Udstykning af Bunken Camping ved Aalbæk

Udstykning af Bunken Camping ved Aalbæk

2. november 2020 - kl. 5:02 - af

Frederikshavn Kommune giver nu i henhold til Lov om planl√¶gning landzonetilladelse til udstykning af en parcel p√• 197.593 m2 ved Starholm beliggende n√¶r Aalb√¶k. Ved det ans√łgte udstykkes den eksisterende campingplads ‚ÄĚBunken Klit Camping‚ÄĚ. Campingpladsen er beliggende p√• statens arealer og √łnskes udstykket med henblik p√• salg.

Landzonetilladelsen er meddelt p√• baggrund af ans√łgning fra den 16. september 2020.

Udstykningen sker efter særlov for udstykning af campingpladser på statens arealer. Derfor kræver udstykningen ikke dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Planlovens ¬ß 35 har til hovedform√•l at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anl√¶g i det √•bne land og at sikre, at arealanvendelsen og opf√łrelsen af byggeri sker i overensstemmelse med den kommunale planl√¶gning. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) arealanvendelse og bebyggelse m.v. end den, der er n√łdvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ved udstykningen fastl√¶gges der nye skel s√łv√¶rts naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje.

Det er i tilladelsen v√¶gtet, at der er tale om udstykning af en eksisterende lovligt etableret campingplads, og at det ans√łgte ikke medf√łrer nogen synlige forandringer med p√•virkning af landskab eller naturforhold. Det ans√łgte er s√•ledes ikke i strid med landzonebestemmelsernes form√•l.

En udstykning vil ikke p√•virke et internationalt naturbeskyttelsesomr√•de v√¶sentligt og heller ikke beskadige eller √łdel√¶gge yngle- eller rasteomr√•der for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivet.

Der er ikke foretaget naboorientering efter planloven, idet det er vurderet, at en sådan vil være af underordnet betydning for behandlingen af sagen.

Landzonetilladelsen er offentliggjort p√• kommunens hjemmeside den 26. oktober. Der er 4 ugers klagefrist til Planklagen√¶vnet. Rettidig klage har ops√¶ttende virkning. Kommunens afg√łrelse kan p√•klages af erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsd√¶kkende foreninger og organisationer, der som hovedform√•l har beskyttelsen af natur og milj√ł eller varetagelsen af v√¶sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

 

Link til hele udstykningstilladelsen:

https://frederikshavn.dk/media/13012/24112020-landzonetilladelse-til-udstykning-af-campingplads.pdf

 

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Udstykning af Bunken Camping ved Aalbæk' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger