Venstre: 30 mio. til støjsikring ved 2+1-vej ved Skagen

Arkivfoto.

Venstre: 30 mio. til støjsikring ved 2+1-vej ved Skagen

11. maj 2021 - kl. 8:52 - af

Når Venstre i dag fremlægger deres infrastrukturudspil, er det godt nyt for nordjyderne. Ikke alene ønsker Venstre at prioriterer etableringen af en tredje limfjordsforbindelse, man ønsker også at afsætte 30. mio. støjsikring ved den 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen, der skal færdigbygges.

”Trafiksikkerheden er en vigtig prioritet for Venstre” siger Karsten Lauritzen (V), ”det er blandt andet derfor vi bakker op om regeringens forslag om at færdiggøre 2+1 vejen mellem Ålbæk og Skagen. ”

Vejen skal forbedres så bilisterne kan komme hurtigere frem, og så vejen bliver mere sikker. Der sker mange trafikuheld på stækningen, senest d. 4 maj 2021, hvor en 61-årig kvinde på tragisk vis omkom.

”Men med en større vej kommer også større støjgener. Derfor er der for Venstre ikke så meget at rafle om – der skal naturligvis også afsættes penge til støjsikring, til glæde for de skagboer, der bor tæt på vejen” udtaler Karsten Lauritzen (V), ”vi håber at regeringen vil lytte til vores ønske, så en mere sikker vej ikke skal koste på støjniveauet”.

14 kommentarer til “Venstre: 30 mio. til støjsikring ved 2+1-vej ved Skagen” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Venstre: 30 mio. til støjsikring ved 2+1-vej ved Skagen”

 • Claus D<et er vist ved at være velkendt at det ikke løser problemet. Men jeg har sakset dette fra fagbladet ingeniøren, hvor Lasse Drustrup spørger:

  Lasse Drustrup vil gerne vide, om han kan se frem til reduceret trafikstøj, når vi går over til elbiler:

  "Hvor stor en del af trafikstøj udgøres af hhv. motorstøj, vindstøj og dækstøj? Jeg bor nær en stærkt trafikeret vej, og vil gerne vide, hvor meget jeg kan forvente støjen mindskes, når vi med tiden går over til elbiler."
  Svaret kommer fra FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen:

  "Motorstøj fra personbiler er mest dominerende ved lav hastighed og ved acceleration, mens dækstøj mest høres ved højere fart. Vindstøj er stort set kun et fænomen, der kan registreres inde i bilen. For lastbiler kan motorstøj ofte være en meget hørbar støjkilde under alle driftsformer.

  Hvis man bor nær en motorvej, vil man næppe kunne høre særlig forskel, hvis alle personbiler blev eldrevne, idet dækstøjen fra elbilerne sammen med motorstøjen fra lastvogne stadig være den mest hørbare.

  På en stor indfaldsvej, hvor bilerne kører 70-80 km i timen, vil der være en vis støjreduktion, men mest omkring kryds og andre steder, hvor bilerne accelererer. I en lille gade vil forskellen på personbiler med forbrændingsmotor og med elmotor givetvis være ret tydelig. Men ellers skal man tænke på, at støj er noget meget subjektivt, og at en enkelt accelererende lastbil eller et par knallerter kan virke meget mere generende end en mere konstant summen.
  Relateret jobannonce: Projektchef til fremtrædende baneprojekter i Swecos jernbaneteam

  Så det samlede svar på dit spørgsmål er, at du næppe vil mærke den helt store forandring, hvis der vel at mærke også kører lastbiler på den vej, du bor ud til. Og så skal du også vide, at der formentlig vil gå op mod 20 år, før en væsentlig andel af bilerne vil være elektriske. Indtil da vil du slet ikke kunne registrere nogen ændringer.

  En lille sidste opmuntring kan dog være, at der er opnået store resultater ved at ændre asfalttypen til en mere støjsvag type. Her er der mulighed for at opnå øjeblikkelige forandringer fra det øjeblik den nye asfalt pålægges vejen. Et eksempel herpå er Motorring 3 ved København."

 • claus vede andersen

  Jeg kan ikke lige se problemet,i løbet af kort tid er vi alle tvunget til at køre i el biler.Så er alle problemer jo løst.Så jer der ikke vil ha en ny vej ,i må finde på et nyt argument,men det gør i vel også.

 • Steen Pedersen

  @Henrik Andersen
  Hvis du vitterligt tror på den slags skåltaler, som dine referencer henviser til, så bliver du og jeg næppe enige om ret meget. Faktum er at Frederikshavn kommune gang på gang demonstrerer manglende evne og vilje til at sikre og højne kvaliteten af Skagen som en turistdestination – det er alene volumen og laveste fællesnævner der tæller. Der er talrige eksempler herpå og det kræver ikke de store færdigheder at Google sig frem til de enkelte sager. I nærområdet – Aalbæk & Hulsig – kan bl.a. nævnes Frederikshavn kommunes skandaløse forsøg på at presse 90 sommerhuse ind på en mindre mark i Hulsig, hvor kommunen ser stort på VVM screeninger, miljøbelastning, naturkvalitet, “kreative” omfordelingsberegninger, etc.
  I Skagen by ser man samme mønster – et udmærket eksempel herpå er dispensationer der uddeles i ét væk med det resultat, at der bliver nedrevet bevaringsværdige bygninger. Så vidt jeg er orienteret har Frederikshavn kommune kun givet ét afslag ud af 15 ansøgninger – det er med andre ord kulturhistorie, der forsvinder for stedse, og mon ikke det overvejende er lige præcis det særegne præg i Skagen, som turisterne søger….. eller er det alene billig rosé og pizza med høj baggrunds muzak.
  Det vi alle i øjeblikket er vidne til er ukvalificeret kommunal planlægning og ageren. Det rejser naturligt spørgsmålet, om der ikke snart er behov for nye og kvalificerede ”koste” i kommunen, der besidder det fornødne overblik, den rette kærlighed til byen, og ikke mindst høje ambitioner om kvalitet.

 • Undskyld Mette Hjermind. Der skal naturligvis i mit indlæg nedenunder stå Dansk Folkeparti og ikke Fremskriftspartiet.

 • Karin Nordmann

  Støj, al slags støj, er dødsensfarligt.

 • Ole Kongsted, Jeg håber og tror da, det er de mange fakta, dokumentation og den massive indsigelser fra mange hundrede Ålbækker, sommerhusejere og turisterhvervet i Ålbæk, der gennem flere år, endelig og som de eneste, der har først en kamp for en sikker vej, og for et ordentlig miljø for mennesker og dyr, nu vinder gehør, og at det er vores argumenter, der nu langsomt er ved at sejre på Christians borg.

  Hvis det at en mand, der har været indædt modstander i læserbreve, til borgermøder, og hvor som helst, kun har ytret modstand eller ikke anerkendt ålbækkernes og sommerhusejernes argumentation, og nu har flyttet sig, og hvis han mener, det er hans fortjeneste, at V nu melder ud, at der skal være støjdæmpning, så er det da fint, at han også har indset, at der også er andre hensyn at tage, end at tilgodese Skagens erhvervsliv. Det er der da grund til at rose og anerkende. Og det behøver vi da ikke at slås om. Sådan tror jeg dog heller ikke han tænker, men forstår godt din tanke.

  Til gengæld er det uhyggeligt at tænke, at hvis politik er så enkelt, at det ikke er argumenter, men der bare skal en havneformand, eller for den sags skyld en borgmester til at hviske Karsten Lauridsen noget i øret, så er V jo langt ude, men så enkelt håber og tror jeg heller ikke det er. Der må være en mere tungtvejende grund til, at Karsten Lauridsen nu føler, der skal lave en video, der støtter op om ålbækkernes dokumentation og argumentation.

  Fremskridtspartiet Mette Hjermind fra folketingets transportudvalg har for længst meldt ud til den gruppe, der i årevis har kæmpet for at gøre noget ved miljøet omkring det rekreative område, at partiet vil kæmpe for at vejen – de små 3 km ud for sommerhusområdet – lever op til de krav, man ellers stiller til rekreative områder. Det vil sige fartgrænser på 40 / 50 km i timen og støj under 53 dB. De lave fartgrænser er mere end vi forventer, men er de grænser, der er almindeligt. Kun på Ålbæk- Skagensvejen har staten ikke samme mål, siger VD i deres egen video om projektet, og altså ikke et mål om at leve op til kravene.

  Det er da glædeligt, at to partier uden for regeringen nu støtter sagen på forskellig vis.
  Derimod trist, at de lokale politikere på nær Enhedslisten, endnu ikke støtter alle deres egne lokale borgere, og ikke netop er dem der er gået i front for at skabe løsninger på tværs af interesser, men kun ensidigt har støttet et synspunkt om, for enhver pris at få staten til at betale en udvidelse og alene støtte erhvervet i Skagen. Igen de skal da også støttes, men se på helhedsløsninger.

  I de grupper der arbejder for en mere helhedsorienteret løsning, og som både udgør borgere fra Ålbæk, fra sommerhusområdet Ålbækvej, fra en Miljø og tafikgruppe og fra Lodskovvad, vil vi fortsat arbejde, som vi har gjort. Det vil sige blive ved med at arbejde ud fra saglige og veldokumenterede argumentationer for at de berørte områders problemer løses. Hvis der skulle ske det glædeligt at både Fremskriftspartiet og Venstre får aftryk på strækningen, så tager vi i den forbindelse gladelig mod alle de aftryk der gavner miljøet og levende mennesker.

 • Henrik Andersen

  @ Steen Pedersen. Jo, Frederikshavn Kommune har en ret tydelig markering omkring kystturisme. Se her: https://frederikshavn.dk/media/pmefqoi4/masterplan-for-fremtidens-strande-hoej-oploesning.pdf
  Og her: https://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/destination-nord-vi-tror-paa-fremtiden/

  @ Ole Kongsted. Jeg er ikke sommerhusejer. Bor end ikke så tæt på vejen, at jeg kan høre den.
  Men, jeg er meget interesseret i at bevare og udvikle dette unikke område. Og dermed også bekæmpe støjforurening.
  Din bemærkning om hastigheden forstår jeg ikke. Kan du formulere det anderledes og uddybe det?

 • Ole Kongsted. Hvor har du været de sidste 20 til 30 år???. Det er nemlig ca den tid Jens Borup har presset på for at få bedre vejforhold til Skagen. Og ikke først nu hvor Venstres Folketingsgruppe er kommet med en plan som du skriver. Kom nu ind i Kampen.

 • Ole Kongsted

  Men Lars Lund og Henrik Andersen, stort respekt for det kæmpe arbejde jeg læser I har gjort, men køber I jer ikke bare til, at hastigheden ved jeres sommerhuse og ved et stort turistområde nu kan sættes op til 90 km i timen, og var det det I ville?

  Jens Borup, det er da rigtig godt, at du nu er på banen, for første gang, hvor V fra folketinget nu kommer med en plan, men jeg forstår bare ikke, hvorfor er det først nu, du melder det ud? Det kunne du jo sagtens have kæmpet for og have indledt et mere konstruktivt samarbejde om de problemer der er. Nu skal vi vel regne med at se alle de lokale V politikere og V folk komme ud af busken og støtte op og sige, det var dem der påvirkede. Men det gør jo politik lidt træls. Det er jo total at underkende de mange mennekser, der virkelig har måttet kæmpe deres kampe, at du nu vil tage æren også af det arbejde.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Glædeligt at venstre bakker op om udvidelsen.
  Nu må vi socialdemokrater bakke op om venstres krav om støjdæmpning.
  Hvis vi, også i denne sag, står sammen er der endelig håb om at få bedre vejforhold til og fra Skagen.

 • Steen Pedersen

  @Henrik Andersen
  Jeg studser lidt over din kommentar “…men at det rekreative område mellem Ålbæk og Hulsig, og selve Hulsig, skal støjbelastes passer ikke ind i Frederikshavns Kommunes planer om at fremme kystturismen…”
  Jeg anser det for lettere naivt at tro, at Frederikshavns Kommune på nogen som helst måde, har en overordnet plan for kystturismen. Det er alene mulighederne for at få lidt ekstra kroner i kommunekassen, der er det styrende princip, og så må vi jo blot forholde os til de problemer, der utvivlsomt efterfølgende dukker op.
  Allerede i dag er der en ikke ubetydelig støjforurening i området omkring Hulsig og Aalbæk, og det er ikke svært at forestille sig konsekvensen af endnu en vejbane på selvsamme strækning, men bevares – store støjvolde eller støjskærme er da altid en mulighed og de passer som bekendt også eminent godt ind i landskabet.

 • Dejligt at opleve at de hører lidt efter på borgen
  Jeg har presset på over for både Chr. Pihl Lorentsen trafikordfører og Karsten Lauritsen at skal denne vej have en lykkelig udgang skal der tages hensyn til de sommerhuse i det område ,så må vi håbe at s også er med på at bruge penge på støjdæmpning

 • Henrik Andersen

  Til dette vejprojekts VVM-redegørelse var der helt usædvanligt mange indsigelser.
  De fleste vedr. den øgede støjforurening.
  Dejligt, at en folketingspolitiker nu ta’r fat i den del af sagen – og vi må kunne forvente af vores lokale politikere, at de også kommer ud af busken og taler samme sag.

  Der er vel ingen, der som sådan har noget imod ændringen af vejen. Men at det rekreative område mellem Ålbæk og Hulsig, og selve Hulsig, skal støjbelastes passer ikke ind i Frederikshavns Kommunes planer om at fremme kystturismen.
  Så, kom nu, lokale politikere…!

 • Det er virkelig positivt. De protester der er for nye veje alle steder i landet, skyldes i bund og grund ikke en modstand mod vejene som sådan, men mere at man ikke afsætter penge til andet end asfalt. Vi kan jo se, at det er over hele landet der er protester mod stigende støj og ofte er man tvunget til at gå imod et projekt, alene af den grund, selv om det som i Ålbæk kun er delstrækninger der giver problemer. Hatten af for V og så håber vi, at Karstens begreb om hvad en skagbo er rækker helt til Ålbæk.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Venstre: 30 mio. til støjsikring ved 2+1-vej ved Skagen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger