Nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Skagen og Aalbæk

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Skagen og Aalbæk

13. april 2020 - kl. 6:06 - af

Plan- og Miljøudvalget skal på udvalgets næste møde i morgen den 14. april (foregår som ”Skype-møde”) tage stilling til an ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig ejendom på Frederikshavnsvej 6 i Skagen. Der er tale om et fritliggende énfamiliehus med tilhørende udhus opført i 1936.

Ejeren oplyser bl.a. som baggrund for ansøgningen: ”I starten skal den nedrives, da den skygger for de øvrige bygninger; herefter er det planen evt. at bygge en stor pavillon eller blot anlægge et flot haveareal, som passer ind i stilen. Det samme vil være, såfremt vi vælger at placere en pavillon, der tilpasses miljøet omkring de øvrige bygninger. Ellers er det planen at opføre en morgenmadsrestaurant enten der eller ved den tomme grund på Buttervej, som der kun pt. er støbt sokkel på. Planen i hele området er at få lavet nogle flotte grønne områder.”

Bygningen er vurderet med en bevaringsmæssig værdi på 3. Bevaringsværdien gives efter en helhedsvurdering, hvor bl.a. kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og vedligeholdelsesstand indgår. Bygninger med høj bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må en bygning med bevaringsværdien 1-4 ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort.

Ansøgningen har været annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, og der er udsendt høringsbreve til: Nordjyllands Kystmuseet, Vendsyssel Historiske Museum, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur samt Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne.

Kommunens fagcenter har modtaget bemærkninger fra Nordjyllands Kystmuseum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne.

Kan ikke anbefale nedrivning

Kystmuseet oplyser, at bygningen er én i en række af bevaringsværdige huse langs den gamle indfaldsvej til Skagen fra byens ”røde” periode” og kan derfor ikke anbefale en nedrivning.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur konstaterer bl.a., at bygningen er et eksempel på Landsforeningen Bedre Byggeskiks huse. Et stykke kulturarv, der kan ses fra vejen, og som der efterhånden ikke er meget tilbage af i Skagen, en af de få tilbageværende bygninger opført i røde teglsten fra perioden 1911 frem til ca. 1942 (den røde periode), og som nu kopieres i området Lille Skagen, blot i gult – meget smuk i arkitekturen, har proportioner ”der kan læres noget af”, virker som om den er i god stand, men trænger til at blive vedligeholdt. Foreningen mener, at manglende vedligeholdelse ikke er en begrundelse for at tillade nedrivning. Især ikke, når der ikke er ret mange ”røde villaer” tilbage i Skagen.

Ved besigtigelse i januar 2020 fremstår bygningen ikke beboet, stærkt præget af ”tidens tand” og manglende vedligeholdelse. Bygningen har synlige skader på tag, vinduer, tagrender, -nedløb og facadesten.

Kommunens fagcenter deler Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sognes vurdering, for så vidt angår bygningens værdi for Skagen bys og kommunens kulturarv. Der bemærkes, at tillades bygningen nedrevet, forsvinder denne del af kulturarven for stedse.

Trods de indkomne bemærkninger og den faglige vurdering af bygningens bevaringsværdi er det fagcentrets vurdering, at bygning nr. 3 ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud mod nedrivning efter § 14 i planloven og efterfølgende udarbejdelse af bevarende lokalplan. Ejeren bør opfordres til at vedligeholde bygningen og gøre sit for at bevare kulturarven og indarbejde den i en fremtidig anvendelse af ejendommen.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der ikke nedlægges forbud efter planlovens mod nedrivningen.

 

Lodskovvadvej 1 ved Aalbæk

Ejeren af ejendommen på Lodskovvadvej 1 i Aalbæk ansøger om tilladelse til at nedrive bygning nr. 3 og en del af bygning nr. 2. Bygningerne, der begge er opført i 1860 til henholdsvis stald og lade, ønskes nedrevet for i stedet at opføre en ny bygning, der sammenbygges med tilbageværende del af bygning nr. 2. Den ny bygning skal bl.a. indeholde kontor, bad/toilet og tekøkken samt to disponible rum.

Både bygning nr. 2 og nr. 3 er i SAVE-registreringen vurderet med en bevaringsværdi på 4.

Bygningerne, der ansøges nedrevet, indgår i et samlet bygningskompleks, der desuden består af bl.a. stuehus og vognbygning. Fællestræk ved bygningerne er bl.a. en beskeden facadehøjde, og at tagmaterialet er strå.

Det er fagcentrets vurdering, at bygningerne, der ansøges nedrevet, ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud mod nedrivning efter planloven. I forbindelse med udformning af nybyggeriet, opfordres ejeren til at gøre sit for at bevare og fremhæve kulturarven og vedligeholde ejendommens øvrige bygninger.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning.

 

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Skagen og Aalbæk' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger