Læserbrev: Afvandingsforhold i Skagen Nordby OPD.

Foto: Ankermedet ved Fallingen og Lønningen.

Læserbrev: Afvandingsforhold i Skagen Nordby OPD.

26. januar 2015 - kl. 8:55 - af

I går fredag den 24. januar 2015 fandt jeg i den digitale post en invitation fra Frederikshavn Kommune til at deltage i et borgermøde

Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00-21.00, på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5 i Skagen

Invitationen har Frederikshavn Kommune afvist at offentliggøre på andre medier. Derfor dette indlæg på Skagens Avis, så alle interesserede bliver informeret hurtigst muligt. Invitationen i sin helhed findes her.

Alle nord for Nordre Ringvej skulle efter oplysning fra Frederikshavn Kommune have fået tilsendt invitationen digitalt, men der er sikkert også andre, som kan have interesse i at deltage. Alle med adresse på dette kort ( klik på blledet under artiklen ) bliver berørt på et eller andet tidspunkt, så duk op på mødet og gør din stemme gældende.

Vi i det lokale ”Borgermødet” har gennem 3 år arbejdet med hele afvandingsproblematikken i vores område og har haft møder med politikere, embedsmænd og Forsyningen. Der har heller ikke manglet løsningsforslag fra vores side. Senest har vi tilbudt at præsentere en helhedsløsning både på kort og langt sigt. Det har man ikke ønsket at blive præsenteret for fra politisk side.

Derfor udlodder vi en gavekarton med 4 stk. Skawskum fra det lokale bryggeri blandt de personer, som hurtigst finder og foreslår et ekstra punkt med passende beskrivelse til mødets dagsorden mellem de nuværende punkter 3 og 4. Der kan sagtens indgå et punkt 3,5. Vinderen offentliggøres søndag.

Vi ser frem til en konstruktiv debat med udgangspunkt i dette indlæg.

God weekend.

Med venlig hilsen på vegne af ”Borgermødet”
Jens Ove Bagterp

OPDATERET MED STØTTEBREVE

Brev til Frederikshavn kommune, Brovandeskolen.pdf

Dagplejerne.pdf

Fyrtårnet.jpg

Skagen Skolen.pdf

Skagen Turistforening.pdf

Støtteerklæring til PMU 001.jpg

Thorsvej, Mjølnersvej, Odinsvej.pdf

23 kommentarer til “Læserbrev: Afvandingsforhold i Skagen Nordby OPD.” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

23 kommentarer til “Læserbrev: Afvandingsforhold i Skagen Nordby OPD.”

 • Per Kempff-Nordkap

  Kan byrådet pålægge forsyningen at oprette denne famøse regnvand-sø? Det er naturligvis bestyrelsen der skal pålægge direktionen for for syningen at gøre dette eller hint – men når nu bestyrelsen og direktøren ikke selv kan forstå en pæn henstilling fra et kompetent fagudvalg så må byrådet da sætte nogle folk ind i Bestyrelsen for forsyningen, som gerne vil lytte ikke bare til fornuft, men også til borgerne og udvalgene. Så på med vanten Pia og borgmester

 • Jens Ove Bagterp

  Tak til alle de fremmødte på Kappelborg.

  Trods modgang fra starten fik vi i “Borgermødet” lov at lufte vores synspunkter samt ikke mindst den enkle løsning på at afvande Skagen Nordby.
  Det blev suppleret af flere gode indlæg om at oprense de grøfter, som i tidernes morgen var med til at afvande området.

  Der blev nedsat en gruppe til at komme med forslag til løsning af opgaven i samarbejde med forvaltningen i Frederikshavn Kommune. Alt tegner for så vidt lyst, og vi fik løfte om en seriøs behandling fra politisk og forvaltningsmæssig side. Fortiden lægges på køl (næppe på is), og vi kigger alle fremad for at finde den bedste fælles løsning for borgerne, byen og kommunen.

  Kun et punkt på PMU’s næste dagsorden kan for alvor bringe malurt tilbage til bægerets rand. Det sker, hvis spildevandsplanen igen sættes på dagsordenen for at få den hastet igennem både PMU og Byrådet, inden vores arbejdsgruppes forslag behandles. Husk på, der var en grund til den forrige blev underkendt af Natur og Miljøklagenævnet!

  Dagsordenen sendes ud i morgen. Så bekræftes vi af de gode hensigter og fremtidens samarbejde – eller bliver bombet tilbage til tiden før Kappelborg.

  Forhåbentlig er frygten fuldstændig ubegrundet.

  Det skulle glæde mig.

  Jens Ove Bagterp

 • Michael Finn Jørgensen

  Lad os være lidt mere konkrete end et bud.

  Pr. 1/1-2013 kom der ny lovgivning vedr. klimatilpasning
  Her er link til KLIMATILPASNINGER-NYE TILTAG OG MULIGHEDER.
  http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11505&NewsID=2814

  Den nye, nu 2 år gammel lovgivning, siger bla.

  “Spildevandsforsyningen kan medfinansiere natur og miljøprojekter samt rekreative projekter, hvis de kan kombineres med forsyningens håndtering af tag- og overfladevand samt spildevand.”

  Endvidere står der i punkt 3 under processen på linket.

  “Kommunen udarbejder et projektforslag, der blandt andet viser de økonomiske fordele for forsyningen ved at indgå i projektet”

  Igen, konkret i denne sag, er der en økonomisk fordel for forsyningen at indgå et samarbejde, da de ved at etablere søen, i samarbejde med kommunen og borgerne, slipper for at skille hele systemet igen.
  Borgerne slipper for at hele kvarteret skal brækkes op,
  kommunen og borgerne slipper for at skulle til at tage
  ansvar for overfladedræn og opgravning af grøfter.
  Unødvendigt, systemet er bygget, søen mangler til at få
  renset vandet, samt at virke som buffer, så det kan løbe over i Guldmajsgrøften stille og roligt, på vej ud til havet.
  Forsyningen har regnet ud hvad søen vil koste, men undladt at fortælle hvad deres plan vil koste dem og ikke mindst hvad det vil koste for kommunen og borgerne.

  At det endvidere kan blive et rekreativt område, hvor borgere, samt skoler og institutioner kan færdes, er jo netop humlen i klimatilpasnings snakken. Vi vender vandproblemerne om til vores fordel. Ingen værdiforringelse her. Nej, modsat.
  Skolerne og institutioner er med på ideen. Se støttebreve.

  Så konkret igen, burde denne sag have været løst forlængst, hvis både det tidligere, samt det nye PMU-udvalg havde haft kendskab til den nye lovgivning.
  PMU skulle/skal være lidt mere kritiske overfor forsyningen, især når borgere adskillige gange henvender sig for at få hjælp.
  Søen kunne have været etableret og vi kunne bruge vores tid på at nyde det dejlige område vi bor i.

  Michael Finn Jørgensen

 • Hej Michael

  Jeg vil prøve at komme med et bud på, hvad jeg mener er rigtigt ift dit spørgsmål.

  PMU politiker kan ikke træffe beslutninger, der tvinger Forsyningen, der jo har sin egen bestyrelse og budget, til at udføre opgaver, der ikke har en decideret forsyningsmæssig karakter. I tilfældet her, er der jo flere muligheder, der kan løse den konkrete forsyningsopgave.

  PMU politikerne kan sende et politisk signal og vise i hvilken retning, de gerne ser en given opgave udført.
  Hvilket vi gjorde i den konkrete sag.

  Vi ses i morgen.
  mh
  Pia Karlsen

 • Michael Finn Jørgensen

  Borgermøde på Kappelborg mandag kl 19.
  vedr. afvandingsforhold i Nordbyen, handler
  ikke kun om Nordbyen. Det handler om at her er chancen for i samlet flok at få vist kommune samt Forsyningen, at Skagboerne har fået nok
  af forsyningens trækken rundt med politikere og borgere. Politikerne må indse at de skal være mere kritisk overfor embedsværket, en større åbenhed skader ikke. Borgeren skal bedre kunne gennemskue, de efterhånden mange sager og tvister, vi har i Skagen. Ikke nødvendigvis personligt, men gennem foreninger såsom ” Bytinget ” og ” Borgermødet ” i Nordbyen
  Sagen er kompliceret og højspændt.
  Vi må nu forlange afklaringer og håbe på bedre
  kommunikation fremover og kræve der bliver ryddet op i rækkerne. 8 år er gået siden sammenlægning, det er på tide at kommune og forsyning, politikere og borgere, arbejder sammen. Det fungerer rigtigt fint i mange andre kommuner, hvor forsyning ser samarbejdet med borgere som noget naturligt og værdisættende.
  “Borgermødet” gruppen står med klare beviser,
  der kan sparke debatten igang. Forhåbentligvis
  startskud til en spændende og udviklende fremtid for Skagen Nordby og hele Skagen. I tråd med de potentialer, vi bliver mere og mere bevidste om, at Skagen har.En stigende interesse for de specielle forhold vi har her. Indsigt giver udsigt.
  Så bak op til mødet, din opbakning vil få en betydning, om du er fra Nordbyen eller ej.

  Med venlig hilsen
  Michael Jørgensen

 • Michael Finn Jørgensen

  I Jens Ove Bagterps sidste indlæg fremgår det bla. af bilag 1, 2/12-2013,
  Borgergruppen ” Borgermødet” har stillet forslag om, at der etableres en regnvandssø før udledning til Guldmajsgrøften. Plan og Miljøudvalget har på møde den 4. Juni 2013 og den 5 november 2013, drøftet Borgergruppens udspil og tilkendegivet, at udvalget ønsker, at løsningen på problematikken omkring Guldmajsgrøften omfatter et regnvandsbassin.

  På side 2 i bilaget, underkender forsyningen politikernes beslutning.
  Spørgsmålet er, kan forsyningen virkelig underkende politikernes beslutning?

  Kan 1 eller flere lokale politikere, svare på dette spørgsmål? Andre med kendskab til lovgivning, er velkomne til at byde ind.

  Med venlig hilsen
  Michael Jørgensen

 • Jens Ove Bagterp

  Frederikshavn eller Sicilien?

  På vej ud af Frederikshavn står der et skilt med afstanden til Sicilien. Vist nok små 3.000 km. Afstanden kan synes stor, men de anvendte metoder er måske ikke så forskellige?

  På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2014 i Frederikshavn Spildevand A/S punkt
  ”4. Fremtidig afledning af regnvand fra den nordøstlige del af Skagen” (Åben sag) dukker der pludselig denne sætning ”med den vedtagne løsning” op mindst 3 gange.

  Desuden ”Løsninger som besluttet af bestyrelsen den 2. december 2013”. Ved at gå tilbage til referatet fra den dato er der absolut intet, som omhandler Skagen Nordby. Til gengæld er der punkterne ”4. Arealsag” (Lukket sag) og ”5. Arealsag” (Lukket sag). Umiddelbart er der ingen beslutning?????!!!!!!

  Ved at søge videre under bilagene dukker der 3 interessante bilag op. Bilag 1 svarer til punktet ”4. Arealsag”, men nu hedder det ”4. Afhjælpning af problemer med udledning af regnvand fra Guldmajsgrøften”. Ud fra referatet er der en del interessante oplysninger (følg evt. dette link http://intranet.forsyningen.dk/AgendaPublish/2393_141028%20-%20Pkt.%204%20B1%20Dagsorden%20og%20beslutning%20fra%20møde%20i%20Frederikshavn%20Spildevand%20AS%20den%202.%20december%202013,%20pkt.%204.pdf) :

  • ”Det har vist sig, at Forsyningen i dag har et regnvandsudløb til Guldmajsgrøften, uden at Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til udløbet.”
  o Det burde næppe komme bag på Forsyningen, da man 3 år tidligere har søgt om nedklassificering til et kloakteknisk anlæg og fik afslag herpå.
  • ”Plan- og Miljøudvalget har på møde den 4. juni 2013 og den 5. november 2013 drøftet Borgergruppens udspil og tilkendegivet, at udvalget ønsker, at løsningen på problematikken omkring Guldmajsgrøften omfatter et regnvandsbassin.”
  • ”Forsyningen kan kun bidrage økonomisk til tekniske løsninger, der har et forsyningsmæssigt formål.”
  o Det stemmer ikke. Ny lovgivning pr. 1 januar 2013 giver netop mulighed herfor
  • ”Direktionen anbefaler, at bestyrelsen vælger løsning 1b, hvor regnvandet afskæres fra Guldmajsgrøften og ledes til det planlagte separatsystem ved Skarpæsvej ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.”
  • ”Denne anbefaling strider imod borgergruppen og Plan- og Miljøudvalgets ønsker om et regnvandsbassin.”
  • ”Godkendt. Frode Thule Jensen ønsker sagen udsat.”

  Det specielle ved mødet den 2. december 2013 var, at der havde fundet et byrådsvalg sted.
  Ingen af politikerne Brian Pedersen, Per Nilsson, Jens Porsborg, Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen opnåede genvalg. De vidste altså alle, byrådspladsen var væk. ”Fraværende: Per Nilsson, Anders Gram Mikkelsen og Jens Porsborg m/afbud”

  Brian Pedersen, Bruno Müller og Frode Thule Jensen var de eneste politikere til stede.

  Den eneste politiker fra den bestyrelse med genvalg var Frode Thule Jensen, og han ønskede sagen udsat (prisværdigt synes vi). Han er ikke i bestyrelsen for Forsyningen længere, men er efterfølgende valgt som medlem af Plan- og Miljøudvalget.

  Det kan undre, hvorfor det var så vigtigt for ”Direktionen” at få beslutningen truffet som en lukket sag i en bestyrelse, som dybest set ikke var beslutningsdygtig?????????

  For os udenforstående kan det virke som om, der er tale om urent trav, hvis vi skal tage den mest positive vinkel på forløbet. Eller findes der mere rammende udtryk???????

  Det afgør du sammen med politikerne, kære læser.

  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp jeg kan godt give dig en forklaring og den er ganske simpel det var da man tildækkede fyrgrøften omkring 1965 der begyndte problemerne for den gik ude fra I P Thomsens fiskemelsfabrik og ud i havet ved det Hvide Fyr og det var en stor grøft hvor alle de små grøfter løber ud i og som de kloge mænd har gjort under protester fra flere lodsejere så har man dækket den til og hvis man bevæger sig ud for enden af Cronborgvej så kan man konstatere at der er 3 grøfter der er fyldt med vand og alle 3 ender blindt omkring Cronborgvej hvis man dengang havde lyttet til lodsejerne så var der ingen problemer.Den billigste løsning er at Komunen uddyber grøften ved omfartsvejen og sørger for at vandet bliver ledt i havet for den grøft gør ikke andet end at lede vandet ned i det laveste punkt så uddyb den med 75 cm så er problemet løst et dyre forslag er at genetablere Fyrgrøften og lave en Cykkelsti fra rundkørslen ved Buttervej igennem der hvor den tidliger Fyrgrøft var og ud til rundkørslen for enden af omfartsvejen grøften kan så føres ud fra rundkørslen og ud i havet med rør så der kunne blive en flot cykkelsti og en grøft der fremtidsikrede mod oversvømmelser

 • Jens Ove Bagterp

  Hvorfor og hvordan er det gået så vidt?

  Som lovet et en oversigt med tidsforløbet. Oprindeligt sendt til PMU den 3. juni 2014, men i denne version er billeder udeladt.

  Formålet med dette dokument er at give PMU’s medlemmer et hurtigt overblik omkring Skagen Nordby. Sagligt og nøgternt fra Borgermødet.

  Fakta:
  • 1987. I Skagen Kommunes lokalplan nr. 57-B.34 gældende for området står der på side 1.6 under Afvandingsforhold ”Området ligger lavt i forhold til havets overflade. Det gør det svært at komme af med overfladevandet, men byrådet arbejder med en samlet plan for områdets afvanding” og i næste afsnit efterfulgt af ”Afledning af overfladevandet skal ske gennem et samlet rørsystem suppleret med pumper, hvor det er nødvendigt.” Allerede dengang var det en kendt sag, og den enkelte parcelhusejer har købt grund under disse forudsætning af løsning på afvanding.
  o Der er altså et ikke opfyldt juridisk aspekt over for parcelhusejerne
  • 1999. Området Eratosvej og Ydunsvej bliver oversvømmet. Der blev ved Hedeselskabets bistand iværksat en omfattende renovering af kloakker og fladedræn.
  • 2001. Hedeselskabet afleverer en rapport omkring området. I rapporten anbefales det at anlægge 7 regnvandssøer.
  • 2005. Spildevandsplanen for daværende Skagen Kommune omfatter disse 7 regnvandssøer. De er aldrig blevet anlagt.

  • 2007. Den 1. januar lægges de tidligere kommuner Sæby, Frederikshavn og Skagen sammen i Frederikshavn Kommune
  • 2008 og til nu er området vokset og blevet bebygget eksplosivt. Det samme er oversvømmelserne
  • 2012. Forslag til ny spildevandsplan for Frederikshavn Kommune blev sendt i høring. De 7 regnvandssøer var udgået. Vi har gjorde indsigelse og fik medhold, se afgørelsen
  o Den fulde afgørelse kan ses på dette link: http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?q=41-00141&docId=nmk20130919-000a-full

  • 2013. Der været artikler herom i SkagensAvis på disse links https://www.skagensavis.dk/2013/06/01/regnvandss%c3%b8-eller-oversv%c3%b8mmelse.html samt https://www.skagensavis.dk/2013/07/29/fra-oversvommelse-til-regnvandsso-det-logiske-valg.html samt https://www.skagensavis.dk/2013/06/01/regnvandss%c3%b8-eller-oversv%c3%b8mmelse.html og endelig https://www.skagensavis.dk/2013/11/11/din-boligs-vaerdi.html. De giver et hurtigt overblik på en kompleks opgave.
  o I tilfælde af pumperne slukkes dannes dette billede af Skagen Nordby
  (udeladt)

  Center for Teknik og Miljø:
  Der er tale om afvanding af 70 ha, som vi hele tiden har fastholdt. Det ligger klart nu, hvor det endelig er vedtaget bebyggelser over for Pilekrattet endelig er med i opgørelsen. Det til trods for flere opgørelser på 24, 27 og 29 ha fra CTM.
  Ordre til maskinel oprensning af Guldmajsgrøften givet af Allan Dalmark Jensen
  Har tilsyneladende overladt til Forsyningen at lave Spildevandsplanen frem for selv at lave.
  Spildevandsplanen er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet til miljøvurdering og fornyet behandling
  Brovandeskolen: Vil lave en grøft til at lede drænvand fra Brovandeskolen til Guldmajsvej til trods for det faktum, at afløbet ligger ½ meter højere end Brovandeskolen. Der er fundamentale forskelle mellem brevene til Borgermødet og Brovandeskolen.
  Naturstyrelsen (Bo Skovmark) har i mail oplyst, at drænvandet godt kan pumpes i regnvandskloakkens brønd 15 meter fra drænvandsledningen. Skal i så fald beskrives i spildevandsplanen som ”et befæstet areal”

  Fremtidig udviklingsstrategi?. Politisk er der bestemt flere boliger i Skagen Nordby
  Forslag til Kommuneplan 2014: ” Oversvømmelse i forbindelse med nedbør kan forekomme i Frederikshavn ved Enghavevej og i Kennedyparken, ved Svanholmsvej, ved Rådhus Allé og i Fælledbo, samt ved Skarpæsvej og Eratosvej i Skagen. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.”
  Desuden en personlig kommentar til CTM

  Frederikshavn Forsyning:
  Brev (Peter Berg) til CTM 1. april 2012 ”Ansøgning om udledningstilladelse for udløb A16R400 (lovliggørelse)” side 3 øverst ”Overfladevandet i det separatkloakerede opland til udløb A16R400 består af tagvand, vejvand, drænvand samt overfladevand/grundvand fra 4 grøftetilløb”. Det er bestemt ikke noget nyt og ukendt for Forsyningen
  Det seneste mail fra dir. René Hansen til Jens Hedegaard den 11. maj 2014 med dokumentet ” Notat: Afhjælpning af problemer med udledning af regnvand til Guldmajsgrøften”. Tilsyneladende har Forsyningen glemt, at Frederikshavn Kommune er ejer og ikke omvendt.
  Hvorfor arbejder Forsyningen videre med direkte udledning, når det politisk af forrige PMU er pålagt at arbejde videre med en eller flere regnvandssøer? Hvis ide er det?

  Løsningen:
  En eller flere regnvandssøer som Hedeselskabet foreslog allerede i 2001.
  • Der skal ske en rensning for okker og humus inden indløb. F.eks. sandfang
  • En regnvandssø virker som buffer i tilfælde af sidste uges monsterregn længere sydpå i Jylland
  • Kommunen kan give udledningstilladelse, da det er fra natur til natur

  Tilsagnstilkendegivelser og støttebreve fra institutioner:
  Tilsagn fra borgere på Odinsvej, Thorsvej og Mjølnersvej (nord)
  Tilsagn fra institutioner i Skagen, Brovandeskolen, Pilekrattet inkl. Vuggestue, Skagen Skole samt Dagplejen.

  Mulige medfinansieringskilder:
  Lov af 1. jan. 2013. Medfinansiering. Nye tiltag og muligheder udgivet af Vordingborg Kommune
  Naturstyrelsen
  Dette link http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/tilskud-til-klimatilpasning.aspx
  LAG-midler (mindre beløb)
  Realdania. ”Håndbog i projektudvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling”
  Private fonde?

  Undskyld den lange beskrivelse, men sådan forholder det sig desværre!!!!!!!

  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Den reviderede digitale invitation udeblev.

  Til gengæld har formanden for Plan- og Miljøudvalget Anders Brandt Sørensen mundtligt og på linje med borgmesteren givet løfte om, alle vi fremmødte får både indsigelsesret over for det fremlagte fra Frederikshavn Kommune, orientere om hvorfor og hvordan det er gået så vidt og vigtigst af alt får vi i “Borgermødet” lov til at fremlægge vores forslag til en helhedsløsning.

  Der er egentlig ingen grund til at bruge mødetid på, hvorfor og hvordan det er gået så vidt. Der kommer der en oversigt under dette læserbrev senere i dag.

  Mød op og gør din stemme gældende på Kappelborg.

  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Borgmesteren hjælper ”Borgermødet”

  Vi har ved 2 lejligheder haft den fornøjelse at møde borgmesteren omkring afvandingsforhold i Skagen Nordby, senest i mandags.

  Borgmesteren har vist stor imødekommenhed over for os og har fået sagen grundigt forklaret. Det er trods alt et 3 års forløb, som skal præsenteres meget komprimeret. Især den sidste kontakt har åbnet borgmesterens øjne for urimeligheder vores sag er mødt med.

  Vi er blevet lovet taletid på Kappelborg, så vi venter blot på en ny digital ”Invitation til møde omkring afvandingsforhold i Skagen Nordby”. Den må komme i dag, så kig i den digitale post.

  Stor tak til borgmester Birgit S. Hansen fra os.

  Vi er klar over, du har nogle store opgaver med din egen organisation.

  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Kravet om nedsivning af tagvand og vejvand er en katastrofe.

  Kravet om nedsivning af tagvand på egen grund som skrevet står i den nye spildevandsplan (side 61-63) er en katastrofe. Det fremgår med al tydelighed med eksemplet fra Lønningen.

  Her nedsives tagvand til egen grund. Det betyder, at der ved nogle af husene står blankt vand i haven. Det er altså på forhånd en dødsdømt løsning. Alligevel er den blevet anlagt!

  Den samme tåbelige løsning er valgt som nedsivning af vejvandet i faskiner på fællesarealet. Faskinerne er gravet så langt ned, at de altid står under vand. De er fuldstændig uden funktion. Resultatet ses her, billede 1 og billede 2 (når Webredaktøren får dem lagt ind)

  Den eneste varige løsning er etablering af fladedræn, hvor vandet pumpes væk. Det blev etableret i år 2000 på Eratosvej og Ydunsvej. Nu hører vi aldrig om vandproblemer derfra. Det er den rigtige løsning.

  Kommune og Forsyning kan drage fordel af samarbejde med de lokalkendte i stedet for at være selvrådige.

  Jens Ove Bagterp

 • Søren Schmidt

  Hej.
  Jeg er helt enig med Leif Torp og forstår ikke at man ikke hurtig får vore vandløb renset op og derefter ser hvad der så sker. og derefter tager stillimg til hvad yderligere tiltag er nødvendig.så få nu de vandløb renset så vi kan komme videre
  Søren Schmidt

 • Jens Ove Bagterp

  Leif Torp, godt med et indspark i debatten. Skawboerne er nødt til at stå sammen og være engagerede. Der kommer ingen og hjælper os.

  Ind imellem er der løsninger, som giver en stor virkning og næsten ingenting koster. Mange små forslag samlet giver et stort resultat.

  Flere ideer efterlyses på dette læserbrev.

  Jens Ove Bagterp

 • Man kunne begynde med at skære og rense vandløb og grøfter for grøften ved omfartsvejen er der næsten ingen vand i medens der ved Cronborvej er ved at rende over og går man lidt længere ned af Ankermedet ja så stopper grøfterne ved cykkelstien.Her var der for ca 20 år siden en stor grøft hvor alle de små vandløb rendte ud i men det er der nogen blinde kumunefolk der dækkede den til så man kunne udstykke nogle parseller og det var en grøft der var ca 2 meter dyb og 3 meter bred og den gik fra I.P Thomsens fabrik og ud ved Betty Nansens ville .så hvis den grøft blev genskabt var der ingen priblemer for nivomessit så ligger grøften ved omfartsvejen ca 80 cm højere end hvor grøften slutter ved cykkelstien ved ankermedet

 • Jens Ove Bagterp

  Kommunalt sugerør direkte ned i din tegnebog.

  Forslag til den nye spildevandsplan (side 61-63) indeholder disse tekster:

  1. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer samt drænvand (fra omfangsdræn) skal afledes til regnvandsledningen, men ejendommen vil som udgangspunkt få stillet krav om maksimal afledning af regnvand (jf. afsnit 12.8 = 30 %).
  2. Såfremt befæstelsesgraden for den enkelte matrikel overskrider den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for kloakoplandet, skal regnvand forsinkes eller nedsives på egen grund, svarende til den maksimal afledte vandmængde til offentlig kloak ikke er større end den afledte vandmængde ved en maksimal tilladelig befæstelsesgrad.
  3. Ejendomme beliggende i eksisterende kloakoplande kan ligeledes få stillet krav om maksimal afledning af regnvand. Kravene stilles i henhold til de maksimale befæstelsesgrader for kloakoplandene og gives som påbud, jf. Miljøbeskyttelsesloven, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Grundlaget for vurderingen vil være de befæstelsesgrader, som er angivet i Spildevandsplanens skemadel (bilag B).

  Din parcel er sandsynligvis befæstiget (tag- og fliseareal) mellem 30 og 50 %, og det er helt umuligt at nedsive på egen grund, da grundvandsstanden er så høj.
  Der kommer et indlæg mere herom.

  Ser du en anden god grund til at møde op på Kulturhus Kappelborg?

 • Jens Ove Bagterp

  Max Østergaard har fuldstændig ret. Det handler ikke blot om afvanding af Skagen Nordby. Som påpeget i punkterne 2 og 3 skal der separatkloakeres i området. Der findes erfaringer fra Sæby, hvor hver enkelt boligejer er pålignet en udgift på 20 – 40.000 kr. Se evt. dette link på Nordjyske http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/kaemperegninger-til-1-000-lokale-husejere/3bc6ce84-f76f-4146-844b-a1abbeb8ec39/4/1513 .

  Beboerne i området kunne med god grund have interesse i også at deltage på Kappelborg for at høre herom.

  Jens Ove Bagterp

 • Max Østergaard

  Hej.

  Dette handler ikke kun om overfladevand i Skagen Nordby.
  Frederikshavn Spildevand A/S ønsker at etablere ny regnvandsledning fra Guldmajsgrøften til havnebassinet.
  1. Arbejdet udføres år 2016-2018/2019 såfremt alle tilladelser og dispensationer kan opnås.
  2. Der foretages en ændring af kloakeringspricippet fra fælleskloak til
  separatkloak i et område syd for Hvidegrøften og ved Fyrregrøften (Hvidegrøften løber nord for og parallelt med Skarpæsvej fra Batterivej til Buttervej).
  3. I forbindelse med krav om ændret kloakering er det den enkelte grundejer, der skal bekoste omlægningen af kloaksystemet på egen grund.

  Hvis der blev etableret en regnvandssø i Skagen Nordby, ville den aflaste de eksisterende grøfter/afløb ved kraftigt nedbør.
  Søen vil desuden give mennesker i alle aldre en masse spændende muligheder – se de mange tilkendegivelser i artiklen.

  Borgermødet har gentagne gange kommet med flere gode forslag, både i læserbreve og til vores politikere, lad nu dem få ordet på mødet på mandag på Kulturhus Kappelborg.

  Max Østergaard

 • BENT BECHMANN ANDERSEN

  Til Jan Jørgensen,indlæg, der skal taletid til borgermødet, ellers giver det ingen mening

 • Jens Ove Bagterp

  Tillykke Jan Jørgensen.
  Vi synes, dit forslag til punkt 3,5 på dagsordenen er den bedste. 4 Skawskum venter.

  Til Nielsen m/k kan oplyses, at der er mange flere oplysninger om dine spørgsmål på dette link http://klimatilpasning.dk/vandplus . Prøv at kigge de 3 videoer igennem, og man bliver meget inspireret af samarbejdsmulighederne mellem kommuner, forsyningsselskaber og borgere.

  Med venlig hilsen
  Jens Ove Bagterp

 • Jens Ove Bagterp

  Lokal opbakning mangler bestemt ikke.
  Helt tilbage i januar 2013 – altså for 2 år siden – modtog vi i ”Borgermødet” støttebreve fra områdets institutioner og borgere. Støtten kom fra Brovandeskolen, Dagplejerne, Fyrtårnet, Skagen Skolen, Skagen Turistforening samt Odinsvej, Thorsvej og Mjølnersvej. Der har hele tiden været bred lokal opbakning til vores forslag. Når vores webredaktør har koblet støttebrevene til denne tekst, kan du se hvert enkelt.
  Den 9. oktober 2014 blev der holdt møde på Brovandeskolen, og deltagerne sendte en støtteerklæring og tilbud om lokal hjælp til PMU.
  Med venlig hilsen
  Jens Ove Bagterp

 • Jan jørgensen

  Kære læsere.
  Der er da en helt indlysende mangel i den fremsendte dagsorden. Det er da på ingen måde OK, at Borgermødet efter 3 år med møder og flere konstruktive forslag til Frederikshavn Kommune ikke er indbudt til at give et indlæg. Mit forslag er

  3,5. Hvorfor er det kommet så vidt? En kronologisk gennemgang af væsentlige begivenheder gennem årene efterfulgt af en præsentation af helhedsløsningen, ved Borgermødet.

  Jan Jørgensen

 • Forslag til punkt 3,5:
  Hvis er ansvaret og hvem betaler?

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Afvandingsforhold i Skagen Nordby OPD.' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER