Hvem stemte for at lukke lægevagten?

Hvem stemte for at lukke lægevagten?

29. januar 2020 - kl. 15:45 - af

Aftale om lægevagt er indgået – Skagen droppes.

Et flertal på 28 medlemmer af Regionsråd Nordjylland stemte tirsdag for at indgå en ny vagtaftale med lægernes organisation PLO – den hidtidige var fra 2007. Aftalen var anbefalet af Akut- og Praksisudvalget samt forretningsudvalget og blev behandlet som et lukket punkt på dagsordenen. Den betyder, at lægevagten fra 1. marts forsvinder 4 steder, heriblandt Skagen!

For stemte Ulla Astman (A), Arne Nielsen (A), Jørgen Hansen (A), Lis Mancini (A), Medzait Ljatifi (A), Mogens Ove Madsen (A), Bente Bang (A), Jette Ramskov (A), Pia Ravnsbæk Bjærge (A), Jørgen Rørbæk Henriksen (A), Malene Busk (A), Pernille Buhelt (A), Ole Stavad (A), Hanne Korsgaard (A), Lauge Jensen (A), Mogens Nørgård (A),  Lone Sondrup (V), Otto Kjær Larsen (V), Peter Therkildsen (V), Anny Winther (V), Per Bisgaard (V), Mads Thomsen (V), Henrik Buchhave (V), Jess V. Laursen (V), Erik Harbo Larsen (V), Pia Buus Pinstrup (C), Tage Legaard (C), Vibeke Gamst (C).

8 stemte imod

Imod stemte 8: Thomas Hav (UP), Erik Høgh-Sørensen (O), Anne Mette Mortensen (O) og Jørgen Hammer Sørensen (O), Lene Linnemann (F), Lis Jensen (Ø), Susanne Flydtkjær (Ø) samt skagboen Ejner Guldager Nielsen (A).

Ingen undlod at stemme. Martin Bech (V), Ib Madsen (DF), Lina Hundebøll Jespersen (V), Gitte Lopdrup (RV) og Per Larsen (C) deltog ikke i sagens afgørelse.

Lene Linnemann (SF) ønskede sagen/afstemningen udsat for at få mulighed for at drøfte, hvordan vagtlægeordningen fremover kan organiseres. Enhedslisten kunne ikke godkende aftalen, men ønskede i stedet en udsættelse og hermed tid til at drøfte hvilken lægevagtsordning der bedst vil kunne tilgodese nordjyske patienter.

Forinden havde Dansk Folkeparti fremsat følgende ændringsforslag: “For at sikre tryghed og nærhed i nordjysk sundhed foreslår DF at afvise den foreslåede aftale pt. til fordel for en tænkepause og en nøjere evaluering af, hvorvidt de lukningstruede steder, Farsø, Brovst, Skagen, Brønderslev, i stedet kan opretholde deres service.” Dette forslag blev nedstemt.

Efterfølgende vedtog Regionsrådet, at punktet skulle åbnes for offentligheden. 

Sikre fornuftig kapacitetsudnyttelse

Af den nye aftale fremgår det, at lægevagten står overfor en afgørende udfordring i forhold til at sikre en fornuftig ressource- og kapacitetsudnyttelse. Et led heri er at sikre bemandingen ved at reducere antallet af vagter for den enkelte læge.

Formålet med aftalen er at fastlægge rammer og vilkår for organisering, drift og udvikling af lægevagten i Region Nordjylland. Regionen og PLO-Nordjylland ønsker med aftalen at skabe rammerne for en opdateret, robust og holdbar lægevagt, der samtidig peger ind i fremtiden.

Aftalen skal sikre, at lægevagten kan drives sikkert og effektivt og har fokus på følgende temaer: Lægevagten som en del af det akutte beredskab (sammenhængende patientforløb), en attraktiv arbejdsplads (rekruttering og arbejdsmiljø), de rette patienter, øget kvalitet og digitalisering.

Det gode patientforløb

Et grundlæggende ønske i aftalen er at understøtte det gode patientforløb ved at bidrage til at skabe sammenhæng for patienten. Dette skabes bl.a. via gode samarbejdsrelationer og -muligheder mellem forskellige aktører på det akutte område, så arbejdsgange ikke overlapper hinanden, og der er gnidningsfrie overgange.

Aftalen indeholder derfor elementer, som skal understøtte dette. Der er en fælles ambition om, at sammenhængen med regionens akutmodtagelser skal understøttes af løbende etablering af fælles ventefaciliteter, hvor dette ikke allerede forefindes.

Honorar og servicemål

Hver vagtlæge tildeles et eget personligt vagtydernummer. Den enkelte vagtlæge honoreres via ydelsesafregning. For nattevagter ydes en garantibetaling på 10.000 kr. pr. vagt – sådan at forstå, at den enkelte læge, som ikke via ydelsesafregningen opnår et honorar på 10.000 kr. modtager differencen mellem den opnåede ydelseshonorering og garantibeløbet.

Det vil alene være muligt at opnå honorering for en fuld nattevagt – pt. 5 nattevagter pr. døgn = 1.825 vagter. Læger, der møder i dag- og aftenvagter og har 30 km eller derover fra praksisadresse til vagtstedet, kan modtage fremmødegodtgørelse,

Der er opstillet en række servicemål for lægevagten: 1) Telefonvisitation: 90 % af opkaldene skal være besvaret inden for 5 min. 2) Konsultation: 90 % af konsultationerne skal afholdes inden for 1 time efter ankomst til konsultationsstedet. 3) Sygebesøg: 90 % af sygebesøgene aflægges inden for 3 timer.

Steder og åbningstider

Der vil fra den 1. marts være 5 lokationer med konsultationsstationssteder på sygehusmatriklerne i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Thisted.

Konsultationsstederne vil være bemandet som følger: Aalborg hverdage kl. 16.00 – 08.00 weekend og helligdage kl. 00.00 – 24.00. Hjørring hverdage kl. 16.00 – 08.00 weekend og helligdage kl. 00.00 – 24.00. Frederikshavn hverdage kl. 16.00 – 23.00 weekend og helligdage kl. 08.00 – 23.00 samt om natten fremmøde ved behov. Hobro hverdage kl. 16.00 – 23.00 weekend og helligdage kl. 08.00 – 23.00. Thisted hverdage kl. 16.00 – 08.00 weekend og helligdage kl. 00.00 – 24.00.

Link til punktets behandling:

https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=4442&punktguid=06b9cd0f-b22e-449b-9f4c-aa625c944b5e

 

Link til indholdet i den nye lægevagtsaftale:

https://edocfiler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2020-01-28%2013.00/Dagsorden/Referat/Internet/2020-01-29%2008.48.12/Attachments/4333331-6753211-1.pdf

Tekst: Per Rye

 

14 kommentarer til “Hvem stemte for at lukke lægevagten?” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Hvem stemte for at lukke lægevagten?”

 • @Peter Højlund,

  i et lille samfund som Skagen kan man nemt blive hetzet, hvis man udtaler sig bombastisk og ærligt med fulde navn. Derfor kun mit fornavn. Man kan argumentere for, at ingen bør kunne skrive kun med fornavn. Ja. Men der er også andre, som gør dette. Jeg gør det, fordi jeg kan se, at andre slipper afsted med det 😉

  Men jeg mener, at Ulla Astman begår vælgerbedrag, når hun sådan bag om ryggen på vælgerne og også borgmestrene i de tre pågældende kommuner tvinger denne beslutning igennem. Kommentaren om de 100 års fængsel er naturligvis en provokation. Men jeg mener, at det ofte har for få konsekvenserne, når politikerne fejt og usselt bedrager borgerne. Derfor min bombastiske kommentar.

  Jeg holder også fast i, at jeg tror, at der er en større agenda på spil. Den nye verdensorden, som reelt er FN´s Agenda21 og Agenda 2030. Som netop handler om centralisering af magt og serviceydelser. Det er helt i denne ageda´s ånd at man fjerner lægevagterne i de tre pågældende byer. Hermed gør man disse byer mindre attraktive for borgerne. Og indbyggertallene vil falde mere og mere. Og eliten får deres folkevandring ind imod storbyerne. Som de netop higer efter.

  Ulla Astman kan i øvrigt sagtens sige, at andre skal køre 40 km. til lægen, når hun selv bor et stenkast fra det nye Supersygehus!

 • Peter Højlund

  Peter bør offentliggøre sit efternavn. For god ordens skyld er det ikke mig, der udtaler sig. Peter Højlund

 • Politikerne er alle købt og betalt. De tjener alle den nye verdensorden, som Illuminati står for. New World Order. En verdensorden der handler om centralisering og at magten og servicen skal længere og længere væk fra borgerne. Mange politikere er med i hemmelige loger og det er derfor, de ikke tjener borgernes interesser. Men den okkulte Illuminati-elite´s interesser.

 • Ulla Astman er en forræder og bør smides 100 år i fængsel.

 • Lennart Hårdberg Nielsen

  Lene Rye Jacobsen, Dette har intet med kommunen at gøre. det er jo regionen der har vedtaget dette, på opfordring af PLO

 • Lene Rye Jacobsen

  Usmageligt…. Hvad kommunen bydersine borger i Skagen gang på gang.
  Har et hus i Skagen, igennem 20år.Men nu syntes jeg det er uensvarligt at komme til jeres by.Vh.Lene

 • Kjeld sørensen

  Hvad er det de kalder vældfærd det er ikke nemt at få øje på med de lukninger af de lægevagter hvor de mest udsatte områder lukket.det er noget forbandet svineri , de eneste der får gavn af det er lægerne mindre at lave til over en million i løn om året .

 • Det er fantastisk, man kan differencere sådan med skatte borgenes penge,nogen kan få hjælp, andre kan ikke, MEN vi skal vel spare i Nordjylland, så vi kan financere alle de dumheder i København i milliard kr klassen. Det her er sikkert kun starten,inden længe er der vel kun lægevagt i Aalborg, Århus, Odense og København,og skal der være ligestilling mellem borgerne i Danmark,så skal vi alle flytte til nævnte byer. Vor Herre Bevares. Husk Allesammen ring 112 hvis i er usikre, den service har vi da trods alt endnu.

 • Charlotte Rehn

  36 medlemmer af regionsrådet.
  Hvad er deres årlige løn og rejse og transport udgifter til ekskursioner, spørger min mor?
  Min mor er 86 og hendes kusine er 100 år.
  Hvad med de kræftramte, patienter med pludselig forværring?
  De kan ikke køre 40 km til lægevagten i Frederikshavn, har heller adgang til digitale medier, Skype mm.
  Det er vel også kun et spørgsmål om tid før de lukker fo lægevagt i Frederikshavn og Hjørring og det hele flyttes til Aalborg.
  Meget utryghedsskabende for patienter og os som pårørende.
  Hvilken løsning har PLO og regionsmedlemmerne tænkt sig? Bliver der kørselshjælp? Bliver der udkørende lægevagt i nødstilfælde?

 • Et cadeau til Ejner Guldager Nielsen for at stemme imod.

 • Ulla astman du taler med slangetunge
  Du har udtjent din værnepligt
  Bekend kulør
  Det er ikke ok det i gør
  Mod syge mennesker
  I hypper jeres egne kartofler
  Mvh morten

 • Erik Søndergaard

  Lægevagten og klimapolitik
  regeringen vandt valget på klimaet og “Arne”
  selv om socialdemokraterne gik tilbage
  fik de magten på grund af støttepartierne
  nu bliver lægevagten i Skagen lukket,og 2 andre steder,
  i Skagen er der ca 8000 indbyggere,der skal køre til Hjørring for at komme til vagtlægen,med deres børn og de ældre skal køre med Falck eller ambulance,
  vil gerne spørge Regionsrådet
  giver det mere eller mindre forurening
  med den meget mere trafik,med dielselbiler og benzinbiler
  eller er klimapolitiken glemt👍👍

 • Anne Madirazza

  Hvor er det synd for Skagen ….. det er ligesom om at folk ikke bliver værdsat….. Alt det folk slider for at få det hele til at køre rundt …..man må bare ikke blive syg om natten…. hvad med små babyer ?De ældre ..? Jeg bor nu i KBH ,men kan ikke lade være at lade mig påvirke af det ……. det er SÅ uartigt !!!! Anne Madirazza

 • William Petersen

  Tak for det.
  Så ved vi, hvor vi ikke skal sætte krydset næste gang.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hvem stemte for at lukke lægevagten?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2020 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER