Synspunkt omkring støjsagen samt “pludselig” massiv udvidelse

Synspunkt omkring støjsagen samt “pludselig” massiv udvidelse

13. februar 2019 - kl. 8:56 - af

Først tak til Erik Trolle for at udvise mandsmod på mødet i tirsdags, til et “nej” nu er nok nok i Skagen. Dejligt du tænker på os, selv om du er flyttet til kommunens “hovedstad”. Jeg deler fuldt ud dine betragtninger og holdninger, og håber du vil bringe dit synspunkt og holdning frem i pressen.

Jeg har fulgt denne støjsag de seneste år, og har ikke på noget tidspunkt kunne forstå, hvorfor Skagen skal have udendørs koncerter med ubegrænset støjniveau. Samtidig er det bevilgede antal koncerter i Skagen så stort, at det så vidt jeg kan regne ud, nærmer sig Danmarksrekord. 

Lad mig nævne nogle sammenligningstal. I Frederikshavn er der mig bekendt 1 rockkoncert samt Tordenskjoldsdagene (dog ikke primært musik).I Sæby er der mig bekendt 1 Jazzkoncert.
I Skagen er der 4 dages Visefestival, og 1 rockkoncert udendørs på Kappelborg, plus 10 koncerter af 5 timers varighed til hver af de p.t. 8 restauratører. I alt 58 koncerter i 2018 alene fra restauratører.  

Der blev så pludselig i tirsdags besluttet i Plan og Miljø uden “offentliggørelse”, at restauratører i Skagen nu yderligere får 4 dage – i Kristihimmelfartsferien plus 2 dage den sidste weekend i august, ligeledes med ubegrænset støj og uden timemax. Det er ikke rimeligt overfor borger/turister i Skagen. Denne markante udvidelse sker samtidig med at kommunal indgivne politianmeldelser fra 2017 mod 6-7 restauratører, mig bekendt endnu ikke er afsluttet.

Man siger at ca. 10 pct. af befolkningen går til koncerter, men så skal 90 pct. vel ikke være tvungne tilhørere. Det er Miljøstyrelsen som har udlagt forvaltningen af musikstøj til kommunerne, men er det “God skik” af vores kommune, – når man i andre kommuner typisk alene giver dispensationer til arrangementer som er til fælles gavn for byens borgere, så som festivaler m.m – tilfældigvis ligesom i Sæby og Frederikshavn.

I det restaurationsregulativ, som Frederikshavn kommune har lavet i Skagen, står der: 

“Frederikshavn kommunes afgørelser i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed”. Det vil sige, at borgernes klagemulighed til Ankestyrelsen, politi, ect. er sat ud af spil, og man kan alene klage til kommunens hjemmeside i weekenden – hvor de fleste spilledage er. Og så kan kommunen åbenbart og måske først tage action mandag. Havde politiet været en klageinstans kunne borgerne ha’ fået hjælp med det samme.

Man siger, at alle går ind for grøn energi, men ingen vil ha’ synet af en vindmølle, mon ikke det er det samme med musik. Jeg er ikke imod dispensation til festival m.m. – men jeg synes vi skal have regler der er til gavn og glæde for de mennesker som bor her og har feriehus i Skagen, altså samme regler som Sæby og Frederikshavn.

Med venlig hilsen
Thomas Mose

8 kommentarer til “Synspunkt omkring støjsagen samt “pludselig” massiv udvidelse” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

8 kommentarer til “Synspunkt omkring støjsagen samt “pludselig” massiv udvidelse”

 • På sidelinjen har jeg fulgt lidt med i den genopblussen af den bitre diskussion, der har rejst sig omkring restauranternes udendørs musik. På et lydniveau og af et omfang, så den mildest talt har skabt tænderskærende uenighed i Skagen. Ikke mindst nu, hvor politikerne i Frederikshavn synes indstillet på at udvide antallet af tidspunkter, hvor den udendørs musik kan få frit løb.
  Det kan være lidt svært at have firkantede meninger omkring for og imod – men jeg personlig er i hvert fald glad for, at jeg ikke mere bor på Kong Eriks Vej. Og at vi fik solgt i tide.
  Jeg kunne dog forestille mig, at problemet lykkeligvis løser sig selv ved, at politikerne i Frederikshavn finder deres lommeregner frem nu, hvor der snart er valg – og finder ud af, om der er flest vælgerstemmer blandt restauratørerne eller om der er flest vælgerstemmer blandt dem, der har måttet leve med larmen og fremover må leve med endnu mere.
  For som den kloge kone Astrid Lindgren sagde – og hun kunne andet end skrive ”Pipi Langstrømpe”-bøger – hun sagde: ”Når politikerne holder op med at lytte til folket, så bliver politikerne skiftet ud”.
  God valgkamp
  Bent Hardervig

 • jeg er i 25 år kommet i skagen, musik er blevet en meget stor del af skagen og støjen er dermed osse blevet større især på havnevej og jeg synes at på nogle tidspunkter er det alt for meget , det hyggelige er ved at forsvinde med musikken, feriegæsten i uge 32 og mere tom a.

 • Mogens Bandholm

  Der var engang – da Skagen var synonymt med kunsten, med lyset og naturen.
  Det er vi ikke længere. Der er ikke meget kunst tilbage, og lyset er, selvom det stadig er her, knapt så klart.

  Til gengæld – for det tabte har vi fået noget andet. Vi har fået STØJ kaldet musik 24/7 alt for højt, og alt for længe. I tillæg, det der i medicin kaldes side effekter, har vi fået horder af fulde m/k. De larmer også, og ja, de bruger også veje og privat grund som skraldespand.

  Undtagelsen – er Skagen Festival. Her er det musik, god musik der er i højsædet – ikke sprutten og støjen.

  Lad os på Skagen tilbage – måske ikke fuldstændigt som det var engang. Men stadig et Skagen med en højere standard. Måske skulle restauratører og andre tænke på at bruge klassisk musik i deres marketing. Der er uden tvivl en del gæster der ville sætte pris på det. Det ville vi andre der bor i centrum også.

 • Således lyder indstilling for for mødet samt den trufne beslutning, som er ført til protokols:
  Indstilling:
  Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
  1. fastholder den nuværende restaurationsforskrift uændret fremadrettet
  2. giver Center for Teknik og Miljø bemyndigelse til at foretage redaktionelle
  rettelser i restaurationsforskriften
  Beslutninger:
  Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen, dog således at Kristi Himmelfartsferien og
  sidste sejlerweekend sidestilles med festivalen. Erik Kyed Trolle kan ikke tiltræde
  indstillingen, idet han ønsker et fælles regulativ for hele kommunen uden mulighed for
  kommercielt baserede dispensationer. Udvalget foretager evaluering efter sæson 2019.
  Fraværende: June Menne. I stedet deltog Anders Brandt Sørensen.

 • Jens Christian Møller

  Ja, så starter balladen igen! Jeg havde fået forståelsen af, at efter restaurationsforskriften blev ændret 1.oktober 2017, så skulle der være ro om den her sag, i det mindste indtil næste kommunalvalg. Nu er det gået nogenlunde i sommers, men så har vi åbenbart ikke sendt nok klager ind til kommunen. Det har så resulteret i at et flertal af medlemmerne i Plan og Miljøudvalget har stemt for et forslag om yderligere lempelser. Det er jo allerede i forvejen et gigantisk overflødighedshorn, af dispensationer og lempelser. Mon ikke tiden er moden til at klage til Planklagenævnet, jeg tror vi har en rigtig god sag, og så kan der blive lagt låg på den her sag, en gang for alle.
  Jeg har herunder kopieret mine kommentarer til Erik Kyed Trolles udtalelser til en anden lokalavis, som stort set svarer til hans kommentar her i avisen.

  Skræmmende at der tilsyneladende kun er et kompetent medlem af Plan og Miljøudvalget. Forventeligt at Venstre og Det Konservative Folkeparti løber virksomhedernes ærinder, og er fuldstændig ligeglad med de menneskelige omkostninger, som uhæmmet støj medfører, men at tre Socialdemokratiske medlemmer, er hoppet med på deres galej er kommet fuldstændig bag på mig. Erik Kyed Trolles argumenter for at beskytte borgere, og overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, er da så enkle og gode, at de burde være forståelige for alle. Det kunne være interessant at høre fra Socialdemokraterne, Jens Hedegaard Kristensen, June Menne, Tina Elisabeth Nymann og eventuelt også borgmester Birgit S. Hansen om det er socialdemokratisk politik at risikere borgernes helbred og i værste fald liv. Og hvorfor er det lige at os der bor i Skagen midtby, skal være ringere stillet, end resten af kommunens borgere?

  Efterfølgende hørte jeg kun tilbage fra Jens Hedegaard Kristensen, han skriver at han har hæftet sig ved at kun få borgere har klaget i 2018, hvorimod mange gerne vil have musik i gaden, og han i øvrigt har lyttet til flertallet af Skawboer.

  Her kommer så min kommentar til Hr. Hedegaard:

  Jeg vil prøve at skrue lidt ned for retorikken, men jeg blev edderspændt rasende, da jeg fandt ud af, at nu var der flere lempelser til spillestederne. Vi og mange andre er meget påvirket af det her, ikke kun om sommeren, men faktisk hele året. Nu havde vi endelig regnet med at der var lagt låg på denne her sag, i det mindste indtil næste kommunalvalg.
  Nu vil jeg prøve at redegøre for, hvorfor jeg mener at beslutningen er forkert, og bygger på et usagligt grundlag.
  Hr. Hedegaard mener at et flertal af Skawboerne fortsat ønsker musik i byen, det kan de også sagtens få, selv om spillestederne skal overholde støjgrænserne. Vi bor ca. 200 meter fra Fiskerestauranten, men kan alligevel høre musikken i vores have, når de spiller med plomberet anlæg. Så det er rigeligt højt.
  Mener Hr. Hedegaard i øvrigt at det er en demokratisk ret at kunne få lov til at gå til “udendørs musikarrangementer”?
  Nu ved jeg ikke hvordan Hr. Hedegaard har fundet ud af, at det er flertallet af Skawboerne der ønsker mere musik i gaden, men det kan da ikke være i det materiale der er indsamlet til evalueringen, der er der over dobbelt så mange, som ønsker at lydniveauet skal reduceres. Og bør man ikke i højere grad lytte til dem der bor i midtbyen, end dem der bor langt væk fra musikken?
  Så er der spørgsmålet om de argumenter, for mere musik, som Hr. Hedegaard og fem andre medlemmer af PMU, har lyttet til, er saglige? Det mener jeg ikke, her er et par stykker taget fra kommunens hjemmeside.

  Skru endelig op for musikken og lad det gerne spille til kl. 2 for
  min skyld, HVER dag!
  Verden har større og værre problem end live-musik.

  Jeg synes at det er sørgeligt at der sidder nogle skrankepaver i
  Frh som skal beslutte at der er for meget støj/ musik i Skagen..
  Lad os nu få lov til at høre live musik om sommeren…

  Det er så nogle af de argumenter, som åbenbart vejer tungere end borgernes ve og vel.

  Nu har Hr. Hedegaard jo ret i, at kommunalbestyrelsen kan give dispensationer. Hvis det stod til miljøstyrelsen, ville de aldrig give så lempelige nogle dispensationer. Jeg var så heldig at komme til at tale med en af miljøstyrelsens støjspecialister for nogle få måneder siden, og nogle af de ting han sagde var “jeg er bekendt med sagen deroppe” og efter jeg endelig fik ham overbevist om at i havde lavet en generel højere støjgrænse for en del af Skagen “De skal arbejde på at overholde vores vejledende støjgrænser”. Det må vel også være et argument i vores favør, at en af landets førende støjspecialister, mener i er gået for vidt.

  I 2018 var der 57 dispensationer, og udover det kommer Skagen festivalen, så vel omkring de 100 musikarrangementer, hvor de kunne spille lige så højt de ville. Og det synes i er for lidt, i en by med 8000 indbyggere? Og nu giver i så tilladelse til at de kan spille uden begrænsning i Kristi Himmelfartsdagene og weekenden i uge 34. Måske vi kan komme helt op på 150-200 arrangementer. Jeg synes det er helt i orden at kommunalbestyrelsen kan give dispensationer, men det her er da helt ude af proportioner.

  Afslutningsvis vil jeg lige hæfte mig ved at Hr. Hedegaard mener der var forholdsvis få klager i sommeren 2018, det var jo netop fordi vi kunne mærke en forbedring, men vi kom jo også fra et rent støjhelvede i de foregående år. Nu kan vi så sidde og fortryde, at vi ikke tæppebombede Center for Teknik og Miljø med klager i 2018.

  Jeg mener simpelthen at de argumenter i kommer med for at dispensere yderligere, er så vage, at de er nærmest ikke eksisterende.

  Med venlig hilsen, og et vagt håb om at i genovervejer jeres beslutning.
  Jens Christian Møller

 • Michael Egelund (WebRedaktør) (Erik Trolle)

  Redaktionen har kontaktet Erik Trolle ang. læserbrevet, og han har sendt denne kommentar:

  Årsagen til, at jeg ikke i lighed med de øvrige i PMU har tiltrådt og endda udvidet mulighederne for ubegrænset musik på visse dage er, at jeg mener det må være på tide, at man lytter til de borgere som umiddelbart er og bliver direkte berørt af ubegrænset støjnivaeu.
  Jeg har ikke nogen klar mening om mere eller mindre musik i Skagen men jeg har en helt klar holdning til, at der skal være plads til ALLE borgere.
  Der er ingen som helst begrænsninger i hvor meget spillestederne kan spille når blot man overholde miljøministeriets vejledende støjgrænser, hvilket efter min mening bør være et selvfølgeligt krav.
  Når man i kommunens siger ja til større erhvervsfremmende tiltag er der lovgivningsmæssigt sat krav om en vurdering i forhold til miljøet (VVM).
  Såfremt der indenfor området er risiko for, at man berører levevilkårene for en fladsnudet frø, en pletvinget sommerfugl eller måske en flagermus, så stopper stort set alle tiltag af miljøhensyn. Dette kan være ganske fornuftigt og ofte forståeligt for de fleste.
  Når man som her med vedtagelse af mulighederne for uhæmmet musik i så stort et omfang som UDELUKKENDE gælder i et bestemt område i Skagen og formentlig er med til at påvirke disse borgeres helbredstilstand negativ så føler jeg, at det er på tide at sige fra.
  Jeg har flere gange hørt argumentet om, at hvis det ene spillested overholder støjgrænserne så flytter kunderne bare over til det næste spillested. Efter min mening et utroligt dårligt argument. Hvis alle spillestederne blev enige om, at overholde de vejledende støjgrænser ville der jo ikke være belæg for, at kunderne vandrer andre steder hen. Turisterne skal også nok vedblive at besøge Skagen, måske lidt andre typer turister men det kan de fleste vel også godt leve med som erstatning.
  Hvis man kaster blikket mod vest , til Løkken, hvor der igennem mange år var “frit slag” for uhæmmet opførsel vil man kunne se, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at ændre en negativ bølge og skabe en god stemning som kan opleves positiv for både turister og fastboende.
  Der har i folkemunde været en udtrykt holdning om, at et enkelt nytilkommen spillested var den eneste årsag til de problemer der er opstået mellem en gruppe borgere og spillestederne.
  Det kan godt være, at dette spillested har gjort sit til, at skabe uro men de klare facts viser jo, at overtrædelserne ikke kun er foregået det ene sted (som vist for øvrigt ikke er til stede længere).
  Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har noget imod musik og god stemning men når man ikke på spillestederne selv er i stand til, at holde justits med nogle endog meget lempelige regler så må der nødvendigvis laves andre tiltag fra myndighedernes side. Reglerne er jo ikke kun lavet som en rettesnor for spillestederne men også en beskyttelse af borgere og andre virksomheder.
  Mit ønske om et ensartet regulativ skal ses i lyset af, at der politisk er taget beslutning om, at der ved ændring af feriekoloni/lejrskole i Lyngsåområdet (Klitten) er sat som en betingelse, at man overholder miljølovens vejledende grænser for støj. Dette for, at beskytte områdets fastboende og sommerhusejere. Et samme hensyn burde efter min mening også tages overfor borgere og virksomheder i Skagenområdet.

  PS! Jeg vil gerne præcisere, at jeg ikke er modstander af dispensationer i forbindelse med koncerter o.l som ønskes arrangeret af foreninger og velgørende organisationer, disse har vi heldigvis rigtig mange af i kommunen.
  Jeg mener også, at der hos alle borgere er forståelse og glæde over, at der i den begrænsede periode, er “frit lejde” i forbindelse med Skagen Festivalen.

  Erik Trolle

 • Peter Sørensen, byrådspolitiker

  Vi er jo en del som hedder “Peter”, og selv om jeg nok ikke “mistænkes” for at være ophavsmand til ovennævnte kommentar (13. februar kl. 09.29) synes jeg man bør stå ved sine synspunkter, og derfor skrive hvem man er.
  Det burde være en “etisk grundregel” alle kunne følge.

 • Det skal lige bemærkes, at rigtigt mange huse er sat til salg: Havnevej -Havneplads-Kappelborgvej-Trondsvej-Østre Strandvej nærmest spillestederne-Kirkevej-Ved Kirken-Nørreled-Nørrevænget.
  Vores huse på Havneplads og på Østre Strandvej har været til salg i et år nu, og vi har ikke haft en eneste interesseret køber!
  Dette skyldes alene musikstøjen!
  Husene i området vil falde i pris, hvis de skal sælges.

  Vi er 52 huse i området, som er i beboerforeningen, og er ofre for en mentalitet fra mennesker, som ikke bor i området, det er uforståelig for mig!

  Musik er dejligt, men der bør være grænser for, hvor højt man må spille!
  Mens Kurt Kirkedal og Erik Thomsen var borgmestre i Skagen, var der helt andre regler, som blev overholdt! Nemlig Miljøministeriets regler!
  Hvorfor er det kommet så vidt med det støj inferno, vi oplever?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER