Opførelse af nyt hus på Damstedvej på Plan og Miljø møde

Opførelse af nyt hus på Damstedvej på Plan og Miljø møde

13. august 2019 - kl. 6:43 - af

På Plan- og Miljøudvalgets dagsorden for mødet i dag, tirsdag den 13. august er et punkt om dispensation fra lokalplan til opførelse af et nyt enfamiliehus på Damstedvej 27 i Skagen.

Center for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus på 211 m², hvoraf 64 m² er udnyttet tagetage, som erstatning for en nuværende bolig på 129 m², hvoraf 40 m² var udnyttet tagetage.

Ejendommen er omfattet af lokalplan for Damstedvej fra september 2012. Lokalplanen gælder for 6 ejendomme på den sydlige del af Damstedvej fra nr. 21-31.

Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til boligformål, at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet, at sikre, at eksisterende og ny bebyggelse fremtræder i harmoni med hinanden og den bymæssige karakter, samt at sikre, at bebyggelsens placering respekterer områdets karakter, og der sikres et åbent og ubebygget areal mod Damstedfredningen.

De 6 ejendomme er opført i 1950’erne som mindre, fritliggende parcelhuse i 1½ plan og uden bevaringsværdi. Boligerne er placeret forskudt for hinanden, hvor Damstedvej 23, 27 og 31 er placeret tættere på vejen og Damstedvej 21, 25 og 29 er placeret længere inde på grunden.

Lokalplanens formål søges sikret med klare bestemmelser omkring hovedhuset, men giver også udvidelsesmuligheder for boligen i form af mellem- og sidebygninger.

Lokalplanen sætter krav forskellige forhold. Højden på hovedhuset må højst være 7 m over terræn. Gulvkoten på hovedhuset fastsættes til at være lig med den eksisterende boligs gulvkote. Endvidere kræves det, at højde og bredde på ovenlysvinduer højst svarer til tre tagsten.

Der er søgt om dispensation fra de ovenstående tre forhold: bygningshøjde, gulvkote og ovenlysvinduer.

Ansøger henviser til, at der på naboejendommen Damstedvej 25 er givet dispensation til en bygningshøjde på 7,45 m. De ansøgte ovenlysvinduer har en bredde, der svarer til 3 tagsten, men en højde, der svarer til 4 tagsten. Ansøger begrunder ønsket om større vinduer med, at eksisterende bolig har et ovenlysvindue med en højde svarende til 4 tagsten, og det samme har nr. 29 og 31.

Der er foretaget naboorientering hos 12 ejere af de omkringliggende ejendomme samt Foreningen for Bygnings- og Landskabskulturer for Skagen og Raabjerg Sogne. Der er modtaget 2 indsigelser, hvoraf den ene går på det ansøgte byggeris visuelle højde.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en dispensation til opførelse af byggeriet med en lavere gulvkote end den nuværende bolig ikke vil ændre på områdets karakter. Byggeriet vil stadig ligge over nuværende terræn, og der er mulighed for at påfylde jord omkring huset og opsætte hegn mod vejen, som gør, at den lavere gulvkote vil være mindre synlig. Den lavere gulvkote vurderes ikke at have væsentlig betydning for de omboendes udsigtsmuligheder eller byggeriets fremtræden i forhold til harmonien i området.

Efter naboorienteringen vedrørende Damstedvej 27 har fagcentret besigtiget området. Det er fagcentrets vurdering, at byggeriet på Damstedvej 27, som er én af de tre ejendomme, der skal ligge nærmest Damstedvej, med en højde på 7,45 m vil komme til at virke mere dominerende og markant på grund af bygningens placering tættere på vejen og den lavere sokkelkote.

Ansøgers supplerende redegørelser og visualisering ændrer ikke på fagcentrets vurdering af, at byggeriet vil skille sig ud fra de øvrige ejendomme. Lokalplanen har til formål at sikre, at den ksisterende og en ny bebyggelse skal fremtræde i harmoni med hinanden. Da byggeriet vil fremtræde større, kan fagcentret ikke anbefale en dispensation.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at der gives afslag på ansøgningen om en bygningshøjde på 7,45 m over niveauplan med baggrund i byggeriets størrelse og dominerende fremtræden tæt på vejen. Desuden bemyndiges fagcentret til, ved et evt. revideret projekt som overholder lokalplanens højdebestemmelser, administrativt at give dispensation til byggeri med en gulvkote 3.40 og dispensation til ovenlysvinduer med en højde svarende til 4 tagsten.

 

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til “Opførelse af nyt hus på Damstedvej på Plan og Miljø møde” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Opførelse af nyt hus på Damstedvej på Plan og Miljø møde”

  • Et flertal i Plan- og Miljøudvalget har tiltrådt indstillingen. Mette Hardam og Peter Sørensen (begge Venstre) ønsker at give
    dispensation, idet de finder, at den tidligere sag medfører præcedens. Kommunaldirektøren havde forud for mødet indstillet afslag på ansøgningen om en bygningshøjde på 7,45 m over
    niveauplan.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Opførelse af nyt hus på Damstedvej på Plan og Miljø møde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger