Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt!

Arkivfoto.

Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt!

14. juni 2022 - kl. 10:03 - af

Redaktionen har modtaget denne pressemeddelelse fra “Sammenslutningen af sommerhusejere og fastboende nord for Ålbæk” :

Sommerhusejere og fastboende nord for Ålbæk går nu sammen og skaber en ny sammenslutning. Det sker som følge af vedtagelsen af anlægsloven for udbygningen af vejen Ålbæk- Skagen. Sammenslutningen vil arbejde med fælles interesser til gavn for området og områdets naturværdier, men den første opgave bliver at arbejde med råde bod på de problemer der er arbejdet med i 20 år og hvor problemer efter 2+1 vejen gennem det rekreative område nord for Ålbæk vil skabe yderligere problemer.

-Vi anerkender de ønsker, som erhvervslivet længe har haft om en mere smidig fremkommelighed til og fra Skagens havn og industri. Problemet forventes løst med anlæggelsen af Vejdirektoratet projekterede 2+1 udvidelse. Fremkommeligheden bliver imidlertid endnu mere udfordret, når den planlagte havneudvidelser og deraf affødt industri vokser. Hertil kommer de forventede konsekvenser af Frederikshavn Kommunes satsning på øget turisme i området. En netop offentliggjort opgørelse viser, at Skagen modtog 2 millioner besøgende sidste år. Det kan derfor næppe undre, at hele området har døjet med voldsomt stigende støjproblemer gennem de senere år, ikke mindst i sommerperioden. Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt, hvis hastigheden på strækningen bliver sat op til 90 km/t, hvilket –  ifølge Vejdirektoratets beregninger – er en nødvendighed for at kunne sikre den økonomiske bæredygtighed i vejudvidelsen, siger de to talsmænd Lars Lund og Steffen Juncker.

 -Det er problematisk, at der nu er godkendt en anlægslov, i hvilken det ovenikøbet anføres, at grænseværdierne for støj (53 dB) overskrides ud for de bebyggede områder, og at denne overskridelse ifølge såvel WHO som Miljøministeriet vil kunne medføre sundhedsskader.

Hvilke overvejelser har politikerne gjort sig under sagsbehandlingen, og hvilke begrundelser har de lagt til grund for tilsyneladende at ignorere disse fakta samt beboernes indsigelser i høringssvarene?  Dét vil vi gerne have indsigt i. Efterfølgende ønsker vi at gå i dialog med politikerne i både stat og kommune med forslag til konstruktive og udgiftsneutrale løsninger, der effektivt kan reducere de nuværende og fremtidige støjproblemer. Primært foreslår vi hastighedsnedsættelse til 60 km/t i sommerferieperioden på strækningen Hirtshalsvej-Råbjergvej, en strækning på blot 2.8 km. Derudover foreslår vi tidssvarende støjreducerende tiltag, der er miljøvenlige over for det unikke landskab med dets flora og fauna, incl. mennesker og områdets ynglende oddere. Sidstnævnte nyder i øvrigt EU beskyttelse som truet dyreart.

Vi vil inviteret kommunen til at være med til at finde gode og kreative løsninger på vores problem, og håber også det kan være en af vejene til en god løsning, der betyder at strækningen ikke bare skal være en strækning der fremmer fremkommelighed, men også et attraktiv for Ålbæk og lokalturismen.

Vi tror, at hvis partere blot ville være med til at sætte sig sammen, så vil vi få løsninger der tilgodeser alle, og vi kan stadig nå det, vis alle parter vil. I Hulsig har man efter 2+1 vejen og forøgelse af hastigheden mærket en markant og for beboerne næsten ulidelig forøgelse af støjen, og de erfaringer synes vi, at vi skal lære af, nu hvor vi er i gang med projektet, slutter Lars Lund og Steffen Juncker.  

 

18 kommentarer til “Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt!” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

18 kommentarer til “Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt!”

 • Anders B. Det er ikke nødvendig med spor. Fisken er allerede på Havnen.

 • Anders Jørgensen

  Martin B
  Ja så er det bare at få de spor tilbage, det er jo gået op for verdenen at jernbane og skibsfragt er det klogeste på alle parametre..
  Sæt igang!
  Venlig hilsen
  Anders Jørgensen

 • Hold da helt fast. Der ramte jeg plet. Svend Ole og Peter Larsen, I føler jer da virkelig truffet. Tør nu jeres øjne, beslutningen er truffet.

 • Martin du vil aldrig føle dig truffet for du opdigter din egen virkelighed og evner ikke at svare på spørgsmålene. Så vi lukker her. Det er der ingen grund til at bruge tid på.

 • Martin B. Tak fordi blandt andet du, men også andre nu har fået mig til at gå dybere ind i sagen og læst en masse om fakta. Du har åbenbart en opfattelse af, at det at have en mening om hvordan et samfunds skal udvikle sig, kun er for gamle mænd, der altid har boet i Skagen. Det er en af de gamle travere du her hiver op, ligesom de gamle travere om, hvor farligt et liv der leves i Skagen, så ambulancerne ikke kan komme frem, og man derfor både må have tresporede veje og lægehelikopter, helst en respirator hver km lang vejen. Samt de gamle travere om, at de der nu, eller for 30 år siden har købt en bolig, hvor der kommer både mere trafik og støj, skulle have set ud i fremtiden. Også her tænker du den klassiske lidt forstenede tankegang og langt fra at være udviklingsorienteret. Nogle af disse nyeste er måske skagboer eller frederikshavnere, der driver sommerhuse som erhverv, og som er ligeglade, fordi de ikke alle har en moral overfor de uanede turister. Men det skal jo ikke forhindre de der så føler et ansvar om at passe på naturen og ikke mindst de rekreative områder i at ytre sig. Langt de fleste har bygget på præmisser, hvor kommunen så ikke har overholdt lovgivningen. At en kommune nu også i ledtog med staten ikke overholder lovgivningen, er nu borgernes problem og den slags kender vi også. De der forbryder sig mod loven, vender det mod den, der bliver forbrudt.

  Brug lidt flere af dine tanker i hovedet. Vi lever ikke i Rusland. I Danmark har alle også tilflyttere lov til at have en mening om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Var det kun dem i Nyborg og Korsør, der havde lov til at ytre sig, da vi skulle have en Storebæltsbro? Vejen til Skagen er en statsvej.
  Jeg tror du har fået storbysnøkker. Skagens indbyggertal er hvert år faldet og prognosen siger tallet falder yderligere. Derfor må man nu bygge en vej til turisterne, der nu har overtaget Skagen. 7500 indbyggere er nærmest at betegne som udkantsdanmark med et indbyggerantal, der næsten er mindre, end man kan kalde det en landsby, og når du taler om tilflytter, så er Skagen efterhånden stort set ikke andet end tilflyttere. Nogle kalder det tilmed lille Norge 2. De der er tilbage, er en række værtshusholdere, spisesteder til turisterne og nogle butikker, der stort set kun kan holde åben i sommerperioden. Se også havnen. Det er ikke just et par fiskekuttere der præger billedet. Vejen gavner nogle ganske få industrier, men det er også ok. Det er blot ikke det sagens handler om. Turisterne kommer, selv om du tror det, ikke til Skagen for at møde skagboer. De er just ikke de mest gæstfrie. Den kommer pga. naturen, fester, god mad, og et sted de kan slå sig løs, og føler egentlig ingen ansvar for deres by eller natur. Nu søger de så mere og mere til Ålbæk, der er mere gæstfrie og har kunnet passe på deres natur og hvor mange skagboer er flyttet til og også bor fast i sommerhusene. Naturen skal så ødelægges til motorbaner. Godt der er en gruppe kloge mennesker der gerne vil sætte sig sammen for at finde mere langsigtede løsninger for tilflytterne, blander sig ikke, selv om man godt må I Ålbæk. De er de der har boet her i årevis der gør. Desværre er du jo ikke blandt dem, der tager ansvar. Du er mere til de gammeldags løsninger. Som Peter Larsen er inde på, så kan du da godt gå rundt og tro at beslutningerne er taget. Det er ikke det samme som man så skal holde mund mod det der er rent tåbelig. Både Hulsig og Campingpladsen i Bunken rammes og er ramt og Hulsig er det. Men du tager helt fejl, når du tror, man kan lukke munden på noget der ikke er i orden. Anlægsloven er godkendt, og det er noget ganske andet. Du skal nok få din motorbane. Den er der ingen der tager fra dig, men det kan være den sættes sammen på en lidt anden måde, end du ville have haft, og så håber jeg trods dette, at du alligevel kan lege videre. Det er kun få der kan få alt det de ønsker sig, så vær glad for det du kan få, men du er nødsaget til at dele med andre, selv om du også får langt den største bid af banen. Vær nu lidt social og ikke så grisk. Så vil folk bedre kunne lide dig.

 • Anders Jørgensen.
  Til info er en del af sporet til havnen fjernet. Så det løb er også kørt. Alt den trafik der var på det spor bliver idag sejlet ud via den nye havn.
  Det undrer mig lidt at du ikke mener at det støjede dengang tonstunge containere i hundredevis blev Rangeret ned igennem hovedgaden.?

 • Peter Larsen. Sikke da som du kan vrøvle. Du må virkelig føle dig truffet.
  Men endnu engang. Beslutningen er taget. Tør øjnene og kom videre.

 • Martin hvad bygger du dine tre drømmeterorier på. 1) ( og ikke mindst) at det er tilflyttere. 2, at de generelt er modstandere, det handler deres sag jo netop ikke om, det er blot noget du finder på for at få det til at passe ind i din måde at anskue verden på og fordi du ikke kan komme med modargumenter, men er kommet til kort. 3. Din tro på at sagen er afgjort?. I øvrigt er det præcis ikke dem du angriber, der går i front med argumentet sikkerhed.
  Hvis nu det handlede om fald i huspriser, så er de for længst faldet, men hvis det gjorde, hvad så ? Hvad er der egentlig galt ved at man skulle have den bekymring. Følg med udviklingen og lad være med at stoppe den. Det kan du slet ikke. Fakta er at du er bange for at huspriserne i Skagen falder, hvis ikke man kan komme hurtigere til Skagen. Allerede nu er indbyggertallet faldet og folk søger mod Ålbæk.

 • Lidt tankevækkende at det næsten kun er Tilflyttere og landliggere der er modstandere af dette tiltag. De bruger alle mulige floskler om sikkerhed og alt muligt andet. Men det lyser langt væk af at de er bange for af deres Hus nummer 2 eller 3 skal falde i værdi. Måske skulle man købe man have købt et hus et andet sted, da det jo altid har været tæt på en hovedvej uanset hvad.
  Tør øjnene og kom videre, beslutningen er taget til gavn for hovedparten af området.

 • Anders Jørgensen

  Kære Allesammen
  Alle ved nu at støj gør mennesker syge og nogle dør pga støj, begge dele er veldokumenteret,i Danmark af Kræftens Bekæmpelse.
  Vi har i Skagen en fantastisk havn, for pokker da, hvorfor sendes fisk og andet gods ikke afsted i containere på skibe.
  Nu vil man fjerne jernbanesporet til havnen….jamen send fisk og gods med toget ud i Europa.
  Når man nedsætter lastbiltrafikken mellem Ålbæk og Skagen kan privatbilernes køkørsel i to måneder afhjælpes ved at oprette et par ekstra lysreguleringer. Pengene til det hentes ved at droppe den helt ubegavede vejudvidelse
  der kun skal sørge for 2-3 minutters kortere køretid til Skagen.
  Venlig hilsen
  Anders Jørgensen

 • Helge Pedersen

  Til Peter Larsen
  Jeg synes du misforstår mine indlæg, men det må stå for din egen regning.
  Det er ikke et spørgsmål om at komme hurtigere til og fra Skagen, men sikkerhed.
  Vi ved, at kødannelse giver flere ulykker.
  Skagen har brug for alle de turister der har lyst at kigge op.
  Mvh Helge

 • Henrik Hansen

  Det er ikke et fremskridt for folk i Bunken/Lodskovvad, at de ikke længere kan tilgå stranden uden at skulle ud på vejen.

  Det er ikke et fremskridt for Ålbæk, at området bliver mindre attraktivt og priserne vil falde på sommerhusene. Det er heller ikke et fremskridt for de nuværende ejere af sommerhusene.

  Det er ikke et fremskridt, at adgangen til et rekreativt område reduceres med fjernelse af p-pladsen.

  Det er ikke et fremskridt for de ejere, der kommer til at opleve støjgener.

  Det er ikke et fremskridt for vores retsopfattelse, at der er vedtaget en anlægslov, der indebærer, at de anbefalede grænseværdier for støj overskrides.

  Det er ikke et fremskridt at lave mindre natur, samtidig med, at vi i alle mulige andre sammenhænge poster millioner i mere natur og biodiversitet.

  Det er formentlig et fremskridt for erhvervslivet i Skagen, at man kan komme et par minutter hurtigere frem. Men omkostningerne i form af tilbageskridt på en lang række andre områder burde indgå i kalkulen, for de er langt højere end det anselige millionbeløb til at anlægge vejen, der er afsat.

  Dybest set burde “taberne” ved den her beslutning være blevet kompenseret. Det kan man naturligvis ikke i praksis, men det må være ret og rimeligt, at omkostningerne for “taberne” reduceres til et rimeligt niveau i form af diverse afbødende tiltag, hvorfor argumenter som “du kan bare flytte” er dybt useriøse.

 • Nu har jeg hverken sommerhus eller bor pt i i Skagen, men i Ålborg , og er en yngre årgang Skagbo Derfor følger jeg, og har altid fulgt godt med i, hvad der sker i min hjemby. Jeg er sågar medlem af den vejgruppe der blev etableret for fire fem år tilbage på facebook, der er en debatgruppe , hvor det handler om at hjælpe hinanden og finde løsninger og forslag. Undskyld, men lige ud af posen. Nogle af jer lyder som sure gamle mænd, sådan som i skælder ud og håner anderledes tænkende og hvor udviklingen for jer synes at være helt gået i stå og bygger på en lidt forældet tankegang, og hvor empati for andre eller vilje til løsninger ikke er til stede eller bygger på gamle kendte løsninger = ingen løsninger, eller som, Ole der foreslår man bare flytte, hvis ikke du kan lide lugten. Hvordan kan du på andres vegne afgøre hvad der er et problem for dem? Hvorfor blander du dig overhovedet i det? Hvorfor beder du nu igen som sidst da du var fremme med sablen ca. 300 mennesker om at flytte og sælge deres hus Ole. Hvis nu folk i din nærhed konstant slog græsplæne, mens du sad på din dejlige terrasse og havde gæster, hvordan ville du så løse det?
  Skal de der har haft hus i mange år, hvor der skal opsættes vindmøller have lov til at stoppe udviklingen fordi vindmøller giver støj? Skal man kræve en fiskemelsfabrik sætter filter på deres skorsten, fordi der nu pludselig er huse omkring dem? De kom måske først. Skal byer der udvikler sig og når tæt på en gylletank ikke have lov til at stille krav, om at der ikke spredes gylle i weekenden, skal fyrværkerifabrikken i Seest have lov til at være midt i et parcelhuskvarter, når nu den kom først? Alt sammen er sket fordi en kommune eller en stat har udlagt et villakvarter fordi det er udviklingen, eller et sommerhusområde, hvor der er en befærdet vej uden at overholde lovgivningen, eller tænke på de problemer der følger med og hvordan de løses. Som det jo præcis er tilfældet i Ålbæk. Nogle synes man ikke kan bremse udviklingen. Jo det kan man. Hvis den går ud over folk, så skal man gøre noget ved det, uanset om det er stress eller støj.
  Skal mere end 300 feriegæster bare tage til Skagen? Mange af dem bor faktisk fast i Skagen og 80 % i kommunen og regn med at alle har en eller anden tilknytning til området. Skal de flytte glemmer I jo helt turismens betydning også for Ålbæk. En revisor kan sikkert regne ud hvad det koster. Læg så til, at for at du får din vej, hvilket er ok, men egoisme for ikke at hjælpe men i stedet nærmest håner dem, det så går ud over, er ikke ok. Det er et for mig tarveligt menneskesyn. Man nedlægger også en P plads for et stort sommerhusområde i Lodskovvad og kan jeg nu læse på vejdebatsiden, lukker et kvarters gå-overgang ned til stranden for en anden del af Lodskovvads sommerhuse ud for Højskolen.der er langt flere detaljer I ikke kender til. Det betyder så, de forskellige kvarterer så skal ud på landevejen og ind i køen for at komme til stranden. Men de skal jo ikke standse udviklingen og udviklingen er trafikken. Bare ud på vejen med jer.
  Fremkommelighed er heller ikke lig mere fart, men mulighed for at for eksempel ambulancer kan få mere fart. Overalt i Danmark er der støjproblemer på vejene og pt omkring ikke mindst vindmøller, og det er her du skal komme med nogle gode løsninger til fremtiden, for det bliver ikke bedre. Du skal tage et ansvar og være med til at løse og ikke bekæmpe, og slet ikke gå efter enkeltpersoner, der repræsenterer en større gruppe organiserede mennesker, der indbyder til dialog. Det er det jeg kan læse at pressemeddelsen handler om, og som er gentaget i blandet andet Nordjyske og TV2 Nord, at man sætter sig sammen og drøfter hvad gør vi. Helge Petersen, selv om man som du, har en ferielejlighed i Skagen og med en udbygning kan komme et minut hurtigere frem i køen ind i Skagen, så er fremtiden ikke at komme hurtigere til de dejlige restauranter, du skriver andet sted, men at få alt til at gå op i en højere enhed, og ikke bremse udviklingen, på den måde du gerne vil. Ejner jeg synes du som sømand skulle etablere en sejlrute fra Ålbæk til Skagen. Genial ide. Du kunne tjene penge på. Du forstår ikke man er så tåbelig at fælde træerne som er sket ud til den nye motorvej i Ålbæk, og det er korrekt, når man må køre 90, ender det med 110 km som på motorvejen. Har du undersøgt, hvorfor nogle kan være så tåbelig at fælde træerne, som du synes sommerhusejerne åbenbart er? De beskytter faktisk ikke mod støj, men gør det visuelt. Det er faktisk Vejdirektoratet der har krævet det, fordi der ved de nye huse der bygges, ikke må laves nye udkørsler ud til en vej, hvor der køres så stærkt, som der gør, og hvor der skal køres endnu stærkere i fremtiden. Det bliver i forvejen farligt nok for alle. Færre udkørsler færre alvorlige ulykker. Derfor har man måtte fælde træerne for at få plads til nye lokalveje. De fældes altså for at du kan komme et minut hurtigere til Skagen. Vær dog taknemmelig. Jeg glæder mig da heldigvis også over, der også fra min dejlige hjemby er nogle mere ansvarsbevidste personer, der ikke blot har en selvforståelse, men også kan være mere løsningsorienterede og debatterer på et mere sagligt grundlag, så man ikke fortsat tror at os i Skagen, blot hytter vores eget hyttefad, men gerne viser vejen. Erhvervslivet burde også vågne lidt op. Fint de støtter Ukraine, men måske det har en årsag. Nu har de fået det de vil, så vis også lidt mere ansvarlighed lokalt og gå i front for at løse de problemer jeres behov skaber.

 • Man kan jo så også komme hurtigere VÆK
  fra Skagen igen.

 • Svend Ole Bunken

  Nu har jeg sommerhus i Bunken, hvor de lukker vores P plads til stranden,og vi lever et farligt liv når vi skal over vejen, men synes da det er ok, at man fortsætter med en snak om, hvordan man løser forskellige problemer og der er jo ikke nogen der kommer med andet end forslag og begrunder det, og ingen handler jo om 2+1 vejen, men om støjbekæmpelse, et problem der i disse år tages op alle veje. Jeg tror ikke der er ret mange der gider at læse at i går efter personerne, det er jo lidt af en børnehavesnak. Mig bekendt har Lund slet ikke et støjproblem og Steffen bor efter det jeg har læst i facebookgruppen heller ikke, hvor der fremover vil være støj af betydning, men begge har en stor faglig indsigt i problematikken, og derfor taler de for mere end 300, der bliver berørt. Og godt der er nogle der ikke lader sig kue af at blive hånet, men holder hovedet koldt. jeres tone synes jeg er flov.Hvis man fjernede alle træer, der i øvrigt ikke har nogen som helst støjdæmpende virkning, ville I se hvor mange mennesker der rent faktisk bliver berørt. Og ja man kan købe sommerhus andet sted, men alle skal holde loven, og de er ikke holdt, da man lavede lokalplanen. Hvis nu der kommer ekstra støj på jeres veje ville i nok også prøve at løse det. herregud 60 km i sommerperioden for at løse nogle problemer på en strækning der tager fem sekunder ekstra er da ikke noget der overhovedet ødelægger projektet. Så sæt fokus et andet sted og lad være med at blive ved at tale om en 2+1 vej, når det ikke handler om det.

 • Helge Pedersen

  Der er altid nogle negative personer som forsøger at stoppe udviklingen.
  Tænk dog på alle de fordele en forbedret forbindelse til Skagen vil give.
  Jo hurtigere jo bedre.

 • Lars Lund – Løbet er kørt. Lev med de indrømmelser du/I allerede har fået. I kommer nok til at leve med lidt mere støj på terrassen, hvilket er prisen for den naturlige udvikling, der sker i både turismen og erhvervslivet heroppe. Det er heldigvis stadig muligt at sælge sit sommerhus i området, og priserne er gode, så det er nok ikke alle, der er lige “støjforskrækkede” og nærmest hysteriske. Det store flertal glæder sig til vejen og den bedre fremkommelighed, som den vil bringe til området. Dit forslag med nedsættelse af hastigheden har formentlig ikke “gang på jord”, da det jo vil være idiotisk først at udvide vejen, og derefter totalt at fjerne gevinsten ved at nedsætte hastigheden, så du og dine gnavere kan lege “stilleleg”. Vejen mellem Skagen og Ålbæk er som bekendt ikke ny. Når man vælger at bygge et hus/sommerhus meget tæt på en allerede eksisterende hovedvej, burde man nok have kalkuleret med tiltagende trafik og dermed også støj. Det er jo den vej udviklingen er gået de sidste 100 år. Håber Vejdirektoratet ignorerer jer, så vi kan få den vej præcis som planlagt.

 • Nu hvor vi har vores nye kæmpe havn, ville en løsning jo være at spærre vejen for alle, bortset fra skagboere, og forlange alle andre skal sejle herop.
  En anden løsning kunne være, at de ganske få sommerhusejere (Lars og Steffen) undlod at fælde træerne mellem den nye “motorvej” og deres aftenterrasse, så træerne kunne dæmpe støjen.
  Tredje mulighed er jo selvfølgelig at danne gruppe med Mogens Bandholm 😉

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Støjproblemerne vil eskalere eksplosivt!' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER