Vennerne mødte op med 75.000 kr.

Vennerne mødte op med 75.000 kr.

29. juli 2020 - kl. 8:40 - af

I går blev byen fodbold klub 75 år. Det blev markeret ved en reception på Skagen Stadion. Klubben var vært ved en “stadion-platte”. Det blev til nogle hyggelige timer for de fremmødte. SIKs Venner mødte op med en check på 75.000 der skal bruges på ungdommen, og som et tilskud til en længe ventet legeplads. Herunder kan du læse dagens taler.

Formand for Skagen IK, Jens Sømands tale:

Kære alle SIK´ere – gamle som unge

Velkommen til 75 års jubilæum er på Skagen stadion. Dejligt, at så mange har lyst til at være med til at markere denne dag sammen med os.
År 2020 var tænkt som et år, der skulle stå i jubilæets tegn; Bestyrelse havde søsat en stor fest i april, som skulle være startskuddet til et festlig år med mange sociale
og sportslige arrangementer i klubregi.

Desværre spændte Covid -19 ben for mange af disse planer. Denne fest er udskudt til 31. oktober 2020 – hvor vi naturligvis håber at se mange af jer.
Derfor er det en stor glæde at kunne invitere til reception i dag.

SIK blev grundlagt præcis i dag for 75 års siden – altså i 1945. Klubben opstod på baggrund af to klubber – SB Skagen Boldklub og Fiskernes Idræts klub. Igennem
mange år havde der været konflikter de to klubber imellem, men i 1943 begyndte man så småt at trække på samme hammel.

Trods ønsket om en forening de to klubber imellem var den stiftende generalforsamling ikke nogen succes, da forskellighederne stadig var alt for store.
Der blev oprettet et samarbejdsudvalg og efter et par hårde måneder lykkedes det at forene interesserne og ved en ekstraordinær generalforsamling blev klubben,
som vi kender i dag, stiftet. Hvem siger at skawboer er stædige???

I alle årene har det lagt de skiftende bestyrelser meget på sinde at gøre SIK til en klub, hvor alle der havde og har et ønske om at spille fodbold kan mødes og have
det sjovt både på og udenfor banen. Vi er en breddeklub, hvor der skal være plads til alle – dog er vi stolte over de spillere, der har ønske om og endda i mange tilfælde
lykkes med at komme videre i deres fodboldkarriere. Vi har med stolthed leveret landsholdsspiller og superligaspillere i både Herre- og damerækken.

I dag har klubben 341 medlemmer fordelt på ungdoms- seniorspillere og passive medlemmer. Det tal er vi rigtig stolte af – det er en stor glæde at se så mange
børn/unge og ældre dyrker fodbolden og trives i det miljø, vores dygtige og trofaste trænere/ledere er med til at skabe uge efter uge året rundt. Til vores
trænere/ledere skal der lyde en kæmpe tak – uden jer var der ingen SIK.

Med en general nedgang i byens børnetal er der og vil der også fremadrettet være ”kamp” de mange idrætsforeninger imellem for at tilbyde lige præcis den
sport/aktivitet er hitter. Det er lykkes at fastholde en fantastisk dynamisk ungdomsafdeling. Det er utrolig vigtig for os som klub.
Vores seniorafdeling er lidt mere udfordret, men det er noget vi arbejder målrettet på at få gjort mere attraktivt og har ideer om et samarbejde med erhvervslivet om
at kunne tiltrække spiller efter endt uddannelse væk fra Skagen.

Når det så er sagt, så står vi her i dag fordi vi alle vil SIK.

Skagen Idræts Klub er ikonisk for byen og mange har stået på sidelinjen, når de blå/hvide spillere løber ind på banen. Vi har rigtig mange gode sponsorer/samarbejdspartnere, som har gjort det muligt, at give vores medlemmer de bedste forhold. Også jer vil vi sige en stor tak og håber, at I fortsat vil bakke op
om at give byens børn/ungdom de bedste fodbold mæssige forhold. Her skal SIK´s venner også takkes for altid at have klubbens ungdomsafdeling i fokus. SIK´s Venner
har med overskud fra det årlige berømte fiskebord ydet støtte til og skabt mulighed for mange tiltag både sportslige og sociale. Tusind tak.

Vi står her på Skagen Stadion i et flot klubhus med rigtig fine faciliteter for brugerne.
Hver uge kan medlemmerne boltre sig på et smukt og veltrimmet anlæg. Vi vil gerne takke Fonden for Skagen Stadion for et godt og konstruktivt samarbejde og håber, at
vi fremadrettet fortsat kan løfte de mange visioner, vi har for SIK og Skagen Stadion.

Sluttelig vil jeg, som formand for SIK, takke min bestyrelse for et godt samarbejde og takker for alle de frivillig timer der bliver brugt på klubben, der skal også være et
stor tak til vores familier som er med til at give lov….

Tak også til alle jer, der er kommet i dag for at markere SIK´s 75 år. Vi håber, at vi får nogle hyggelige timer sammen, hvor vi kan nyde en rigtig stadion menu.

Kasserer i SIKs Venner, Klaus Nielsens tale:

Det var noget af en svær fødsel S.I.K. havde i 1945

 S.B. – Skagen Boldklub blev startet i 1904 og i 1937 startede en udbrydergruppe fra klubben F.I.K. – Fiskernes Idræts Klub. Dermed var der 2 fodboldklubber i Skagen, som kæmpede imod hinanden.

 S.B. slog F.I.K. i et vigtigt lokalopgør i 1943 og spolerede F.I.K.s ellers sikre oprykning til mellemrækken.

Efter denne indbyrdes rivalisering begyndte man forhandlingerne om en sammenlægning af klubberne og 27. Juli 1945  var der  ”skabt” en ny klub: Skagen Idræts Klub

Klubben rådede over 2 baner, træningsbane her på Stadionvej og kampbane på Rolighedsvej, hvor det nye vandrerhjem nu ligger.

I 1952 indviede Skagens nuværende stadion og man anskaffede en gammel tysk barak  som klubhus. 8 år senere i 1960 opførte man det nye klubhus, som allerede i 1970 blev udvidet. Mange nye medlemmer kom til, og bestyrelsen besluttede  i 1976 at lave en tilbygning som skulle indeholde cafeteria.

Meget at dette arbejde, kom i stand ved frivillig arbejdskraft, i form af medlemmer og andre med interesse for S.I.K.

Et stort medlemsantal, krævede  også flere baner og i 1976 udvidede man stadion med 2 baner (Vandværksbanerne) på arealet ved Color Hotel Skagen.

Samme år fik S.I.K.s formand Henning R. Jensen en ny aftale i stand med Skagen kommune. S.I.K. skulle fremover forestå driften af Skagen stadion. Klubben fik den sum penge til rådighed som det kostede kommunen at drive stadion og skulle herefter selv forvalte tilskuddet.  Aftalen betød at klubben selv kunne planlægge og udføre mange af de ting som skulle laves på stadion.

Der blev ansat stadioninspektør, Jens Johansen (i daglig tale kaldet Sækki) som skulle varetage den daglige pasning af stadion og samtidig en medhjælper som hvert år, havde et ansættelsesforhold på 8 måneder.

Efter mange år i det gamle klubhus, undersøgte bestyrelsen om mulighed for at få nyt klubhus bygget. Det var både tiltrængt med nye faciliteter og med et stort medlemsantal, var behovet der. Efter mange møder med kommunen, blev man enige om at bygge nyt klubhus, som stod færdigt i 1999. 

Det er så her, at vi i dag kan afholde klubbens 75 års Jubilæum. Et klubhus som løbende er vedligeholdt og som sammen med det fantastiske anlæg (banerne) er omdrejningspunktet for hele klubben.

Organisatoriske: S.I.K. har i alle årene været ledet at folk, som havde stor interesse for fodbolden i Skagen. Jeg kan nævne at der kun har været 7 formænd for klubben i perioden fra 1945-1995, så det var folk med hjerte for klubben, som lod sig vælge som formænd og derigennem havde stor indflydelse på udviklingen på godt og ondt i klubben.

De sidste 25 år, har der været en del udskiftninger på formandsposten.

Jeg har selv været en del af bestyrelsen i S.I.K. i mange år og på daværende tidspunkt var en stor del af arbejdet økonomi som oftest det punkt på dagsordenen som vi brugte mest tid på. Klubben havde brug for penge og vi måtte derfor sætte hovederne i blød, for at undersøge mulighederne for at lave alternative arrangementer, som kunne give nogle indtægter til klubben.

Jeg kan nævne følgende ting som vi afviklede:

Koncerter – bankospil med navnkundige Banko Carl – havnefester

Alle de forskellige arrangementer blev kun gennemført ved hjælp af frivillige og det har altid været kendetegnende for klubben, at der ”trækkes” på ledere, medlemmer, forældre eller andre med interesse for klubben.

Efterhånden var mulighederne opbrugt for daværende bestyrelse, m.h.t. afvikling af alternative arrangementer. Der var brug for nye tiltag. 

Så skete der noget i 1979.

En håndfuld personer undersøgte muligheden for at oprette en støtteforening for S.I.K. – og S.I.K.s Venner så dagens lys 30. April 1979.

Foreningens formål er på forskellig måde at virke til gavn for sporten indenfor S.I.K.s rammer ved frivillig indsats og ydelse.

Bestyrelsen yder den fornødne økonomiske støtte til sporten indenfor S.I.K., som bestyrelsen finder rimelig.

Alternative arrangementer blev iværksat for at skaffe penge og medlemmer til foreningen, for derigennem at oparbejde en kapital, så man økonomisk kunne støtte S.I.K.

Daværende formand Knud Kristoffersen havde som mål, at Vennerne fik en kapital på 100.000 kr., så der altid var lidt at tære af, hvis ikke arrangementerne gav det udbytte, man forventede.   

Dette mål er for længst nået og Vennerne har i dag en god økonomi, takket være det arbejde som er lagt i forskellige arrangementer som:

Landskampsture til København – efterhånden mere end 100 ture til Parken. Ture som stadig afholdes og begejstrer alle deltagere, heraf mange gengangere.

Sommershows på Stadion med kendte kunstnere, politikere, skuespillere og andre kendte. Disse kampe tiltrak i mange år skagboere, turister og andet godtfolk.

Men alt har en ende, det havde sommershows også, og i stedet blev det Fiskebordet i Auktionshallen , som hvert år afholdes i Uge 29 som er blevet guldægget for Vennerne. Her mødes folk fra hele landet hvert år, sammen med skagboere og nyder godt af det store udbud af fisk.

Herudover har Vennerne tjent mange penge på forskellige arrangementer m.v. og det har betydet at Vennerne til dato, har givet tilskud til S.I.K. på over 4 mill. Kr.

Det har samtidigt betydet at klubben har ”kunne” tilbyde medlemmerne et lavt kontingent, afholde træningslejre, deltage i forskellige turneringer herhjemme og i udlandet, med støtte fra Vennerne.

Sørge for at man i dag har en klub med forskellige tilbud til medlemmerne m.v. og et helt fantastisk stadion område, som medlemmerne kan anvende.

Af ture til udlandet kan nævnes: USA , Sverige, Holland, Grønland & Italien. 

Dette store tilskud over årene fra Vennerne, har samtidig betydet at klubbens økonomi i dag, er væsentligt bedre end i mange tidligere år. Hertil skal nævnes, at S.I.K. hvert år afholder Skaw Cup og de senere år Mini Skaw Cup, som har givet store overskud til klubben.  

Sportslige: S.I.K. har altid fokuceret på bredden i klubben og det har været medvirkende til, at der i mange år har været en stor Ungdomsafd. og til tider også stor Seniorafd. Ser vi på året 1995 var der 32 hold i klubben og 550 medlemmer, et imponerende antal, byens størrelse taget i betragtning og samtidig når vi ser, hvor mange andre sportsforeninger der er i Skagen. 

Klubbens flagskib 1. holdet, havde sin storhedstid i 60erne og igen i 80erne. 

1962 Jyllandsserien

1966 Jyllandsserien – blev samtidig Jydsk Mester i Serie 1

1980 & 1987 igen tilbagevendende til Jyllandsserien

1987 Pokalsejr over B 1903 & ikke mindst sejr over Brøndby 

Sejren Skærtorsdag 16. April mod Brøndby efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, er absolut det sportslige højdepunkt i klubbens historie. Brøndby som stillede med stærkeste hold med bl.a.: Peter Schmeichel, Kent Nielsen, Lars Olsen, John Faxe Jensen og ikke mindst Brian Laudrup var storfavoritter, men Jyllandsserieholdet fra Skagen, ville det anderledes og vandt kampen og var videre i turneringen, hvor Herfølge ventede på Skagen Stadion. 

Pressen gik fuldstændigt amok og skrev følgende:

Skagen gik amok – Skagen er på den grønne gren – Brøndby hvor pinligt – Sensationen fra Skagen – Proff. Fodbolden banket tilbage til stenalderen – Skagen er på toppen – Pokaldræberne – Skawkutter sejler flagskibet Brøndby i sænk 

Stadig den dag i dag, hører man om Skagens sejr over Brøndby, som vel nok er den største fodbold pokalsensation i Danmarks historien. 

Herfølge var næste modstander og Skagen fik en afklapsning på 4-0 og var ude af turneringen. Denne dag blev der sat stadionrekord med ikke mindre end 3800 tilskuere.

Efterfølgende har 1. holdet været nede at spille i Serie 3 i 1992  

I Jubilæumsåret 1995 havde klubben besøg af EM-holdet fra 1992  og 5.500 kom og så kampen mod klubbens Serie 2 hold.

EM-heltene vandt kampen 7-3. 

Damefodbold har også i en årrække været en del af S.I.K. Opstart tilbage i 1969 og er stadig en del af klubben. 

Det var en hurtig gennemgang af de 75 år og nu ser vi fremad. 

Hvad vil fremtiden bringe ?

Håbet er at klubben også fremover vil være stedet, hvor de unge mennesker vil komme og udleve deres drøm som fodboldspiller. Dette kan kun lade sig gøre, hvis klubben fremadrettet også tilbyder gode faciliteter og samtidig sørger for at fast holde ledere og trænere i klubben. 

Følgende har spillet i klubben og er i dag kendt af mange fodboldelskere:

David Nielsen –  i dag succestræner i AGF

Nicolaj Thomsen – i dag hos FCK

Lasse Stensgaard –  cheftræner hos Vendsyssel  FF

Mariann Gajhede – Fortuna Hjørring & 103 landskampe  

Til slut vil jeg ønske klubben TILLYKKE med de 75 år – lad os rejse os op, og udbringe et Skagen hurra for klubben.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Vennerne mødte op med 75.000 kr.' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2020 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER