Ændret anvendelse af redningsstationen Batterivej 15

Ændret anvendelse af redningsstationen Batterivej 15

9. oktober 2019 - kl. 9:00 - af

Frederikshavn Kommune giver i henhold til Lov om planlægning (landzonetilladelse) accept til ændret anvendelse af ejendommen Batterivej 15 i Skagen, til opholds- og formidlingssted som ansøgt.

Der må ikke foretages til- og ombygninger bortset fra etablering af et glasparti med adgangsdør bag de eksisterende porte samt etablering af toilet. Glaspartiet skal etableres i ikke reflekterende materiale. Bygningen skal bevare sit historiske udtryk og udseende som redningsstation, og den må ikke benyttes til overnatning,

Anvendelsen bliver til ly og pausested for besøgende i området som f.eks. vandrende på Nordsøstien samt formidlingssted med udgangspunkt i ejendommens og områdets historie. Landzonetilladelsen er ikke til hinder for, at der kan ske reservation af bygningen mod betaling, blot udlejningen sker inden for ovenstående vilkår og rammer.

Ejendommen er 3.949 m2 og beliggende i landzone i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et særlig værdifuldt landskab, særlig værdifuldt naturområde, rimmer og dobber, økologisk forbindelse, kystnærhedszone og geologisk beskyttelsesområde. Området er fredet og der er beskyttet natur på ejendommen, som yderligere er beliggende i Natura2000-område.

Ejendommen er en tidligere redningsstation etableret i 1852. Senest har ejendommen i en årrække været ejet af Forsvarets bygningstjeneste og benyttet som lager i forbindelse med den nærliggende radarstation. I 2007 blev ejendommen solgt til den nuværende ejer og har stået ubenyttet hen. Bygningen har en høj historisk værdi for området.

Der er i tilladelsen lagt vægt på, at der er tale om en rekreativ anvendelse af bygningen med adgang for offentligheden. Der sker ingen udvidelse af det bebyggede areal, og anvendelsen understøtter områdets status som et godt besøgt naturområde med Nordsøstien i umiddelbar tilknytning til bygningen.

Området er fredet. Fredningsnævnet har afgjort, at den ændrede anvendelse og de mindre bygningsmæssige ændringer ikke er i strid med fredningen.

Kommunen vurderer, at den ændrede anvendelse vil understøtte offentlighedens adgang til området og sikre mulighed for ophold på en ordnet og hensigtsmæssig måde. Da bygningen er eksisterende, og området er et meget besøgt område, er det kommunens vurdering at den ændrede anvendelse ikke vil påvirke de natur- og landskabelige værdier i området negativt og ikke vil være i strid med landzonebestemmelsernes formål.

Der er klagefrist frem til den 30. oktober.

 

Link til hele tilladelsen:

https://frederikshavn.dk/media/11766/31102019-lzt_batterivej-15_9990-skagen.pdf

 

Tekst: Per Rye

3 kommentarer til “Ændret anvendelse af redningsstationen Batterivej 15” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

3 kommentarer til “Ændret anvendelse af redningsstationen Batterivej 15”

 • Jørgen Emil Andersen

  Det er simpelthen super at der sker noget derude nu så den fine bygning bliver bevaret.
  Mvh Jørgen Emil Andersen

 • Michael Egelund (WebRedaktør)

  I følge kommunen er betegnelsen “Ejendommen” dækkende for hele grundens størrelse.

  MVH Michael
  Webredaktør

 • Redningsstationen virker ikke så stor når man ser på den udefra 3.949 m2. Er der stor kælder under?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ændret anvendelse af redningsstationen Batterivej 15' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger