Sådan skaber vi velfærd i verdensklasse

Til venstre står Louise Krüger Nielsen Afdelingsformand i FOA Frederikshavn, i midten ser man Finn Jenne Formand i 3F Frederikshavn og til højre Peter Kristensen Kredsformand i Nordjylland for Specialpædagogerne.

Sådan skaber vi velfærd i verdensklasse

29. april 2021 - kl. 7:51 - af

Den 16. november er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. De tre fagforeninger FOA, 3F og Socialpædagogerne vil gerne hjælpe politikerne med at skabe bedre velfærd til borgere. Her er deres ønsker til kandidaterne.  

Velfærd kræver gode arbejdsvilkår

De offentligt ansatte løber stærkt, når velfærdsopgaverne skal løses. Mange års besparelser og ikke mindst hyppige omstruktureringer dagligt sætter medarbejdernes arbejdsmiljø under pres.

Dette bør ikke være nødvendigt. Det er vigtigt, at arbejdet giver mening for de ansatte, og derfor appellerer vi til, at kandidaterne til efterårets byråds- og regionrådsvalg går til valg på, at de vil styrke både velfærden og arbejdsmiljøet.

Velfærd i verdensklasse kræver gode arbejdsvilkår, og det er tid til, at vi bliver verdensmestre i netop dén disciplin, nu hvor der er allermest brug for det.

Stærke arbejdsfællesskaber med stort fagligt engagement er forudsætningen for god velfærd. Der er brug for, at de ansatte får tid til at løse kerneopgaverne på en ordentlig og forsvarlige måde, så der er balance mellem krav og ressourcer. Det kræver, at alle har en fælles forståelse for kerneopgaven og et stort fagligt handlerum, medbestemmelse og medindflydelse. Desuden er det vigtigt, at vi bruger styrken på at ændre rammerne for budgetterne, så der kan komme flere kollegaer og mere ordentlige arbejdsvilkår.

Endelig er det vigtigt med et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. De ansatte skal have tillid til, at ledelsen tager dem alvorligt i deres arbejdsmæssige udfordringer. Ingen skal være bange for at ytre sig om faktuelle forhold, som ikke fungerer.

Vi har et fælles mål, nemlig at sikre at borgerne får den bedst tænkelige velfærd – uden af det sker på bekostning af de ansattes arbejdsmiljø.

Vis tillid til medarbejderne

Det er vigtigt, at beslutningerne i kommunerne og i regionen bliver taget så tæt på borgerne som muligt. Det vil de fleste politikere erklære sig enige i, og derfor er der blevet talt meget om tillidsreform og decentralisering på det offentlige arbejdsområde gennem årene.

Vi savner dog forsat, at det kommer til at virke på arbejdspladserne, så beslutninger bliver taget så tæt på borgerne som muligt.

Vores ønske til politikerne forud for efterårets byråds- og regionrådsvalg er derfor, at de sætter handling bag ordene, hvis de bliver valgt.

Det er politikernes ansvar at lave de overordnede rammer, men det er vigtigt, at de derefter viser tillid til, at kommunens personale, som er tættest på borgerne, også er voksne og veluddannede personer, som kan tage kvalificerede beslutninger.

Det er vores oplevelse, at der er et stort behov for klare kompetencebeskrivelser, som tydeligt fortæller, hvad den lokale leder kan beslutte, hvad der besluttes i forvaltningerne, og hvad der skal besluttes politisk.

Vi oplever desværre alt for ofte, at beslutningerne om det daglige arbejde flytter længere væk fra den enkelte arbejdsplads. Og vi oplever også uklarhed om hvilke beslutninger, som tages hvor.

Der er brug for, at der kommer nogle mere tydelige signaler og beslutninger fra politikerne.

Tag ansvar for decentralisering og vis medarbejderne og de lokale ledere i kommunen, at I har tillid til, at de kan tage loyale, solide og kompetente beslutninger, som respekterer rammerne og samtidig tilgodeser borgerne mest muligt. 

Undgå hovedløs udlicitering

Kommunerne og regionerne er landets største arbejdspladser, og politikerne har et stort ansvar for, at medarbejderne bliver behandlet fair og ordentligt.

I fagbevægelsen oplever vi desværre, at presset på de ansatte og kravet om stadig stigende arbejdstakt i kommuner og regioner vokser år efter år. Mange politikere er i alt for høj grad optaget af hovedløs effektivisering og udlicitering for enhver pris.

I Frederikshavn har vi bl.a. dårlige erfaringer med udlicitering af affaldsindsamling til Remondis, som både betød urimelige arbejdsvilkår for renovationsarbejderne og ringere service for borgerne.

Hvis politikerne ønsker fair forhold for medarbejderne, bør de i langt højere grad inddrage de relevante faglige organisationer i forbindelse med udliciteringer. Både før, under og efter opgaverne er udbudt.

Vi vil gerne hjælpe de kommunale og regionale politikere med at sikre ordentlige forhold for medarbejderne – også når det drejer sig om udlicitering.

Private virksomheder, som byder på opgaver, bør være dækket af den tonegivende og landsdækkende overenskomst, så man undgår konkurrence på ringe løn- og arbejdsvilkår.

Medarbejdere, der skifter til en privat arbejdsgiver i forbindelse med et udbud, skal fastholde deres anciennitet og andre rettigheder.

Det er samtidig vigtigt, at et udbud følges op med kontrol af, at betingelserne overholdes – bedst i samarbejde med den fagforening, som kender området.

Vi opfordrer til, at kandidaterne til efterårets byråds- og regionrådsvalg giver til kende, om de bakker op om disse mindstekrav til offentlige udbud.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Sådan skaber vi velfærd i verdensklasse' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger