Ja til projekter på Skagavej og Skagavænget

Ja til projekter på Skagavej og Skagavænget

15. august 2021 - kl. 10:10 - af

Plan- og Miljøudvalget har på dets seneste møde sagt ja til igangsætning af planlægning for to projekter på Skagavej og Skagavænget i Skagen.

Ang. Skagavej 134 har den kommunale administration fra rådgiveren for Skagen Boligforening modtaget et skitseprojekt, der viser 19-20 almene tæt-lave boliger i 1-2 etager med tilhørende friarealer – private og fælles udendørs opholdsarealer, adgangsvej, parkering og stier. Grunden er på ca. 5400 m2.

Det foreløbige projekt viser tre typer boliger på hhv. 70m², 85m² og 105m², i alt 1680m². En del af områdets eksisterende karakter søges bevaret, idet boligerne placeres omkring et fælles friareal med parkering og fælles udendørs opholdsareal.

Af hensyn til trafiksikkerheden på Skagavej etableres vejadgangen til de nye boliger fra Skagavej via det offentlige parkeringsanlæg, der knytter sig til institutionen vest for området.

Det er administrationens vurdering, at projektet er lokalplanpligtigt. For lovligt at kunne beslutte en lokalplan, der skaber de ønskede muligheder, forudsættes det, at der også besluttes en væsentlig ændring af kommuneplanen. Ændringen skal bl.a. ændre områdets overordnede anvendelse fra rekreativt område til boligområde.

I traditionel Skagen-stil

For Skagavænget 1-11 gælder, at den kommunale administration har modtaget anmodning om ny planlægning for ejendomme på Skagavænget. Grunden er på ca. 3000m².

Ansøger har udarbejdet en situationsplan, der viser 9 åben-lave boliger i 1½ etager med tilhørende stier, private udendørs opholdsarealer og parkering. Hver bolig er på ca. 116m². Ansøger oplyser, at der etableres 600m² fællesareal.

Det er administrationens vurdering, at det er p-anlæg, vejadgang og stier, der karakteriseres som fællesareal. Der etableres ikke fælles udendørs opholdsarealer. Den overvejende del af parkeringen etableres som fælles skråparkering i vejskel nærmest Skagavej.

Bebyggelsen beskrives som bæredygtig fra projektering, materialevalg til indflytning. Hver P-bås udstyres med ladestander for bil, motorcykel og cykel.

Der foreslås etableret indkørsel til P-anlægget fra Skagavej og udkørsel til Skagavej via det offentlige parkeringsanlæg, som knytter sig til institutionen vest for området.

Husenes ydre udtryk beskrives som traditionel Skagen-stil med muret gesims, taskekviste og tage dækket med gammel dansk vingetegl.

 

Tekst: Per Rye

7 kommentarer til “Ja til projekter på Skagavej og Skagavænget” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

7 kommentarer til “Ja til projekter på Skagavej og Skagavænget”

 • Michael Finn Jørgensen

  Til information
  Her er iøvrigt hvad “Rammer for naturpolitik” indeholder.

  11 (Åben) Rammer for naturpolitik Sags ID: EMN-2020-05873
  Ansvarligt center: Center for Teknik og miljø Beslutningskompetence
  TU/ØU/BR
  Sagsfremstilling
  På mødet den 10. august 2020 blev Teknisk Udvalg orienteret om, at Frederikshavn Kommune vil igangsætte udarbejdelsen af en naturpolitik. Formålet med politikken er at sikre vilkårene for en rig natur gennem en øget biodiversitet. En rig natur, som også skal gøre Frederikshavn Kommune til et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge.
  På grundlag af udvalgets beslutning er der udarbejdet en ramme for den fremtidige politik. Rammen beskriver de overordnede principper for arbejdet med, og indholdet i naturpolitikken. Rammen er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Som det fremgår af rammen, er det et grundlæggende princip for politikken, at borgerne og kommunen er sammen om naturen, og at de bedste løsninger sker gennem samarbejde.
  Naturpolitikken skal bidrage til at understøtte kommunens arbejde med FN’s Verdensmål samt Udviklingsstrategi 2020-2024. Danmarks Naturfredningsforening har gennem dialogmøder og workshops hidtil været involveret i forarbejdet til denne ramme. Gennem samarbejdet er fire principper blevet udformet til at imødekomme ambitionen om en øget biodiversitet. Disse lyder som følger:
  1. Naturfremme. De mest truede og sjældne arter og naturtyper vil vi prioritere først i indsatsen. Således vil kommunen gå forrest med indsatser på egne arealer, men også sammen med private borgere iværksætte initiativer, der rækker ud over kommunale arealer.
  2. Borgerinvolvering. Blandt borgere, virksomheder og foreninger er der en stigende lyst til at iværksætte projekter, der øger biodiversiteten. Idéer og input fra disse aktører skal inddrages i konkrete projekter.
  3. Naturinvestering. Der skal satses stort og investeres i ambitiøse projekter. Der er mulighed for at søge eksterne midler, som har til formål at fremme biodiversitet. Med disse midler har kommunen mulighed at give et boost til den værdifulde og uerstattelige natur.
  4. Naturformidling. Formidlingen af kommunens store naturværdier, fantastiske oplevelser og sjove fortællinger skal styrkes. For besøgendes valg af feriested, spiller naturen en stor rolle, hvilket skal understøttes gennem en styrket formidling af den unikke natur.
  Fremadrettet proces
  Rammen for naturpolitikken skal danne grundlag for en bred dialog med borgere, foreninger, virksomheder m.fl. om idéer og samarbejdsmuligheder for at øge biodiversiteten.
  Frederikshavn Byråd 2018-2021 – 17-02-2021 19:00 MOD-2020-00192
  Side 28 af 41
  Det er hensigten at mobilisere lokale kræfter, der kan medvirke til at igangsætte en bred vifte af lokale initiativer. Dialogen kan desuden bidrage og inspirere til konkretisering af naturpolitikkens fire principper. Der vil indledningsvist blive benyttet digitale værktøjer, som vil blive suppleret med fysiske arrangementer, når mulighederne tillader det.
  Teknisk Udvalg vil sammen med Plan- og Miljøudvalget blive inviteret til deltagelse i dialogen om naturpolitikken.
  Danmarks Naturfredningsforening vil fortsat deltage i sparring og kvalificering af politikken. Rammen for naturpolitikken vil desuden blive præsenteret for Grønt Råd, og rådet vil blive inviteret til at deltage i den efterfølgende proces.
  Indstilling
  Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende rammerne for det videre arbejde med naturpolitikken, herunder rammerne for en offentlig dialog om politikken.
  Tidligere beslutninger:
  Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021 Dato: 01-02-2021
  Godkendt.
  Jens Borup (V) undlod at tage stilling til sagen.

 • Michael Finn Jørgensen

  Peter Sørensen.
  Tak for afklaring.
  Som du før har udtalt, sidder du på øretævernes holdeplads,
  hvilket Socialdemokraterne har været smart i at placere en lokal venstre mand der, og så udføre deres sammenlignlige politik, mens du tager skraldet.
  Som jeg har udtalt før, så ved jeg godt at der mangler jord til at bygge på i Skagen, men at man samtidig fra kommunens side ønsker fremover at være en biodiversitets kommune, hvilket man i beslutningen, Rammer for naturpolitik, der blev vedtaget i Byrådet d. 17. Feb. hvor hoved punkterne er

  -naturfremme
  -borgerinvolvering
  -naturinvestering
  -naturformidling

  så er det meget modstridende med virkeligheden.

  Så kunne argumenterne være, ja men det er områderne uden for byen, som der jo er meget af.
  Det er det også, men netop verdensmålene og tendensen i det hele taget, er at byens natur skal fremmes, så mennesker får den ind under huden og begynder at lære at leve med den. Få en forståelse af den.
  Her er der et skønt område, som bliver brugt af den meget diverse skare af mennesker der bor i området og det er rigtigt meget værd og burde bevares og udvikles måske i form af bålplads mm, hvor man inddrager beboerne.

 • Henning Pedersen

  Lad nu være med at bygge i 1½ plan. Trapper er yt. Har lavet projektforslag til 8 stk. 3 værelses (mulighed for 4. værelse)på hver 109 m2 + 25 m2 carport/redskabsrum og egen parkeringsplads. Egen have. Evt. loft til kip og mulighed for hems på værelser. Alt i traditionel “skagensstil)

 • Henning Pedersen

  Skagavej 134 er den tidligere SID grund, som nu hedder Skagavænget 1-11, og var påtænkt udstykket i 11 parcelhusgrunde på ca.250 m2, + intern vej, med indkørsel fra Skagavej. Hel absurd udstykning for en grund på knap 3000 m2 Arealet nord herfor, er hundelufterområde m.m, som en de sidste grønne arealer i området. Ryd det og bevar det som en grøn oase. Dem har vi ikke for mange af.

 • Som der står i avisen idag, at området vist kun bliver brugt til hundeluftning. Det er muligt at det er fakta, men stadigvæk er det et grønt område, midt i byen, dem er der ikke mange tilbage af !! Der kunne jo også have været gjort lidt ved området, så det ville være blevet brugt anderledes.
  Er det “ banens have” der er på spil næste gang ??der luftes også hunde 😊
  Anni

 • Peter Sørensen

  Svar til Michael Finn Jørgensen
  Ja. det er det grønne område som ligger nord for Skagavej 134, og mellem byggeriet på Nedre Mosevej og Plejehjemmet.
  Området er, som det fremgår af artiklen, i dag udlagt til rekreativt område i kommuneplanen.
  En ændring til boligområde kræver derfor ændring af kommuneplanens bestemmelse, og derfor skal det først udsendes i en høring (foroffentlighedsfase).
  Hele boligforeningens plan skal dog lige godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.
  Blot til afklaring.
  Peter Sørensen, Venstre
  Formand for Plan- og Miljøudvalget

 • Michael Finn Jørgensen

  Per Rye
  Du omtaler Skagavænget, som ikke eksisterer endnu som vej navn. Menes der her fællesarealet Nord for Skagavej 134?

  Mvh
  Michael Finn Jørgensen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Ja til projekter på Skagavej og Skagavænget' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger