Bjarne Lausten besøger Ålbæk i morgen

Bjarne Laustsen. Fotograf: Steen Brogaard.

Bjarne Lausten besøger Ålbæk i morgen

20. maj 2021 - kl. 14:00 - af

Folketingsmedlem Bjarne Lausten (S) besøger fredag  Ålbæk. Det gør han for at mødes med repræsentanter fra Ålbæk og fra sommerhusområdet i Ålbæk nord. Formålet med mødet er, at fremægge de problemer den planlagte 2+1 vej vil skabe, hvis den gennemføres helt frem til Ålbæk by. Det er de konsekvenser, der især er er for turisterhvervet og sommerhusejere, og dermed også for den lokale handel, der skal drøftes. Hvis hastigheden som planlagt øges ud for et rekreativt område samt hvis en meget benyttet parkeringsplads til stranden ud for Råbjergvej nedlægges, vil det gå ud over både fastboende, de handlende og sommerhusejerne, mener repræsentanterne. I forvejen har grupper i adskillige år arbejdet for at finde løsninger for de stigende problemer der er for de bløde trafikanter samt de støjproblemer der er på Ålbækvej.  

Det er Bjarne Laustsen, der efter en debat i Nordjyske, selv har taget initiativ til at mødes med repræsentanterne.

-Vi er meget glade for at Bjarne Laustsen tager sig tid til at mødes og tale med os, siger administrator Lars Lund for facebookgruppen vejdebat Ålbæk- Skagen, der har været platform for sommerhusejerne og fastboende i Ålbækområdet. 

-Det er der ikke andre politikere, heller ikke lokalpolitikere der har gjort, så det sætter vi stor pris på.

Facebookgruppen er enig med Bjarne Laustsen i, at der er brug for en dialog med henblik på at finde løsninger, der kan tilgodese så mange interesser som muligt.

-Vi mødes ikke for at ytre modstand mod en vej, men for at finde løsninger, siger Lars Lund.

I forvejen har en anden folketingspolitikere Karsten Lauritsen (V) meldt ud, at venstre vil foreslå at der afsættes 30 millioner til støjdæmpning. Dansk Folkepartis Mette Hjermind har overfor Lars Lund også lovet at arbejde for, at strækningen ud for det rekreative område, det vil sige i alt 3 km lige nord for Ålbæk, bliver en strækning med nedsat hastighed og ikke øget hastighed, og at der skal tages initiativ til støjdæmpning på strækningen.

12 kommentarer til “Bjarne Lausten besøger Ålbæk i morgen” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

12 kommentarer til “Bjarne Lausten besøger Ålbæk i morgen”

 • Jette Gru Rasmussen

  Til Ole Kongsted: jeg har skam læst både artikel og fulgt med i debatten omkring ovennævnte, men jeg kan da se , at du tror du er bedre til at tolke diverse tekster end os andre??
  Måske du skulle, med dine diverse udtalelser, se lidt indad.

 • Ole Kongsted

  Ole Nielsen. Din styrke er i al fald ikke at læse en tekst for du digter selv de holdninger, du skriver andre har. Dernæst er du sikkert ikke klar over, at turisme og sommerhuse er en vigtig indtægtskilde for Frederikshavn kommune. Hvis jeg nu igen skal bruge din forsimplede og unuancerede måde at argumenterer på, så er det da total latterligt at flytte til en by, hvor der kun er en vej. Det er det mest latterlige jeg har hørt, at fordi der kun er en vej, så må man ikke udvikle turismen andre steder end Skagen. Hold da op. Din argumentation er den samme, som at man ikke kan bygge motorveje, hvor der er boliger for boligerne, kom først, men det gør man nu engang. Og man må godt stille krav til en vej, selv om vejen kom først. Eller et landbrug der udsender gyllelugt i et boligkvarter, selv om landbruget kom først. Har du ikke opdaget, at verden ikke står stille, men at samfundet også syd for Skagen udvikler sig. Tænk at du ikke kan tåle, at fornuftige mennesker sætter sig sammen og finder løsninger uden at råbe og skrige op som et forurettet barn. Det er da godt du slet ingen indflydelse har på noget som helst.

 • Til Ole Kongsted. Du er formentlig bekendt med, at den vej har været der længere end stort set alle de mennesker, der har bosat sig alt for tæt på den. Når man bosætter sig, eller placerer campingpladser og sommerhuse meget tæt på en hovedvej, må man forvente generende trafikstøj. Anderledes kan det ikke være.
  Du har din mening om Vejdirektoratets plan, og jeg har min. Min ligger åbenbart meget tættere på Vejdirektoratets end din, men det har jeg det helt godt med, da jeg har stor tillid til, at de er bedre end dig til at løse opgaven med en ny vej på en fornuftig måde.
  Mange indlæg fokuserer meget på de sekunder/minutter, der kan spares på strækningen. Det er selvfølgelig en faktor, men som jeg ser det, er trafiksikkerheden sammen med trafikafviklingen langt den vigtigste faktor i projektet. Det vil helt sikkert blive bedre med den nye udformning af vejen. Jeg kan da sagtens se, at der er nogle få ting, som bliver lidt mere besværligt, men sådan er det ofte, når man vil forbedre noget, går det ud over noget andet. Tror og håber dog, at man vægter trafiksikkerheden højere end lidt ulempe for nogle sommerhuse og badegæster få uger om året.
  Henrik Andersen. Du er er formentlig klar over at den ene campingplads efter udbud lige er blevet solgt til nye ejere til en forholdsvis høj pris. Såfremt den eksisterende vej og den nye vej var så stort et problem, havde det nok ikke været så nemt at få den solgt. Det kan selvfølgelig også værre, at de har valgt taktikken med at købe først, og så starte med at klage over alt muligt bagefter.
  Det samme gælder sådan set for alle sommerhusene på begge side af vejen. De bliver ”flået ned af hylderne” i øjeblikket. Det havde nok ikke været tilfældet, hvis et kommende vejprojekt havde været så stor en katastrofe og belastning, som I gerne vil gøre det til.
  For mig er det ikke et ”must” at hastigheden sættes op på strækningen, da det ikke har den store betydning. En hastighedsnedsættelse til 60 km/t vil dog formentlig have en negativ effekt på hele den samlede trafikafvikling på strækningen, så den hopper myndighederne nok heller ikke på – heldigvis.
  Henning Bech. Lars Lund nøjes ikke med et med et skuldertræk, hver gang nogen formaster sig til at til at have en anden mening end vejmodstandernes ”hylekor”. Han ”fægter både med arme og ben” i alle de medier, han kan komme i nærheden af. Selv påkalder du dig endda Vor Herre.
  Lars Lund. Nu nævner du selv ordet ”politisk ståsted”. Jeg ser nu også mest jeres kamp, som det sædvanlige pladder fra grønne grupper, der ikke forholder sig til virkelighedens verden. Der er altså nogen der skal tjene pengene hjem til samfundet, og det er lidt svært i en by som Skagen, hvis trafikken til og fra byen skal sættes i snegletempo for at imødekomme ”fred og idyl” for nogle sommerhusejere, der reelt måske skulle have overvejet problemstillingen med en hovedvej i baghaven, inden de købte huset.

 • Henning Bech

  Det er godt kæmpet, Lars, med en bred vifte af gode argumenter. Og så er du endda op imod enkelte, hvis eneste argument er, at modpartens argumenter er latterlige! Vorherre bevares. Heldigvis ved jeg, at den type “diskussion” har du kun et skuldertræk til overs for.

 • Henrik Andersen

  Ole Nielsen… tak for at du bringer lige præcis den løsning på banen, som der er blevet argumenteret meget for; støjdæmpende asfalt.
  Det ønsker Vejdirektoratet af uransaglige årsager ikke at inddrage som en selvfølgelig del af projektet.
  Angående din kommentar om strækningen henover Hulsig Hede – tjoh, men der er jo ingen bebyggelse der.
  Men, jeg kan garantere dig for, at alle i Hulsig er generet af støjen fra “motorvejen”.
  Det er IKKE nogle “få sommerhuse”, som du anfører, at der er mellem Ålbæk og Hulsig. Og der er også 2 campingpladser. De skal opleve afslapning, natur, ro, stilhed og ikke støjforurening.
  Ved at lave fartbegrænsning på de 3 km fra Ålbæk til Hulsig på 60 km/t kommer man knap ét skaldet minut langsommere frem. Er det et problem?!?
  Fremkommelig er ikke et spørgsmål om hastighed, mens støjforurening i høj grad er et spørgsmål om hastighed,

  PS: Jeg er IKKE sommerhusejer på strækningen, bor ikke tæt ved den eller har økonomiske eller andre interesser i campingpladserne. Men, er stærkt engageret i at vores unikke områder stadig kan tiltrække andre end os, der bor her permanent.

 • At man vil bruge så mange penge på en udbygning af en landevej, der vil genere utroligt mange mennesker – især de besøgende turister, som lokalsamfundene er afhængige af, forekommer noget ugennemtænkt. Den minimale tidsgevinst på 36 sekunder på kørslen fra Ålbæk til Skagen understreger, at projektet ikke er tænkt ordentligt igennem.
  Såfremt udbygningen af vejen alligevel finder sted, bør der etableres en rundkørsel ved Råbjergvej, da det vil blive endnu farligere at køre fra Råbjergvej ud på landevejen, når hastigheden sættes op.

 • Ole Kongsted

  Jette Gru Rasmussen. Det er en skam, du ikke har læst artiklen, for både du og Ole Nielsen og mange andre, læser kun, hvad I tror der står. Jeg er indædt modstander af de løsninger VD foreslår. Den er med Ole Nielsen udtryk mere end latterlige og farlige, hvor der færdes mange mennesker. Med det var, som jeg læser det, ikke dagsordenen på det møde, du og Ole Nielsen angriber.

  Ole Nielsen langt flere end få, som du skriver, og mange flere end du drømmer om, på begge sider af vejen, er virkelig latterlige, bedre udtryk kan man næsten ikke finde, når man mangler argumenter. Men er der en grund til, at du ikke kan bevare roen og diskuterer, som du ville gøre med din bedste ven? Føler du dig klemt op i en krog?
  De der gerne vil bevare de naturoplevelser, der er i et område udlagt til rekreativt områder, er latterlige, de der ikke længere kan få adgang til strandende uden at køre længere, fordi en P plads til en attraktiv strand skal nedlægges, for at bilerne kan få mere fart på, for at holde i kø lige før Skagen er latterlige, og de der lytter til, hvilke problemer, de der oplever problemer, og sætter sig ind i tingene, og ikke kun læser overskrifterne, som du og Ole gør , er virkelig latterlige.
  De der har valgt at bygge et sommerhus op til en vej, ja men hvor latterlige kan man være at støtte en kommunes ønske om mere turisme og glemmer at overholde lovgivningen og løfter om fart og støjdæmpning. Tåbeligt at tro politikere overholder loven for at fremme deres kommune.
  Hvor latterligt at lade sine børn gå over en strækning, hvor du – eller måske andre end lige dig, -for du er jo ikke så latterlig kører 100 km i timen, kører langt mere end 80, fordi der er god plads. De børn, skal bare lære at blive på deres grund. Hvor latterligt at Venstre, der gerne vil give 30 millioner til støjdæmpning, hvis de kan få indflydelse, Dansk Folkeparti der også vi arbejde for løsninger, du ikke oplever er til stede, er latterlige.
  Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet, der bruger sin sparsomme tid til at mødes og lytte, er da helt latterlig. Hvad ligner det, at vi skal bruge vores skattekroner til en politiker, der tager ud til folket for at sætte sig ind i problemstillingerne. Det kan de bare ordne fra deres skrivebord. De der nu mødes, fordi de ikke vil råbe til hinanden, men vil lytte til hinanden og sammen finde rigtige gode løsninger for fællesskabet, og bare forsøger at sætte sig i andres sted og gerne vil drøfte problemerne er helt ude i hampen. De der ikke vil gå imod en 2+1 vej fordi nogle, uden saglig dokumentation, mener den er livsvigtig, men egentlig synes, der er spild, er penge, er latterlige. Vejdirektoratet der på deres video fra høringen fortæller, at de ikke vil bruge en krone på støjdæmpende asfalt, og at hastigheden ikke skal sættes ned, men yderligere op, er heldigvis ikke i rabatten. Så du har ret. Der er vel næsten kun dig, VD og Jette Rasmussen tilbage, der ikke er latterlig. Og så har du jo ret. Det fungerer så godt, hvor der er total øde, og så gør det, det jo selvfølgelig også, hvor der er mange turister i vejkanten og mange ind og udkørsler. Det er da bare at lukke dem. Dem er der jo heller ingen af fra Hulsig og op. Det er da bare en kanon sammenligning. Lad os få den vej. Jo før jo bedre. Koste hvad det vil. Alt andet er da så latterligt.

 • Hej Jette. Vi er slet ikke mod 2+1 vejen, og det fremgår heller ingen steder. Nogle synes det er spild af penge, men det forholder vi os slet ikke til. De har deres lige så gyldige argumenter og det er ok. Vi forsøger kun at gå sammen om løsninger i modsætning til de modpoler der er i Ålborg.
  Ole Nielsen, ja men måske er det latterlig set ud fra dit bilvindue, men tak for dit konstruktive forslag. Det er dog så enkelt og nemt, at at vi selv har foreslået det samme, men det er afvist af Vejdirektoratet, fordi de ikke vil bruge penge på det. Derfor prøver vi (og det handler om mere end 400 sommerhuse, på både vandsiden og i Lodskovvad samt Huisig hvor der er massive støjproblemer ved rundkørslen i Huslig) i samarbejde med mange, at finde ud af, hvad vi så kan gøre og det håber vi også, du synes er ok. Det er en noget mere kompliceret problemstilling, end den du beskriver. I modsætning til den strækning du siger det fungerer godt, er en strækning fyldt med mennesker, bløde trafikanter fastboende, sommerhuse, offentlige P pladser der lukkes m.m. ikke er helt så enkelt. Derfor er vi også meget glade for at Bjarne Laustsen bruge 3 timer til at komme og se på problemstillingen, Vi havde aftalt en halv time, men det blev til tre. Uanset politiske ståsted, synes jeg det er godt, der findes folketingspolitikerer der ikke bare sidder på deres flade bagdel, men tager ud og taler med folk, der oplever et problem. Når han så bruger gøre timer er der måske mere i det end du beskriver. Det er vel demokratiet i sin alle bedste form Og uanset, om man ender med at være enig eller ej, er det at folk virkelig sætter sig ind i alle problemstillinger uden at kalde det latterligt, noget der giver mig stor respekt.

 • Nicolai Bernt Sørensen

  Jf vejdirektoratets egne tal vil udbygningen af vejen mellem Skagen-Ålbæk betyde en gevinst på 36 sekunder pr. bil i gennemsnit over året og op til 61 sekunder i juli måned. Herudover vil udbygningen betyde højere hastighed, hvilket er problematisk, da der i forvejen køres hensynsløst på strækningen. Endelig efterspørger jeg en klar prioritering. Området vil gerne være et attraktivt turistområde. Og den turistme der er i vækst er især cyklister og vandre-turister. Som feriegæst i Nordjylland er det nærmest umuligt at krydse Ålbæk landevejen til fods eller på cykel. Og direkte farligt med børn. Så man vinder 36 sekunder og sætter trygheden for turister ind som indsats. Og så glemte jeg vist at nævne at udbygningen koster 140 mio. for 36 sekunder. Tænk hvis 140 mio. kr. blev investeret i oplevelsesøkonomi. Link til vejdirektoratets egen rapport her: https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/forbedret_fremkommelighed_p_strkningen_p_hldv_438_mellem_lbk_og_skagen.pdf

 • Jette Gru Rasmussen

  Helt enig med dig Ole Nielsen. Vi har erhverv i Skagen, som også skal eksisterer og have transportmuligheder i sommerhalvåret, hvor den eneste vej til Skagen er fyldt med turistbiler. Den nuværende Hovedvej A10 har været der, i sin nuværende form, længe før de fleste sommerhus blev bygget, og et ekstra spor gør ikke trafikken værre, men mere fleksibel på strækningen.

 • Lars Lund og Henrik Andersen tror åbenbart, at der kommer flere turister til Skagen/Ålbæk, hvis der bliver taget et særligt hensyn til nogle få sommerhuse på en 3 km strækning. Aldrig har jeg hørt noget så latterligt. Lad os nu bare få den vej så hurtigt som muligt. Det fungerer jo rigtig fint på den strækning længere nordpå, som har været i brug i mange år efterhånden. Brug noget moderne støjsvagt asfalt, så vil støjen helt sikkert blive formindsket, selvom hastigheden evt. øges med 10 km/t. Der er åbenbart mennesker, der nærmest forventer, at der laves “stillevej” fordi netop DE har købt et sommerhus klods op af en hovedvej. Den vej kommer ikke til at betyde hverken flere eller færre turister. Den vil bare betyde bedre fremkommelighed og mulighed for at passere meget langsomme køretøjer uden hasarderede overhalinger.

 • Henrik Andersen

  MANGE taler om biodiversitet, forurening, klima. Og her hos os om de mange unikke herligheder der er i “Vandkantsdanmark”. Som trækker turister i tusindvis. Som vi er dybt afhængige af.
  KUN FÅ, som ildsjælen Lars Lund, kæmper for at herlighedsværdien for det rekreative område Ålbæk/Hulsig ikke bare bevares, men gøres endnu mere attraktivt ved, at der i forbindelse med vejændringen laves støjdæmpning.
  Underligt… – at det overhovedet kan være et tema.
  Selvfølgelig, skal der laves støjdæmpning.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Bjarne Lausten besøger Ålbæk i morgen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger