Læserindlæg: Sandstrand i Gl. Skagen ???

Foto: Poul Jakobsen.

Læserindlæg: Sandstrand i Gl. Skagen ???

27. december 2018 - kl. 8:50 - af

Den 2. december 2018 gik Frederikshavn kommunen i gang med at fjerne alt rallet foran Gl. Skagen med store gravemaskiner og kørte rallet ned mellem de nye høfder syd for Gl. Skagen.

Det store arbejde tog ca. 1 uges tid for en 35 tons gravemaskine en kæmpe  gummiged og en Volvo dumper.

Nu skulle Gl. Skagen have en sandstrand for det havde Grundejerforeningen bestemt på deres general-forsamling.

Der var ikke en sten tilbage på stranden, som var skrabet helt i bund med den store gummiged.

Efterfølgende  pumpede man sand ind på stranden dag og nat med en sandsuger, som pumpede sandet ind på stranden igennem en rørledning fra havet.

Der blev bygge store volde, som skulle holde på sandet, som var så finkornet at det løb direkte i havet, men alt har nu været forgæves.

Sandpumperen pumpede den sidste last ind nord for Hollænderhuset i fredags d. 21 december 2018 og afgik til Esbjerg.

Sandet ved Solnedgangspladsen var skyllet i havet inden Magni (sandsugeren) lagde til kaj i Esbjerg havn lørdag.

Sandfodring på vestkysten er en stor succes siger Kystdirektoratet og deres ekspertvenner, men man skal være lynfotograf for at kunne få et billede af succesen.

H.C. Andersen har ikke levet forgæves, da han skrev Kejserens Nye Klæder.

Eventyret har nu kostet mere end 3 milliarder på den jyske vestkyst.

Alle kan nu køre til Gl. Skagen og se resultatet med deres egne øjne.

Eventyret i Gl. Skagen har kostet 10,0 mio. kr., men de nye høfder kunne ikke holde på sandet, som man troede.

Skagen d. 25 december 2018.

Poul Jakobsen

34 kommentarer til “Læserindlæg: Sandstrand i Gl. Skagen ???” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

34 kommentarer til “Læserindlæg: Sandstrand i Gl. Skagen ???”

 • John Nebbelunde

  Kystsikring.
  Jeg undrer mig ganske over, at jeg ikke ser nogen af jer kystsikrings-debattører vende blikket mod “det grå fyr” og se hvordan kystsikringen er etableret der. masser af kampesten op mod klitten og foran der, høfter der bryder bølgeslaget og tager kraften fra bølgen, en måde at gøre det på, jeg synes er smart.
  Hvem har iøvrigt bekostet dette tiltag og det samme foran Kongevillaen? dog uden høfter af samme art.

  Det burde da være det eneste rigtige ud for Gl.Skagen? eller er jeg total idiot?

  Jeg har personligt ingen interesse i kystsikringen derude, men alligevel undrer jeg mig.
  Mvh. John Nebbelunde

 • Øhh?? Sådan et helt stille og forsigtigt spørgsmål… Nu er jeg født, opvokset og bosiddende nær Kandestederne og selvfølgelig stranden. Jeg har haft min gang her på disse egne i snart 40 år, og er hverken udnævnt professor, ekspert eller rådmand. Næh jeg er nok begrebet af en dum bondeknold, men det slår mig nu alligevel for brystet at spørge disse “eksperter” om hvordan de selv synes det går med projekt kystsikring / klit fremrykning / tilbage rykning / kyst tillæg.

  I min optik er der i hvert fald indtil flere fysiske faktorer der total modstrider det store billede.

  Da jeg var barn (jo bevares der var sne til taget og is på havet) der lagde bunkerne langt oppe i klitten syd for ned kørslen til stranden i Kandestederne, disse ligger nu på stranden / i havet.

  Jeg mindes nu også at ishuset på den nordlige side lagde et godt stykke oppe af ned kørslen, og kun med delvist panorama view til Vesterhavet. Dette delvise panorama er nu udskiftet til fordel for en førsteklasses udsigt, vel næsten kun overgået af Hr.A.Enggards sommerhus på klit toppen længere mod nord (Rifbjergs sommerhus) eller ikke at forglemme Fellen sønden om Gl. Skagen. Måske er jeg naiv, men jeg har ikke set nogen har flyttet ishuset de seneste snart 40 år.

  Sidst men ikke mindst, så kan jeg erindre inden for det seneste årti, at nedkørslen har været så voldsomt ramt af storm og hav, at denne er blevet forsøgt repareret adskillige gange, og at foden af denne nu næsten ligger side om side med ishuset.

  Så kan det da godt være at der er nogen der er kommet til at fjerne SIC/ PJ´s, trykrør eller Kong Neptun har fjernet dem i raseri, det er egentlig lige meget, for havet er kommet mindst 40 meter tættere på i disse år. Så jeg har lidt svært ved at se den storslåede effekt af trykrør, og andre innovative projekter i forsøget på at redde vores strande.

  Dertil kan jeg så tilføje at man(kommunen) under renovering / genetablering af ned kørselen efter storme, flere gange har, måtte stoppe dette projekt, pga politianmeldelser, og blokader af unavngivne personer, da dette efter dem strider imod love om kystsikring osv. Dette til trods for at vejen er klassificeret som rednings vej. Dette med følge af at rednings køretøjer ikke kunne få adgang til stranden. Men jeg vil da så inderligt ønske at disse “modstandere” havde været der den dag hvor jeg måtte hjælpe 2 ambulance reddere med at bjærge en tilskadekommen person på stranden ca. 1km syd for nedkørslen, hvor man ikke kunne benytte denne, fordi anlægsarbejdet var blevet blokeret / chikaneret og standset.
  Dette til trods for at stranden var fin og farbar også for rednings køretøjer.

  Ved en af de seneste storme er de gamle beton rør fra “Kande-renden” igen dukket op under sandmasserne som er blæst ind i ”Kande-renden” igennem et utal af år. År hvor man efterhånden har slækket mere og mere på vedligehold af vandløb og udløb igennem klitter, for til sidst at stoppe helt med rensning og frigravning af disse. Dette medfører nu at vandet fra “baglandet” ikke længere kan komme væk, og der må nu “igennem klitter og strand for at komme i havet. Kunne det tænkes at denne effekt er en ganske overset faktor mange steder i vores kystområder, foruden klimaændringer.

  Jeg har alt i alt meget svært ved at se at der er ret mange tiltag der har nogen nævneværdig effekt på noget udover samfundets pengepung (din og min) og på de leverandører som sælger ydelser og ideer.

 • Per Henrik Rasmussen

  Erik Søndergaard
  Dit sidste indlæg er for mig lidt usammenhængende men jeg vil da forsøge at svare.

  For det første så har jeg da vist ikke betvivlet at det var DF der sørgede for at bevilligen til forsøget i Kandestederne kom igennem .
  Så hvad du skulle få ud af at konstatere at det fik du i det mindste ret i ved jeg ikke rigtigt hvad vi kan bruge til.

  For det andet så er det rigtigt at kystdirektoratet slæbte Poul Jakobsen i retten med påstand om at han ikke havde tilladelse til at nedgrave rør ude ved Stranden 2 (klitplantagen) og at de derfor skulle fjernes.

  Den sag tabte de med et brag da det viste sig at han rent faktisk havde den tilladelse og han blev efterflg. tilkendt erstatning.

  Det anlæg står der stadig og er betalt og vedligeholdt af Jakobsen selv.

  Li´som det også var tilfældet da de ulovligt nægtede ham aktinsigt i opmålinger som de efterflg. blev dømt til at udlevere.

  For det tredje så når Poul påstår at der ud for grundejerforenings formand Poul Kjærs sommerhus (Havbakken) ,hvor han ligeledes af egen lomme har etableret og vedligeholder et anlæg, er sket en fremrykning af klitfoden på ca. 30 meter ja så har jeg endnu ikke set nogen der bare nogenlunde videnskabligt eller ud af den blå luft har forsøgt at modbevise det.

  Men lur mig om ikke Kystdirektoratet en skønne dag også vil forlange at det skal fjernes så det også der bliver “nødvendigt” at sandfodre for at holde forretningen kørende.

 • Erik Søndergaard

  Per Henrik Rasmussen
  nu har vi nok alle set TV2 Nord
  hvor uenige at kystdirektoratet og Poul Jakobsen er om blød kystsikring, og de har ingen indflydelse, på resultatet, nu er Poul J sur over at han er bange for, at det samme vil ske ved kandesterne, som skete ved Løkken, hvor de kom sand på oppe ved klitterne, fordi rørene ingen effekt havde, jeg havde ret i at en fra DF havde bevilliget pengene, du skrev at Poul J sagde at det er mange år siden at rørene blev fjernet, ink Fellen, for 2 år siden, blev Poul J pålagt at fjerne alle rørene fra stranden 2 til gammel Skagen, da de ingen virkning havde, ellers fik han bøder på 10 tusind kr eller mere
  om måneden, hvis ikke de blev fjernet, hvor de er blevet af er mig usagt, om de er stjålet/rykket op eller skyllet i havet, ved jeg ikke
  men nu glæder vi os alle til at kandestederne får en dejlig bred strand, hvor turister og børn/børnebørn kan have nogle gode oplevelser
  kystsikring eller ej….

 • Per Henrik Rasmussen

  Erik Søndergaard
  Du kommer godt nok vidt omkring.

  Jeg har da vist kke nævnt at 1/4 af Holland står under vand !!!
  For det ville være direkte løgn

  Jeg har skrevet at 1/4 af landet befinder under havets overflade og som ikke er spredt ud over det hele men er lokaliseret langs den del af landet der er tættest på nordsøen

  http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Benelux/Holland/Holland_(Geografi)

  Og da det ikke er stillestående vand inde midt i landet der udgør nogen som helst trussel forstår jeg ikke hvorfor du mener det skal med ind i billedet.

  Men summa summarum er at Det Hollandske kystdirektorat (Rijkswaterstaat) var så tilfredse med resultatet ved Echobeach Egmond at de udbetalte den bonus der var aftalt til Royal Bam Group for et vellykket resultat.

  Nogen vil sikkert undre sig over hvorfor de så fjernede rørene igen men det var såre simpelt for at se om de fordele de akkumulerede ville forsvinde igen.
  Og det gjorde de så !!!

  Der er selvf. også dernede nogen der har en interesse i at miskreditere det vellykkede forsøg ved Egmont da sandfodring også der er en millionforretning for de implicerede parter.

  I denne tråd skriver Poul at der ikke i mange år har været rør ved Fellen.
  Så de 50 rør du nævner er nok dem han mener er forsvundet ved solnedgangspladsen hvor der blev fjernet ral.

  Og så lige den med rørene din bedstefar anvendte i de gode gamle dage.
  De har nok ikke andet tilfælles med de rør, som der er udtaget patent på, end at de er runde.

 • Erik Søndergaard

  Per Henrik Rasmussen
  Du skriver at 1/4 del af Holland står under vand
  men det er over hele landet, dvs også inde midt i landet
  det er jo stillestående vand, det er en anden sag
  som jeg har skrevet før, de rør er blevet brugt til
  markafvanding, i gamle dage, har selv dem på min bedstefars gård, nu hedder de bare moduler
  og hver gang vi diskuterer de rør som bliver gravet ned ved vestkysten, så henviser både dig og Poul Jacobsen
  os til et link til sandfodring, som ikke virker
  det tror jeg heller ikke
  men vi diskuterer er om rørene overhovedet har nogen virkning, på vestkysten
  jeg henviser bare til Fellen, hvor der var masser af rør
  i flere år, så blev 50 rør pludselig stjålet, eller skyllet i havet, hvor er logikken
  vi har jo alle set Fellen…

 • Per Henrik Rasmussen

  Erik Søndergaard
  For en god ordens skyld så hverken hentyder eller henviser Royal BAM Group til Jakobsens tal eller referencer men bygger deres dokumentation på egne erfaringer og målinger foretaget ved Echobeach Egmont hvor der efter nedsætning af trykudligningsrør i 2006 blev målt de markant højeste tal for både højde af strand og kysttillæg siden man startede overvågning i 1965 og da de efter 5 år i 2011 fjernede rørene forsvandt denne fremgang nærmest “over night” de fordele der var opnået.
  Deres målinger er vist med en graf i deres fremsendte tilbud til KDI som kan ses her:
  https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/14-00010-2ProposalEcobeach191213.pdf925661_1_1.pdf

 • Per Henrik Rasmussen

  Erik Søndergaard
  Nu forholder det sig sådan at 1/4 Hollands areal ligger under havets overflade og derfor har kystsikring et helt andet fokus dernede da det handler om liv og død og ikke kun et spørgsmål om at et sommerhus ind imellem styrter i havet.

  Holland bliver altså også ramt af vinterstorme.

  Så når Royal Bam Group ønsker at byde ind må man vel gå ud fra at de har lavet research.

  Problemet er bare at blød kystsikring i form af sandfodring er den eneste metode, som Kystdirektoratet (KDI) vil godkende til sikring af den jyske vestkyst.

  Og her kan man så undre sig da metoden har været en total fiasko gennem alle de år det har stået på.

  Som venstres medlem af Transportudvalget i 2014, Flemming Damgaard-Larsen, der har fulgt sagens udvikling gennem flere år udtalte “Man har jo alt at vinde og intet at tabe. Man kan jo altid, hvis det viser sig, at hollænderne ikke lever op til aftalen, genoptage sandfodringen”

  Da du er så begejstret for Ingeniøren kan jeg da i et forsøg på for at dele sol og vind lige smide et link dertil:
  https://ing.dk/artikel/kronik-sandfodring-som-kystsikring-bygger-paa-fejlagtigt-dogme-181542

 • Erik Søndergaard

  Per Henrik Rasmussen
  den artikel i Maskin Teknik
  du hentyder til, er fra januar 2014
  er den mere troværdig
  end den i Igenøren, som alle eksperterne sidder
  med hensyn til kystsikring
  det firma du hentyder til er fra Holland
  som ingen erfaring har, med den danske vestkyst
  hvor stormene raser om vinteren
  de hentyder til Poul Jakobsen
  og hans referencer og tal…

 • Per Henrik Rasmussen

  Erik Søndergaard
  Min tiltro til hvad kystdirektoratet mener kan efterhånden ligge på et meget lille sted og hvad angår den artikel i ingeniøren du henviser til så er den da vist forlængst blevet hældt ned af brættet som uvederhæftig.
  Du kan så til gengæld prøve at læse lidt op på det her:
  http://www.maskinteknik.dk/artikel/77331-kystsikringen-er-virkningslos

 • Per Henrik Rasmussen

  Henrik schwartz når jeg skrev at kontrakten som Royal Bam group tilbød var “no cure no pay” så var det selvf. ikke en gratis omgang for kystdirektoratet men med en indbygget klausul om at de til enhver tid kunne trække sig ud af projected hvis det mod forventning ikke opfyldte de krav der måtte være opstillet om bremsning af erodering eller forventet kysttillæg.
  Oven i det skiftede magten ved folketingsvalget og derfor blev det yderligere syltet da kystsikring ikke var og stadig ikke er øverst på den politiske dagsorden
  Det er overvejende muligt at Royal bam group forventer at tjene penge uanset udfald men de har trods alt gjort sig sine erfaringer med trykudligningsrørene
  https://www.ecobeach.nl/sites/default/files/domain-251/140113%20Bombe%20i%20kystkrig%20%20Grovere%20sand%20i%20forsøgsområde.pdf

  Til sidst vil jeg sige at Poul´s sprogbrug nok er hans egen værste fjende da mange folk ikke engang gider at forholde sig til fakta når de bliver mødt med, i mange tilfælde, personlig tilsvining i stedet for cool facts

 • Erik Søndergaard

  Per Henrik Rasmussen
  det firma du nævner er et entreprenør firma
  der ikke lever af kystbeskyttelse
  det du skriver at de vil beskytte vestkysten med rør
  fra grenen til Tyskland, med 10 meters mellemrum
  ifølge hvordan rørene skal stå, uden regning
  hvis ikke de virker, hvor mange år vil det tage
  uden der kommer nogen indtægt,den direktør vil nok søge andre græsgange, og samtidig hvis der kommer nogen og saboterer det, som du skriver,hvem vil dog køre rundt om natten og hive rør op af stranden
  men gå ind på bladet ingeniøren, og søg på kystsikring
  og Poul Jacobsen, så kan du selv læse
  hvad kystdirektoratet mener om de såkaldte rør
  til kystsikring…

 • Henrik schwartz

  Hej Ledit. Du har naturligvis helt ret i, at et stort entreprenørfirma ikke gør noget for nogens blå øjnes skyld. Så enten må tilbuddet skyldes, at de forventer, at det virker og dermed får en ordre eller osse forventer, at de kan trække en masse penge ud af Kystinspektoratet ved et fejlslagent projekt. DEt kan sagtens være, det er jo det, der er sket med sandfodringsprojekterne.
  Mvh
  Henrik

 • Henrik schwartz

  Hej Per Henrik.
  Jeg er helt enig med dig i dine betragtninger, og hvis det virkelig er faktuelt, at Kystdirektoratet har fået dette tilbud, må man jo afkræve dem et svar med forklaring på afslaget. Det offentlige er jo altid glad for gratisløsninger, så dette ville jo være en enestående lejlighed til at få afklaret en evt. virkning. Hvis det virker, er det jo glimrende, og i modsat fald er resultatet en gratis afkræftelse af virkningen, uden der er sket nogen skade. Medmindre det selvfølgelig har den modsatte virkning….
  Er der nogen beskrivelse af, hvor lang en kyststrækning med trykudligning skal være, for at man kan se en evt. virkning?
  Mvh
  Henrik

 • @Per Henrik. Jeg tror det er dig der er naiv. BAM er en entreprenør der, som alle andre store firmaer, (kun) er ude på at lave forretning. De flytter ikke så meget som én skovlfuld sand, med mindre der er penge i det.

 • Per Henrik Rasmussen

  Jeg skal på ingen måde forsøge at gøre mig til expert i kystsikring men har dog et par betragtninger der undrer mig.
  Der er meget store økonomiske interesser ,fra bl.a entreprenører, i at fastholde sandfodringsmetoden der med det blotte øje faktuelt ikke virker.
  De “experter” kystdirektoratet benytter er nok heller ikke synderligt interesserede i at det stopper da der sikkert efter hvert fejlslagen project. mod betaling, nok skal udarbejdes “videnskablig” dokumentation for hvad der gik galt.
  Der er nogen der har snablen nede i statskassen der gennem de sidste ca. 20 år er blevet drænet for ca.3 milliarder.
  Så en nærliggende tanke er at nogen sikkert vil gå meget langt for at Poul´s metode ikke skal vinde indpas ja måske ligefrem i form af sabotage.
  Når et kæmpestort og velrenommeret firma som Royal BAM group med en omsætning på over 50 milliarder tror så meget på Poul´s rør at de har tilbudt kystdirektoratet at sikre vestkysten med en “no cure no pay” kontrakt er de så naive eller hvad ?
  Hvorfor takkede kystdirektoratet ikke med kyshånd ja tak til det i stedet for fortsat at hælde milliarder direkte ud i havet/ ned i lommerne på dem der medvirker til dette cirkus.

 • Erik Søndergaard

  Kære “professor” Poul Jacobsen
  man ikke lade være at tænke over,at rørene der stod ude ved Fellen,var pludseligt stjålet/rykket op,50 stk
  er det et skalkeskjul for at de ingen virkning havde
  man kan jo se Fellen i dag
  eller var det kommunen, der ville havde dem fjernet
  ellers fik dit firma månedlige bøder på 10 tusind kr
  eller mere, hvem vil dog rykke 50 rør op af en strand
  hvem vil købe dem, eller er de skyllet i havet
  håber på et ærligt svar
  Poul Jakobsen

 • Henrik schwartz

  Hej Poul.
  Som lægmand kan jeg ikke forholde mig til, om trykudligningsrør virker eller ej, men sandfodring gør i hvert fald ikke heroppe. Som tidligere skrevet ville jeg (og sikkert osse andre!) meget gerne ha noget fotodokumentation taget over en længere periode med forskellige vind- og vejrforhold.
  Findes denne type dokumentation- og i benægtende fald, hvorfor ikke? Det ville da være den mest pålidelige dokumentation.
  Mvh
  Henrik

 • Poul Jakobsenn

  Hej Lotte

  Det er mange år siden der har stået rør ved Fellen.

  Vi gravede også rør ned ved Gl. Skagen i 2012.

  Vi kunne konstatere at det var 3 trykudlignings moduler tilbage, da rallet blev kørt væk i begyndelsen af december 2018.
  50 trykudlignings moduler er forsvundet på mystisk vis.
  Det er nok de samme personer, som rykkede
  døre og vinduer ud af Fellen og bankede sydmuren ned her sidste sommer.

  Nu er sandfodringen som blev afsluttet fredag før jul skyllet i havet, som alle kan se hvis de kører en tur til Gl. Skagen

  Det er en stor succes siger Jens Borup Han er så glad for de nye høfder, som ikke kunne holde på et eneste sandskorn.

  MVH

  Poul

 • Lotte Sørensen

  Så vidt jeg ved, har der i årevis været plantet rør på begge sider af Fellen. Yderligere dokumentation behøves vist ikke der.

 • Erik Søndergaard

  Kære “professor” Poul Jacobsen
  professor i kystbeskyttelse uden for Danmarks grænser
  hvorfor er du ikke anerkendt i Danmark
  når Christiansborg følger dig,og en fra DF har bevillig pengene,sandfodring er nok heller ikke det rigtige svar
  men om 4 år får vi nok svaret på Kandestederne
  vi må ikke se hvor hurtig stranden udvider sig
  uden aktindsigt,hvorfor, når rørene har sådan en kæmpe virkning,over hele verden
  du har før skrevet,at selv piloterne på flyene rundt om i verden, kom og hilste på dig, alle kender dig, rundt om i den store verden, nu venter vi bare på at hele Danmark
  håber på et gennembrud for rørene til kystbeskyttese
  vil lige minde dig om, at den samme DF’er bevillige også
  penge til et vildsvinehegn ved grænsen, med åbninger ved veje og tog, mon ikke en vildsvin mor lærer hvor åbningerne er
  men vedkomne politiker, er dygtig til at få tingene igennem på Christiansborg
  da DF har magten
  mvh Erik

 • Henrik schwartz

  Det undrer mig, at ingen parter i kystsikringen, hverken Kystdirektoratet, Poul Jakobsen eller de berørte grundejerforeninger ved fotoserier har dokumenteret virkninger af de tiltag, som er foretaget. Det ville jo ret hurtigt dokumentere virkningerne, hvis man over en f.eks 3 mdr. periode tog et billede pr. døgn fra præcis samme sted. Jeg kan i hvertfald konstatere, at den sandfodring, der blev foretaget fra enden af Vestre Strandvej og ned til syd for Klitgården, ingen virkning overhovedet havde. Der gik ikke engang 3 måneder efter sandfodringen, før den fine brede sandstrand var fuldstændig væk, så det virker i hvert fald ikke.
  Hvorvidt Poul Jakobsens system virker eller ej ville være rart at få fotodokumenteret.
  Mvh
  Henrik

 • Poul Jakobsen

  Kære Erik

  Du skriver nedenstående

  “jeg er ikke ekspert i kystsikring, men er du eller vil bare tjene penge på nogle rør,alle de tal du slynger ud, er det dine egne tal, ligesom i Løkken hvor du fortalte at rørene havde øget strandbredden, hvor det viste sig at buldosere havde fyldt stranden med sand”

  Ovenstående er jo direkte løgn Erik Søndergaard.

  Jeg skal hermed bede dig og Jens om at stoppe med alle jeres usandheder, som en professor ved DTU Jørgen Fredsøe også har bragt til torvs i Ingeniøren

  Den tidligere professor fra DTU oplyser nu på telefonen hjemme privat.

  Jeg beskæftiger mig ikke længere med kystbeskyttelse og for øvrigt er mit institut nedlagt.

  Der er trods alt lidt selvjustits i den akademiske verden

  Fakta er at jeg byggede 12 høfder ved Gl. Skagen i 1976/77.

  Jeg har udviklet verdens mest effektive kystbeskyttelses system baseret på trykudligningsmoduler.

  Dette er videnskabeligt bevist og fremlagt på store internationale konferencer i Australien, Portugal, Tyskland og senest i Dubai November 2016.

  Alle måledata er udført af uvildige instanser såsom landinspektører eller Rådgivende ingeniørfirmaer.

  Jeg har beskæftiget mig med kystbeskyttelse på verdensplan i mere end 40 år og tituleres, som professor i Kystbeskyttelse uden for Danmark.

  Når jeg kalder Erik og Jens for kystsikringseksperter er det ren Ironi, som de ikke engang forstår

  Send venligst jeres mail adresser til sic@shore.dk, så jeg kan fremsende den videnskabelige dokumentation, som også kan ses på http://www.shore.dk

  Alle projekter har vist kysttillæg og det vil man også se i Kandestederne.

  Det har vi også set ved Gl. Skagen, hvor vi reparerede og udvidede anlægget i februar 2012.

  Vi kunne nu konstatere, da man bort gravede rallet foran Gl. Skagen, at der kun var 3 moduler tilbage og de er nu fjernet.

  Høfdeprojektet ligger allerede nu i ruiner
  så jeg forstår ikke Jens Borup’s lovprisning af høfder og det er mange år siden at den sunde fornuft har forladt Skagen.

  Citat Lars Teilmann journalist Nordjyske.

  Resultaterne ved Kandestederne er nu mørkelagt de næste 4 år og kan kun fremskaffes ved aktindsigt.

  Danmark er et underligt lille land, hvor kammerateri har gyldne dage.

  Sandet er skyllet i havet før sandsugerfirmaet sender sin regning, men regningerne bliver betalt.

  Skagen sydkyst sandfodring november 2018
  Gl. Skagen december 2018.

  Alle kan se det, men jeg er den eneste som har taget fat om nældens rod og fortsætter med at rydde op i systemet.

  Det har stor bevågenhed på Christiansborg

  MVH

  Poul

 • Erik Søndergaard

  Kære Poul Jakobsen
  hvorfor erkender du ikke, at nogle tvivler på dit projekt,
  man bliver svinet til med, dumhed i ottende potens,eller
  fri mig fra ævl og kævl,kan du ikke føre en debat på et ordendtlgt nivue, jeg har set udsendelserne fra vestkysten og læst bladet ingenøren, hvor anmeldelserne af dit procekt er lig nul
  “det har ingen effekt “
  jeg er ikke ekspert i kystsikring, men er du
  eller vil bare tjene penge på nogle rør,alle de tal du slynger ud, er det dine egne tal, ligesom i Løkken hvor du fortalte at rørene havde øget strandbredden, hvor det viste sig at buldosere havde fyldt stranden med sand
  nu har du snablen nede i statskassen
  10 millioner betalt af skatteyderne
  håber kandestederne
  får en dejlig bred strand
  og får palmer ligesom i Frederikshavn
  og turisterne vælter ned til stranden
  mvh Erik

 • Poul Jakobsen, jeg har af fine detaljerede indlæg fået indtryk af, at de også er kystsikringsekspert. Om det så er selvudnævnt, eller om du er udnævnt af anden kyndig person – som det måske er tilfældet med Jens Borup og Erik Søndergaard- står for mig hen i det uvisse. Men et står for mig krystalklart: dine rør har stor virkning iht dine egne indlæg, og du har også dygtigt formået at overbevise andre om det, sådan at du med mellemrum bevilget skattekroner til din kystudvidelse.

 • Hej Anders
  Jeg kan forstå at du mener jeg skal til at lave kystbeskyttelse,men der må jeg skuffe dig det har jeg ingen planer om, men det skal da ikke afholde mig fra at undres over at det er lykkkes Jakobsen igen for jeg ved ikke vilken gang at få nogen til at bruge skattekroner på rør gravers ned i stranden ,og for øvrigt var det dig selv der bad mig om en kommentar
  Til Per Henrik
  Jeg har ikke udtalt mig om at stranden ved kandestederne er blevet smal eller bred høj eller lav eller Rør der er skyldet i havet, jeg konstatere bare at de er sat ned og håber vi får en fin bred strand.
  Jeg mener pengene er spildt udanset om det er rør eller sandfodring men det høfteanlæg der er laver ved Gl. Skagen er ok det er bare for småt
  Men undskyld jeg er kun læmand og har min sunde fornuft at støtte mig til
  godt nytår

 • Hej Erik

  Vi har nu 2 kystsikringseksperter på denne side.

  Jens Borup og Erik Søndergaard, som også ved alt om kysbeskyttelse.

  Nu er det imidlertid sådan.

  Når der er trykudlignings moduler i stranden har vi kystillæg.

  Når “venlige sjæle” rykker modulerne op har vi kysterosion.

  Det er fakta http://www.shore.dk

  Ude ved Stranden 2 syd for Fellen, har vi fortsat trykudlignings moduler i stranden.

  Jeg forstår det sådan at du løber meget.

  Kan du så ikke lige løbe ud til Stranden 2 imorgen og tilbage til havbakken, hvor vi har
  en klit fremrykning på mere end 35 meter på 19 år.

  Så kommer du også forbi Gl. Skagen, hvor sandfodringen blev afsluttet fredag før jul.

  Du behøver ikke at fortælle om din oplevelse.

  Min anbefaling er at du melder dig ind i Dansk Blindesamfund snarest og stopper dit politiske ævl her på siden.

  Alle kan nu køre en tur til Gl. Skagen første nytårs dag og se resultatet af sandfodringen.

  Der bliver kuling og højvande

  Godt nytår

  MVH

  Poul

 • Erik Søndergaard

  Ufatteligt
  at man angriber Jens Borup
  der nok er den der har mest erfaring med havet og strandene ved kandesterne da han selv bor der
  igen vil jeg sige jeg har set de rør som var gravet ned
  fra stranden 2 til gammel Skagen overhovedet ingen virkning havde, da mine løbe og gå ture, igennem mange år var på stranden fra stranden2 og gammel Skagen, om vinteren i stormene lå de spredt på hele stranden, om sommeren var de til stor gene for turisterne, hvis man tror at bare man graver et rør ned ved Vesterhavets kyster, i stormene orkan, så bliver stranden meget bredere, og sandet ligger sig oppe i klitterne, så er man godt nok naiv
  hvor er beviserne for at det virker
  alle har langs vestkysten blevet klogere
  og frabedt sig den form for beskyttelse
  mvh Erik

 • Per Henrik Rasmussen

  Jens Borup
  Det kunne da være interresant hvis du med billeddokumentation kunne fremvise at de rør du omtaler i kandestedere allerede 2 dage efter montering er skyllet i havet eller stranden på anden vis er minimeret.
  Så ville vi da ha´en foreløbig sammenligning 😉

 • Anders Jørgensen

  Hej Jens Borup

  Jeg/vi noterer os at du ikke har nogen holdning til kommunens kystsikring i Gammel Skagen, selvom det indtil videre ser noget kaotisk ud, ganske enkelt ser det ud til at pengene bliver kastet direkte i vandet.
  Som medlem af Venstre og tidligere kandidat til byrådet går jeg d fra at du har en interesse i at passe på borgernes penge, derfor denne opfordring til dig:
  Jeg synes at du skal udvirke at projektet i Kandestederne, af sikkerhedsmæssige grunde, bliver døgnovervåget, således at utilsigtede hændelser undgås. Det betyder også at der vil være størst mulig sikkerhed for at forsøget forløber neutralt, og at borgernes penge varetages ansvarligt.

  Venlig hilsen
  Anders Jørgensen
  Ps. Jeg kender hverken Poul Jacobsen eller hans firma

 • Konstatere at Poul Jakobsen udnævner Jens Borup til kystsikringsekspert. En udnævnelse som denne af en sådan kapacitet, må da glæde Jens Borup enormt meget,.
  Men er der andre udnævnte eksperter involveret i skriverierne her og i så fald hvem?

 • Hej Anders
  Jeg kan forstå du mener jeg skal kommentere at kommunen har lavet noget kystsikring ved gl.Skagen
  Jeg vil hellere noterer mig at der nu er sat rør ned 2,5 km på hver side af nedkørslen ved kandestederne
  så nu er de først af de10 mill. Der er bevilget til rør brugt så glæde vi os til en fin strand i kandestederne til sommer
  Men nu er der to kystsikringsanlæg rimeligt tæt på hinanden så må vi se hvad der virker bedst

 • Hej Anders
  Det vi ser ude i Gl. Skagen er ikke historie, som kystsikringseksperten Jens Borup kan ændre med tåbelige forklaringer.
  Jens Borup er senest set ved Kandestederne, hvor han slet ikke havde lyst til at tale med os.
  Enhver kan nu køre ud til Solnedgangspladsen og se resultatet af sandfodringen med egne øjne og selv vurdere resultatet af sandfodringen.
  Sandet er skyllet i havet og rallet lægger sig nu pænt ind på stranden igen.

  Vi taler ikke længere om dumhed, men dumhed i ottende potens

  MVH

  Poul

 • Anders Jørgensen

  Mon ikke denne historie kræver en kommentar fra Jens Borup?

  Venlig hilsen
  Anders Jørgensen

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserindlæg: Sandstrand i Gl. Skagen ???' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER