Læserbrev: Opfølgning på Fup eller Fakta

Illustration: Jens Ove Bagterp.

Læserbrev: Opfølgning på Fup eller Fakta

8. marts 2019 - kl. 14:08 - af

Kære læsere og borgere i Frederikshavn Kommune.

Man kan jo kun glædes over, ens ønsker for 2019 tilsyneladende (og indtil videre) er blevet hørt og efterfulgt i Frederikshavn Forsyning. (Se evt. dette link  https://www.skagensavis.dk/2019/01/03/laeserbrev-fup-eller-fakta.html )

Her er der blevet truffet en “Kashoggi-fri” beslutning.

Den tidligere Affaldsdirektør har nemlig fået lov at forlade Frederikshavn Forsyning med en pose i stedet for i en pose!

Forhåbentlig er posen så stor, at den både kan indeholde en pæn sjat vederlag – måske endog et holdkæftbolche pænt placeret i bunden – og masser af plads til den CO2 udledning fra den store affaldsmængde kørt fra Skagen til Frederikshavn, så det kan “lune” lidt på regnskabet mod syd. Vi forbrugere skal ikke underskrive den fratrædelsescheck, men vi kommer under alle omstændigheder til at betale den.

Onde tunger påstår, noget af affaldet køres videre til et andet kommunalt ejet forbrændingsanlæg. Det er naturligvis også meget mere fornuftigt end at sælge varmen til det andelsejede Skagen Varmeværk?

Den tanke er selvfølgelig helt forrykt, og min udlægning heraf er naturligvis lige så forrykt! Eller?

God vind fremover hr. Affaldsdirektør. Vores veje skilles nu.

PS: Fremover må jeg nøjes med glæden ved Frederikshavn Forsyning.

Med venlig hilsen

Jens Ove Bagterp

15 kommentarer til “Læserbrev: Opfølgning på Fup eller Fakta” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

15 kommentarer til “Læserbrev: Opfølgning på Fup eller Fakta”

 • Jens Ove Bagterp

  Gode Jens Hedegaard.
  Som en tilføjelse til Erik Viums indlæg kan gives en ekstra oplysning fra en “Teknisk Tilstandsvurdering” udfærdiget i 2009 af Rambøll – altså samme ingeniørfirma, som også udarbejdede en helt anden rapport i 2014.

  Konklusionen er: “AVØ ser ud til at have godt styr på driften på Skagen forbrænding.”

  “Når alderen på anlægget tages i betragtning, tager det sig utrolig godt ud. Der er løbende sket opgraderinger og der vurderes at herske en god driftsfilosofi. Såfremt denne fortsætter vurderes det at anlægget sagtens kan fortsætte driften i 6-7 år endnu …….”

  Hvorfor mon der er sket så stor en forringelse på 5 år?
  Hvad tænker du kære Skawbo?

 • Jens Hedegaard omgås tallene på sin egen måde. I et Beslutningsnotat vedrørende Skagen Forbrænding, udarbejdet af ingeniørfirmaet Rambøll i 2014, til det daværende AVØ skrives der direkte på side 2 at: ”levetidsforlængelse frem til 2024 må det forventes investeringer i Skagen Forbrænding i størrelsesorden 10 mio. kr. i alt”
  Hvorfra kommer de 24 mio. kr. fra?

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Skawboere og forbrugere hos Skagen Varmeværk.
  Det er helt rigtigt, som Jens Hedegaard skriver. Skagen Varmeværk er rigtig veldrevet, og priserne kan for 2019 holdes i ro.

  Men – og der er et men – nedlukningen af Skagen Affaldsforbrænding og den manglende varme herfra har øget driftsomkostningerne med 2.000.000 kr. i året 2018 grundet øget kørsel med gasmotorerne i perioder, hvor salg af el har været til en lav pris.
  På den nyligt afholdte generalforsamling blev der spurgt ind hertil og svaret var de førnævnte 2.000.000 kr.

  Vi 2.639 forbrugere er således pålagt en gennemsnitligt ekstra omkostning på 750 kr. i 2018. Det havde pyntet med de 750 kr. i tilbagebetaling til os alle.

  Det er selvfølgelig underordnet for Jens Hedegaard, men bestemt ikke for os forbrugere.

 • Jens Hedegaard

  Peter Sørensen
  Det er dog utroligt hvad du kan drømme op af påstande og trakasserier om Forsyningens (FF) arbejde.
  En ting undrer mig, din gode Venstre kollega Jens Ole Jensen har været formand for Forsyningen i perioden 2014-18. Perioden hvor alle aftaler med Skagen Fjernvarme og lukning af Forbrændingen blev taget. Hvorfor i alverden har du ikke kontaktet ham ? Så kunne I have fået jer en ganske god kaminpassiar. Jens Ole havde godt styr på sit “arkiv”, og blev for øvrigt bakket op af den resterende Bestyrelse, inklusive mig selv som Næstformand.
  27 JAN 2016 beslutter Byrådet, inklusive samtlige byrådsmedlemmer fra Skagen, at Skagen Affaldsforbrænding skal lukkes senest ved udgangen af fyringssæsonen 2018. Vil du havde haft mig til at sidde denne beslutning overhørig Peter ? I mellemtiden samarbejder Skagen Fjernvarme og Forsyningen, om via Energistyrelsen, at få tilladelse til opførelse af et flis fyret anlæg. Det giver Energistyrelsen afslag på 21 FEB 2019, efter flere års sagsbehandling. Nu kan Frederikshavn Kommune og Forsyningen komme i gang med den formelle lukning af Skagen Affaldsforbrænding, hvilket formodentlig vil ske her i løbet af foråret. Skagen Fjernvarme (SF) har planer om opførelse af en varmepumpe. SF er godt drevet og har en glimrende økonomi, og en af Vendsyssels laveste fjernvarmepriser. SF vil bestemt ikke komme til at savne Forbrændingen. Tilbage står, at i stedet for at investere 24 mill. i et 40 år gammelt nedslidt og teknologisk forældet anlæg, bliver det nu erstattet af en helt ny el dreven varmepumpe, der bl.a. kan udnytte strømmen fra vindmøller.

 • I fortsættelse af Peter Sørensens indlæg og Jens Hedegaard´s svar omkring den store åbenhed i Frederikshavn Forsyning, kan det undre, at den gode Hedegaard ikke oplyser at Skagen Varmeværk i 2015 får Ingeniørfirmaet NIRAS til at udarbejde et projektforslag for et biomasseanlæg (flisanlæg) i Skagen og her gøres der opmærksom på, at et sådan anlæg kræver dispensation fra Varmeforsyningsloven, da Skagen Varmeværk er forpligtiget til at anvende naturgas.
  Allerede på dette tidspunkt bliver Frederikshavn Forsyning gjort opmærksom på, at et sådant anlæg ikke kan etableres i Skagen uden dispensation fra Energistyrelsen og HMN (naturgasselskabet) gør flere gange indsigelse mod etablering af biomasseanlæg, men i referat fra møde den 25. november 2015 udtaler Jens Hedegaard: ”at HMN (naturgasselskabet) taber de fleste sager i energiklagenævnet hvis der er samfundsøkonomi og miljøfordele i projekterne” ?

  Nu kan vi læse, at der ikke kan etableres biomasseanlæg i Skagen, hvilket Skagen Varmeværk har været så forudseende ikke at arbejde videre med.
  Beregningerne til underlag for at nedlægge Affaldsforbrændingen i Skagen er hele vejen i processen baseret på etablering af biomasseanlæg hvilket giver det resultat i besparelse for afgørelsen om at nedlægge Affaldsforbrændingen – biomasse anlægget omtales direkte som et fiktivt flisfyret anlæg i mail til daværende direktør Tore Vedelsdal (mail af 11.10.2016 15.37) fra ingeniørfirmaet NIRAS, men allerede den 15. april 2015 skriver ingeniørfirmaet Rambøll til Frederikshavn Affald: ”om brug af det ”fiktive” anlæg.”

  Det viser at Frederikshavn Forsyning kun har arbejdet ud fra at Skagen Forbrænding skulle nedlægges eller som Jens Hedegaard skriver sættes i ”bero” og dermed sende affaldet til Frederikshavn med tab til følge for varmebrugerne i Skagen.

  Jeg er klar over at dette her kan være svært at følge med i, men Frederikshavn Forsyning har haft et helt klart mål med nedlægge Skagen Forbrænding, i stedet for at levetids forlænge værket og dermed gøre det rigtige at løse affaldshåndteringen lokalt.

 • Jens Ove Bagterp

  Gode Jens Hedegaard.
  Her er der en lille ekstra opgave til din research, idet du tidligere har meldt ud, der er fuldt åbenhed i Frederikshavn Forsyning.
  På den nyligt afholdte generalforsamling i Skagen Varmeværk viste årsrapporten et indkøb af varme hos Skagen Affaldsforbrænding i 2017 på 8.134.851 kr. og i 2018 (hvor Frederikshhavn Forsyning lukkede Skagen Affaldsforbrænding) på 2.780.996 kr.
  Man må med rimelig sikkerhed antage en affaldsressource på differencen – altså i runde tal 5.300.000 kr. er ført til forbrænding i Frederikshavn. Det er du sikkert enig i?

  Årsrapporten for hverken Frederikshavn Affald eller Frederikshavn Varme er offentliggjort endnu, men med din indsigt har du sikkert mulighed for at bekræfte et salg af varme fra Frederikshavn Affald på de omtalte 5.300.000 kr.

  I det tilfælde beløbet er mindre, vil det favorisere varmeforbrugerne i Frederikshavn og samtidig pålægge os affaldsleverandører en ekstra omkostning, så hvordan er det lige, det forholder sig?

 • Peter Sorensen

  Jens Hedegaard
  Du meddeler at Forsyningen har gjort sit hjemmearbejde, men intet kan være mere forkert.
  For overblikkets skyld bør vi se på hele forløbet:
  • Forbrændingen i Skagen forsøges lukket ved politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget i april 2016.
  • Alle med indsigt i disse ting ved, at en sådan proces kun kan gennemføres ved fremlæggelse af et projektforslag (indeholdende samfundsøkonomiske og miljømæssige betragtninger mm.).
  • Et sådant findes og fremlægges på mødet (april 2016), men da forslaget bygger på den forkerte forudsætning, at Skagen Varmeværk får lov at etablere et biomasseanlæg (flisfyr) tages sagen af dagsordenen, idet en tilladelse fra Energistyrelsen ikke foreligger.
  • Ifølge din seneste kommentar har Energistyrelsen nu (21.02.2019), efter lang betænkningstid, sagt nej til etablering af et flisfyr til erstatning for den fjernede affaldsvarme, og dermed fjerner de jo endegyldigt grundlaget for Forsyningens rapport.
  • Som bekendt har Skagen Varmeværk for længst opgivet at vente på dette svar, og har derfor valgt en anden vej.
  • Men det her drejer sig om det lovlige i at lukke Skagen Forbrænding, og her er sagen, af det alene påhviler Frederikshavn Forsyning, i henhold til varmeforsyningslovens § 4, at udfærdige et projektforslag, såfremt de ønsker at lukke Skagen Forbrænding.
  • Først efter en eventuel godkendelse i Plan- og miljøudvalget og Byrådet af dette, vil det være lovligt at ændre på en kollektiv varmeforsyning.
  • At Forsyningen forsøger at klare frisag ved at sige, at det bare er sat i bero, holder ikke i længden. Hvis man bare kunne sætte ting i bero og så påstå de ikke var lukket, ville varmeforsyningslovens § 4 jo være meningsløs.
  • Det virker ikke som om Forsyningen har forstået sammenhængen, for i så fald havde de vel for længst forelagt et projektforslag som tilgodeså deres planer.
  Kommunen skriver i et notat (01.08.2013) vedrørende ejerstrategi for bla. Frederikshavn Forsyning, at ”Det er således afgørende for borgernes tillid, at den offentlige sektor opleves som åben, gennemsigtig og ansvarlig!”
  Heller ikke i den sammenhæng har Forsyningen gjort sit hjemmearbejde.
  Man kan næsten ikke undgå at få en tanke omkring sammenhæng mellem affaldsdirektørens pludselige fratrædelse i sidste uge og så det omtalte svar fra Energistyrelsen. Men det står nu helt for min egen regning at tænke sådan.

 • Mogens Bandholm

  FORSYNINGENS måde at drive virksomheden på med falske beregninger vedrørende transport af affald fra Skagen, og åbenbart manglende oplysninger til vore politikere kunne ikke være gjort bedre af Don Corleone i the Godfarther.
  Nu venter vi spændt på fortsættelsen.

 • Jens Hedegaard

  Peter Sørensen
  Forsyningen (FF) HAR gjort sit hjemme arbejde. I 2017 fremsendte Frederikshavn Kommune, sammen med FF, ansøgningen til Varmeplanmyndigheden Energistyrelsen. Afgørelsen i Energistyrelsen er fremsendt til Kommunen 21 FEB 2019, efter “2 års” sagsbehandling i Styrelsen. Vi må ganske enkelt ikke investere i varmeanlæg der ikke samfundsøkonomisk er mest fordelagtigt.

 • Peter Sørensen

  Gode Jens Hedegaard
  Nu vil jeg ikke til at starte en længere række skriverier, men dog rette din opfattelse af at Byrådet har fået hvad de skal have i forbindelse med lukningen af Skagen Forbrænding.
  Vi fik en forløbsbeskrivelse over forløbet, men vi mangler stadig den rapport (beslutningsgrundlag)som varmeforsyningsloven kræver. Først når den foreligger kan Byrådet træffe en beslutning i overensstemmelse med loven.
  Forsyningen har altså ikke gjort sit hjemmearbejde. Det håber jeg du som formand er klar over.

 • Jens Hedegaard

  Gode Peter Sørensen
  Du har som Byrådsmedlem 13 SEP 2018 fået tilsendt den fulde rapport omkring Skagen Forbrænding (5 sider). Sagen ligger til afgørelse i Byrådet. Forsyningen har for længst gjort sit hjemmearbejde. 27 JAN 2016 besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes på at lukke Skagen Forbrænding. Anlægget er i dag stillet i bero. Hvis det skulle være taklet anderledes, forstår jeg ikke hvorfor Venstres byrådsmedlemmer fra Skagen stemte for at lukke anlægget.
  Kommunen ejer 100% de 3 A/S, Havnene Skagen, Frederikshavn og Forsyningen. Det er lovpligtigt, at de er udskilt fra den Kommunale organisation. Hvis du vil ind og detail styre i Aktieselskabernes drift, skal du over Byrådet. Du har gennem det år du har været med i Byrådet stillet mig en række spørgsmål om Forsyningens drift. Du har fået svar samme dag på mail, som du har spurgt. Å hvor er lukketheden ? Og nej Forsyningen gør ikke lige hvad de har lyst til. Forsyningen gør lige nøjagtig hvad ejeren Byrådet siger de skal gøre !

 • Peter Sorensen

  Til Vium og Bagterp:
  Som I selv påpeger er det en håbløs information vi politikere får omkring Forsyningens gøren og laden.
  Der er kun to politikere som måske kan besvare jeres helt relevante beregning, nemlig Jens Hedegaard Kristensen (S) og Flemming Rasmussen (DF). De er nemlig hhv. formand og næstformand, og stort set de eneste som har kendskab til hvad der sker på Forsyningen.
  Det har jeg så rigeligt kommenteret, desværre uden at det har hjulpet. Mange spørger mig hvad der sker med sagen om Skagen Forbrænding, og det kan besvares meget kort, nemlig at vi venter på den rapport Forsyningen måske har bestilt?
  Det er der ingen grund til at vente på i spænding, for en sådan rapport viser det den er bestilt til at vise, Problemet er bare, at den er det nødvendige beslutningsgrundlag et byråd SKAL have inden man ændrer på den kollektive varmeforsyning, som det var tilfældet for snart et år siden.
  Også her mener Forsyningen bare de kan gøre som de har lyst.
  Peter Sørensen, byrådsmedlem V

 • Jens Ove Bagterp

  Ind imellem må man erkende, at det kan være svært at forklare noget på en enkel måde. Det er sikkert sket med min illustration, og den situation, vil jeg forbedre efter at have læst Erik Viums indlæg.

  “Fluebenet” ved de 10.550 tons/år er sat fordi Frederikshavn Forsyning selv har leveret oplysningerne.

  X 100 “lastvognstog” er den oplysning Tore Vedelsdal selv har oplyst i flere medier. Hvis de to ting sammenholdt skal holde vand, skal hvert lastvognstog flytte 105,5 tons. Enhver med blot lidt teknisk indsigt kan hurtigt se, det er umuligt. Derfor er 105,5 skrevet med rødt.

  X 500 “lastvognstog” tager udgangspunkt i samme affaldsmængde. Her bliver der med hvert lastvognstog flyttet 21,1 tons, og det er realistisk. Derfor er det skrevet med grønt.

  Med disse baggrundsoplysninger er det vist uden for al tvivl 500 læs/år, som skal transporteres fra Skagen til Frederikshavn hvert år.

  Den 20. december 2018 havde jeg på Skagens Avis et indlæg omkring forureningen ved denne transport. Følg evt. dette link https://www.skagensavis.dk/2018/12/20/laeserbrev-hvor-er-den-groenne-kommune.html

  Her kommer forudsætningerne for beregningerne, hvis lastvognene er af nyeste generation:
  • 500 læs pr. år
  • 40 km til Frederikshavn og 40 km retur til Skagen
  • 4 km/l brændstof (diesel)
  • 2,6 kg CO2 pr. liter brændstof (diesel)
  Beregninger og resultater:
  • Kørte kilometer 500*(40+40) = 40.000 km
  • Brændstofforbrug (diesel) 40.000 km/4 km/l = 10.000 liter
  • CO2-udledning 10.000 l * 2,6 kg/l = 26.000 kg eller 26 tons

  Hvor er den grønne kommune?????

  Tror du, byrådet er blevet præsenteret for disse fakta? Her ville det være skønt, byrådsmedlemmerne bød ind.

  Allerede på det tidspunkt blev byrådsmedlemmerne allerede opfordret til at byde ind, men det er stadig ikke sket. Skal sagen forsøges tiet ihjel?

  På linje med Erik Vium vil jeg nok en gang opfordre byrådsmedlemmerne til at besvare/kommentere disse fakta.

 • Som opfølgning på Jens Ove Bagterp´s indlæg kan jeg oplyse, at Forsyningen den 20. december 2018 skrev i Skagenavis ” at der samlet set bliver en ekstra transport omkring to træk om ugen med affald. Det er altså 100 og ikke 500 om året”
  I aktindsigten skriver den daværende direktør for Forsyningen i mail af 12. juli 2016 ”… I alt omkring 400 – 500 kørsler, både dagrenovation og industriaffald fra Skagen vil blive omlastet og komprimeret på Buttervej. Ca. 500 lastvognstræk årligt. Det vil sige maks. 2 træk om dagen, som kan køres når det passer vognmand og trafik.”
  I aktindsigten er oplyst, at den affaldsmængde der skal transporteres fra Skagen til Frederikshavn er ca. 10.550 tons om året.
  Så er det man spørger om hvilke oplysninger har Forsyningen givet politikerne for de kan træffe de rigtige beslutninger – forhåbentlig ikke oplysningen om der kun køre to lastvognstræk om ugen.
  Hvorfor oplyser Forsyningen os forbruger – der i princippet ejer Forsyningen – urigtige oplysninger der kan dokumenteres.
  Denne omfattende transport koster penge og er med til at øge klimabelastningen temmelig meget, for det ikke kun transporten af affaldet der sker, men også transporten af renovationsvogne der pendler mellem Frederikshavn og Skagen.
  Har politikerne taget beslutning på de 100 kørsler eller de 500 kørsler om året – er der nogen der vil besvare dette.

 • Mogens Bandholm

  Det kunne være interessant at kræve aktindsigt i dealen mellem Jens Hedegaard & Tore Vedelsdal.
  I det hele taget kunne det være interessant at vide hvordan Forsyningen fungerer som en stat i staten . Borgmesteren og byrådet har ikke meget at skulle have sagt i Forsyningens drift.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Opfølgning på Fup eller Fakta' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2019 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER