Stor interesse for renovationsordningen

Stor interesse for renovationsordningen

15. oktober 2018 - kl. 14:11 - af

Den nye renovationsordning har nu kørt de første 14 dage, og overordnet set er den blevet godt modtaget og er kommet godt i gang. Der har dog på netavisens sider været nogle kommentarer og spørgsmål, som Forsyningen her prøver at besvare.

Systemet er sat i gang efter en enig Byrådsbeslutning og i overensstemmelse med Folketingets overordnede mål. Det er meningen, at mere affald skal genanvendes og mindre skal forbrændes.

Under indsamlingen bliver affaldet holdt adskilt i både containeren og på bilen, Der er 2 rum på langs af bilen, som tømmes hver for sig. Det er illustreret i det omdelte informationsmateriale. Og det kan også ses på Forsyningens hjemmeside. En todelt renovationsbil kan kun tømme én container af gangen korrekt, og hvis man ser flere containere blive tømt samtidig, så er det en fejl, og det vil vi meget gerne have besked om. Man skal dog huske på, at der kører andre skraldebiler rundt og tømmer erhvervsaffald, og de har ikke noget med sorteringen at gøre.

Efter sorteringen bliver det brændbare affald brændt i Frederikshavn. Enkelte læs er kørt til Hjørring eller andre forbrændingsanlæg i den varme periode i sommeren. Det er helt normalt, at anlæggene deler kapaciteten efter behov, når der er meget affald eller for lille afsætning af fjernvarme.

Madaffaldet er også samlet i Frederikshavn, hvor der er ved at blive opført et forbehandlingsanlæg, som vil behandle affald fra både Frederikshavn og Hjørring, når det er færdigt til december. Indtil anlægget er færdigt, køres affaldet til Holsted, hvor der står et tilsvarende anlæg. Det er nødvendigt at samle mængderne på større anlæg for at få en effektiv udnyttelse af teknikken. Den samlede energibalance når der medregnes både energiudnyttelsen og forbruget til transport er positiv, men den er ikke opgjort nøjagtigt i øjeblikket. Når systemet er kørt helt ind, vil vi forsøge at opstille det lokale regnestykke, og offentliggøre det.

Madaffaldet skal under alle omstændigheder køres væk fra Skagen for at gødningsindholdet kan udnyttes i landbruget, da der stort set ingen landbrug er i Skagen.

Der bliver af mange spurgt til, hvorfor vi ikke indsamler plastaffaldet endnu, og det er et godt spørgsmål, når der nu er andre, som gør det. Problemet er, at i øjeblikket indsamles der meget mere plastik end genanvendelsesindustrien kan modtage, så hvis der kommer mere, vil det blot blive brændt alligevel. Vi arbejder selvfølgelig på at genanvende plast i fremtiden, og visse typer kan modtages på genbrugspladsen allerede i dag.

Samtidig har folketinget varslet, at der snart skal være ens indsamlingssystemer i Danmark, og når det kommer, vil det blive indrettet efter, hvilke typer, der kan genanvendes. Når det kommer, vil vi selvfølgelig tilpasse os til det.

Vi kan dog allerede nu garantere, at affald (herunder plastik) fra Forsyningens skraldespande aldrig ender i naturen eller verdenshavene! Restaffaldet bliver til energi, og slaggen bliver håndteret miljømæssigt forsvarligt.

 

Forsyningen

46 kommentarer til “Stor interesse for renovationsordningen” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

46 kommentarer til “Stor interesse for renovationsordningen”

 • Mogens Bandholm

  TILDE MÅSKE ANSVARLIGE I FORSYNINGEN

  Prøv at læse linket, og forklar os hvordan jeres nye affalds håndtering vil fungere i kommunen.

  https://www.facebook.com/1726861950880038/posts/2232096570356571/

  Nej vel, det kommer aldrig til at fungere. Det er for dyrt, for dårligt og miljø skadeligt.

 • Hej Pia,

  hvis du læser læserbrevet omkring “Borgertips om den nye renovationsordning” her på avisen, vil du kunne se at du kan planlægge dig ud af din udfordring. Du kan nemlig bare bestille uge tømning af din container igen, da det tilbydes af forsyningen. Priserne fremgår også af læserbrevet, både id ag og pr. 01.01.2019.

 • Jeg prøver lige den her tråd. Måske nogle kan være behjælpelig..

  Hvordan er det nu det er???
  Når man kun får tømt hver 14 dag, skal vi så kun betale det halve ?

  Og hvis der ikke er plads i beholderen, og man køre ud på lossepladsen med nogle poser, hvilke container skal de så smides i?

 • Som opfølgning på denne lange kamp om at at få svar fra Forsyningen og politikkerne, men kun er blevet mødt af tavshed har jeg anmodet om partsaktindsigt i i henhold til Forvaltningsloven.
  Dette skulle ikke havde været nødvendigt, men åbenbart vil politikerne og Forsyningen ikke svare borgerne på de ganske enkle spørgsmålder stillet. Nu kan der anvendes en mængde tid på dette.

 • Via dette link:
  https://www.forsyningen.dk/Privat/Nyheder?PID=2680&itemId=Nyhed:157
  kan der læses om Forsyningens regnskab for 2017 og desuden linkes videre til pdf med hele årsberetningen for 2017.

 • Til:
  Jens Hedegaard og Tore Vedelsdal.
  Naturligvis søges der ikke aktindsigt gennem medierne, men jeg havde en forhåbning om, at der kunne komme svar på de spørgsmål der stilles. Jeg går naturligvis gennem de korrekte kanaler.
  Du svare stadig ikke og det læserbrev der indkom den 30. oktober 2018 kl. 9.59 (Borgertips om den nye renovationsordning) på avisen stiller endnu flere spørgsmål. De fem sider du henviser til giver ikke svarene og jeg håber da ikke at beslutningen om at gøre Frederikshavn Kommune endnu grønnere ligger til grund for dette, men det ses sandsynligvis i aktindsigten.
  Jeres arrogance er besynderlig (Hvilket ikke klæder socialdemokrater) og især den tavshed der er i denne sag – hvorfor?
  Undskyld Hedegaard, men det var et spørgsmål mere.
  Der er så mange der beder om svar.
  Denne sag ligner noget der ikke er pænt og at det hele skal fedtes af på brugerne og det er dem der kommer til af betale.

 • Den her debat skrider mere og mere ud på et skråplan, ført af forsyningens folk selv.

  I skylder os svar på vores spørgsmål og der er i et indlæg fra Jesper Andersen, som vel og mærket har læst det materiale, omkring affaldsorteringen, blevet gjort opmærksom på at det ikke er fyldsetgørende, for hvordan det hele er skruet sammen.

  At I istedet for at imødekomme borgerne, taler ned til os, som har vi en IQ på 10, gør ikke sagen bedre.
  Jeg som borger føler ikke jeg har fået svar på noget af det folk efterspørger her.

  Det ville klæde jer at blive jeres ansvar voksen og bevidst!

  Og ellers må vi som borgere gå til andre instancer, for at få dette emne belyst!

 • Erik Vium

  Nu er det jo ikke normalt, at man søger om aktindsigt i en Netavis. Men ved henvendelse til Kommunen kan du få den 5 siders redegørelse af 13 SEP 2018, omkring Skagen Affaldsforbrænding, der er lavet af Kommunaldirektøren, i samråd med Forsyningen. Redegørelsen er stilet til Byrådet.

 • Til:
  Jens Hedegaard og Tore Vedelsdal.
  Åbenbart er Tore Vedelsdal gået i flyverskjul og Jens Hedegaard tegner Forsyningen.
  Jens Hedegaard! Hvad med at holde dig til de spørgsmål der er stillet og lade være med at kaste alt muligt andet ind i denne sag – det forsøger du altid at gøre, men denne gang er du forpligtiget til at svare på spørgmålene.
  Hvis ikke, må det konstateres, at der ikke er fortaget nogen form for beregninger eller konsekvensvurdering af det indførte sorteringssystem og varmeforsyning.
  Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet beslutning på et grundlag der ikke er giver de korrekte oplysninger som er fremstillet af embedsmændene, er det noget der kan give alvorlige problemer.
  Jeres tavshed tyder på der er noget galt og siger meget om dig og dermed trækker du dine politiske kollegaer med – altså dem der med deres larmende tavshed åbenbart samtykker.
  Derfor er det nødvendigt der svares, men som du skriver I dit indlæg kan vi bare se materialet og i henhold til Forvaltningsloven, som Forsyningen er underlagt – jævnfør dit indlæg – kan vi søge aktindsigt, men det skulle vel ikke være nødvendigt. Hermed har jeg søgt aktindsigt i alt materiale vedrørende affaldsortering og nedlæggelse af Skagen Forbrænding da det måske er den eneste løsning for få klarhed over de omkostninger der pålægges fjernvarmeforbrugerne i Skagen.

 • Ole Fritz Pedersen

  Nu har debatten omkring affaldssortering kørt så længe, at man er mere forvirret end før debatten startede.

  Selv om der er længere fra Frederikshavn til Skagen end omvendt, så vil jeg foreslå, at Jens Hedegaard og Co. tog til Skagen og forklarede fakta i sagen og stillede sig til rådighed for de mange spørgsmål uden at det ender i en politisk diskution byrådsmedlemmer imellem.

 • Erik F. Andersen

  I kommunens affaldsplan 2014-2024 står der på side 14, at Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk har en forventet levetid på ca. 10 år, hvis der blev foretaget den nødvendige løbende vedligeholdelse.

  I en anden analyse fra Energistyrelsen fra 2011 skriver man bl.a., at AVØ’s anlæg i Frederikshavn forudsættes lukket i 2020.

  Jeg kunne derfor godt tænke mig at få svar på, hvad der kommer til at ske med Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk i 2020, og hvad det i givet fald forventes at koste (fjernvarmeforbrugerne)?

 • Annalise Nymand

  Gode hr. Hedegaard,
  på din opfordring har jeg hentet Forsyningens Årsberetning 2017 og læser en lidt overraskende beretning “Skagen Circle”, hvor nye metoder og anlæg til produktion af el- og fjernvarme i Skagen idriftsættes i 2018.
  I skrivende stund er der 64 dage tilbage af 2018, så det nås ikke, men hvornår så?
  Vil fjernvarmenettet blive etableret til de ejendomme, som ikke har fjernvarme?
  Du skylder også borgerne at fremlægge det økonomiske regnskab og CO2-regnskabet for transporten af vores affald bla. til det sydlige Jylland, så vi borgere kan se, hvad vi får ud af besværet.
  Vi ser frem til at få det store overblik, så vi kan blive stolte af vores “Grønne Kommune”!
  Mvh. Annalise Nymand

 • Jens Ove Bagterp

  Gode Jens Hedegaard.
  Endelig kommer du med lidt fakta, men det er vist også nødvendigt at spørge ind til detaljerne. Først dog et tilbageblik. Det er sikkert rigtigt, Skagen ikke blev truet ind i den nye kommune, men da du henholder dig til, hvor meget vi har kostet, skal vi måske udfordre din hukommelse.

  Er det ikke rigtigt, Skagen Kommune bidrog med godt og vel 47 millioner til den fælles kasse. Sæby bidrog med et stort nul, og Frederikshavn bidrog med et stoooooort hul!

  Der findes åbenbart en udførlig rapport omkring affaldsforbrændingen. Det er den, mange har efterlyst, men du har hidtil undladt at offentliggøre noget herfra. Nu må det være tid at henvise til et link, så vi almindelige borgere/brugere har mulighed for at se, hvordan dit regnestykke om merpris for varmen opstår. Det ser jeg og sikkert mange andre frem til at få belyst objektivt og sagligt.

  Jeg tror, sagligheden vil sejre. Nu venter vi blot på dine konkrete og uddybende svar. I det mindste er vi på vej.

 • Gode Skawboere
  Der er ingen der hverken snyder eller bedrager i denne varmesag. Hvis Skagen Affaldsforbrænding skulle have fortsat, var en investering på 23 mill. nødvendig. Dette ville alene give en forhøjelse af varmeprisen på 56,80 kr./MHW, som skulle oven i den pris I ellers giver. Hertil kommer at udover affald fra Skagen, skulle der tilføres affald udefra til Værket. Der er ingen der hugger noget fra Skagen. Både Frederikshavn og Skagen undersøger i øjeblikket, at supplere deres respektive fjernvarmeanlæg med varmepumper. Hele aftale grundlaget for denne proces Peter Sørensen, med lukning af Skagen Affaldsforbrænding, blev taget i sidste periode, da din partikollega Jens Ole Jensen var FM for Frederikshavn Forsyningen A/S. Hvad angår at Frederikshavn stjæler med arme og ben. Indenfor de sidste år har FRH Vandforsyning etableret en ledning m.m. fra Tolne til Skagen med rent vand til ca 190 mill. når hele regnestykket bliver gjort op. Udgiften betaler alle de ca.50.000 borgere i Kommunen der får vand fra Forsyningen, og ikke kun jer 8.000 Skawboere, der havde brug for rent drikkevand. Naturlig fordeling af udgifterne i en storkommune.
  Resten er jo religion, som jeg ikke befatter mig med, men en ting er sikkert, Skagen blev hverken truet eller lokket ind i Frederikshavn Kommune. Jeg var selv med ved forhandlingerne. For øvrigt med en Venstre Borgmester i spidsen !

 • Det glæder mig, at Peter Sørensen nu også nævner det tyveri, som Forsyningen udfører for de Frederikshavnske fjernvarmebrugere.
  Jeg nævnte det allerede her i tråden d. 19. oktober, men problemet tager sandelig ikke skade af at blive nævnt igen.
  Det må jo efterhånden være tydeligt for enhver, at borgerne i alle de mindre byer skal betale for og til ”fallitboet” Frederikshavn.
  Skulle der være retfærdig i det her, burde fjernvarmebrugerne i Frederikshavn betale for den varmeværdi affaldet fra Skagen (og de andre byer) har. Det er jo dybt urimeligt, at man bare stjæler det.
  Vi har desværre set denne urimelige forskelsbehandling flere steder efterhånden, og jeg er alvorligt bange for, at det fortsætter indtil, der ikke er flere penge og arbejdspladser at stjæle.
  Læsø var de eneste, der var kloge nok til ikke at lade sige opsluge af den gældstyngede Frederikshavn kommune. Skawboerne gik desværre lige i fælden, og man kan næsten stadig høre, hvordan de sidder og griner højt dernede.

 • Peter Sørensen

  I dagens udgave af Nordjyske skriver Jens Hedegaard, at naturgas skal ud i kulden (det har indtil i år været med statstilskud, som nu bortfalder) og at frederikshavnerne skal lune sig ved sol, vind og overskudsvarme fra Frederikshavn Affald. Han citeres for: “I mange småbyer rundt om i landet betyder bortfald af tilskud en ekstraregning på flere tusinde kroner om året for hver fjernvarmeforbruger. I Frederikshavn har tilskuddet mindre indflydelse, fordi det meste af byens fjernvarme produceres ved afbrænding af affald!”
  Her kommer Hedegaard måske tættere på en forklaring end han bryder sig om.
  Man kan i hvert fald ikke se bort fra at affaldet fra Skagen nu skal levere varme til Forsyningens datterselskab Frederikshavn Varme, i stedet for som hidtil til Skagen Varmeværk AmbA. (et brugerejet selskab)
  En del af regningen kender vi her i Skagen (en stigning på kr. 1.250/husstand med fjernvarme).
  Langsomt begynder der at tegne sig et billede af Frederikshavn Forsynings puslespil, og kønt er det ikke.

 • Jens Ove Bagterp

  Gode Jens Hedegaard.
  Det tjener dig til ære, at du som Forsyningens øverste chef dækker din direktør med beskyttende vinger.
  Til gengæld tjener det dig ikke at undlade svar på de mange spørgsmål undervejs. Gode skawboere har brugt tid på indlæg, og du har vel egentlig ikke svaret konkret på et eneste af dem.

  Derfor er min sammenligning med Kashoggi vel ikke helt forkert, hvis du blot læser det hele, især gentaget “Selvfølgelig ikke i grusomhed men i et spind af bortforklaringer og fortielser!!!!!!!!!!!!”

  Godt man kender Hedegaard!

 • Jesper Andersen

  Kære Jens Hedegaard

  Du lægger ud med at skrive, at det efterfølgende vil være et svar på spørgsmålene,
  som er kommet fra alle de gode skawboer, men du svarer ikke på noget som helst.
  Mener du med dit indlæg, at vi bare skal holde mund, og vente til generalforsamlingen
  i maj med at få svar, eller hvordan skal det forstås?

  Jeg har netop set årsrapporten og årsberetningen igennem, og der står intet om de tal og info,
  som folk efterspørger.
  Årsrapporten er, som man kan udlede fra titlen, en rapport om sidste års regnskab.
  Hvordan mener du at det er relevant?
  Årsberetningen indeholder 6 sider om Frederikshavn Affald A/S, hvoraf 2 sider kun indeholder
  billeder og 2 sider igen indholder regnskab fra sidste år.
  Den indeholder en større anddel billeder en en pixi-bog, men der er sikkert nogen,
  som har brugt en masse tid og penge på at fremstille den.

  Følgende udklip er alt, som vedrører de nye ordning:

  …”Madaffald og andet organisk affald er det
  næste materiale, som skal ind i kredsløbet.
  Det skal ske ved, at vi indsamler madaffaldet
  separat og anvender det i biogasanlæg.
  Ved bioforgasning får vi først energien ud,
  og derefter kan vi genanvende gødnings-
  materialet, da madaffald indeholder både
  fosfor og kvælstof. Især fosfor er en beg-
  rænset ressource, der kun findes nogle få
  steder i verden.”

  Har du selv læst de “næsten 100 sider” ubrugeligt materiale igennem?

  Vi er stadig mange, som venter i spænding på et svar, og hvis du tror
  at du kan spise os af med at referere til nogle rapporter om sidste år,
  så må du nok to om igen.

  Det næste skridt må vel være at kontakte andre, mere dybdegående medier,
  og se om de kan vriste nogle data fra jer.
  Jeg mindes en uheldig sag, for ikke så længe siden, omhandlende Frederikshavn Forsyning,
  Frederikshavn Kommune og nogle ben, som skulle deles ud.
  Det er vel ikke så mærkeligt, at folk ikke regner jeres påstande for noget.

  Hvis andre skulle have interesse i at læse “de næsten 100” sider, så kan de findes her:

  Årsberetning:
  https://www.forsyningen.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fOm+os%2f%c3%85rsberetning+2017.pdf

  Årsregnskab:
  https://www.forsyningen.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fOm+os%2f%c3%85rsrapporter%2fFrederikshavn+Forsyning+AS+-+Underskrevet+%c3%a5rsrapport+for+2017.pdf

 • Svar til de mange gode Skawboere der har ytret sig på denne tråd.
  Hvad angår spørgsmål om den nye affaldshåndtering, har Forsyningen gentagne gange informeret overalt i Pressen, på de elektroniske midler, pjecer i postkassen og afholdt offentlige møder om ordningen. Det fortsætter vi med indtil budskabet forhåbentlig vis er nået hele vejen rundt.
  Hvad angår postulaterne om, at Forsyningens Bestyrelse tilhører mørkets fyrster og er en meget lukket forening uden demokratisk styring må undre.
  Bestyrelsen er nedsat af et enigt samlet Byråd JAN 2018. Bestyrelsen består af to Byrådsmedlemmer, to Erhvervsfolk og to medarbejder repræsentanter, samt to brugervalgte medlemmer i selskaberne for Vand, Varme og Spildevand.
  På Bestyrelsen Generalforsamling i MAJ måned hvert år deltager det samlede Byråd, som er eneejer af Forsyningen A/S. Herudover er der adgang for Pressen og offentligheden. Der stemmes om godkendelse af en Årsberetning og Årsrapport, der tilsammen er på næsten 100 sider. Beretningen handler om alt hvad der er sket og hvad der fremover er planlagt i de forskellige Forsyningsselskaber. Rapporter og Beretninger er fuld tilgængelige på Forsyningens Hjemmeside og kan ved fremmøde på Forsyningen udleveres i papirudgave. Byrådet har den fulde kontrol og ejerskab af sine 3 Aktieselskaber, Skagen Havn, Frederikshavn havn og Forsyningen, da de er 100% kommunalt ejede.
  Jeg håber at I har fået klarhed over hvad Forsyningen er for en størrelse og hvor i kan finde ud af mere.
  Er det ikke nok er I altid velkomne igen, på de kanaler i selv ønsker. Jeg taler alle sprog, men at sammenligne Forsyningens opførsel med mordet på Jamal Khoshoggi i Istanbul…….godt man kender Bagterp !

 • Peter Sørensen

  John Nebbelunde med mange flere efterspørger hvor vores politikere er henne i denne debat.
  “På sidelinien!”, må være det bedste svar, og desværre gælder det både håndtering af affaldet, lukningen af forbrændingen mm.
  Alt hvad der rører sig om Frederikshavn Forsynings virksomhed foregår i et selvstændigt (meget lukket) system, og de eneste politikere som er involveret er hhv. formanden Jens Hedegaard (S) og næstformanden Flemming Rasmussen (DF). Hvis du går ind på Forsyningens hjemmeside kan du følge hvor mange af deres sager på bestyrelsesmøderne der er belagt med tavshedspligt.(næsten alle)
  Dette til trods for, at kommunen gerne vil stå for en “åbenhedspolitik”.

 • John Nebbelunde

  Tråden her er nu blevet lang og til trods for Jens Ole Bagterp med flere skriver “det” vi alle tænker, sker der intet fra byrådets side, ingen svar ingen kommentarer eller forklaringer der kan belyse noget som helst, heraf også beregninger, intet… Og hvorfor nu det? enten har disse fået mundkurv på, eller også har de ikke en skid forstand på hvad det hele drejer sig om eller hvilken retning forsyningen styrer i??

  Vi har selvfølgelig de byrødder vi selv har valgt, men det er jo generelt svært at bedømme disse valgte personers intelligens, før de sidder der lunt og godt og forsøger sig med udtalelser om diverse problemer.

  Stod i haven ud til Jens Digets vej i dag da der kom en skraldebil bakkende, ville da lige se hvordan den tømte en ny container, – jeg blev skuffet, for det var den gamle container medarbejderen tømte, spurgte om det var en af de nye biler, ja ja svarede han, men det sås tydeligt, at det var en ældre bil og møg beskidt uden evne til at adskille skrald!
  Medarbejderen havde så travlt at han end ikke lukkede containerens topklap eller låge…

  Min nabo og jeg lukkede så den så og blev enige om at flytte den nye, idet han var bange for den i stormvejret kunne blæse rundt og beskadige de parkerede biler tæt på!

  Jeg har nu besluttet ikke at sortere affald, før der foreligger noget fra boligselskabet og før der fra forsyningen foreligger svar på alle de spørgsmål borgerne efterlyser i hele denne debat. Vi skal ikke være til grin!

 • Jens Ove Bagterp

  Gode Jens Hedegaard og Tore Vedelsdal.
  Jeg savner stadig nogle svar på de mange spørgsmål, som er stillet i disse kommentarer og også fra tidligere indlæg omkring samme emne.
  Hvorfor er I blevet så mundlamme? Er der noget, som er blevet fortiet for os borgere/brugere? Det gælder ikke blot Skagen, men hele Frederikshavn Kommune har krav på en redelig og saglig belysning.
  Kan denne sag mon spinde tråde til et Saudi Arabisk Kashoggi-forløb?
  Selvfølgelig ikke i grusomhed men i et spind af bortforklaringer og fortielser!!!!!!!!!!!!
  Kære byrødder i Frederikshavn Kommune – meld jer på banen med indlæg, hvis både Hedegaard og Vedelsdal forbliver tavse.

  Ellers vil I fremstå som en del af et større komplot, som fortier noget for vi almindelige borgere i Frederikshavn Kommune.

  Ingen vil så kunne beskylde jer for at stemme for et forslag, som ikke har været fremlagt objektivt for Plan- og Miljøudvalget og efterfølgende i byrådssalen.

  Vi borgere forventer, I udøver pligten og kræver retten til gavn for vores kommune.
  Lad sandheden sejre!

 • Jeg kan ikke forstå at folk er så negative ,jeg har i dag fået min tømt efter 14 dage og den er stadig ren indvendig ,pakker i ikke skraldet ind ? og det er stadigvæk flinke folk der tømmer dem min var pænt sat på plads .

 • Ja, kuller kan vise sig på den kedelige måde, at magt stiger til hovedet – det er endda videnskabeligt bevist:https://videnskab.dk/kultur-samfund/magt-kan-stige-dig-til-hovedet

 • Økuller. “Tilstand af uro, frustration og irritation fremkaldt af længere tids ophold på en (lille) ø eller i et mindre lokalsamfund”.

 • Mogens Bandholm

  FORSYNINGEN – Hvem er de egentlig?
  Jo vi ved med beklagelse, at de varetager affaldshåndteringen. Vi ved også det er et A/S ejet af kommunen, det er stort set alt.

  Vi (jeg) ved ikke:
  – Hvordan er bestyrelsen valgt, og hvordan har den konstitueret sig?
  – Formanden, den gode Jens Hedegaard. hvilke beføjelser har han vedr. driften af Forsyningen,og er han ikke indhabil som medlem af byrådet, samtidig med han er formand i Forsyningen?
  -Affalds direktøren Tore Vedelsdal. Hvordan er hans kontrakt , er den midlertidig, er den åremåls bestemt eller?
  – Den affalds ordning vi har nu, blev vedtaget af det foregående byråd. Men på hvilket grundlag. Var det en plan udarbejdet af fx. COWI, eller var det en Olsen bande plan, lavet af Forsyningen ( man kunne jo være fristet til at tro det sidste) for ærlig talt, det er noget makværk ogalt andet end miljø venligt.
  -Det nytter ikke at spørge borgmesteren, jeg har forsøgt, men hendes svar var som Forsyningens – varm luft uden indhold.

  Med mindre der virkelig bliver sat en oprydning igang vedr. Forsyningens virke bliver det ikke bedre. FORSYNINGEN gør som de vil. De spørger ikke.

 • Per kempff-Nordkap

  Grøn er en wind wind situation, ikke sandt?

  Er det ikke et af de udsagn, der er for gode til at være sande i Skagen og sikkert også i resten af kommunen. Vi sortere skraldet, hvilket naturligvis betyder at vi frigøre ressourser til genanvendelse. Genanvendelse og produktion af biogas m.v. er, efter alle dem, der har forstand på de dele egne ord, en virkelig god forretning.
  Vi tjener ganske enkelt penge på vort skrald ,og, som det ikke skulle være godt nok i sig selv, får vi nu halv så mange tømninger som hidtil. Se det spare mange penge. Hvad der er sparet, det er tjent.
  Vi er grønne. Vi tjener penge. Spørgsmålet er nu, hvor går pengene hen? Har vi en lille Brita siddende i forsyningen.

  Jeg synes bestyrelsen for forsyningen og borgmesteren virkelig skylder os en grundig redegørelse om hele denne skralde sag.

  Hvordan ser regnestykkerne ud? Hvordan er byrådet blevet informeret om disse regnestykker?
  For mig ser det ud som sjusk, materiellet er lausigt, bivirkninger er ikke belyst og økonomien både det sorte og den grønne er overhovet ikke beskrevet på en voksen, relevant og gennemskuelig måde.

  Situationen er desvære den, at systemet med vold og magt og arrogant bedrevidende er blevet iværksat med den tilsyneladende eneste begrundelse, fordi vi kan.

  Borgmester, du skylder os en ordentlig redegørelse.

 • Enhver med bare en lille smule realistisk sans kan se, at der hverken er bedre miljø eller økonomi i dette vanvid.
  Der er en ordning (som så mange andre) udtænkt at DJØF´ere uden nogen form for praktisk og realistisk sans. De er dog gode til farvelagte regneark uden værdi.
  Hele den tænkte gevinst kommer til at forsvinde i afbrændt diesel på vejene, ekstra vand til rengøring af container, plastikposer til indpakning. Hertil kommer så en stank fra disse beskidte containere.
  Taberne i denne ordning er mange. Det er både den enkelte borger, der skal have en stinkende container stående på matriklen. Det er også fjernvarmebrugeren, der skal betale mere for varmen, da det “gratis” affald nu tilfalder frederikshavnerne, mens skawboerne må købe olie.
  Vi gik fra ugetømning til 14 dages tømning, men prisen er uændret – i første omgang. Det varer helt sikkert ikke ved. Nu skal vi lige sluge ordningen først. Derefter kommer prisstigningen helt sikkert. Reelt er den delvist jo kommet, da mange der udlejer, formentlig bliver nødt til at betale ekstra for ugetømning.
  Ordningen giver også en del mere kørsel på vejene, hvilket giver slid og øget dieselforbrug og dermed forurening.
  Der kan umuligt være økonomi i dette cirkus.
  Vinderne er igen DJØF-folket, der I deres krøllede hjerner har udtænkt et system som giver masser af administration og dermed arbejde til flere af slagsen.
  Det er jo tydeligt, at denne ordning bliver dyrere for den enkelte borger. Det kunne også accepteres, hvis der virkelig var en miljømæssig gevinst. Det nægter jeg dog at tro at der er. Det vil være rigtig dejligt, hvis der blev fremlagt en detaljeret beregning, hvor ALT er medtaget. Den må jo findes, ellers havde byrødderne vel aldrig startet dette projekt op i dets nuværende form eller ???
  Såfremt meldingen om tømningen af containerne ikke foretages korrekt, men blot i samme rum i skraldebilen, har vi en skandale og farce af de helt store.
  Det her må være en OMMER af de større.

 • Peter Sørensen

  Erik Vium. Jeg bliver nødt til at rette dig omkring byrådets sammensætning. Vi er KUN 3 skawboer i byrådet. Erik Trolle flyttede til Frederikshavn lige efter valget.
  Jeg er iøvrigt enig med dig i, at det ikke er relevant i denne sag.

 • Jeg forstår det simpelthen ikke – Frederikshavns kommune vil være mere grønne, lave energibesparende tiltag – her hopper kæden af for mig.
  Vi bruger nu det dobbelt, måske tredobbelte i plastik sække/poser til den nye affaldscontainer – det bliver en stinkende bombe til sommer, selv om affaldet er pakket ind i plastik. Vores papirsæk har aldrig lugtet, som den nye container gør – gyser ved tanken, hvordan stanken vil være, hvis man har en gang fiskeaffald i den nye container. Har man mon tænkt på renovationsarbejderne? Skal de mon fremover gå med åndedrætsværn for at få vejret – håber at de får et tillæg som hedder stinkende containere. Talte med en dame fornylig, som sagde til mig: i halvtredserne havde vi zinkspande, det var bare at knipse med fingeren, den kunne gå selv, den var levende af mider..
  Vi tænker også, det bliver et mekka for rotter – bare låget på en container er i stykker, så er der frit lejde – og så kan der blive en kæmpefest for de små firbenede….

  En anden ting – før havde vi ugetømning, nu har vi så fået 14-dags tømning – der må være nogle penge et eller andet sted – vi har jo betalt for hele året. Hvor forsvandt de lige hen, det har jeg ikke set et regnestykke på endnu.

  Til gengæld har I så læst, at hvis vi ønsker ugetømning igen, skal vi betale yderligere for dette??? Er der mon nogen der kan regne den ud, vi forstår ikke det regnestykke.

  Og for os, som er fjernvarmebrugere – vi stavnsbindes nu, vi kan ikke komme ud af ordningen, det har kommunen sørget for. Og nu skal vi så bare æde en stigning på 1200 kroner pr. husstand, (det er det tal som er omtalt pt.), det er ikke i orden.

  Det må kunne gøres bedre end det her, vi skriver 2018, og skulle gerne bevæge os fremad – vi nærer et stort ønske om, at hele Byrådet i Frederikshavn kommunen, skulle med renovationsarbejderne på jobbet i en uge…..
  Bare lige for at kende LUGTEN i bageriet, og se sådant ser det ud i virkeligheden.

 • Jeg synes det er fint, at vi skal sortere, det jeg ikke forstår er størrelsen på beholderen kontra tømning hver 14 dag. Volumen på beholderen, er ikke meget større end en skraldesæk, og man får jo ikke mindre affald, bare fordi man sorterer. Vi får i hvert fald problemer, med pladsen, og må således vurdere hvad der yderligere skal sorteres fra og køres på “lossen” Hvis der står ekstra affald tager renovationsfolkene det så med??
  Nej fortsæt sorteringen, men gå tilbage til ugentlig tømning.

 • John nebbelunde

  Jeg har ikke den store lyst til at spørge ind til disse “Rabundusbiler” eller hvad de hedder,men hvor meget erfaring har man om dem, hvis samme system benyttes i andre kommuner?

  hvis der fire rum, må der nødvendigvis være fem “skotter” der alle kan blive meget snavsede under brug.
  Samtidig må der også være et fintfølende adskiller-system ved tømning af disse biler, når man nu bedyrer at det ikke skal tømmes det samme sted, eller hvad?
  Og denne indretning skal vel rengøres hyppigt, hvordan?

  Mere rationelt ser det ud for de nedgravede containere, idet en almindelig lastvogn med kran kan tage netop den container med fx.madaffald op og tømme fra hvert sted de nu bliver anbragt og på den måde holde snot og skæg for sig, disse biler behøver jo blot en spuling hver aften?
  Her får beboerne blot noget ekstra motion, da ikke alle beboere har samme afstand dertil.

  En ond anelse om en skattestigning har nogle som jeg nok også?

 • Til:
  Jens Hedegaard og Tore Vedelsdal.
  For god ordens skyld var det Tore Vedelsdal´s arrogante svar og så manglende svar der satte dette i gang – vel især de manglende svar.
  Du er valgt til kommunalbestyrelsen og indsat i Forsyningens bestyrelse og så skal du vel repræsentere vælgerne og dermed også forbrugerne. Når der stilles konkrete spørgsmål kan man vel svare på dem, hvilket ville klæde jer og ikke med den arrogance som I udviser, jer der i princippet er betalt af forbrugerne.
  I stedet får vi belært om der skydes med skarpt, men nu er der rykket for svar meget længe – de blafrer i vinden. Så kan vi som borgere og forbrugere blot konstatere, at der ikke er udført de fornødne beregninger og miljøvurderinger – dermed har I som politikere taget beslutning uden at det faglige grundlag var tilstede – Det er hvad der kommer ud af ikke at svare og dokumentere.
  Som Peter Sørensen bemærker med antallet af kommunalpolitikere valgt i Skagen kan jeg oplyse fire fra Skagen og tre fra Ålbæk og disse personer køre du frem med hver gang i dine indlæg og er for sagen fuldkommen uvæsentlig. Det er vel politik for hele kommune der føres og ikke lokalområdepolitik
  Peter Sørensen har tidligere forespurgt om nedlæggelsen af forbrændingen – han fik heller ingen svar og her bliver man som borger nervøs – hvad er det vi ikke må vide.
  Du skriver, at du har ansvaret for at byrådets (kommunalbestyrelsens) beslutning bliver udført, men på grundlag af hvilke beregninger og miljøvurderinger?

 • Peter Sørensen

  Til dig Jens Hedegaard må jeg sige, at vi politikere jo ikke vidste stort mere end borgerne. Mon ikke de fleste af os formodede at der var kompetente fagfolk til at vurdere scenariet, og derfor fulgte vi deres anbefaling.Iøvrigt har jeg svært ved at se, at vi havde et alternativ? Jeg medgiver dog, at det ikke fjerner ansvaret fra politikerne.
  Nu har du flere gange nævnt de mange byrådsmedlemmer fra Skagen (området). Til din og andres orientering kan jeg oplyse, at vi er 3, nemlig Bjarne Kvist (S), Irene Hjortshøj (S) og Peter Sørensen (V)

 • Ordningen er besluttet af mange, og mange skal være i ordningen. Det gør det ikke bedre, tværtimod, det betyder øget forbrug af ressourcer til rengøring og transport – og ikke mindst øget forbrug af plastic. Beslutningstagerne forholder sig ikke til dette og de andre ulemper for brugerne. De forventer, at vi bakker fuldstændig op om ordningen, og vi skal åbenbart helst ikke ytre os om den.

 • Gode Skawboere
  Der bliver skudt med skarpt her på tråden om den nye affaldshåndtering; især direktør Tore Vedelsdal må stå for skud. Det er også i orden, Tore har ansvaret for, at udrulningen sker så problemfrit som muligt. Men selve den politiske beslutning er truffet af et enigt Byråd, i lighed med ca 40 andre Kommuner i landet. Som Formand for Frederikhavn Forsynings A/S Bestyrelse har jeg det fulde ansvar for, at Byrådets beslutning bliver effektueret. Det prøver Forsyningen at gøre så godt som overhovedet muligt, men vi går ind på folks private matrikler og siger til ca. 46.000 borgere, at nu skal I sortere jeres affald på anden måde. Det vil give frustrationer og knubbede ord med på vejen. Dem lytter vi til og prøver at få noget positivt ud af. Men husk at ordningen er politisk besluttet, bl.a. af 7 Byrådsmedlemmer valgt i Skagen området !

 • Marianne Madsen

  Første tømning og låget er allerede gået i stykker … succes’en blir da bare større og større 😳
  Mvh Marianne Madsen

 • Sådan sved Erik floor
  Så kan det ikke siges bedre

 • Svend Erik Floor

  Som samfundsborgere går et stort flertal af os ind for en lang række miljømæssige tiltag, herunder en bedre affaldssortering end hidtil. Faktisk er de fleste villige til at gå temmelig langt ”for miljøets skyld”, når bare det giver mening.
  Kedeligt, at Forsyningen – og dens usynlige direktør- ikke altid,som i svaret til Boligforeningen Neptun, kan sige: Det er ikke vores bord. Det er op til boligforeningen!
  Efterhånden står Forsyningen og dens direktør, Tor V., som snarere burde forkortes til Oh ve, i det der på dansk vist hedder ”deep shit”, – op til halsen!
  Runden af førstegangstømninger er ved at være afsluttet. Vi som kunder kan konstatere, at de første måske lidt overdrevne meldinger absolut ikke var fake news. Trods omhyggelig indpakning og aflukning af bioaffaldet i de medsendte plastikposer får man beholderen tilbage med flydende, ildelugtende snask i bunden. Takket være utæthed i den geniale skillevæg i beholderen, som Tor V. i hvert fald ikke har dementeret er købt en travl fredag hos Harald Nyborg, flyder snasket rundt i begge rum, så restaffaldsdelen er lige så forurenet og ildelugtende som biodelen. Der er en grund til, som T.V. så venligt oplyste på ”informationsmødet” på Kappelborg, at man ikke skal regne med, at renovationsfolkene kigger i beholderen for at se, om der sker en korrekt sortering. Det må de simpelthen ikke af miljø-/helbredsmæssige grunde. Vi andre kan så få dunsten i hovedet, hver gang vi bærer en pose ud til skraldespanden, som den vitterligt burde hedde. At kalde den affaldssorteringsbeholder er for stor en ære. Glæd jer til næste rekordsommer. Så kan naboer da virkelig komme hinanden og deres affald ved! Om ikke andet, så når de mødes i rendestenen for at spule beholderen nogenlunde ren. Det klares ikke med en omgang hvert halve år.
  Gad vide, hvor længe det varer, inden næste fase indfinder sig: En foretagsom privatmand møder op på matriklen med tilbud om jævnlige afskylninger (af beholderen)- mod betaling, naturligvis. Opvej lige det med oplysningerne om, at hele nyordningen skulle være udgiftsneutral. Hurra for privatiseringsbølgen. Nu kan du igen mærke skvulpet i – i din egen tegnebog!
  Da Tor V. ved informationsmødet blev spurgt, om man skulle anvende bestemte affaldsposer til indpakningen af det biologiske affald, lød det noget arrogante svar, at det vidste han virkelig ikke noget om. Den slags overlod han til sin kone. Gad vide, om det er resultatet heraf, vi ser i de dyrt udseende, udleverede poser med påskriften, at det er i øvrigt ligegyldigt, hvilken slags plastikposer, man bruger, når den udleverede rulle engang er sluppet op.
  Oprindeligt skulle ændringen i affaldssorteringsordningen slet ikke have været til offentlig debat. Forsyningens direktør og bestyrelse forudså, at den nye ordning kunne indføres fra årsskiftet 2017/2018. Der kom så et byråd i vejen med en slæde. Man forlangte en offentlig debatperiode og udsættelse af introduktionen af det ny system med snart 10 måneder. Og godt det samme, når man idag ser, hvor dårligt forberedt det hele har været. Selv idag er hele modtagesystemet i Frederikshavn langt fra færdigt. Der siver forskellige hidtil uimodsagte oplysninger ud om affald, der køres her og der hen i det norsjyske landskab. Næppe nogen gratis foranstaltning.
  Værst af alt er dog næsten Tor V.s tavshed, selv på direkte spørgsmål. Små? ting får lov at vokse sig store. Eksempelvis hævder folk, at alt affald ender i det samme rum i bilerne. Hvor mange ordentlige virksomheder ville ikke med det samme have sørget for at lægge de påstande døde med det samme. Nu står de uimodsagte og trives som ”fake news”, eller er der måske alligevel noget om snakken?, spørger folk i hvert fald nord for Knasborg å. Det er helt tydeligt ikke nok at påstå, som i Forsyningens (Tor V.s ?) indlæg, at folk nok har set fejl eller må melde det til Forsyningen. Der skal mere håndfaste garantier på bordet for at mane rygterne i jorden. Serveretten ligger fortsat hos Tor V.
  På samme måde med en række andre påstande fra Tor V. Eksempelvis, at det biologiske restaffald uden problemer lander på landmandens marker, for at vi så efterfølgende kan spise det en gang ekstra. Sådan svarer man børn, ikke voksne samfundsborgere, som i sidste ende kommer til at bestemme, hvem der må søge nye udfordringer, inden nye udfordringer for alvor opsøger dem, uanset om det er i det administrative elle det politiske lag, man slår sine folder.
  Kan man bare lade halve antydninger af kasserede anlæg fra andre kommuner passere? Klare beviser, tak
  Er det korrekt, at beslutningen om nedlæggelsen af Skagen Forbrænding beroede på forkerte/manipulerede beregninger? Tallene på bordet, tak.
  Deltagerne ved orienteringsmødet på Kappelborg var ikke mange. Antallet af vårharer til at overse. Mod afslutningen af mødet spurgte den trængte direktør direkte, hvor mange af deltagerne der var under 50 år., tydeligvis fordi han derved kunne antyde, at man så ikke behøvede at tage nogle af indvendingerne alvorligt. Han gjorde i hvert fald ikke.
  Noget tyder nu på, at Forsyningens bestyrelse og det politiske lag snart kommer til at slå i bordet. Gerne også lidt mere end det. I så fald er det på tide.
  Oh Ve!
  Svend Erik Floor

 • Til kommentaren fra boligforeningen Neptun kan vi sige, at boligforeninger og etageboliger slet ikke er med i den nye ordning fra starten af.
  De ændringer der sker her, sker efter aftale med boligforeningen, som vi er sikker på kan oplyse om, hvordan man skal forholde sig.

 • Til:
  Tore Vedelsdal – Forsyningen.

  Mange borgere har nu bedt om svar på de spørgsmål der er blevet stillet til dig og som sædvane kommer der ingen svar på dem, men kun et indlæg som giver anledning til flere spørgsmål.
  Svaret eller indlægget er vel at betegne som arrogance.

  Enhver må vel tænke sit om der i det hele taget er foretaget beregninger.
  Hvad er det byrådet er blevet præsenteret for og hvad har byrådet taget beslutning på grundlag af?
  Fakta er, at byrådet godkendte Forsyningens forslag.

  Folketinget ønsker en standardisering er ikke en ny oplysning og har været på tale længe, hvilket I som borgernes repræsentant for miljø og økonomi skulle være vidende om og havde bygget systemet op efter dette eller havde ventet – hvilket ville spare forbrugernes penge

  Er byrådet overhovedet blevet præsenteret for disse fakta forud for vedtagelsen i byrådet?
  Det kunne i givet fald tænkes, beslutningen ville blive anderledes, hvis byrådets medlemmer kendte den fulde virkelighed forud for beslutningen og især til det image som grøn kommune.

  Fordi det er forbrugernes penge og der bare kan pålægges omkostninger er det vel (spørgsmål) ikke meningen bare at anvende pengene uden planlægning. Et gammelt ordsprog siger: ”Det er altid nemmere at bruge andres penge”

  Med hensyn til forbrændingen i Skagen vil det være passende, at det bliver oplyst de faktiske omkostninger på at få den renoveret anlægget, da dette må indgå i de samlede beregninger. Denne beregning vil være spændende at se og sammenholde med tilsvarende projekter.
  Skagen Varmeværks forbrugere vil sikkert gerne vide hvorfor der skal betales mere for varmen, men der er måske ikke regnet med indtægten af solgt energi på – efter sigende 8,5 millioner kr. om året.
  Peter Sørensen fra Venstre har tidligere oplyst en merudgift på 1.200 kr. pr. forbrugssted om året.
  Lad os få det verificeret, så det ikke længere er ”løse rygter”.
  Samtidigt må det bedste er vel for miljøets sag, at forebyggelse sker så tæt på kilden som muligt.

  Er mulighederne undersøgt for at sende fjernvarmen mod Hulsig og Ålbæk – ligeså i Frederikshavn til lokalområderne der – altså en udvikling af fjernvarmeområdet og dermed nedlæggelse af de forurenende oliefyr.

  Åbenbart kommer der ikke svar på konsekvensberegningen, så derfor ville det være godt at Jens Hedegaard kan hjælpe til med, at disse beregninger fremkommer – både på nedlæggelsen af Skagen Forbrænding og affaldssorteringen.

  Det der sker med Forsyningen her og den måde forbrugerne behandles på, må man kræve at der foretages et direkte valg til bestyrelsen til Forsyningen.

 • Til Tore,
  Nu ser jeg gamle kone, at der er mulighed for at tømme 2 containere ad gangen og da må der ifølge min børnelærdom være 4 rum i denne dyt, eller hvad?
  Og kære Tore Vedelsdal, hvor meget plads tror du almindelige mennesker har under køkkenvasken? den madspand du mener er så fantastisk er en ommer, det er set bedre, den kan jo dårligt lukkes “med en pose i…” Gid du på youtube med en video ville demonstrere hvordan man lukker den tæt hvergang. plastikposen generer jo lukningen? eller skal vi ældre ha en udvidet skraldeeksamen?

 • John Nebbelunde

  Det er da fint at vise en bil med “2” rum, men for mig at se, er det til almindelige husstandscontainere og det brede til venstre må da være til de fra fra sommerhuse?
  Det er fantastisk som du dog kan køre rundt med os borgere Tore?

  Nu har jeg set, at man graver containere ned i parkvejs afd. af Neptun 3 stk. og så er der ingen der fatter en hylende fis af dette tiltag. Samt hvordan de skal tømmes? Jeg har fotos der viser dette i så fald.

  Tore er vist ude hvor han ikke kan bunde?
  mvh.
  En Neptun beboer

 • Ja, der bliver brugt mere vand, klorin og sikkert mindst dobbelt så mange plasticposer for at forsøge at undgå, at containerne bliver måge samt for at mindske lugtgener.

 • Kan kun tilslutte mig Linda Købsted. Vores lugter også, til trods for at ALT er kommet i poser , madaffald i dobbeltposer, der er lukket tæt.
  Trods det var der en sø, af vand i bunden efter tømningen. Containeren er nu rengjort – men tænker på: det koster i vand, klorin og vores tid……..
  Det vil betyde et større vandforbrug, er det mon resourcevenligt?

 • Jeg brokker mig ikke over at skulle sortere, men efter de 1. 14 dage lugter min affaldsbeholder allerede (efter tømning) og hvis der er nogen der er omhyggelig med at bruge lukkede poser er det mig. Der kan jeg have min skepsis.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Stor interesse for renovationsordningen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER