Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?

Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?

20. august 2014 - kl. 9:17 - af

Lad det stå klippeklart fra første sætning: Jeg har den største respekt for Skagen Havns store udvidelsesprojekt og alle folkene bag det. Ikke mindst dynamoen, havnedirektør, Willy B. Hansen. Det er et mesterværk at få iscenesat så stort et byggeri i Skagen. Og det bliver en vigtig del af byens overlevelse på sigt, ingen tvivl om det. Men ingen projekter er ufejlbarlige, og nogle fejl skal både opdages og ordnes hen af vejen. Hvor mange, var før projektet startede egentlig klar over, at stenmolerne skulle lukkes? Sikkert de færrest, for stenmoler indgår ikke i lokalplaner, så det kunne ikke læses der – og det selvom det påvirker lokalbefolkningen, så Plan-loven burde også redigeres.

Det står under alle omstændigheder klart at de nye stenmoler skal lukkes for al offentlig adgang. Hvorfor de skal det, står til gengæld knap så klart. Myndighederne på området, dvs. Kystdirektoratet, har pålagt havnen at lukke stenmolerne og man kan gætte på, at det skyldes “terrorsikring”. Baggrunden for den slags er til en vis grad hemmelige for offentligheden, så et svar fra Kystdirektoratet lader stadig vente på sig, men spørgsmålet er afsendt. Det bliver meget spændende at læse, om der kommer en saglig begrundelse for, hvorfor en stenmole skal lukkes som foranstaltning mod terrorangreb. Det forekommer meget usandsynligt at en terrorist vil stavre omkring på en stenmole med en bombe, og til hvilket formål. Hvis det er for at gemme den til senere brug, må man formode at en åben mole med lystfiskere og offentlig adgang er langt mere overvåget end en lukket. Jeg kender kun lystfiskere, som nogen der holder øje med alt omkring sig, ikke mindst hvad andre på molen foretager sig og hvad de fanger. Det samme gælder iøvrigt alle andre som bevæger sig ud på en mole. Man er der for at observere og se hvad der rører sig.

Et andet argument for at lukke stenmolerne er at sikre os mod at komme til skade, og dermed besværlige redningsaktioner. Heller ikke dette argument synes at være tænkt til ende. For vil det sige, at vi skal til at lukke alle de områder, hvor en redning er besværlig? Eftersøgninger til havs og redninger i dårligt vejr er besværlige, men derfor forbyder vi ikke fritidsbåde at sejle ud på havet. Skagen Gren har kostet mange menneske liv gennem alle år, men vi hegner da ikke spidsen? Eller hvad med Råbjerg Mile? Her kommer tusindvis af mennesker og man kan jo både vride om på et ben eller få en blodprop ude bag den store bakke, og her er det heller ikke nemt at komme frem med en båre. Og skulle et alvorligt uheld være ude, har vi i alle de tilfælde hvor fremkommeligheden er besværlige, heldigvis en redningshelikopter stationeret i Aalborg, der kan være fremme på 15 min. eller deromkring, og det gælder også en evt. ulykke på stenmolerne på Skagen Havn.
Er der nogen af læserne, der kan mindes en alvorlig ulykke ude på stenene på en af Skagens Havnemoler? Og er der nogen der kan give en god og saglig begrundelse for hvorfor Skawboer og andre gode folk ikke skal kunne komme ud på de nye stenmoler? Og hvis ikke, bør vi så ikke kræve at de nye moler forbliver lige så åbne som de gamle? 550 mennesker har i de sidste to uger givet positivt udtryk for denne sag på Facebook, men jeg tror og håber, at der er mange flere, der har samme mening. Har Skagen ikke to lokale byrådspolitikere i Skagen Havns bestyrelse? Og er det ikke også borgernes interesser de repræsenterer ved at sidde på de poster? Hvad mener de? Er åbne moler ikke en turistattraktion? Jo, I langt højere grad end de fleste går og tænker over til dagligt. Vi er rigtigt mange, som kommer til Skagen for at fiske og den nye mole vil trække endnu flere til.

Mange hilsner
Henrik Bjerg Thomsen
født og opvokset i Skagen (1965-92) – med de bedste drengeminder fra en åben havn

15 kommentarer til “Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?”

 • Henrik Bjerg Thomsen

  Efter en behagelig samtale idag, med en chefkonsulent fra Trafikstyrelsen, er jeg nu blevet bekræftet i, at ISPS-kodekset faktisk er ganske fleksibelt. Forstået på den måde, at reglerne kan tilpasses den enkelte havn og de behov, som er tilstede. Det er havnen selv, der udarbejder sin sikringsplan og rådgives af politiet ift. den lokale sårbarhedsvurdering. Sikringsplanen godkendes så af Trafikstyrelsen udfra en vurdering af om de tiltag havnen foreslår, ligger indefor rammen af ISPS-kodekset. Trafikstyrelsen forestår efterfølgende kontrolbesøgene på havnen.

  Uden at den venlige chefkonsulent kunne udtale sig om de lokale forhold i Skagen, som hun ikke selv havde arbejdet med, var reglerne omkring lukning af en ydre stenmole ikke entydige. Udgår en stenmole fra et af de lukkede kajområder er det f.eks. naturligt at lukke stenmolen for adgang. En stenmole, som de to nye på Skagens havn skal ikke nødvendigvis lukkes, hvis adgangen til dem kan foregå udenfor det lukkede og sikrede kajområde. Det kan dog ikke udelukkes at der er en lokal sårbarhedsvurdering som gør det nødvendigt at lukke stenmolerne, men også her er Trafiksstyrelsen åben for flere løsninger, forudsat at sikringen opfylder behovet.

  Der er altså ikke umiddelbart noget, der taler for at de nye stenmoler på Skagens havn absolut skal lukkes, med mindre at der er en trussel, som kan begrunde det…? Her støder vi så på det problem, som jeg tidligere har omtalt. Sikringsplaner og sårbarhedsvurderinger er hemmelige. Men at henvise til hemmelige argumenter kan desværre også misbruges som undskyldning, hvis man simpelthen af andre årsager ikke ønsker at molerne skal være åbne. F.eks. at man ønsker at skåne krydstogt-turister for de mange nysgerrige øjne fra molerne osv. Det er selvfølgelig min frie fantasi, men jeg begynder at miste tilliden til nogle af de svar jeg har fået tidligere. Og jeg mangler i den grad en forståelse af den lokale sårbarhedsvurdering. Hvordan kan en lukket stenmole afbøde terrorangreb, når man “bare” kan kører igennem et hegn med en lastbil eller sejle en gummibåd ind i siden på et skib. Gud og Allah forbyde det…

  Det ville være meget passende at få Skagens havn og/eller Nordjyllands Politi på banen. Pilen peger hverken ud i det store internationale regelcirkus eller mod fjerne magter, men i stedet mod det helt nære og lokale. Eller skal vi bare have tålmodighed og vente til efter næste bestyrelsesmøde i Skagen Havn?

  God weekend
  Henrik Bjerg Thomsen

 • Til Morten K

  Dejligt at se sine egne tanker og meninger, flot beskrevet og med mere autoritet af en der garanteret er klogere end mig.

  Lige to ting :
  1
  F.eks. vil et krydstogtskib der har anløbet en “ikke sikret havne facilitet” efterfølgende have uhyre problemer med bl.a øgede udgifter til eksterne vagtselskaber ved sine næste havneanløb..

  2
  Dette dette med hensyn til ordene >anbefaler og skal <.
  ISPS = SOLAS = IMO = FN — Da den overvejende del af FNs "lovgivning" kaldes "recommendations", anvender FN altid ordene – We recommend – der forøvrigt ikke nødvendigvis oversættes til 'Vi anbefaler' — også 'Vi henstiller' og 'Vi tilråder' er brugbare oversættelser.

 • John Nebbelunde

  Såfremt der er læsere der ikke rigtig er klar over hvad IMO, SOLAS og ISPS står for vil jeg henvis til Wikipedia, tast blot “imo” så får du svarene.
  Og så, selvfølgelig mente jeg ikke 2 låger, men een låge med fx. to kortterminaler en ind og en ud…
  Men allerhelst så jeg ingen låger ved molerne!
  Derimod vil vi, når den tid kommer, nok se låger som vi havde dem hos “KELLOGGS” i Svendborg, – her fik vi udleveret ID-kort med foto til brug ved en “roterende” personalelåge, hvor kuns en en person kunne komme ind ad gangen, en kraftig gitterlåge der ville noget og een magen til ved siden af, her var det dog ikke nødvendigt med kort!
  Den var Kelloggskoncernen i USA der bestemte at alle Europæiske kelloggsfabrikker skulle ha’ det sådan.

  Og selvfølgelig skal de ansatte inden for Olieområdet nok ha’ det på samme facon og det mener jeg bare er helt iorden.

  Jeg har da kigget på havnens hjemmeside og se både den tredemintionelle tegning hvor en damper drejer rundt og “bakker til rampen” fint nok. Men jeg savner en tegning der
  ud over de røde olietanke og bygninger, at der også vises et lysegrønt område som bør indikere hvor alle vi almindelige og interesserede mennesker kan færdes uden at rende ind i “Adgang forbudt” skilte ;-(

  Venlig hilsen
  John

 • Som skibsmægler – der var kommet ‘forbi’ Skagens Avis, for at se bulen I kajen som Wilson båden har lavet. Her blev jeg opmærksom på debatten omkring ISPS sikring.

  Man kan lave lange og komplicerede diskussioner omkring relevansen af ISPS sikring I specifikke havne. Dette er en meget stor omkostning for den enkelte havn – og det skal huskes, at man ikke gør det for at genere sine omgivelser.

  Man skal dog huske på, at hvis man ikke ønsker at lave ISPS sikring, så kan man ikke have anløb af skibe der sejler mellem ISPS sikrede havneafsnit. Hvis et skib anløber en ikke sikret facilitet, så skal man hæve sit sikkerhedsniveau betydeligt I de næste 10 havne. Dette vil betyde, at der kommer en stigning I fragtprisen.

  Så det I som Skawboer skal afgøre – ønsker I at modtage og sende varer internationalt? Hvis I ønsker dette – vil I så sætte jeres virksomheder I en dårlig situation, ved at de skal betale ‘ekstra fragt’ fordi jeres havn ikke er ISPS sikret. Jeres virksomheder er I international konkurrence – og vil derfor miste konkurrence kraft. Så husk nu på dette I debatten. En havn er og bliver et erhvervsområde, blot med en bedre udsigt.

  ISPS reglerne er internationale – og dem kan man ikke afvige fra lokalt, hverken med eller uden sygesikringskort.

  PS: Men I forholdet mellem danske myndigheder og international organisationer, så er der måske noget at vende. Hvorfor står der I ISPS teksten på engelsk: det ‘anbefales at’ bla bla – og dette er oversat til dansk med ordet ‘skal’. Så dermed er det en dansk myndighed, der skaber unødvendige omkostninger for danske havne og virksomheder. Det lyder som en dårlig vittighed ikke ?

 • Henrik Bjerg Thomsen

  Tak for din anerkendelse, John. Det varmer gevaldigt.
  To låge løsningen er kun endnu bedre, men selvfølgelig dobbelt så dyr. Når jeg har læst noget af al kritikken af de tåbeligste af terrorreglerne er jeg flere gange stødt på havnenes beklagelser over de store omkostninger til sikringstiltagene, som de igen og igen er blevet pålagt ved stramninger af lovgivningen på området. Man forsøger derfor til enhver tid, at begrænse sikringen til det minimum, som myndighederne foreskriver, og det er jo meget forståeligt.

  Og apropos myndighederne; sendte jeg i dag en opfølgende mail til direktøren for Kystdirektoratet, der reagerede kort efter. Min forespørgsel af 8. august var endt i en blindgyde, da den enhed der arbejder med Maritim Sikring var overflyttet til Trafikstyrelsen i februar. Min mail var blevet videresendt af direktøren til den nye enhed, og mens jeg var på svampetur i skoven, prøvede en medarbejder fra enheden at komme i kontakt med mig. Men svampeture er som fiskeri, og skal ikke forstyrres – og der var nu heller ikke mobildækning.
  Nu er der aftalt et telefonmøde fredag formiddag, og jeg deler gerne ny viden, her.

  Bedste hilsner Henrik Bjerg Thomsen

 • John Nebbelunde

  Til Henrik B. Thomsen,
  Jeg synes du bør ha’ al den ros du kan få for dit fortræffelige velskrevne og forklarende indlæg i moledebatten her.
  Ikke mindst for din gode ide med “sygesikringskortet” jeg håber relevante personer vil tage dette op dvs. havnens bestyrelse. det er jo lige så smart som det er enkelt.
  Og jeg vil endda tilføje, at hvis man tilmed lavede 2 låger således at også samme kort skal benyttes til at komme fra molen med, ja, – så er der ingen tvivl om at ansatte i “Havnevagten” nem kan kontrollere hvem der går ud på molen og hvem der forlader den. Skulle der derved mangle en person, kunne der måske være grund til at undre sig?

  Jeg er absolut ikke terror-hysterisk, men intet var nemmere end at lade molerne være belyste og hvis en sådan krydstogtskude vælger at overnatte, kunne løsningen fx. være at belyse skibet fra molesiden fra selvsamme master? (og med webcams på)
  Og der er vel ingen der forbyder Havnevagten fx. at have et lille “afviserfartøj” til rådighed, skulle en lille gummibåd forvilde sig ind i den del af havnen, mens et stort skib gæster Skagen?
  Tak Henrik 😉
  vh. John

 • Henrik Bjerg Thomsen

  Her en kommentar til Kaj Jensens meget korte konstatering.
  Det var selvfølgelig en tilsnigelse, at skrive: at man kan “gætte” på at det skyldes terrorsikring. Jeg er ganske bekendt med både ISPS kodekset og SOLAS-konventionen. Og jeg efterspurgte ikke et kort svar men en saglig begrundelse for hvorfor en mole skal lukkes for at sikre en havn mod bl.a. terrorangreb, og ISPS kodekset har på ingen måde givet mig svaret. Til gengæld har jeg fået den bedste forklaring på både ISPS og terrorsikring af havne i DIIS rapporten: 2011:12, “Terrorbekæmpelse i Danmark siden 11. september 2001” – Google gerne den titel. Hvis man læser afsnittet “Maritim Sikring” s. 42-45, som er skrevet på almindeligt godt dansk, kan man læse, at foranstaltningerne kun har til formål, at beskytte skibene, så de ikke bliver “urene” og “inficeres” med f.eks. bomber, når de anløber andre ISPS havne. USA har en stor aktie i udarbejdelsen af IMOs retningslinier, som er FN organisationen bag SOLAS og ISPS. Det er således også USA, der med US Coastguards tilbagevendende besøg i Danmark, giver Kystdirektoratet gode råd, som det hedder i rapporten. Den er iøvrigt lavet af uvildige forskere i 2011 i tiåret for 2001 angrebene. I både 2012 og 2013 har EU dog lavet en række opstramninger på området, som bl.a. kan læses på Danske Havnes hjemmeside i “vejledninger for maritim sikring af havne/ havnefaciliteter”. Der gives dog ingen forklaringer på hvorfor man skal lukke en mole, og det kan dels skyldes at man ikke vil give terroristerne “gode idéer” men også at tiltaget sammen andre lignende er så rigide og tåbelige, at det er pinligt. I stedet bruges der spalteplads på at fortælle, om de afledte effekter ved de aflukkede havneområder, såsom færre ulykker, mindre gener for last- og losninger samt færre tilfælde af hærværk og tyveri. Det er tydeligt at man har brug for at fremhæve noget der kan dække over håbløsheden i de bagvedliggende tiltag. Se f.eks. trafikstyrelsens hjemmeside: under Havne – og Maritim sikring.

  Det er stadig min pointe, at en åben mole i hvilket som helst nordisk land, er langt mere terrorsikret med hjælp fra civile observatører end en lukket. Men det forstår man selvfølgelig ikke i de store europæiske lande eller USA, hvor tilliden mellem myndigheder og borgere tilsyneladende er langt mindre end her.

  Det er beskæmende at man bare fordi en regel kommer fra EU eller andet stort organ, blot giver efter og lægger sig fladt ned i afmægtighed. Men jeg må også konstatere, at det bliver mere og mere almindeligt at gøre. Det giver på sigt apatiske og ligeglade medborgere, embedsmænd der oftere og oftere ukritisk blot klapper hælene sammen og politikere der plejer deres egne interesser. Bliver det reglen fremfor undtagelsen lever vi ikke længere i et demokrati, men blot i et idioti.

  Jeg har forespurgt Kystdirektoratet om der kan laves et kompromis så alle er tilfredse, også US Coastguard. Ideen er at man laver en lågeløsning a la den vi har på biblioteket, hvor sygesikringsbeviset bruges til at åbne døren. Så kunne man f.eks. også begrænse adgangen for mindre børn, der ikke er sammen med voksne, hvis det kan berolige sarte sjæle. Det kan ikke koste så meget, når løsningen allerede er udviklet. Jeg venter stadig på svar.

  – Jeg tror stadig på mine medborgeres engagement og medvirken, at der er embedsmænd med fornuft, mod og kritisk sans samt at der er politikere, der vil det bedste for de fleste…

  Mange hilsner
  Henrik Bjerg Thomsen

 • Med henblik på Skagens Havn’s øgede internationalisering (sikke’ da et ord) vil svaret på læserbrevets indledende spørgsmål:

  “Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?”

  … sikkert blive fundet hvis man Googler – ISPS Code – det står for “International Ship and Port Facility Security”..

  Den korte version af svaret er:
  På grund af TERRORISTER..

 • Svar til John N
  Jeg er ikke bekendt med at der er sket alvorlige ulykker på de nuværende ydermoler!

 • Henrik Bjerg Thomsen

  Til Pia Karlsen og Bjarne Kvist skal lyde en tak for deres tilkendegivelse. Jeg håber at I vil slå et slag for at det fortsat skal være folks eget ansvar at afgøre hvor de vil bevæge sig rundt. Det være sig på havnemoler eller langt fra alfarvej ude i naturen. Alle børn og voksne med adgang til Skagen havn, har indtil denne stund haft fri mulighed for at gå de 850m ud til det grønne molehovede uden at det har været forbundet med problemer og uheld. Den nye mole bliver 250m længere, så mon ikke det går. Der er en tendens til at myndigheder til stadighed begrænser den frie bevægelighed under påskønnelse af at minimere risici for landets borgere. Hav mod til at stoppe det frihedsberøvende forsigtigheds princip. I spiller ikke hasard med folk. Giv dem i stedet ansvaret tilbage, for der hører det hjemme. Som tidligere refereret på Facebook, Skagens Moler: Der druknede 187 mennesker i de dansk havne fra 2001-2012. 63% med alkohol i blodet. Hvis det også er havnens ansvar, skal I sætte hegn op fra Pakhuset til Fiskerestauranten, hvis det skal give mening at lukke havnemolerne for at undgå uheld.

  Mange hilsner
  Henrik Bjerg Thomsen

 • For at bringe tingene i det rette perspektiv, kan Bjarne Kvist og Pia Karlsen måske oplyse os om, hvornår der sidst er sket en alvorlig ulykke på molerne i Skagen.
  Mvh
  John N

 • Pia Karlsen og Bjarne Kvist

  Hej Henrik

  Vi har begge på det seneste modtaget en del henvendelser fra såvel Skaw-boer som gæster omkring mulighederne for fortsat anvendelse af ydermolerne på Skagen Havn ifm., men især efter, havneudvidelsen.

  Vi er begge enige om, at Skagen Havn foruden at være Skagens største arbejdsplads, også fortsat skal være et sted, man kan opholde sig, nyde og anvende rekreativt. Vi er dog samtidigt meget bevidste om, at vi og Skagen Havn ikke vil eller skal spille hasard med folks liv. Derfor skal det først og fremmest klargøres hvorvidt molerne fortsat er et sikkert sted at opholde sig – og ikke mindst bevæge sig ud på. I det øjeblik molerne er frit tilgængelige, er det ikke nødvendigvis kun erfarne lystfiskere, der vil bevæge sig derud. Mange andre, såvel børn som voksne vil måske lade sig friste. I betragtning af molernes længde og placering langt væk fra det almindelig kaj område, skal vi derfor tænke os godt om.

  Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde i Skagen Havn, bede om en drøftelse med henblik på at få belyst de forhindringer og muligheder der måtte være, i forhold til at åbne ydermolen op for publikumsadgang.

  Med venlig hilsen

  Bjarne Kvist (S) og Pia Karlsen (V)
  Byrådsmedlemmer samt medlemmer af Skagen Havns bestyrelse

 • Flemming Gaaei

  Efter at have læst dette her . i Dag Ja det er Flot med Alle de penge der bliver brugt til stor ny Havn så de store skibe kan komme ind med Gos og Krydstogs Skibe så er der noget at se på .Men hvad med vi Lystfisker som snart ikke kan fiske i Skagen fra molerne mere .Jeg har som dreng fiske på Molen og ved røret på Højer og Venstre side og i svinget og hen af med udsigt til Konge villa men de tider er fobi Flemming Gaaei

 • John Nebbelunde

  Det er her man må forvente at venstres byrådsmedlem siddende i Havneudvalget, Pia Karlsen, ville komme på banen og forklare hvorfor “Kystdirektoratet” har taget magten fra Kommunalbestyrelsen, ved at bestemme både over Havnemolerne i den den nye del af Skagen havn samt “kystsikringen”
  Kan vi forvente, at der kommer flere begrænsninger for borgerne i Skagen nå Olieanlægget kommer op at stå? v h John Nebbelunde

 • Efter mange års virke i Sønderjylland er jeg igen tilbage i mit elskede Skagen (årgang 41) og er blevet godt modtaget.
  Også jeg, har som du beskriver, samme minder fra molerne. Er først nu blevet opmærksom på det, du omtaler. Håber da selvfølgelig på at de, der er involverede i det store havneprojekt, også kan gøre noget for, at molerne bliver åbne. V h Karen Clausen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Hvorfor skal de nye moler på Skagen Havn lukkes?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger