.m.)og batterier ved hustanden. På de store Genbrugspladser kan der afleveres op til 20 forskellige fraktioner, hvor der er personale tilstede med rådgivning hvis der er behov.

 • Mogens Bandholm

  Jens Hedegaard – det lader til, at du og Tore Vedelsdal kun kan håndtere et spørgsmål ad gangen , så lad mig gentage mit spørgsmål:

  HVAD SKAL DE BORGERE DER IKKE HAR MULIGHED FOR AT BRINGE DERES AFFALD TIL EN GENBRUGS STATION GØRE?

  Helt ærligt, hvor svært kan det være!?

 • Til Jens Hedegaard.
  Du svare ikke direkte på spørgmålene. Det jeg ønsker at få svar på er hvor meget skal der sorteres og i hvor mange spande – af simpel pladshensyn. Det jeg kan komme frem til er på tre sorteringsmuligheder ud fra det svar du skriver- men kommer der flere?
  Jeg tror faktisk mange gerne vil vide dette.
  Nu er det sådan at plast er mange forskellige typer.

 • Jens Hedegaard

  Svar til Erik Vium.
  Frederikshavn Affald A/S (FA) arbejder hele tiden med planer om større genbrug af alle vores affaldsprodukter. Ved sortering af køkkenaffald har FA sikret sig, at det bliver korrekt behandlet ved modtagelsen, og indgår i en proces der til sidst ender op med, at vi får et CO2 frit brændsel ud af det.
  Hvad angår sortering af plastik affald undersøger FA alle muligheder for “et ansvarligt og troværdigt” tilbud om genbrug. FA ønsker ikke at gå rundt at holde skåltaler om hvor grønne vi er, når vi med sikkerhed i dag ved, at noget af det indsamlede plastik affald ender som deponi udlandet.
  Det er at holde grin med borgerne, at bede dem om at sortere deres plastikaffald fra, og så ikke sikre sig at det bliver genbrugt, men i stedet bliver brændt eller gravet ned i jorden. Et forhold den landsdækkende Presse desværre ikke omtaler så meget. Så snart FA kan sikre sig et troværdigt genbrug af plastikaffald handler vi. Konkret overvejer vi at sætte et skillerum, i den papir container borgerne allerede har. Plastik og papir hver for sig.

 • Til Jens Hedegård
  For god ordens skyld kan du forklare, om der ligger planer, intentioner måske pålæg om indenfor de nærmeste år, at gøre mere i forbindelse med sorteringen og om de i givet fald vil medeføre forringelser, lettelser måske ligefrem forbedringer, for ikke mindst borgerne.

 • John Nebbelunde

  Hørte noget i P1 i dag. de fluer der lægger “spy” til de maddiker der forventes, hvor mon de kommer fra?
  Hvor har de været før, de når frem til containerne?
  og hvad kan de medbringe af luftbåren smitte?

  mvh.John

 • Hr. Jens Hedegaard,
  Sgu’ da egentligt sjovt, at du af alle, nævner ”for en god ordens skyld”.
  Der er da helt ærligt ikke meget god orden i at halvere affaldsafhentning, undlade at sortere affald, så de mest miljøfarlige produkter bliver behandlet på bedste måde, samt nedlægge den lokale forbrænding i Skagen med deraf følgende dieselforbrug for at transportere affald fra Skagen til Frederikshavn eller videre ud i Verden.
  Håber da helt ærligt, det ”enige byråd” forud for afstemning har modtaget bare lidt information fra kyndige mennesker – f.eks. Tore Vedelsdal, der forhåbentlig har i det mindste lidt forstand på affaldshåndtering, hans stilling taget i betragtning.
  Jeg har nu tænkt mig, at smide mine årlige 4 kilo madaffald ud på genbrugspladsen og benytte den nye skraldespands opdelte rum til alt andet affald som sædvanligt😊

 • Mogens Bandholm

  Gode Jens Hedegaard – dit svar vedrørende Forsyningens kritisisable håndtering af affald er patetisk.
  Du fralægger dig som formand for bestyrelsen ansvaret, både for dig selv og dine medarbejdere. Det er ikke jeres skyld, det er politikerne, det er byrådet (som du selv sidder i) der er de skyldige. De har ansvaret! Men ligemeget hjælper det. Ingen vil svare på spørgsmål, endsige lytte til kritik. Jeg spurgte den 13. Marts hvordan de borgere der ikke har mulighed for at BRINGE deres affald til en genbrugsstation station kommer af med deres affald. Jeg spurgte borger service, jeg spurgte jer, jeg har sågar spurgt borgmesteren. Men til dato – intet svar!
  Kammeratlige hilsner
  Mogens Bandholm

 • John Nebbelunde

  Selvfølgelig er der altid plads til forbedringer i enhver kommune.

  Hvorfor er der ingen der tænker på, at der kan være penge i alle disse maddiker?
  Indsaml dem, frituressteg dem og eksporter til til Thailænderne, der gerne bruger sådanne i thaimad eller blot Snaks, haha

  mvh. John

 • Jens Hedegaard

  Sådan lige for en god ordens skyld. Tore Vedelsdal er ansat Direktør i Frederikshavn Affald. Tore udfører de opgaver Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har pålagt ham. Ligeledes er den ændrede indsamling af affald tiltrådt af et enigt Byråd.
  Alle Kommuner kan ikke indsamle alle fraktioner af affald 100%. Frederikshavn Kommune ligger i den bedre halvdel hvad angår håndtering af de samlede affaldsmængder, men vi arbejder stadig på at blive bedre, med skyldig hensyn til brug af ressourcer og økonomi. Vi lytter til den kritik der kommer frem, men ret den mod de Politikere der har vedtaget ordningen og ikke de ansatte.

  m.v.h. Jens Hedegaard Formand for Frederikshavn Forsyning A/S (herunder Affald A/S)

 • Mogens Bandholm

  ATT: TORE VEDELSDAL

  Ved du, hvad smedens kat døde af ? Det du bruger flittigt i din argumentation for ikke at forettage indsamling. Smedens kat døde af dårlige undskyldninger!

  Genindvinding af plast foregår så absolut. Som du kan se på vedlagte link bla. af et firma der næsten er din nabo. De tilbyder det du ikke vil, de tilbyder indsamling!

  https://www.stenarecycling.dk/find-os

  Hvad med at kontakte den?

 • Mogens Bandholm

  KOMMUNEN & OG FORSYNINGEN har ikke ansvaret for ret meget vedrørende affald håndtering. Ganske enkelt fordi ansvaret er DIT du skal BRINGE dit affald til en genbrugsstation. INDSAMLING foretages ikke. Det kan, iflg. Tore Vedelsdal ikke betale sig, det er for besværligt for Forsyningen.
  Vi burde have nedslag i kommune skatten for den service Tore Vedelsdal ,ikke vil levere.

 • Det har du da fuldstændig ret i John Nebbelunde, og måske kan disse maddiker også være et sundt indslag i ‘det nye nordiske køkken’ (Noma)?

 • John Nebbelunde

  Til Marie, – de maddiker du og andre kan finde i den kommende container, kunne I jo fx smide ud i Jeres haver til de småfugle og eventuelt pindsvin
  der pga. tørken ikke har kunnet finde insekter nok, de har hårdt brug for det proteinløft dette kan give?

  intet er som bekendt galt, uden at være godt for noget?

  Men generelt er jeg modstander af, at kommunen har lavet dette tiltag med 25.000 containere og flyttet forbrændingen fra Skagen, men der er jo fjolser alle vegne?

  mvh. John

 • Med to hunde og Skagens største kompostdynge, håber jeg ikke, de nye affaldsbeholdere er delt i to lige store dele :-/
  Per Kempff-Nordkap: Lidt ærgerligt, der ikke findes en ”like” knap på denne side – når man for én gangs skyld er enig med din kommentar 😊

 • Angående sortering af plast.
  Se lige kortet over danske kommuner, der sorterer plast. I Jylland er der kun 5 ( Djursland, Ringkøbing, Herning, Hedensted og Kolding)der ikke gør samt 2, der har planer om at gøre det (Hjørring og Brønderslev).
  Resten har sortering ved husstanden. MEN det kan ikke betale sig, så mon det må er grunden til, at Frederikshavn kommune ikke vil?
  Saml selv plasten og kør den på lossepladsen, lyder forslaget. Sikke en trafik af rolatorer, cykler, trillebører m.m. Og hvad med de, der ikke har den mulighed??

 • Til Tore Vedelsdal – Forsyningen
  Nu kunne det være rart at vide fremtiden for sorteringen for den må Forsyningen og politikkerne vide, inden der investeres i ny indretning i køkkenskabene eller hvor man nu opbevare affaldet.
  Plastposer – levere Forsyningen dem eller hvem skal spørges angående hvilken typer der skal anvendes og hvor de anskaffes.
  Hvorfor ikke indføre det optimale system fra starten, da både politikkere og Forsyningen ved hvordan det skal gøres.
  Det må du naturligvis kunne svare på.
  Erik Vium

 • Per Kempff-Nordkap

  Tilsyneladende er vi så heldigt stillet her i kommunen, at Forsyningen og kommunen er så dygtige. De har fundet de aller bedste løsninger, hvor ingen indsigelser fra borgerne behøver at gøre indtryk på beslutningstagerne. Vi må prise os lykkelige over at have så dygtige, visionære og hensynsfulde mennesker til at administrere vor daglig dag. Tillykke til os

 • Tore Vedelsdal, Forsyningen

  Det nye system vil ikke give bedre forhold for maddiker end det gamle, men det er vigtigt, at bruge poser inden affaldet kommer i spanden.
  Der vil i de kommende uger blive udsendt information til alle berørte husstande.
  Plastik kan fortsat afleveres på genbrugspladsen i sorteret form, men en indsamling ved husstandene afventer, at der findes bedre muligheder for at afsætte det fornuftigt. (Der er ingen fabrikker, som vil bruge det i øjeblikket)

 • Det undrer mig, at vi ikke skal sortere plastikaffald fra. Når man ser, de fleste kommuner i landet prioriterer sortering af plastik, kan det undre mig, at Frederikshavn kommune slet ikke er kommet på den tanke!
  Men det kommer måske, når vi alle har fået indrettet plads til de nuværende beholdere!
  Dalgaard

 • De maddiker, der uundgåeligt kommer til verden via denne procedure, kan vel også omdannes til energi – hvis man altså kan indfange dem? Men man skulle have ventet med at indføre dette system, indtil der var forsket i bedre løsninger.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '25.000 affaldsbeholdere på vej til husejerne' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER