Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift

Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift

21. marts 2024 - kl. 12:52 - af

Et flertal i Socialdemokratiet havde til gårsdagens byrådsmøde stillet følgende ændringsforslag:

Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift.

Kommunen kontrollerer på samme niveau i 2024 som i 2023.

For stemte: 27 – Birgit S. Hansen (A), Peter E. Nielsen (A), Karsten Thomsen (A), John Karlsson (A) Tina Kruckow (A), Almina Nikontovic (A), Gitte Kiilerich (A), Brian Kjær (A), Anders Christiansen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Susanne Venø (A), June Menne (A), Bent H. Pedersen (A), Tina Nymann (A), Karl Falden (A), Maria Gade Dorf (A), Christina Lykke Eriksen (F), Thomas Hjort (DF), John Lamp Henriksen (C), Peter Laigaard (C), Mette Hardam (V), Jøren Engbjerg (V), Thomas Jørgensen (V), Lars
Mellemkjær (V), Jens Borup (V) Peter Sørensen (UP), Jens Nygaard (Æ).

Imod stemte: 2 Erik Kyed Trolle (UP), Martin Tøttrup Kelkelund (A).

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Sagsfremstilling
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at kommunens restaurationsforskrift er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Dermed skal kommunen foretage en
miljøscreening af restaurationsforskriften for at vurdere, om der bør udarbejdes en miljørapport med restaurationsforskriftens eventuelle ”Væsentlige Virkninger på Miljøet” (VVM).

Da restaurationsforskriften blev vedtaget i 2010, var der ikke praksis for at miljøscreene denne type planer hverken i Frederikshavn Kommune eller i andre kommuner.
På baggrund af en indledende miljøscreening vurderer administrationen, at restaurationsforskriften skal miljøvurderes (miljørapport). Det skyldes bl.a., at
restaurationsforskriften giver mulighed for 10 dispensationer pr. år pr. restaurant, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke skal overholdes. Med et større antal
restaurationer i kommunen giver det mulighed for dage med lydniveau over de vejledende grænser. Selvom mulighederne for dispensation i praksis ikke udnyttes af alle
restaurationer, er det restaurationsforskriftens maksimale rammer, der skal miljøvurderes.

En miljørapport skal beskrive forventede virkninger af restaurationsforskriften på miljøet. Miljøvurderingsloven fastlægger ikke i sig selv grænser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller andre grunde, men stiller alene krav til grundlaget for beslutningerne. Så uanset hvad miljørapporten måtte vise, kan restaurationsforskriften genvedtages, når der foreligger en rapport.

Gældende regler uden restaurationsforskrift
Uden en kommunal restaurationsforskrift gælder de generelle regler i miljøbeskyttelseslove. Dermed kan der gives påbud om, at væsentlige støjgener skal afhjælpes. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Gener fra musikarrangementer kan afhjælpes ved at skrue
ned eller slukke.

Restaurationsforskriften gav restaurationer mulighed for dispensation fra de generelle regler. Da restaurationsforskriften ikke længere er gældende, skal restaurationerne følge miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Skagen Festival, Sæby Jazzfestival og lignende arrangementer har ikke tidligere været omfattet af restaurationsforskriften. Eventuelle støjklager over festivaler og lignende
behandles efter miljøbeskyttelseslovens generelle regler.

Administrationen foreslår, at kommunen ikke udarbejder ekstern miljøvurdering/miljørapport af restaurationsforskriften.

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at restaurationsforskriften annulleres, og restauratørerne håndteres efter miljøbeskyttelsesloven.

En kommentar til “Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift”

  • Mogens Bandholm

    For god ordens skyld: Miljøbeskyttelses loven trådte i kraft i 1971. SÅ den var også gældende i 2010.

    Man undskylder sig med, at ingen kendte eller brugte den lov da restaurationsforskriften blev vedtaget i 2010. Også borgmester Birgit bruger den undskyldning.

    Men restaurationsforskriften blev revideret i 2017. Her burde alle have reageret, og annulleret forskriften.

    Hvor lavt kan man synke….

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Der køres videre med den eksisterende restaurationsforskrift' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger