Infrastruktur: Jeg har tre ønsker

Infrastruktur: Jeg har tre ønsker

10. januar 2021 - kl. 13:56 - af

Mange venter spændt på den kommende infrastrukturplan fra regeringen/Christiansborg, og jeg giver her mit bud på, hvad der er vigtigt at få med i planen.

Der er behov for en fremsynet infrastrukturplan, der styrker forbindelserne imellem os.

Vi vil hænge sammen med resten af Danmark og med verden. Det gælder havsiden, vejsiden og i luften – bredbånd.

Tre ønsker: En udvidelse af rute 40 mellem Skagen og Ålbæk, en tredje limfjordsforbindelse og et mobil- og bredbåndsnetværk uden blinde punkter.

Toppen af Danmark er porten til Skandinavien. Købstæderne Skagen, Frederikshavn og Sæby har historisk handlet med hele verden. Det gør vi stadig. Det skal vi også i fremtiden.

Vi er også Produktionsdanmark. Vi producerer og eksporterer produkter til Danmark og resten af verden. 

Det gør vi qua kompetencer i vores virksomheder, på vores havne, og det beror på infrastrukturen til resten af Danmark og vores nabolande. Vi er lokalt afhængige af, at vi har et velfungerende transportnet, hvad enten produkterne transporteres på hjul på vejene, fragtes over kaj ad søvejen, med tog over Limfjorden eller med fly fra Ålborg Lufthavn.

Vores mange gæster skal kunne komme nemt, hurtigt og bekvemt til og fra, og ikke mindst til Skagen, som er et af Danmarks største turistbrands.

Rækken af personbiler og lastvogne på rute 40 mellem Skagen og Ålbæk bliver længere og længere. Belastningen stiger med en procent om året, og trafikken på strækningen er massiv. 

Virkeligheden er, at i sommerhalvåret er vejen i perioder spærret. Det er på høje tid, at udvidelsen af de sidste 12 kilometer af strækningen til en såkaldt to-plus-en-vej bliver færdig.

Det tidligere Nordjyllands Amt nåede at færdiggøre 4,5 kilometer. Da staten tog over i forbindelse med kommunesammenlægningen, blev projektet sat i stå.

Vi har råbt skiftende transportministre op siden, og endelig på finansloven 2019 blev der afsat otte millioner kroner til en ny VVM-undersøgelse.

Vejdirektoratet lover, at VVM-undersøgelsen kommer i offentlig høring i januar til februar 2021. Min opfordring til politikerne på Christiansborg er klar: Projektet ligger lige til højrebenet. Det er nødvendigt. Og det kan realiseres hurtigt med stor effekt. 

Limfjordsforbindelse 

Den kommende infrastrukturplan bør adressere de barrierer, der er for et Danmark, der hænger sammen, og hvor vi har muligheder for at skabe udvikling og vækst – uanset om vi bor i nord eller syd, øst eller vest.

En af de barrierer er fremkommeligheden over Limfjorden. Det kalder på en fremtidig bæredygtig løsning, som binder den nordligste del af Danmark endnu tættere sammen med resten af landet og verden omkring os.

Mobilitet og fremkommelighed på veje, skinner, hav og i luften er afgørende for udviklingen af Danmark og for sammenhængskraften – både inden for og uden for landets grænser.

En forudsætning for udviklingen af vores havne og de aktiviteter, der gør vores område til en maritim vækstdynamo i Danmark, er, at vi udvikler den grønne infrastruktur, som gør det muligt for skibene at tanke grønne brændstoffer.

Det samme gælder transporten til lands. Vi har brug for en sammenhængende grøn infrastruktur, hvis det skal lykkes at omstille transportsektoren, privatbilismen og den kollektive trafik for at imødekomme ambitionen i Danmarks første klimalov om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Det trejde ønske handler om at udbrede mobil- og bredbåndsnetværk uden såkaldte not spots.

Vi er ved at være godt med, men jeg gør lige opmærksom på det, fordi vi skal være på højde med hele Danmark, når det kommer til at drive forretninger, landbrug og turismevirksomhed. Og når det handler om at bo et sted, hvor man kan komme i digital kontakt med omverdenen og passe sit arbejde hjemmefra.Tænk hvor relevant det også er blevet i en Corona tid.

Vi vil hænge sammen med resten af Danmark, og vi ønsker os en fremtidig infrastruktur, som giver os muligheder for bæredygtig udvikling og vækst.

Så skal vi nok klø på, som vi plejer.

 

Med venlig hilsen 

Birgit S. Hansen 

Borgmester

8 kommentarer til “Infrastruktur: Jeg har tre ønsker” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

8 kommentarer til “Infrastruktur: Jeg har tre ønsker”

 • Kære anonyme. Jo det gør og fristen er nu engang 2 marts 21.

 • @Lars Lund, det er da fint du sætter dig ind i tingene; men hvorfor har du ikke indgivet høringssvar på VVM-undersøgelsen? Det hjælper da ikke noget at du brokker dig her.

 • RESUMEET ER ET MESTERSTYKKE I MANIPULATION

  Støjskærme beregningerne er kun lavet fordi man vil lave overhalingsspor med høj fart

  Jo mere man kommer ind i de supplerende rapporter der ligger som baggrund for VVM-undersøgelsen, (der jo i forvejen er net af vanskeligt vanskelige tilgængelige underrapporter), jo mere opdager man, at resumeet der sendes til presse og politikerne, er et mesterstykke i manipulation. Det giver en forklaring på, hvorfor resumeet kan findes i en papirudgave i Rema 100 og Spar og ikke fremsendes til de, der direkte berøres, og som i øvrigt end ikke fra Vejdirektoratets side, har hørt om projektet.
  Et godt eksempel blandt mange:

  Fra trækningen rundkørslen Hirtshalsvej og frem til Perlevej eller 1,4 km skrives i resumeet og refereres f.eks., Skagen Onsdag og øvrige medier, at støjmålingerne ved støjskærme kun vil give en forbedring på 1 dB. Herre Gud, hvad klager de over. Det tal er sikkert rigtigt, men man fortæller ikke, at de er lavet præcis på de 1, 4 km, hvor sommerhusene er længst væk fra vejen, og hvor der er en plantage foran, og man har behændigt undladt at nævne, hvor meget støj der i forvejen er.
  Den væsentligste grund er dog slet ikke, at man har bekymret sig for støj, eller sikkerhed. Når støjskærmen netop er her og ikke resten af strækningen (som man så alligevel afviser) kan man af den underliggende tekniske rapport, se baggrunden.
  Det er alene af den grund, at man i et sommerhusområde, klods op til en cykelsti, der i forvejen er trængt med motionister gående og løbende, løbehjul, racercykler og motionscykler og ud for et sommerhusområde/ rekreativt område, vil lave det første overhalingsspor i retning mod Skagen, altså klos op ad den trængte sti (lige efter rundkørslen ved Hirtshalsvej).
  Her ligger man op til, at der præcis her skal kunne køres med 90 km i timen. Man garderer i de vejtekniske beregningerne dog med 105 km/t, fordi det nok er den fart der reelt køres. Men I de støjmæssige beregninger beregner med så ud fra 80 km/t, hvilket giver pænere tal og da der er tale om gennemsnittal vil mange kører mere.
  Det fremgår at gennemsnitshastigheden i forvejen er 95/t på det strækninger der er 2+ 1 vej.
  Vejdirektoratet har svaret på en del spørgsmål, men har været henholdende lige omkring dette punkt. Støjskærmene var altså egentlig ikke tænkt, fordi man synes der støjede for meget i forvejen, men fordi man ved, at laver man et overhalingsspor ud for en række sommerhuse, så vil der komme mere støj. Her anvender man så i støjberegningen en fart 80/km i timen som udgangspunkt og ikke de 95, man ved der køres. Støjen vil fortsætte og starte før og efter med accelerationer og det modsatte.
  Dokumentation Se side 5 /42 og 12/42
  https://api.vejdirektoratet.dk/…/Vejteknisk%20rapport…

 • Takker Skawbo in og Erik Andersen

  Flot læsning

 • Hej Kurt,

  den sydlige del af strækningen udvides mod vest. Den nordlige del af strækningen udvides mod øst.

  Adgangsforholdene til selve Bunken Camping vil dog blive ændret.

  Se evt. VVM undersøgelsens side 10 her

  https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-12/Rute%2040_Ålbæk-Skagen%20Resumé%20af%20VVM_18-12-2020.pdf

  Mvh
  Erik

 • @Kurt Frænde. Det er her du skal ytre dig, hvis du har noget på hjerte:
  https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/21-udbygning-af-landevejen-aalbaek-skagen

 • Jeg er ikke lige med
  Jeg formoder at den nye ” strækning” skal laves mod vest
  Når man kommer fra skagen, og har benyttet den fine 2 i 1 vej, kommet rundt i rundkørslen i Hulsig, over viadukten, så skal man forhåbentlig ramme den nye ” vej” straks til højre.
  Man har vel ikke tænkt sig at ødelægge vejens venstre side, der hvor bunkens campingplads forefindes.
  Der er masser af plads mod ålbæk på vestre side af vejen, og så kan man få en flot afkørsel mod bunken
  Vejdirektorat, hvad tænker i.
  Nu skal i ikke igen dumme jer, som i gjorde, davejen til Højen/ Gl. Skagen blev lavet
  Spørg jer nu for denne gang

 • Birgit du skal nå få din vej, selv om os der enten har sommerhuse lige ud til den, eller bor der fast må tænke, at den virkelighed og det kaos du beskriver, må foregå om natten, hvor vi sover.

  Hvis du virkelig elsker turismen, og det bare ikke er noget du skriver, så kan du få flere af dine visioner opfyldt, hvis du ikke alene tænker trafik.

  Sølle 3 kilometer lige nord for Ålbæk er udlagt som et rekreativt område, som både lokale og turister nyder godt af til gavn for erhvervslivet og udviklingen i Ålbæk.

  Området er i forvejen plaget af støj og forurening fra biler, langt over grænseværdierne for rekreative områder. Det har de faktisk gjort opmærksom på i mange, mange år. Har du nogensinde forholdt dig seriøst til det?

  Nu skal der så ifølge VVM – rapporten mere fart på de tre kilometer med forøgelse af støj.
  P- pladsen ved Råbjergvej, som er den eneste P plads for lokale og især turister ud over P pladsen ved haven, nedlægges. Det betyder at adgang til den suveræn lækre strand, der er langs hele kysten Ålbæk til Skagen, begrænses endnu mere. Se blot i dag, hvor få adgangsveje der er, og hvor vanskeligt det er at benytte de lækre strandområder.

  Vi er 200 i en facebokgruppe, der drømmer om at gøre hele Ålbæk området til en rekreativ oase. Det vil vi gøre ved at skabe bredere cykelstier på strækningen. En meget smal cykelsti og kun på den ene side ad vejen, der i dag bliver brugt til cykler, motionsløbere med og uden barnevogn, fortov for gående, og folk på løbehjul, hundeluftere og meget andet, så der er stor trængsel. Det er lige før vi vil bruge dine ord og kalde det kaos.

  Vejen, de sølle 3 km, vil vi gøre til en vej med hastighedsbegrænsning på 60 km, i timen. Så slipper folk fra nord og syd for kraftige opbremsninger, når folk skal ind til deres sommerhuse, eller turister leder efter der sommerhus de skal leje og gør det i at andet tempo.

  Ud over at gøre cykelstien bred, skal der være svingbaner, bredere og asfalterede rabatter til lastbiler og plantes træer langs cykelstien som der var før, og som giver området endnu mere karakter.

  Jeg ved godt, det vil forsinke trafikken et minut eller to, men man minimerer risikoen for ulykker, bilisterne får en lille nydelsepause og det skaber et langt bedre miljø for den lokale turisme. Når de tre kilometer er overstået, så kan man jo hurtigt ræse videre og indhente mindst et af de minutter man taber. Erhverslivet er vigtigt, men det er trivsel også.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Infrastruktur: Jeg har tre ønsker' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER