Skagen Resort og Eranthisvej på Økonomiudvalgets møde

Skagen Resort og Eranthisvej på Økonomiudvalgets møde

21. oktober 2020 - kl. 6:04 - af

Når Økonomiudvalget mødes i eftermiddag, den 21. oktober er der to punkter, som direkte berører Skagen, på dagsordenen.

Dagsordenens allerførste punkt drejer sig om Skagen Resort, hvor man nu i det kommunale regi er nået frem til en politisk vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Plan- og Miljøudvalget godkendte i begyndelsen af juni at fremlægge forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for ”Hotel ved Rolighedsvej, Skagen” i offentlig høring.

I høringsperioden har Frederikshavn Kommune modtaget i alt 25 høringssvar. Høringssvarene omhandler primært disse emner: behovet for hotel, projektets omfang, manglende illustrationer, parkeringspladser, vendepladsen på Rolighedsvej, trafikhåndtering og vejadgang, støj, grundvandssænkning og regnvandshåndtering.

Mindre ændringer

Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer af lokalplanforslaget. De omhandler bl.a. præcisering af placering af støjskærm mod lokalplanområdets sydlige afgrænsning, at vendepladsen på Rolighedsvej ikke kan benyttes som adgang til hotellet samt præcisering af bestemmelser om ventilationsanlæg og skorstene.

En enkelt af indsigelserne har givet anledning til én mindre ændring i kommuneplantillægget. Ændringsforslag omhandler præcisering af, at vejadgang til området alene skal ske fra den nordlige del af Rolighedsvej.

Blandt høringssvarene er også svar fra bygherres rådgiver, der fremfører ønsker til ændringer af planforslaget – herunder bl.a. ønsker om ændret taghældning, mulighed for bredere altaner i tilknytning til konferencelokalerne samt mulighed for, at terrasser kan opføres uden for byggefelt. Kommunens fagcenter indstiller, at bygherres ønsker til ændringer imødekommes.

Realisering af planen forudsætter, at der kan meddeles tilladelse i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til nedrivning af fritliggende enfamiliehus på Rolighedsvej 5. Bygningen er udpeget med en bevaringsværdi 4.

Sideløbende med, at lokalplanen har været udsendt i offentlig høring, har ansøgningen vedrørende nedrivning af den bevaringsværdige bygning været sendt i høring ved relevante parter samt annonceret på Frederikshavn Kommune hjemmeside. Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne svarer hertil, at de ingen bemærkninger har til fremsendte høringsbrev.

Unik karakter

Derimod er der indkommet en indsigelse på baggrund af annonceringen. Indsigere henviser til Skagens unikke karakter. Man mener, at en erstatning af et så smukt gammelt hus med et kæmpestort hotel, ikke er et forsøg på at få noget til at passe ind i den idylliske villakarakter og ro ved skoven, som præger området.

Det er fagcentrets vurdering, at den bevaringsværdige bygning, der ønskes nedrevet, ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud efter Planloven.

Frederikshavn Kommune har til hensigt i henhold til planloven at indgå aftale med grundejeren om finansiering af infrastrukturanlæg på Rolighedsvej. Infrastrukturanlæggene omfatter vejspærring syd for ny indkørsel til hotellet, omlægning af fortov til cykelsti og etablering af cykelsti nord for vejspærring på Rolighedsvej, vendeplads syd for vejspærring på hotellets grund samt reducering af vendeplads på Erantisvej.

Erik Kyed Trolle (A) har tidligere i den politiske behandling tilkendegivet, at han ikke kan tiltræde indstillingen.

På den lukkede dagsorden hedder overskriften til et punkt: Salg af Vejareal Eranthisvej i Skagen. På nuværende tidspunkt er der ikke frigivet yderligere oplysninger til offentligheden.

 

Tekst: Per Rye

 

2 kommentarer til “Skagen Resort og Eranthisvej på Økonomiudvalgets møde” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

2 kommentarer til “Skagen Resort og Eranthisvej på Økonomiudvalgets møde”

  • Af referat fra mødet fremgår det, at Økonomiudvalget har tiltrådt Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

  • Ca. 1970 erhvervede Rigspolitiet arealet ved Rolighedsvej, hvor man ville bygge en politi og retsbygning.
    Af de 2 daværende lokale politiledere fik personalet mundtlig at vide, at sælgeren af grunden, greve Knuth, havde betinget, at der ikke måtte bygges andet på grunden end den planlagte politi-retsbygning samt en tjenestebolig til politilederen. Tjenesteboligen blev aldrig opført.
    Kan man uden videre ignorere sælgerens betingelser ?
    Kunne kommunen ikke have anbefalet f.eks. den gamle kasernegrund på Jens Winthers Vej, som nu på 10 år ligger som en spøgelsesgrund?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Skagen Resort og Eranthisvej på Økonomiudvalgets møde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger