Spørgsmål til den nye affaldssortering

Spørgsmål til den nye affaldssortering

20. august 2021 - kl. 6:53 - af

Nye regler for sortering af affald i 10 forskellige grupper ventes indført over hele landet.
Der kan forventes sortering i følgende grupper: husholdnings- og madaffald, restaffald, pap og papir, glas,plast, mælke- og drikkekartoner, farligt affald, metal og tekstiler.

Ordningen indrettes i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning A/S.
Avisen har i den anledning kontaktet formanden for Forsyningen, Erik Kyed Trolle, der beredvilligt har
svaret på en række spørgsmål.

Hvornår forventes ordningen at træde i kraft?
Den nye indsamlingsordning træder i kraft med virkning fra 1. januar 2023 for parcelhuse samt
etageejendomme. For sommerhuse vil man forsøge en opstart pr. januar 2022 for indsamling af mad- og
restaffald og en efterfølgende indfasning af plastaffald m.v.

Der vil være muligheder for, at grundejerforeninger, sommerhusforeninger og andre kan lave aftaler om
fælles affaldssortering i form af bl.a. “molokker” eller lign. Der er allerede drøftelse med en del
andelsforeninger og andre om sådanne fællesløsninger, hvorved de enkelte husstande undgår
affaldsbeholdere i indkørsler.
Der vil i disse fællesskaber være tale om et fælles ansvar for sorteringen og “affalds-øerne” skal naturligvis være godkendt og egnet til afhentning og tømning.
Hvis der er foreninger, som påtænker denne løsning, bør man kontakte forsyningen for at høre nærmere
om betingelserne.

Hvor mange beholdere skal den enkelte husstand have?
Der er lagt op til, at ALLE husstande skal have 2 beholdere på 240 liter. Derudover skal alle have en lille
(rød) miljøkasse til farligt affald.
For så vidt angår tekstiler vil man forsøge en ”pose-på-låg”-ordning, som i dag bruges ved aflevering af
batterier.

Præcis hvilke ting skal fremover sorteres?
Den ene beholder som er todelt (240 liter) er forbeholdt mad i det ene rum og restaffald i det andet rum.
Den anden beholder (også 240 liter), som er todelt skal bruges til papir og pap i det ene rum og metal, plast og mad- og drikkekartoner i det andet.

Hvor ofte vil affaldsbeholderne blive tømt?
Standardhuse og sommerhuse: Beholder 1 til mad og restaffald tømmes hver 2. uge, og beholder 2 til papir m.v tømmes hver 3. uge.
Etageejendomme: Der er i kommunen ca. 2100 ejendomme med mere end 1 beboelse, heraf 1150 med 2
eller flere lejligheder.
I byggerier med et større antal lejligheder kan det ofte være en fordel med nedgravede beholdere.
Beholderne placeres i et tæt samarbejde med ejere/beboerforeninger.
Nedgravede beholdere til mad- og restaffald skal tømmes med faste intervaller, senest indenfor 4 uger.
Beholdere til andre fraktioner tømmes efter behov og aftaler.
Ved ejendomme, hvor der ikke er muligheder for nedgravede beholdere, vil der med fordel kunne bruges
minicontainere, hvor tømning af mad- og restaffald følger reglerne for standardhuse og sommerhuse.
Der laves individuelle aftaler med etageejendomme.
Ovennævnte tømningsfrekvenser vil efter aftale med Frederikshavn Forsyning A/S altid kunne forkortes,
hvis der er behov herfor. Der vil altid kunne aftales ekstra tømninger mod en mindre ekstrabetaling.
Hvad kan der fortsat køres på genbrugspladsen?
Der vil fortsat være muligheder for at benytte genbrugspladserne, såfremt man skal af med haveaffald,
eller man har ekstra sorteret affald indenfor de 10 sorteringsfraktioner, dog IKKE MAD-OG RESTAFFALD.

Hvornår går Frederikshavn Forsyning A/S i gang med informationskampagner?

Der bliver iværksat informationskampagner senest fra sommeren 2022, dog bortset fra kampagne overfor sommerhusforeninger, som allerede er involveret, idet der sker ændringer allerede fra januar 2022.
Formålet med informationskampagnerne er – ud over naturligvis at fortælle om beslutninger der er truffet – at inddrage brugerne så meget som muligt.
Det er forbrugerne, som kender dagligdagen bedst og gode idéer er mere end velkomne, ikke mindst om
tips til den daglige sortering indenfor hjemmets fire vægge – en opgave, som for mange vil være ny og en
tilvænning.
Frederikshavn Forsyning A/S vil desuden på hjemmesiden www.forsyningen.dk gøre sit bedste for at holde forbrugerne løbende orienteret.

Hvorfor ophører “spejderordningen” med papirindsamling og andre ordninger?
I Frederikshavn Forsynings udkast til den nye affaldssorteringsordning er der lagt vægt på at foreslå en
standardisering af affaldsindsamlingen i HELE kommunen, så regler og betaling bliver ens for ALLE
forbrugere.

Der er meget stor respekt for det kæmpe arbejde, som nogle frivillige organisationer har lagt for dagen
med indsamling af papir m.v. med det formål at indtjene ekstra penge til forenings- og klubkasserne.
Flere boligforeninger og andre bofællesskaber har oprettet små genbrugsstationer, hvor beboere kan
aflevere små og brugbare effekter, som kan genbruges. Flere foreninger indsamler effekter og laver
“loppemarkeder” o.lign. til gavn for fælles indsats for genbrug og miljø.

Alle disse tiltag er prisværdige og en stor hjælp for sagen om genanvendelse og cirkulær økonomi.
Vi vil gerne præcisere, at der intet er til hinder for, at man fortsat laver diverse lokale ordninger indenfor
genbrug og indsamlinger, hvilket vi kun kan bifalde.

Det er stadigvæk sådan, at man må lave indsamlinger af såvel papir og andre genbrugseffekter som
forening eller privat; man skal så blot selv sørge for at aflevere effekterne hos de private aktører, som
modtager effekterne og selv foretage direkte afregning.

”AFFALD ER FØRST AFFALD, når det er afleveret i affaldsbeholdere eller på genbrugspladserne,” lyder det afslutningsvis fra Erik Kyed Trolle.

Tekst: Per Rye

4 kommentarer til “Spørgsmål til den nye affaldssortering” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

4 kommentarer til “Spørgsmål til den nye affaldssortering”

 • Dan Christensen

  Hvis den smarte løsning på Fyn er så meget bedre, https://vesterbroliv.dk/artikel/fynboer-vil-s%C3%A6tte-maskiner-til-at-sortere-affald.
  Er det så ikke lidt tåbeligt at vi skal til at bygge køkkener om, både i private hjem og i boligforeninger, for at kunne Håndtere sorteringen af affaldet i 10 forskelige beholdere plus bruge penge på en masse nye containere som skal stå og fylde/lugte i haven eller indkørslen plus eventuelt ombygning eller indkøb af nye Renovationsvogne?
  Hvem skal stå for at uddanne vores ældste borgere i affaldssorteringen (har personligt oplevet at min gamle fars restaffald ikke blev fjernet fordi det var havnet i papir containeren)?

 • Erik Kyed Trolle

  Svar til kommentarer angående affaldssortering.
  Kære “skagboen” og “Eine Schreiver”

  Tak for jeres interesse i de nye bestemmelser for affaldssortering som træder i kraft, for de fleste med virkning fra 1. Januar 2023.
  Når der kommer nye ordninger opstår der altid en hel del tvivl og usikkerhed, det er ganske naturligt.
  Ovennævnte spørgsmål og svar om ordningen er naturligvis generel og tager ikke stilling til alle de specielle forhold som idag er aftalt hos enkelte forbrugere.
  Det vil også være umuligt her, at besvare disse forhold fordi det vil kræve en præcis viden om den enkelte forbruger, hvilket slet ikke er muligt når man kommenterer under et “kaldenavn”.
  Det bedste råd jeg kan give er, at man kontakter Forsyningens kunderådgivning på mail eller telefon.
  Spørgsmålet om den beskrevne arbejdstid for vores dygtige renovationsmedarbejdere kan besvares ganske enkelt.
  Der er jo intet så skønt som en sommermorgen hvor man vågner tidligt til solens opståen, fuglesang, duften af dugvådt græs og de flinke renovationsmedarbejdere morgensang eller fløjten. Det er symbolet på en kommende fantastisk dag hvor samvittigheden er ren fordi man har ydet en god indsats for miljøet.
  Det er naturligvis ikke den eneste årsag til muligheden for en tidlig service fra Forsyningens dygtige medarbejdere.
  Endnu en årsag er, at vi i sommerperioden oplever en meget stor aktivitet i både sommerhusområder og byerne som følge af turismen.
  Der er simpelthen perioder hvor det vil være besværligt og næsten umuligt for renovationen, at kunne udføre funktionerne som følge af trafik m.v
  En ting kan vi love fra Forsyningen, at vi som altid vil tage så stort et hensyn som muligt, af hensyn til den “tornerosesøvn” som nogle af vores kunder har brug for.
  Dette er jo ikke nyt hvilket vi klart kan dokumentere idet vi i Forsyningen stort set kun modtager ros og anerkendelse som følge af medarbejdernes veludførte arbejde.

  Mvh.
  Erik Kyed Trolle
  Bestyrelsesformand
  Frederikshavn Forsyning A/S

 • Eine Schreiver

  Tømning fra kl. 0.4 til kl. 20 – skal renovationsarbejderne til at arbejde i 3-holds skift?
  Jeg vil også gerne have papircontainer som kan holde sig tør.
  Mine aviser er tørre og rene når jeg kommer dem i papircontaineren, men lågene er altså ikke helt tætte, det bevirker at hvis der regner i en måneden, så er aviserne våde, når de afhentes.

  Jeg synes generel at det er en rigtigt god ting at genbruge, men fabrikkerne som skal modtage f.eks. plast affald, skal jo også kunne levere varen, ellers er det jo forgæves, hvis hele skidtet brændes af – som desværre er set før.

  Skal genbrugs tanken helt ud i virkelighedens verden, så skal der pant på alle flasker, såsom vin, ketchup, frugt juice, ellers batter det ikke til noget.

  Det bliver alt for rodet, det skal sorteres, det skal ikke – tror at mange opgiver at gennemføre genbrugstanken,
  fordi der er alt for mange regler.

 • Hvad så med de husstanden der i dag har en 400 liters container med 14. Dages tømning? Får vi stadig en 400 liters efter den nye ordning træder i kraft?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Spørgsmål til den nye affaldssortering' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger