Hilser udspil om plastindsamling velkommen

Jens Hedegaard Kristensen.

Hilser udspil om plastindsamling velkommen

6. december 2018 - kl. 9:53 - af

Forsyningen i Frederikshavn Kommune hilser det nye udspil fra Miljø-, Natur- og Fødevareministeriet om mere ensartet indsamling af plastaffald velkommen.

Skagens Avis har været i kontakt med formanden for Forsyningen, Jens Hedegaard Kristensen (A). Denne siger, at man naturligvis vil forberede sig på at finde løsningsmuligheder i forhold til de direktiver og bestemmelser, som måtte blive besluttet fra Christiansborg og ministeriet.

”I første omgang må vi afvente og se, hvad regeringen og det øvrige folketing måtte finde frem til af ”spilleregler” for at aftage forbrugernes plastaffald, og det skal i hvert fald sikres, at vi ikke ender med, at indsamlet plastaffald brændes af eller eksporteres til udlandet og deponeres,” forklarer Jens Hedegaard Kristensen og påpeger, at en indsamling i dag ikke er rentabel, da det kniber meget med afsætning af indsamlet plastaffald.

Han nævner, at fyldpladserne allerede i dag er klar til at modtage større plastaffald som fx en havebænk i plast. Ligeledes kan fyldpladserne sagtens håndtere plastflasker og en del øvrig plastemballage.

Om de enkelte områder rundt om i kommunen peger Jens Hedegaard Kristensen på, at de papircontainere, som findes ved en stor del af kommunens husstande formentlig kan ”laves” todelt til henholdsvis papir og plast. I Sæby-området sørger de uniformerede spejderkorps for indsamling af papir, men her kan det jo så, som Hedegaard Kristensen udtrykker det ”blive nødvendigt at ryste op med en container til plast og evt. papir.

Afventer nærmere udspil fra regeringen

”Men vi er i første omgang nødt til at afvente et nærmere udspil fra regeringen. Som det er i dag, er der meget lidt efterspørgsel på plastaffald, og en ensartet indsamling landet over skal jo meget gerne også kunne ses som et rentabelt regnestykke,” lyder det fra Forsyningens formand.

Han gør opmærksom på, at forsyningernes brancheforening, Dansk Affald, selvfølgelig er i tæt dialog med relevante myndigheder om forskellige muligheder. Hedegaard Kristensen forventer dog, at der vil gå fra 1 til 5 år, inden en ensartet ordning kan være på plads rundt i landet.

Hvis han adspurgt skal gisne om, hvor regeringens tanker kunne bære hen, kunne han forestille sig, at nogle store virksomheder opnår gunstige lånevilkår og økonomisk støtte fra centralt hold, så der kan etableres effektive behandlingsanlæg for indsamlet plast.

Forsyningen i Frederikshavn Kommune er altså klar til at se nærmere på mulighederne, men afventer nærmere retningslinjer fra regeringen og Miljø-, Natur- og Fødevareministeriet.

 

Tekst: Per Rye

13 kommentarer til “Hilser udspil om plastindsamling velkommen” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

13 kommentarer til “Hilser udspil om plastindsamling velkommen”

 • Opgaven med at indsamle affald er udliciteret. Forsyningen kender ikke antallet af beskæftigede ved vognmanden, hverken før eller efter indsamling af madaffald blev iværksat.

  Økonomien er hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at vi må opkræve til dækning af nødvendige omkostninger. Selskabet må ikke generere overskud.

  Det nye renovationssystem er samlet set billigere for en standardhusholdning, men er ikke indført af økonomiske grunde, men for at leve op til krav om ressourcegenanvendelse og miljø.
  Afsætningen af madaffald til bioforgasning er billigere end afsætning til forbrænding. Det skyldes også at der er store afgifter på affaldsforbrænding.

  Ønskes der ugetømning kan det bestilles – taksten herfor fremgår af forsyningens hjemmeside.

 • Forbruget af plastikposer er steget dramatisk – og åbenbart ikke kun her på matriklen, hvad man kan læse i f. eks denne tråd. Man vil jo gerne undgå lugtgener og jeg gruer for stanken til sommer.

  En del af problemet kunne dog afhjælpes ved at gå tilbage til ugentlig tømning.

  I den forbindelse kunne det være interessant at få Forsyningen på banen:

  En halvering af antal tømninger må jo betyde en besparelse på udgifter til vognmanden, der tømmer containerne.
  Vil det sparede beløb indgå i Forsyningens daglige drift?
  Hvor mange arbejdspladser går der mon tabt hos vognmanden?
  Der er vel regnet på beløbene indholdt i mine spørgsmål?

 • Vi har fundet en løsning, med den nye affaldscontainer.

  En sort sæk kommes i hvert rum, herefter sorteres der, igen. Alt kommes i plastik poser – så de værste lugtgener kan undgåes, men det noget koldere vejr holder lugtgener nede, men frygter så afgjort for sommeren – det vil give guf til madikkerne.

  Men forbruget af plastik er ihvertfald steget i vores husholdning

 • Brugere, der får afhentet affald hver anden uge og har deres lugtesans intakt, må nødvendigvis bruge mere plastic for at undgå lugtgener – også for at undgå, at containerne forurenes. Disse store og uskønne containere er jo uhåndterlige mht til rengøring.

 • Ak ja Kurt, der er meget, du ikke har forstået 😊 Du skal dog roses for at have forstået, at den bedste kamp mod plastikaffald er at undgå brugen af plastik.
  At din affaldsbeholder ikke lugter mere end tidligere kan jo have mange årsager.
  Jeg er helt enig i, at kildesortering af plastik er næstbedste løsning, og jeg mener samme kunne startes fra og med næste tømning i overmorgen – stop den totalt urentable sortering af madaffald og benyt det lille bitte rum til plastik. Da rummet er så snævert, at man for at undgå huller i pose med madaffald skal bruge mindst 2 plastikposer, ville det være mere egnet til at proppe plastikposer UDEN mad i. Desværre vil det koste en masse ekstra arbejde for de allerede hårdt forspændte skraldemænd (renovationsarbejdere i Kurt- og Hedegaards sprog) at få de maste poser ud igen – men nok ikke værre end besværet med at få alskens anden affald ud af de overfyldte containere hver 14. dag.

 • Lotte Sørensen

  I kampen mod plastik, ville det klæde alle supermarkeder og forretninger, at skifte deres plastikindkøbsposer ud med nogen lavet af papir, så er vi da et stykke på vej.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Bare sådan lige. Fordi affaldet skal deles i to, fylder det jo ikke mere. Vores pose til “andet” bliver jo ikke så hurtigt fyldt op som før.

 • Der var jo en høring om det nye affaldssystem, så mon ikke der indkom flere konstruktive forslag i den forbindelse. Desværre var det vist det man kan kalde en ‘fake’ høring, da beslutningen forlængst var taget. Man skal nu sortere i dels restaffald og dels madaffald, hvilket medfører brug af mindst dobbelt så megen plastic – så mon ikke der er nogen, der gør noget forkert, hvis de ikke bruger mere plastic.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Der er åbenbart meget jeg ikke helt har forstået.
  Vi bruger ikke flere plastikposer end vi gjorde før. Der lugter ikke mere end det gjorde før. Hvad gør vi forkert?
  For mig at se skal vores kamp for et bedre miljø kæmpes mod producenterne der bruger uanede mængder plastik til indpakning. Kan vi halvere der, er vi nået langt.
  Uanset hvad vi gør, undgår vi ikke en kildesortering ved eget hjem. Hvor er det godt der bliver taget fat på løsninger.
  Det er så nemt at kritiserer, men jeg syntes der er langt imellem konstruktive forslag på bedre måde at håndtere problemerne.

 • Jens Hedegaard Kristensen, medlem af 8 bestyrelser, hvoraf formand for de 8! – der i øvrigt alle underperformer. Jeg tror ærlig talt det ville være til gavn og glæde for skatteyderne, at sende hr. bestyrelsesformand Jens Hedegaard til varmere himmelstrøg med en solid pension og diverse gyldne håndtryk.
  At samme Hedegaard åbenbart anser sig selv som den mest utroværdige politiker her i landet og gerne vil tage titlen samt lægge ryg til kommunesammenlægningen, kan selvfølgelig skyldes at han enten ikke kan læse, eller jeg ikke har udtrykt mig klart nok – mente ellers begge dele tilfaldt Lars Løkke Rasmussen.
  Og nej, jeg er ikke socialdemokrat, venstremand eller for den sags skyld medlem af eller tilhænger af noget politisk parti. Desværre, kunne jeg måske sige, da det jo i vores såkaldte demokrati kun er muligt at stemme på mennesker opstillet af et politisk (eller upolitisk) parti, med Jakob Haugaard som en historisk (og glædelig) undtagelse.
  Og Chresten Sloth Christensen: Jow, jeg forholder mig endog meget til plastikforureningen både her i landet såvel som på Verdenshavene, hvor jeg arbejder og hvor frasortering af plastik samt landsætning af dette har været praktiseret de sidste 30 år. Og jeg synes helt sikkert, det er glædeligt at det engang laaangt ude i fremtiden vil blive muligt at indsamle plastik til genanvendelse også her i kommunen.
  Jeg mener dog fortsat, at den bedste måde at undgå forurening af plastik er at minimere forbruget af samme, og det fremmes IKKE af Jens Hedegaard og Forsyningens nye indsamlingspolitik, hvor som nævnt, det er nødvendigt at opsamle madaffald i mindste dobbelte plastikposer.
  God weekend,
  Med venlig hilsen
  Ejner Zobbe

 • Chresten Sloth Christensen

  Jeg ærgrer mig meget over Ejnar Sobbes indlæg. Dels har det karakter af et underlødigt personangreb, dels forholder det sig overhovedet ikke til sagen, som er plasticforurening, indsamling og forarbejdning af plastic.

  Det er derfor glædeligt, at der ler lys forude vedrørende indsamling og forarbejdning, og kan jeg bidrage positivt til, at Skagen bliver aktiv i et ligeværdigt samarbejde
  med kommunen herom, gør jeg det hellere end gerne.

 • Ejnar Zobbe (jeg undlader diplomatisk “Gode”, da det åbenbart har faldet dig for brystet).
  Frederikshavn Kommune følger EU og Regeringens Miljøpolitik.
  Det er 31 (nu 29) Byrådspolitikkere der har besluttet, at vi, Forsyningen, skal forvalte denne politik, helt ud i detaljen. Hvis du absolut skal have afløb for din galde, om Kommunesammenlægningen, så er du velkommen til at bruge mig. Jeg skal nok lægge ryg til Byrådets flertalsbeslutninger.
  Du er åbenbart ikke Socialdemokrat, men det må da undre, at dem du har stemt på, ikke på noget tidspunkt har ytret et eneste ønske om, at affaldshåndtering skulle udføres på en anden måde, eller helt undlades.
  Tilbuddet om at jeg kan rejse sydpå for mine Bestyrelseshonorarer (20.000 kr. årligt for Affaldsselskabet, minus skat), er nok lige en pris i underkanten for at landsforvise mig !

 • Den ”gode” Jens Hedegaard Kristensen er nok efter Lars Lykke, den mest utroværdige politiker i dette land. Efter at have påtvunget hele kommunens borgere et ekstraordinært forbrug af plastik med den nye sortering af husaffald, der med 14 dages afhentning nødvendiggør al madaffald indpakket dobbelt for undgåelse af stærke lugtgener i egen såvel som naboers haver, mener den ”gode” Hedegaard, at vi nu skal have endnu en dobbelt container til sortering af plastik og papir. Vel at mærke en container, der formentlig fortsat forventes tømt hver 3. eller 4. uge.
  Gad vide, hvor mange penge Forsyningsmafien under den ”gode” Hedegaard efterhånden har kostet borgerne i denne diktatoriske og udemokratiske sammenlagte kommune (og fri mig venligst for endnu en historie om ”den frivillige sammenlægning” – den blev påtvunget kommunerne under ledelse af den mest utroværdige politiker i Danmark til dato, inklusive Alberti, Lars Løkke Rasmussen).
  Da vi desværre ikke kan slippe ud af Frederikshavn Kommune med det diktatoriske Socialdemokrati, bør vi i det mindste opløse Forsyningsmafien og sende den ”gode” Hedegaard på evig pension med samt alle gyldne håndtryk fra diverse bestyrelsesposter og håbe, at han med den pose penge kunne overveje at flytte til varmere himmelstrøg.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hilser udspil om plastindsamling velkommen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER