Støjsagen: Har politikerne tænkt sig om?

Støjsagen: Har politikerne tænkt sig om?

21. februar 2019 - kl. 11:07 - af

Jeg har i flere år ikke kunne forstå hvorfor en by med Skagens brandnavn, som ligger i den helt rigtige ende på denne skala, absolut skal give luftrummet fri over midtbyen.

Vi må huske på at der kommer i tusindvis af turister for hvem det overhovedet ikke er musik de kommer for, og det er her jeg mener byrådet ikke har tænkt på, at sagen har to sider. Ingen kender konsekvensen af så megen musik, og det kan ikke være rigtig.

Det er ikke fair overfor borger og byen at tage så ensidig parti til en erhvervsgruppe, som kommunen faktisk p.t. har politianmeldt, for ikke at overholde restaurationsregulativet. Hvad nu hvis at der ikke kommer nogen konsekvens eller meget lave bøder, og restaurationsregulativet ikke som det er idag giver nogen sanktionsmuligheder, så synes jeg ikke vore politiker har tænkt sig ordentlig om, hvilket også taler for at man ikke bare lige kan udvide spilledagene.

Så vidt jeg husker blev samme branche for nogle år tilbage, også favoriseret (fair nok) med at de fik lov at stille borde og stole op på Havnevej, og dengang blev ønsket fra restauratørernes side
accepteret af politikerne. Motivering fra restauratørernes side var dengang, som jeg husker det, at hvis de ikke fik lov til det, kunne de nok ikke have helårsåben.
Luftrummet over Skagen kan ikke gives fri på den måde, og slet ikke hvis der ikke laves en undersøgelse om påvirkningen og følger af det. De borgere som er meget ramt af musikken bliver totalt overhørt, og åbenbart kun talt med som en stemme, det er ikke rimeligt at de skal sætte helbred, og ude liv i haven samt sin ejendoms salgbarhed/pris på højkant.

Borgere i Skagen og politikere kunne tænke lidt over hvis det var i deres boligområde at en borger af byrådet havde fået lov til at spille 20 gange i haven i form af havefest hen over sommeren, primært fredag eller lørdag, og kommunen samtidig har tilsidesat klagemulighed til politi, – det er det borgerne i midtbyen må leve med.

Jeg synes at vore politiker har det ansvar i denne sag, at alle bliver taget hensyn til, det er det vi har valgt jer til. Lad 2019 være året hvor der bliver lavet en uvildig undersøgelse om hvad
opfattes som støj og hvad er underholdning, hvad efterspørger nutidens turister.

I respekt for sagen bør den musik der spilles i år overholde gældende støjgrænser.

H-J Wagner
Østerby

14 kommentarer til “Støjsagen: Har politikerne tænkt sig om?” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Støjsagen: Har politikerne tænkt sig om?”

 • Andre kommuner, har et såkaldt støj regulativ,
  men det er desværre ikke nået til Frederikshavn endnu.
  Støj skader den menneskelige krop, det har forskerne bevist, det er uanset om det er musik, trafik, eller maskinstøj. Støj er en dræber.
  Det er så trist for de beboer som bor på Kappelborgvej,
  de er nu staunsbundne til deres huse, engang var der så hyggelig en vej, med skønne huse, nu – er der ingen som kan holde ud til at bo der.
  Det skyldes alene musikken, som i sommer halvåret er uudholdelig

 • 800.000 danskere lider i dag af høreproblemer, hvoraf en stor del af dem lider af tinnitus!
  Vi, som bor i området , har fået øreskader, hvordan mon så publikum, personale og musikerne har det?
  Tinnitus er psykisk belastende!
  De årlige omkostninger for høreproblemer i Danmark er 2.7 MILLIARDER KRONER!

 • Jens Christian Møller

  Jens Hedegaard

  Jeg har også rejst meget. I kraft af mit arbejde har jeg vel haft over 3000 hotelovernatninger alene i Europa. Jeg har boet i byer med væsentlig mere turisme end Skagen, men ingen steder har jeg oplevet noget lignende som det, der foregår i Skagen. Har du måske nogensinde på en af jeres rejser oplevet, at der er blevet spillet musik, som kunne høres flere hundrede meter væk, eller endda flere kilometer væk? Eller har i haft en så stor og kraftig Bluetooth højtaler med, at i var nødt til at transportere den rundt i de små hyggelige gader på en trækvogn, alt mens de lokale ser måbende til og holder sig for ørerne? Jeg tror det næppe. Det er bare en brøkdel af, hvad vi er udsat for i midtbyen.
  Problemet med højttalere på hjul er noget helt nyt, men det er helt sikkert noget, vi kommer til at se mere til i fremtiden, hvis der ikke bliver sat en stopper for det. I øvrigt er der restauratører, der lader deres gæster sidde udendørs hos dem og spille for fuld udblæsning på disse meget kraftige højttalere, vel at mærke på dage, hvor de ikke har dispensation. Og nu vil i så sende et signal til vores nordiske “gæster” om, at det er OK.
  Vi har Skagen festivalen, og den tror jeg, de fleste er glade for, men vi skal ikke have flere af den slags perioder, tak.
  Jeg har stærkt på fornemmelsen, at der er mange af jer byrådsmedlemmer, der ikke aner, hvad der foregår i Skagen bymidte. Se nu at få arbejdstøjet på, start med at skrotte den nuværende restaurationsforskrift. Store dele af den er efter min mening alligevel noget makværk. Så kan i indføre miljøstyrelsens vejledende støjgrænser over hele kommunen og få fjernet muligheden for kommercielt baserede dispensationer. Så må dem, der gerne vil tilbyde udendørs musik, få plomberet deres anlæg. Det fungerer fint på Bryghuset og Fiskerestauranten.
  Husk lige på, at det er restauratørerne, der selv valgt at åbne forretning i et centerområde.
  Så må de også kunne acceptere de støjgrænser, der normalt er gældende der.

  Med venlig hilsen
  Jens Christian Møller

 • Til vore politikere.

  Byrådet er lægfolk, borgerne i Skagen er lægfolk. I er folkevalgte politikere og i skylder borgerne et professionelt svar, om den vej med musik uden limit er den rigtige. Hvad nu hvis alle undersøgelser peger på at turismen nu primært vil have hyggemusik, og det er det der er kvalitet og fremtiden lige nu. Og at højt musik bør være indendøre under kontrollerede forhold.
  Hvis det viser sig, som Løkken udtaler, at byen har fået en hel anden image efter musik er væk, så er vi jo allerede på gal kurs. Jeg kan se at der var en opfordring til at tage kontakt til Løkken, hvorfor ikke gøre det? Miljø og støj er i højsæde i disse år, og det bør vel en by af Skagens kaliber om nogen tage ad notam. Vi har fælles ansvar på at tage vare på vores kvalitet, kultur og historie. Vi havde i Skagen Kommune et princip som hed SMÆK-E som står for: Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet og Etik, – hvad blev der af det?
  Med det i mente stod vi ikke der, hvor vi er i dag.

  Hvorfor ikke lade 2019 være undersøgelsernes år, med musik efter gældende regler fra Miljøstyrelsen – sæt nu hvis borgerne/turisterne bliver helt vilde med det og restauratørerne (sparer dyr musik) ikke mindst, så har vi allesammen vundet.
  Det vi har prøvet gennem flere år, har skabt ufred og er ikke sjovt for nogen, hvorfor ikke lade en undersøgelse give svaret, kære politikere?

  Med venlig hilsen
  Thomas Mose

 • Poul Møller:
  Jeg støtter helhjertet op om de mange indlæg mod tilladelse til mere udendørs musikstøj i sommerhalvåret i Skagen by.
  Udendørs musikstøj er farligt for helbredet og en plage for helårsbeboere. Mvh. Poul Møller

  er en plage for de mange helårsbeboelse og burde forbydes.
  Mvh. Poul Møller.

 • Det er ufatteligt, at restauratører og visse
  skagboere her i tråden fortsat tror, at høj
  musik er god musik.
  Så dæmp det da for guds skyld !
  Jeg har haft feriehus 50 meter fra Havnevej i
  15 år, og ved hvad jeg taler om.
  Det er blevet værre og værre med årene, og det er reverenter talt på visse dage ulideligt at opholde sig i haven.
  Der burde afholdes en decideret høring blandt
  de beboere/deltidsskagboere, som er direkte berørte af støjgenerne – alle andre burde holde deres mund !

 • Jens Hedegård.
  Du skriver, at der arbejdes seriøst med at løse problemet for de berørte borgere! Jeg bor i området, og vi har ventet i flere år på et møde! Er det seriøst? Derimod ved vi, at der er mange møder mellem byrådspolitikerne og spillestederne!
  Du virker ikke særligt hensynsfuld overfor vores problemer!

 • Kære Jens Hedegaard.
  Ingen tvinger , hvad mener du?
  Vores huse er usælgelige, og vi er stavnsbundne til vores hjem.
  Kunne da godt tænke mig at vide, hvor i Europa, der kører musik for fuld udblæsning, således at man får tinnitus af opholdet?
  Er her til aften hjemvendt fra Barcelona! Her er der kun hyggemusik, i et stille og fornuftigt leje. Dernede ved de, at den infernalske larm er farlig, og derfor er den ulovlig.
  Når du så havde hygget dig i musikken, kunne du tage hjem til campingpladsen eller hotellet! Den chance har vi 52 beboere ikke.

 • Jørgen Duus

  Som en mand i min bedste alder, har jeg og familien og gode venner rejst Europa (herunder også Danmark) tyndt i 50 år. Når vi i ferierne, i dagtimerne havde set det vi ville, drog vi om aftenen indtil centrum af byerne. Her var der musik, allehånde oplevelser, barer, cafeer, restaurationer o.s.v. Hvis vi ikke kunne lide miljøet gik vi da blot videre, eller tog hjem til hotellet eller campingpladsen.
  Når man betragter hvordan befolkningstallet eksploderer i Skagen om sommeren, og den positive omtale Skagen får i hele Norden, er der nok flere udgaver af “kvalitetsturisme”.
  Ingen tvinger dig til at opholde dig, Jørn Duus, til at opholde dig på en strækning på 2-300 på Havnevej en aften i juli måned.
  Korrekt, der er lokalboende i centrum af Skagen, der må leve med og af turismen, men de miljø problemer det medfører, arbejdes der seriøst med fra de berørte borgere og Kommunens side at løse.

 • Det er mig en gåde, at restauratører og politikere tror, at mere musik giver flere turister og større omsætning. Det kan da godt være, at der kommer flere velskænkede nordmænd til byen, men hvor mange velspækkede tegnebøger skræmmer man væk. Jeg kender ingen, der vil komme til Skagen fordi der er musik 24-7. Vi bliver væk af samme grund.
  Hvorfor Skagen satser på masse- i stedet for kvalitetsturisme er mig en gåde. Skagen er så unikt et sted, at støj, møg og platugleri burde være bandlyst.

 • Da støjproblemerne i sin tid startede, var vi en del beboere i området, som undrede os over at restauratørforeningens 7-8 medlemmer, der ønskede høj musik, blev hørte, og vi har alle bemærket , at der fortsat er “god dialog” mellem restauratørerne og kommunen.
  Efter 5-6 år er det ikke lykkedes os at få nogen “dialog”. Vi blev dog på kommunaldirektørens anbefaling opfordret til at danne en beboerforening, som p.t. er på 52 beboere, og på denne anbefaling er det ” lykkedes” os at tælle 1 stemme i seneste høring.
  Vi håber dog på, at vi får en seriøs behandling i statistikken, og at alle i byrådet vil tage os alvorligt.
  Hvis vi tælles retfærdigt med, er det dobbelt så mange med tilslutning til ” støjen skal reduceres” som de, der ønsker mere støj!
  Vi lægger helbred, udeliv og faldende ejendomspriser til. Modparten har vist ikke de problemer!

 • Jørgen Carlsen

  Som husejer og udlejer i Kappelborgområdet vil jeg gerne tilslutte mig den gruppe af borgere, som mener og opfordrer til at musikken skal holdes på et lydniveau, så det ikke generer de omkringboende.

  Musik i små sporadiske doser skader vel ikke – men når det dag efter dag – fra formiddag til sent – drøner derudaf, er det ikke acceptabelt.

  Jeg håber, der fra de forskellige myndigheders side bliver lyttet til de indsigelser, der er kommet – og kommer – og at disse bliver taget alvorligt.

  Med ønsket om en god sommer – for alle –
  de venligste hilsner
  Jørgen Carlsen

 • Når man for 20-30 år siden debatterede Skagens fremtid, var der tit een ting, der blev advaret kraftigt imod: Skagen måtte ikke komme til at ligne Løkken!
  Selv syntes jeg på det tidspunkt , at det lød lidt ‘højrøvet’’, da Løkken med Peder Bådsmand og Smørkræmmerens Pakhus jo var populære steder i ens ungdom.
  Men sidenhen tog galskaben med støj og druk over i Løkken, og byen fik en dårligt rygte.
  Men nu har man med succes ændret byens image, på samme måde som det er sket i Blokhus.
  Selvfølgelig skal det være plads til musik og fest, men der er ingen grund til overdrivelse, som vore politikere tilsyneladende har lagt op til.
  Jeg vil foreslå, at vore beslutningstagere evt. søger erfaring og råd fra kollegaerne fra Blokhus og Løkken, således at Skagen kan være et sted, hvor alle føler sig godt tilpas.

 • Mange tak til H.J. Wagner, den TAK tror jeg også gælder fra de 51 andre i Beboergruppen i midtbyen. Det varmer virkeligt at andre kan forstå vores problemer, og tænker på os.
  Lige meget hvad, vi er kommet med af argumenter, ligger det klokkeklart i luften fra politisk side, at de kun går restauratørernes ærinde. Selv tal fra høringen, som er åbenlyse, vrides rundt, så talte Beboergruppens som 1 stemme mod reelt 52!
  Skuffende at de nye tilladelser er lavet, uden at de var på dagsordenen.
  Udeservering er hyggeligt, og giver vores gæster en god oplevelse, men musikken kender nok ingen konsekvensen af, og ingen ved, hvad det får af ry for Skagen og betydningen for turismen.
  Helt enig med Wagner i, at der bør laves en uvildig undersøgelse om, hvad der er kvalitet for Skagen og kvalitet for vores turister, og hvad der bør satses på.
  Undersøgelsen er måske unødvendig, hvis vores politikere beder alle, om at overholde gældende regler fra Miljøstyrelsen.
  Selvfølgeligt skal Visefestivalen bibeholdes og andre fællesarragementer, som alle i byen kan have glæde af. Akkurat som i Frederikshavn og Sæby.

  Ingen politiker undtagen Erik Trolle tager midtbyens beboeres helbred alvorlig eller vores udeliv i haverne om sommeren.
  Den største investering alle laver i deres liv, er fast ejendom, den ” leges” der med fra politisk hold!

  Vi troede , at vores lokale politiker bragte Skagen Kommunes princip med i tasken til Frederikshavn, SMÆK-E, som står for: Sundhed- Miljø- Æstetik -Kvalitet og Etik, og især specielt når beslutninger af så omkring-sig-gribende karakter, som at give p.t. 8 restauratører 20 udekoncerter hver.
  I 2017 var der 14 restauratører med.
  Alle og enhver kan så selv gange op med, hvor mange koncerter der er, i værste fald.
  Det skal vi stå model til!

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Støjsagen: Har politikerne tænkt sig om?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER