Læserbrev: Lidt om turisme

Læserbrev: Lidt om turisme

29. juni 2021 - kl. 7:56 - af

En handelsmedhjælpereksamen fra 1967 er ikke meget, hvis man skal forstå, hvad der foregår i et moderne samfund.

Jeg kan i hvert fald ikke forstå, det der foregår omkring de 2 turistorganisationer Turisthus Nord og Destination Nord.

Turisthus Nord er en medlemsbaseret forening, der har haft en driftsaftale med Frederikshavn kommune om turistaktiviteter. Da Frederikshavn kommune opsiger driftsaftalen med Turisthus Nord, kan denne selvfølgelig ikke længere levere ydelser til ”offentligheden”, men skal varetage interesserne for de foreninger, der betaler gildet.

Destination Nord er en mastodont, som efter min opfattelse er en gøgeunge, men man kan jo ikke være enig i alt. Destination Nord skal drive turistinformation og udvikle turisme i regionen.

Nu står byrådet måbende tilbage og kan ikke forstå, hvorfor de 2 organisationer ikke kan arbejde sammen, mens byrådet for øvrigt ikke vil blande sig deri.

Da Byrådet beslutter at indtræde i Destination Nord ved de også, at konsekvensen er, at man stopper driftsaftalen med Turisthus Nord. Kort sagt man flytter midler fra en turistorganisation til en anden. Det er da en interessekonflikt, der vil noget.

Om man har gjort noget for at imødekomme den konflikt, som her var åbenlys for enhver, er svær at sige, men da Frederikshavn kommune ved at vælge Destination Nord og fravælge Turisthus Nord, nu sidder med hænderne i skødet og ikke mener, det er deres problem – det kan undre. De mange virksomheder der støtter op om Turisthus Nord er vel også borgere i kommunen.

Jeg forstår det som skrevet ikke, men det tror jeg, vore gæster gør langt mindre.

 

Med venlig hilsen

Ole Fritz Pedersen

9 kommentarer til “Læserbrev: Lidt om turisme” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

9 kommentarer til “Læserbrev: Lidt om turisme”

 • Mogens Bandholm

  I debatten om den dårlige behandling Turisthus Nord efter Peter Sørensens (V) mening har fået, er bizart. Der er tale om en ændring i en forretnings gang som sker hele tiden både i det offentlige og private regi.

  Prøv at se dette link https://danskedestinationer.dk/ det vil hjælpe dig til at se lidt ud over kommunegrænsen. Tiden er ved at løbe ud for små lokale turistforeninger og deres strategier.
  Peter Sørensen er videre fortørnet over, at der ikke er lagt op til noget samarbejde mellem Turisthus Nord og Destination Nord. Et sådant samarbejde vil ikke fungere. Destination Nord arbejder for en bæredygtig turisme

  Men Turisthus Nord derimod satser på party turisme, éndags turister og sjove vin Rosé løb med mænd der tisser i flok og mere i samme kategori. Det var i 2019. Her i 2021 er det indtil videre endags turister der bliver nævnt, og så hvad deres stort anlagte kampagne må indeholde, må vi vente og se.

  Skagen Byting afholdt mandag den 18. november, 2019 et borgermøde med temaet turisme i Skagen nu, og i fremtiden. Agendaen var i 3 dele – et oplæg ved René Zeeberg fra Turisthus Nord
  – et oplæg af turismeforsker dr. Zsilvia Gyimóthy fra CBS i København. Sidste del skulle have derefter have været grundlag for en debat om fremtidens turisme i Skagen.

  Debatten – om Skagens fremtid og dannelse af Work Groups blev aflyst. Der var ingen spørgsmål til Zsilvias oplæg. Der er ingen interesse for Skagens fremtid.

  Bæredygtig turisme – ansvarlig turisme er ukendt for Turisthus Nord og tilsyneladende også for Peter Sørensen.
  At Aalborg de facto er udpeget som: »Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), Aalborg – Norddanmarks hovedstad – sprang til femtepladsen på den prestigefyldte top-20-liste. Rangeringen er resultatet af en fælles indsats for at udvikle byen inden for rammerne af FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling«. En udvikling der også er gælder for Skagen – én af Destinations Nords turisme strategier.

  Venstres borgmesterkandidat Mette Hardam efterlyste tidligere på året nye og unge medlemmer – det er måske også på tide at Venstre fornyer sig, og får unge Venstrefolk med visioner for fremtiden ind i folden. Ellers risikerer Venstre en total nedsmeltning.

 • Peder Key Kristiansen

  Til Peter Sørensen
  Tja, i princippet har du da ret, det var helt frivilligt for kommunerne, selvfølgelig under forudsætning af at man så også afskrev sig retten til at få del i de nationale puljer til turismefremme – det fremgår ret klart af teksten at “Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af destinationsselskaber”. Mig bekendt findes der kun én kommune i DK som ikke er gået med i et destinationssamarbejde, nemlig Rebild Kommune.
  Turismefremmeindsatsen i DK er blevet som den borgerlige regering ønskede det, men noget tyder på at de vist ikke helt fik orienteret deres lokale bagland om planen 🙂
  I forhold til Vestres seneste forsøg på at diktere et samarbejde mellem Destinationsselskabet og Turisthus Nord via en byrådsbeslutning vil jeg bare minde om at en sådan opgave vist i henhold til de gældende udbudsregler skal konkurrenceudsættes sådan at andre private aktører også får lov til at komme med deres bud på en løsning, således at skattekronerne blev brugt bedst muligt – det troede jeg egetligt var et princip som Venstre hyldede 😉

 • Skawbo in spe

  Kommunernes rolle fsva. erhvervsfremme, kan læses i “Lov om erhvervsfremme” § 14. https://www.kl.dk/media/17664/lov-om-erhvervsfremme.pdf

 • Ja nu fooorrrssstttååårrr jeg det
  eller hvad

 • Peter Sørensen

  Lige en kommentar til Peder Key Kristiansen.
  Det er en god og lang forklaring du kommer med, men desværre springer den over det væsentligste, nemlig at det var FRIVILLIGT for kommunerne om de ville indgå i sådanne turistsammenslutninger (hvilket ikke var tilfældet for erhvervshusene).
  Altså var det Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune der helt bevidst (april 2020) har bragt os i den nuværende situation. Som jeg har skrevet forstår jeg godt at I lokalt helst vil skabe forvirring i stedet for at stå på mål for jeres beslutninger, men som du også skriver, er man velkommen til at kontakte mig for at få HELE historien.
  Peter Sørensen, Venstre

 • Peter Sørensen

  Jeg er helt enig med dig Ole. Jeg tror dog mere din handelseksamen hjælper dig til at se håbløsheden i det, der politisk er gennemtrumfet i denne sag.
  Men jeg bliver nødt til at sige, at KUN Venstre har kæmpede imod den underlige konstruktion i 2020, og kun Venstre kæmpede i sidste uge for at gennemtvinge en samarbejdsaftale mellem de 2 aktører.
  Alt sammen forgæves, endda selvom Socialdemokraterne i april 2020 sagde, at de kun kunne gå ind for Destination Nord (det fælleskommunale), hvis de efterfølgende samarbejdede med Turisthus Nord.
  Det mente de åbenbart ikke noget med, for de nedstemte Venstres forslag om en samarbejdsaftale mellem de to turisme aktører, og i dag ligner det mere en intens kamp mod vores lokale turistforening.
  I over 100 år har vi haft vores lokale turistforening, som naturligvis har været støttet af kommunen. En simpel, men særdeles givtig investering for kommunen og samfundet.
  Nu, og i hvert fald de næste 2 år (kontrakt til udgangen af 2023) får vores egen turistforening kr. 0, alt imens den bekriges af et selskab som kommunen overfører mere end 5 mio. til årligt. Fornuftigt? Nej!
  Som det også fremgår af læserkommentaren til artiklen leder gode socialdemokrater da også efter en eller anden måde at bortforklare deres partis holdning. Det forstår jeg godt, men det burde nok være i partiet og ikke avisen den kamp skal føres.
  Peter Sørensen, Venstre

 • Peder Key Kristiansen

  Hej Ole

  Det er ikke sikkert at det bliver meget klarere, men her er baggrunden for den nuværende situation.

  I maj 2018 blev der indgået en aftale mellem den borgerlige regering, ledet af Lars Løkke (V), og KL (Kommunernes Landsforening) om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats.
  Af denne aftale fremgår det at:

  ”Regeringen ønsker et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever et enklere erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i deres behov og med højere kvalitet i ydelserne.
  Regeringens udgangspunkt er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.”

  På almindeligt dansk betød det, at al erhvervsfremme og de tilhørende penge, blev fjernet fra Regionerne og samlet ét sted, nemlig hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Væk var Vækstforum og regionale udviklingspenge.

  Længere nede i aftalen lyder det:

  ”Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsatsen i højere grad sker i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.
  Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres der en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af destinationsselskaber.
  Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.”

  På almindeligt dansk betød det, at det blev ulovligt for Kommunerne at støtte deres lokale turistforeninger, at det kun var de nye destinationsselskaber som kunne få del af de statslige puljer til turismefremme og at de nye destinationsselskaber skulle være i drift inden udgangen af 2020.

  Det hele blev samlet i ”Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om FORENKLING AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET af 24. maj 2018”.

  Ovenstående kan findes via links på denne side https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/turismefremmesystemet/

  Så det er ikke helt fair at nogle (bl.a. Venstre) nu beskylder Byrådet og Frederikshavn Kommune for at sidder med hænderne i skødet – den daværende borgerlige regering (Erhvervsministeren hed for øvrigt Brian Mikkelsen (C)) bandt kommunernes hænder på ryggen og bestemte ved lov hvordan systemet skulle være – og paradoksalt nok smed de ved samme lejlighed også erhvervets repræsentanter ud af samarbejdet.

  Hvis man gerne vil protestere mod de nye destinationsselskaber, eller vil have en forklaring på hvorfor vi nu er endt i denne situation, så ret endelig henvendelse til de lokale repræsentanter for Venstre, Konservative, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti, så er jeg sikker på at de kan forklare den daværende regerings logik 😊

  Bedste hilsner
  Peder Key Kristiansen

 • Ole og Chresten
  Jeg læser og jeg læser
  Jeg kan blive ved med at læse
  Men at forstå det, det kommer jeg nok
  aldrig til
  Når nogen har forstået det, så fortæl mig det
  Kunne man ikke havde brugt andre ord så der derved ikke er sammenblandning.

 • Chresten Sloth Christensen

  Politikernes veje er undertiden uransagelige:
  Partiet Venstre bryster sig af at gå ind for nærhed og for begrænsning af den offentlige sektors virksomhed. Alligevel vedtager en venstreledet regering, at kommunalisere hidtil frivillige private – andelsagtige – indsatser i turismen. Endda sådan, at flere kommuner er nødt til at gå sammen for at gennemføre loven efter dens bogstav.
  Frederikshavn kommune danner herefter sammen med Læsø, Brønderslev og Aalborg kommune Destination Nord med den konsekvens, at de lokale foreninger og initiativer, der med lokale mennesker som drivkræfter, kommer til at lide en længerevarende kvælningsdød.
  Forstå det, hvem der kan! Jeg vil ikke, for det strider mod min opfattelse af, hvordan man sikrer sammenhængskraften i et land gennem fælles lokale initiativer og indsatser, og så tror jeg – altså tror, at en evt. større omsætning på landsplan bliver ædt op af bureaukrati, møder, konferencer og højere akademiske lønninger.

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Lidt om turisme' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2021 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER