Evaluering af musikstøj fra restaurationer

Illustrationsfoto.

Evaluering af musikstøj fra restaurationer

6. december 2020 - kl. 8:19 - af

Plan- og Miljøudvalget har på udvalgets seneste møde evalueret et punkt på dagsordenen og musikstøj fra restaurationerne i Skagen.

Behandlingen tager udgangspunkt i, at Frederikshavn Byråd i november 2019 besluttede, at restaurationsforskriften fastholdtes uændret i 2020, og at der derefter skulle foretages en evaluering efter sæson 2020.

I 2020 er der hidtil givet 97 dispensationer fra støjgrænseværdierne til 12 restaurationer. Frederikshavn Kommune har i sommersæsonen modtaget 31 klager over 11 restaurationer.

I 2020 er der meddelt ca. dobbelt så mange dispensationer til musikarrangementer sammenholdt med 2019. Baggrunden skyldes i det væsentligste, at restauratørerne er blevet mere opmærksomme på reglerne. Antallet af klager og antallet af restaurationer, der er klaget over, er steget markant fra 2019 til 2020.

Klager fra 7 forskellige parter

Klagerne kommer fra 7 forskellige parter. Én part er Beboerforeningen for Skagen Centrum. Denne forening repræsenterer i alt 58 medlemmer. Foreningen står for 19 af de 31 klager, svarende til 58 %. Flere af klagerne retter sig ikke specifikt mod en bestemt restaurant men mere mod den generelle støj, når flere restauranter spiller samtidigt. I nogle af klagerne nævnes flere restaurationer, der kunne være kilden til støj. Ligeledes er klagerne utilfredse med, at restauratørerne kan søge om dispensation helt frem til dagen før arrangementet, samt at dispensationer, der ikke udnyttes, kan flyttes med kort varsel til et andet tidspunkt.

Restaurationsforskriftens støjgrænser fastsætter rammerne for det lydniveau, som må spilles på restaurationerne. Musik, der ikke overstiger støjgrænserne, kan spilles uden dispensation. Skagen Bryghus og Skagen Fiskerestaurant har i henholdsvis 2019 og 2020 fået plomberet deres musikanlæg og fremsendt den nødvendige dokumentation herfor til Frederikshavn Kommune.

Ifølge forskriften har restauratørerne mulighed for at søge om dispensation for støjgrænseværdierne for op til 10 dage i 5 timer pr. dag fordelt i to blokke med minimum én times pause indlagt.

Naboer kan planlægge alternativt ophold

Af hensyn til sagsbehandlingen er det hensigtsmæssigt, at kommunen modtager ansøgningen ca. en uge før arrangementet afholdes. Herved får de berørte naboer også mulighed for at planlægge alternative ophold, hvis man ikke ønsker at blive udsat for generende støj.

Forud for mødet indstillede teknik- og kulturdirektøren, at den nuværende restaurationsforskrift og administration heraf fastholdes, dog med følgende justeringer: at en ansøgning om dispensation skal være kommunen i hænde senest 7 dage inden arrangementet, og at en dispensation kan flyttes, såfremt der er indsendt ansøgning senest 7 dage, inden arrangementet skulle have været afholdt.

Et flertal i Plan- og Miljøudvalget godkendte indstillingen. Erik Kyed Trolle (A) kunne ikke godkende indstillingen, og han begærer i øvrigt sagen forelagt for Byrådet. Til mødet var der afbud fra Jytte Høyrup (V). I stedet deltog Mette Hardam (V).

 

Link til gennemgang af hele punktet. Læs fra side 34:

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=01-12-2020%2015.00%20-%2019.00&fileName=Referat%20-%20%C3%85ben.pdf

 

 

Tekst: Per Rye

4 kommentarer til “Evaluering af musikstøj fra restaurationer” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

4 kommentarer til “Evaluering af musikstøj fra restaurationer”

 • Erik Søndergaard

  Poul Bendixen
  fuldstændig enig i
  hvad du skriver 👍👍🇩🇰🇩🇰

 • Sagen er nu sat på dagsordenen som punkt 2 på Byrådets forestående sidste møde i 2020 den 16. december. Som nævnt i artiklen har et flertal af Plan- og Miljøudvalget tiltrådt indstillingen, mens Erik Kyed Trolle (A) var imod. Han har yderligere begæret sagen behandlet i Byrådet.

 • Mogens Bandholm

  Evaluering af musikstøj fra restaurationer

  Denne evaluering, på almindelig dansk »vurdering« er mangelfuld og gjort på basis af, som PMU udtrykker det, en »faglig« udtalelse fra center for Teknik- og miljø. Den er ikke alene mangelfuld, den er også uden værdi for en realistisk beslutning. Beslutningen om at videreføre restaurationsforskriften fra 2019 til 2020 til 202fra 2010 1.

  De 97 koncerter med dispensation resulterer i 357 timers musik uden øvre støjgrænse – eller 109% vs. 2019. Dertil kommer et ukendt antal spilletimer uden dispensation. I alt omkring 600 timers udendørs kommerciel musikstøj.
  Musik uden dispensation skal overholde gældende kommunale støjgrænseværdier der er dB(A) 65 i dagtimer og dB(A) 55 aften og nat indtil kl. 02:00. Kun 2 ud af 12 restauranter har installeret plombering af lydanlæg for at overholde disse regler, der er 3 til 5 gange så højt som Miljøstyrelsen anbefaler – det er 300-500%! Da kommunen ikke fører nogen form for kontrol, spiller alle restauratørerne som de vil – altså højt MEGET HØJT.

  §16 i restaurationsforskriften giver kommune ret til at nedlægge forbud, ja sågar lukke restauranter der ikke overholder støjreglerne. Men kommunen gør det ikke – de fører ikke nogen form for kontrol. De vil ikke genere restauratørerne.

  Der er indgivet 31 klager, hvoraf BSC står for de 19. Det var nu 21, men pyt nu med det. BSC’s klager var indgivet af foreningen på medlemmernes vegne. Antallet af klager var derfor 1.345. Men kommunen accepterer kun individuelle klager.

  Det er et brud på Grundlovens §78 om borgernes rettighed til at danne foreninger på et lovmæssigt grundlag, for i fællesskab gennem en forenings bestyrelse, at tale medlemmernes sag.

  Naboer, det er altså os der bor i centrum, kan planlægge alternativt ophold – med andre ord, kommunen skriver, at kan vi ikke lide 600 timers støjhelvede, kan vi bare rejse væk. De er dog så generøse at give os 7 dage til at træffe beslutningen.

  Loven bekendtgørelse nr. 367 foreskriver minimum 14 dage; men det er kommunen som med så meget andet, fløjtende ligeglad med.

  Den faglige udredelse fra Teknik- og Miljø – er baseret på skrivebordsarbejde lavet på Rådhusøen. Ingen, som i absolut ingen har været i Skagen for en realistisk real time vurdering. Love og støjregler bliver overtrådt konstant. Ligesom borgmester og byråd nægter at tage stilling til de yderst alvorlige sundhedsrisici som WHO har belyst i flere rapporter.

  There is something rotten nede på Rådhusøen. Hvorfor klynger de sig så desperat til en ordning indgået i nattens mulm og mørke i 2010. Den har for længst overskredet udløbsdato.

  Der er snart kommunevalg, så måske skulle vi alle spørge den kandidat vi måske vil stemme på, hvad han/hun mener om den ulovlige restaurationsforskrift. Er de vores skattekroner værd?

  Beboerforeningen for Skagen Centrum

 • Denne sætning siger det hele: “Herved får de berørte naboer også mulighed for at planlægge alternative ophold, hvis man ikke ønsker at blive udsat for generende støj”. Det skriger jo til himmelen, at der noget helt galt.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Evaluering af musikstøj fra restaurationer' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger