Op til 40 vindmøller med op til 270 meter højde ud for Sønderstrand

Op til 40 vindmøller med op til 270 meter højde ud for Sønderstrand

19. august 2022 - kl. 14:23 - af

Indimellem kan man blive rigtig overrasket ved at følge Frederikshavn Kommunes udvalgsreferater.

Senest ved at læse referatet af Økonomiudvalgets seneste møde, nemlig punkt 20:

20 (Åben) Behandling af henvendelse vedr. forundersøgelsestilladelse til Frederikshavn Nord Havvindmøllepark.

Som bosiddende i Skagen lyder dette som et dagsordenspunkt hjemmehørende i Frederikshavn, men her bliver man da snydt godt og grundigt. Bevidst eller ikke bevidst? ”Frederikshavn Nord” ligger nemlig lige ud for Sønderstrand!!!!!!!

Har du lyst til at se op til 40 vindmøller i op til 270 meters højde kun 4 km ud fra Sønderstrand? Til sammenligning er Vandtårnet 34 meter. Altså næsten 8 Vandtårne stablet oven på hinanden.

Frederikshavn Kommune kan gøre indsigelse herimod til Energistyrelsen, som det fremgår af denne tekst taget i uddrag fra Energistyrelsens brev til Frederikshavn Kommune side 594:

……..

 • 22 b. En kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til forundersøgelse efter § 23, stk. 4, jf. § 22, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km fra kommunens kyststrækning. Indsigelse skal indgives i forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden der træffes afgørelse om forundersøgelsestilladelse.

……..

Hvorfor gør økonomiudvalgets medlemmer ikke det naturlige at gøre indsigelse? Det samme gælder Plan og Miljøudvalget. Begge flertal har besluttet ikke at gøre det?

Plan og Miljøudvalgets medlemmer:                                   

Peter E. Nielsen (A), formand                                               

Erik Kyed Trolle (A)                                                             

John Karlsson (A)                                                                 

Tina Kruckow (A)                                                                

Gitte Kiilerich (A)                                                                

Martin Tøttrup Kelkelund (A), næstformand                         

Peter Sørensen (V) 

Økonomiudvalgets medlemmer:

Birgit S. Hansen (A), formand

Kurt Kirkedal Jensen (A) 

 John Lamp Henriksen (C)  

Tina Kruckow (A)

 Almina Nikontovic (A) 

 Ole Rørbæk Jensen (A) 

Mette Hardam (V)

Økonomiudvalgets referat ligger på dette link under punkt 20, se dagsordenen og siderne 593-611: https://www.frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=%C3%98konomiudvalget&date=%C3%98konomiudvalget%2F17-08-2022%2015.00%20-%2018.00&fileName=%C3%98konomiudvalget%2F17-08-2022%2015.00%20-%2018.00%2FReferat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf .

Hvor er Skawboerne og vores mange gæster? Jeg vil tro, alle er lige så overrasket som jeg, men giv din mening til kende her på siden.

Vi skal alle gå ind for grøn energi, men det må være ud fra Energistyrelsens betingelser med mindst 15 km fra kystlinjen.

Med venlig hilsen

Jens Ove Bagterp

28 kommentarer til “Op til 40 vindmøller med op til 270 meter højde ud for Sønderstrand” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

28 kommentarer til “Op til 40 vindmøller med op til 270 meter højde ud for Sønderstrand”

 • Leif Nebbelunde

  Fuldstændig absurd forslag om placering.

  Jeg vil ikke gå i detaljer om placeringen af denne vindmøllepark, den er vi alle enige om vil være fuldstændig fejlplaceret.

  Istedet vil jeg oplyse lidt om grøn/vedvarende energi, som jeg ellers normalt er stor tilhænger af, hvis det vel og mærke laves både i harmoni med naturen og giver mening.

  I Danmark brøster vi os af, at være førende indenfor vedvarende energi og vi har ganske rigtigt mange vindmølleparker og er også begyndt så småt at placere solceller på marker, hvor de efter min overbevisning ikke hører hjemme, derimod på tage istedet og gerne på boligbyggerier, virksomheder og private hustage.

  Men lad mig give et overordnet overblik over hvad vores solcelle og vindmølleparker formår at levere af strøm til det danske elnet.

  Hvis vi medtager både sol og vind, så er det tilsammen istand til at levere helt op mod 60-65% af det samlede energibehov i Danmark, hvilket jo lyder meget grønt og godt i manges ører.
  Men og der er et stort men, for i Danmark er vi nemlig ikke istand til at lagre/gemme strømmen produceret fra solceller og vindmøller. Det betyder i virkeligheden, at vi rent faktisk på trods af den enorme kapacitet vi råder over af strøm, når vinden blæser og solen skinner, så er vi desværre ikke istand til at lagre/gemme disse enorme mængder strøm til når vi skal bruge/aftage den, hvilket betyder i skrivende stund, at vi rent faktisk kun aftager mellem 10-12% af den strøm vi producerer via solceller og vindmøller.

  Og nu tilbage til planerne om endnu en vindmøllepark, som ikke blot skæmmer landskabet, men også vil påvirke dyrelivet til lands, i luften og under vandet.

  Fakta er, at selvom vi anlagde 10 vindmølleparker mere rundt om i Danmark, så kan enhver se, at vi stadig ikke er istand til at aftage mere end de nuværende 10-12% strøm fra vores vedvarende energi, flere vindmølleparker ændrer ikke disse tal.

  Løsningen på det, er at vi bliver istand til at lagre/gemme denne enorme kapacitet i både enorme batterier, sten lagre (norske granitskærver) og samtidig udnytte denne overproduktion af strøm til at producere brint, som bliver fremtidens brændstof til hele vores transport sektor, løsningen er her og den er endda såre simpel, så selv landets politikere burde kunne de det.

  Når nu vi taler “grøn” omstilling, er vindmøller så overhovedet særlig grønne?

  Jeg kan hertil fortælle, at nej det er de bestemt ikke. Foruden et enormt CO2 aftryk under produktionen så er de langtfra så grønne som de ser ud,når de står og snurrer i landskabet.

  Efter 25 års tjeneste (kortere for havmøller grundet salt slitagen) så er de udtjent, det er politisk bestemt.

  Dernæst bliver de nedtaget og skilt ad. Den største del af møllen udgør bla. Møllevingerne, som også er af glasfiber og kan pt ikke genbruges.
  Man graver derfor møllevingerne ned som deponi og her ligger de så fyldte med glasfibervæv og giftigt 2 komponent lim og det er ikke så få mængder vi her taler om.

  Der ligger pt. 600.000 tons glasfiber affald fra vindmøller nedgravet som deponi og yderligere 66.000 tons er netop ved at blive gravet ned.

  Dette er vel og mærke for nogle af de første vindmøller, i dag har vi jo mangedoblet antallet af vindmølleparker og dermed også vindmøller og derfor også kommende affald derfra, ja om 50 år, kan en del af befolkningen ikke gå på vandet men på vindmøllevinger……

  Der er derfor mange aspekter i at opføre vindmøller/parker, når vi ikke engang er istand til at gemme/lagre strømmen derfra, ej heller håndtere de enorme mængder forurening disse medfører landet på sigt. Tænk blot på den nuværende afsløret PFAS skandale.

  Jeg er ikke Skawboer selv, men kommer en del i Skagen, hvor jeg besøger min kære far, med det samme efternavn uden at nævne fornavn, han er lige så bekymret som resten af Skawboerne er.

  Med venlig hilsen

  Leif Nebbelunde

 • Elprisen fastsættes som bekendt på Nordpool. Det skulle være for at fremme konkurrencen, således at vi kan få billig el. Den såkaldte konkurrence går ud på, at det er den dyrest nødvendigt producerende enhed, der til enhver tid bestemmer strømmen.
  Det kan man læse mere om her:
  https://www.danskenergi.dk/fakta-fokus/hvorfor-stiger-elpriserne/hvordan-fungerer-danske-europaeiske-elmarked

  Denne “konkurrence” medfører, at en kWh i morgen aften vil koste 9,10kr, incl alt for mange afgifter.
  Tillykke med den grønne omstilling.

  Samtidig sidder man i kontrolcentrene, ihvertfald hos Ørsted, og lukker ned for møllerne, hvis prisen bliver for lav.
  Det var ellers den el der skulle bruges til “Power to X”, som politikerne slynger sig omkring med, når de befinder sig på de bonede gulve.
  Jeg ved ikke om man gør det samme hos European Energy, men mon ikke.
  Man er ikke, med statstilskud, sat i verden for at servicere befolkningen, men for at maksimere profitten.

  For et par uger siden blæste det 10m/s, og for en sjælden gang skyld, leverede vindmøllerne 4500MW, og elprisen var til at betale, om eftermiddagen.
  Om aftenen leverede møllerne pludseligt kun 2000MW, trods samme vindstyrke, og prisen steg til de sædvanlige 6-7kr for en kWh.
  Jeg skrev efterfølgende til energinet.dk, og spurgte, hvordan den kunne hænge sammen.
  Det skyldtes, at vinden var skiftet fra nordvest til vest.
  Det passer naturligvis ingen steder. Den fremherskende vindretning i Danmark er vest, og en vindændring på 45 grader skal ikke kunne halvere produktionen.
  Det er en stor gang manipulation der foregår, men det er penge direkte i lommen på firmaer som European Energy. Ord som bæredygtig og grøn åbner alle dører, og forbrugerne bliver holdt for nar.
  Elprisen er nu så høj, at de el-biler der skulle redde klimaet, nu bliver skiftet ud med benzin-og dielseldrevne biler.

 • Det er med stor forundring at konstatere Frederikshavn Kommune vil acceptere placering af 40 stk. og ca. 270 meter høje havvindmøller uden for Skagen under navnet ”Frederikshavn Nord”. (Pylonerne på Storebæltsbroen er 255 meter høje.)
  Det undrer mig en del, at jeg kun har set visualiseringer (tildannede fotos hvor møllerne er placeret ind) set fra Frederikshavn – kan det være korrekt eller har jeg overset noget.

  For en del måneder siden protesterede Frederikshavn kommunalbestyrelse mod at Svensken ville etablere havvindmøller tæt på grænsen mellem Sverige og Skagen.
  Det ville måske være en god idé at samle de to projekter i et – bare et forslag, men desværre tvivler jeg på man vil dette.

  Dette ville skabe en energiø og muligvis spare penge som kommunen fattes i forbindelse med anlægsomkostningerne og samtidigt etableres et svensk / dansk samarbejde i klimasagens navn.
  Dette stemmer måske ikke overens med den private investor European Energy AS ideer og ud fra det fremsendte materiale til Frederikshavn kommune skal strømmen åbenbart skal være en del af ideen bag Frederikshavn Recycling City.

  Der er stillet en række spørgsmål og det ville være klædeligt at disse besvares og her kommer der et mere:
  Kan hovedelkablet til Skagen klare belastningen fra havvindmøllerne eller skal der etableres nyt.?
  Mængden er strømforbruget bliver ikke mindre.

  Hvor skal serviceringen af disse havvindmøller placeres?
  Det blev til flere spørgsmål – beklager.

  Jeg har intet mod havvindmøller, men som ordet sige er det havvindmøller og derfor skal disse ikke placeres fire kilometer udenfor kysten som vel må betegnes som kystnære møller.

  Det kunne være fantastisk, hvis kommunalpolitikkerne satte en samlet planlægning for hvad man vil med Skagen – åbenbart det hele. Bemærk jeg anvendte ordet ”hvis” og det hypotetisk og det er en samlet overordnet plan for Skagen sikkert ligeså.

  Den manglende lyst fra kommunalpolitikkernes side til at deltage i debatten er ikke rettidigt omhu i en sådan sag og må give borgerne stof til eftertanke – men der vel nok at se til når et budget skrider på trods af de sidste år positive udmeldinger.

 • Andreas karhula Lauridsen.
  Er det korrekt forstået at Møllerne skal stå omkring 4 km fra Sønderstrand. Altså på Skagen Red, En af Nordeuropas vigtigste Ankerpladser.?

 • Mogens Bandholm

  Til Andreas Karhula Lauridsen / European Energy

  Kære Andreas Karhula Lauridsen

  Vil du være så venlig at forklare:

  HVORDAN VIL I OPBEVARE (gemme) STRØMMEN.

  Mig bekendt findes der INGEN løsning. De muligheder der er undersøgt, kan ikke bruges. Og nye “fikse” idéer er kun på tegnebrættet.

  Venlig hilsen
  Mogens Bandholm

 • Jens Ove Bagterp

  Til Andreas Karhula Lauridsen / European Energy

  Nu du er i gang med at udlægge lokkemad, kunne jeg godt tænke mig, du samtidig på denne side ***bekræfter**** jeres gode vilje:

  1. Vores udmærkede redaktør må anvende placeringen af vindmøllerne, så læserne får bedre begreb herom
  2. I lover i stedet placere møllerne min. 15 km fra kysten
  3. I går sammen med svenskerne om en fælles “energiø”. Det giver mening, da Frederikshavn Kommune tidligere har gjort indsigelse mod svenskernes planer om en vindmøllepark
  4. I accepterer Frederikshavn Kommunes vetoret til resultatet af forundersøgelsen på samme vilkår som, ansøgningen var indsendt efter 1. juli 2022
  5. I fører kablet ind til Skagen og ikke til Bratten og samtidig bakker op omkring forbedring af transmissionslinjen sydpå

  Lad det ikke blive til blot lokkemad.
  Bekræft i stedet over for Skawboerne, at der er fakta bag jeres ord.

  Så tror jeg, I har en vindersag frem for en tabersag.

  God vind til dig 🙂

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Kurt Kirkedal Jensen.

  Det ser ikke ud til, jeg får dine lovede svar på mine spørgsmål, så jeg har lavet lidt research på bl.a. ens.dk (Energistyrelsen)

  1. Hvor mange danske kommuner har modtaget en lignende ansøgning i ugen op til juli måned?
  – Svaret er 27 indtil udgangen af juni måned 2022
  – Desuden ved jeg, der er kommet en ansøgning efter 1. juli 2022. Odsherred Kommune, og her er ansøgt om min. 8 km fra kystlinjen

  2. Hvor mange kommuner har allerede gjort indsigelse imod ansøgningen på nuværende tidspunkt?
  – Svaret er min. Guldborgsund, Stevns, Stege kommuner. Hjørring er vist ikke afklaret endnu
  – Guldborgsund Kommunes svar: “Kommunen er også bekendt med, at lovgivningen er ændret pr. 1. juli 2022, således
  at kommunen nu har vetoret for vindmøller placeret tættere på kysten end 15 km.
  Folketinget har således ønsket, at kommunerne skulle have større indflydelse på
  placeringen af kystnære havvindmøller.” (Bemærk “vetoret”)

  3. Er der noget magisk ved at indsende ansøgningen før juli måned? Noget lovgivningsmæssigt?
  – Det magiske er – som det fremgår af Guldborgsund Kommunes indsigelse – at kommunen ikke har vetoret for ansøgninger indleveret før 1. juli.

  Nu har jeg gjort forarbejdet for dig, og så er det op til dig og din samvittighed at overbevise dine socialdemokratiske kollegaer mod syd, at de og Frederikshavn Kommune er på vej ud af en tangent, hvor man ikke efterfølgende har vetoret.

  Tænk over det, når ansøgningen behandles i byrådet.
  Det er den beslutning du og resten af byrådet måles på!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Sig ordene “grøn omstilling” og det halve Danmark bukker sig ned i næsegrus beundring.
  Problemet med vindmøller er, at de producerer som vinden blæser.
  Tårnene producerer man i Kina, sejler dem herop på dieseldrevne skibe, og når de er udtjent,graver man vingerne ned på Falster. Men det er politisk vedtaget, at det er åh, så grønt.
  Det lyder naturligvis rigtigt godt, at de skal bruges til at forsyne krydstogtskibene med landstrøm, problemet er blot, at vindmøllerne intet producere når det ikke blæser, og når det blæser, kan skibene ikke lægge til kaj…..

 • Erik Søndergaard

  Vindmøller
  når det kun er økonomiudvalget
  der åbentbart bestemmer hvor vindmøllerne skal stå
  og hvor Socialdemokratiet har flertallet
  som i alle udvalgene
  kunne man ikke forlange en afstemning blandt alle Skawboer.
  så det ikke kun er få Socialdemokratiske udvalgsmedlemmer der bestemmer Skagens fremtid.
  men det er nok for meget forlangt
  så mister de jo magten🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

 • Andreas Karhula Lauridsen / European Energy

  Kære læsere

  Vi har indsendt vores ansøgning om forundersøgelser i juni måned og havde i den forbindelse desværre ikke mulighed for at gå i dialog med kommunen m.fl. inden, da vi har dårlig erfaring med det fra andre projekter, hvor konkurrenter løb med et projektområde, da de læste om vores planer i pressen.

  Vi er nu i fuld gang med dialogen lokalt og samtidig at samle input til, hvad vi skal kigge nærmere på i vores forundersøgelser for havvindmølleprojektet, hvis vi får lov til det af Frederikshavn Byråd.

  Vi er blandt andet blevet opmærksomme på, at problematikken omkring forstærkning af elnettet er central i Skagen, og vi er selvsagt meget interesserede i at arbejde videre med muligheden for ilandføring ved Skagen som en del af vores forundersøgelser.

  Som vi allerede har kommunikeret i pressen i flere sammenhænge, så ønsker vi at udvikle vores havvindmølleprojekter i tæt dialog med kommunen og betragter indsigelsesretten som en vetoret, også selvom vores ansøgning er indsendt, inden lovændringerne trådte i kraft 1. juli i år.

  Jeg står til rådighed for evt. spørgsmål her på siden.

  Med venlig hilsen,
  Andreas, European Energy

 • Erik Søndergaard

  Fremtiden for Skagen
  når man bliver valgt ind i byrådet siger man et før valget,
  og noget andet efter valget.
  det ser man klart nu i den Socialdemokratiske gruppe
  der er valgt ind fra Skagen, både dem der er valgt ind på egne stemmer og på Borgmesteren mange stemmer.
  hvordan kan man tillade 270 m store vindmøller,skal stå indenfor synsvidde fra Skagen.
  nu vi ved at strømmen skal indføres i Bratten,som har den eneste omdelerstation heroppe.
  den vindmøllepark skal meget længere ud
  er det rimeligt for Skawboer og turister
  er det rimeligt at dem i Skagen skal betale parkeringsafgift
  når dem i Frederikshavn og Sæby ikke skal.
  nu venter vi bare på at det kystnære fiskeri bliver afviklet,
  som er førsteprioritet hos de røde støttepartier
  vi kan ikke lave kommunalvalget om
  men vi kan stemme på nogle andre
  ved næste valg
  🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

 • Jens Ove Bagterp

  Kære Kurt Kirkedal Jensen.

  Jeg går bestemt også ind for grøn energi, men jeg lader mig ikke manipulere af ord og løfter om indføring af et kabel ekstra til Skagen Havn.

  Vi var i går også sammen med gode venner. De havde været så uheldige at få rotter ind gennem kloakken. De fik en professionel til at udbedre kloakken og fange rotter i en fælde, men vores vært havde en ide om, der stadig var en tilbage. Derfor lagde han et stykke spegepølse ud på fliserne. Fristelsen var for stor, og rotten blev nakket med en skovl af vores vært.

  Lad dig derfor aldrig friste af lokkemad!!

  I virkeligheden har jeg megen sympati for dine tanker om at føre strømkablet ind til Skagen Havn. Med den længde kablet har for at nå Bratten kunne man sagtens placere møllerne midt mellem Skagen og Göteborg og lave en aftale med svenskerne om den placering. Det er da en mere kreativ ide, som du sikkert støtter op omkring.

  Alternativt kunne man tænke at placere møllerne 4 km ude i havet ud for Bratten eller Frederikshavn Havn. Så sparer man også alt det dyre søkabel. Du må gerne bruge min ide til at diskutere det med dine socialdemokratiske kollegaer mod syd.

  Så mangler du vel bare at svare på mine 3 spørgsmål, som du tidligere har lovet.

  God solskinsdag til dig

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Som lovet. Som jeg skriver, bakker jeg op om der bliver foretaget en såkaldt forundersøgelse af dette projekt så vi kan få belyst hvor og hvordan. Uanset hvad og hvor er vi nød til at få udviklet alternativ energi. Det skylder vi os selv og kommende generationer.
  Overskriften ud for sønderstrand kunne også ændres til en mindre følelsesladet så som ud for Skagen havn eller Aalbæk bugt.
  Hvad angår hvor energien skal føres i land, nævnes Bratten som en mulighed i denne den første henvendelse. Det gør det fordi der er en fordelerstation i Bratten. Jeg har, og det ved jeg også andre har, nævnt Skagen havn som alternativ direkte til selskabet bag forespørgslen. Dette vil naturligvis blive belyst under forundersøgelsen.
  Om der er en grund til de mange forespørgsler her inden en bestemt dato, ved jeg ikke, men vil finde ud af det.
  Jeg lader mig ikke manipulere med og syntes rent faktisk at Jens Oves bemærkninger omkring mine politiske kollegaer ikke er værd at kommentere på, da de ikke er en debattør værdig.
  Grøn energi nu og i fremtiden er et must. Jeg mener vi skylder vore børn og børnebørn at tage denne grønne omstilling alvorligt.

 • John Nebbelunde

  Det er fanme uhyggeligt, du, for nu at åbne med et citat fra en kendt tv serie!

  40 modbydelige grimme nytteløse vindmøller lige ret op ad Skagen Sønderstrand? Hvad har vi dog gjort Frederikshavn?

  Der findes jo også en strand vest for Skagen, mod Damstederne? Den er også flot, men ikke lige så kendt som Sønderstrand?
  Har man tænkt over hvad det koster i CO,2 at fremstille disse møller? Hvor er miljøhensynet?

  Hvor er hensynet til Skagens historie og til vore børn og efterkommere, sidder man bare i kommunen og tænker med det man sidder på?
  Undskyld, jeg er sur! Også selv om jeg ved, at jeg aldrig kommer til at opleve disse fantasimøller og gud ske lov for det!

  Jeg ved godt vi har brug for el energi men der er andre muligheder, som fx, – først at fyre energiminister Dan Jørgensen og så presse på hos en regering, for at få bygget et Thorium- A kraftværk, et sådant vil kunne gi al den power vi får behov for? Og det uanset om det er overskyet eller vinden ikke blæser!

  Og så lige en til Kurt Kirkedal, ser også disse skibe der ligger på reden herude, forhåbentlig har de
  Tanke til at opsamle deres ”Gråvand” og Sortvand? Selv Marinehjemmeværnet har sådanne i deres fartøjer! Gråvand er badevand og køkkenvand, Sortvand er fra skibets toiletter. Og når der der så ligger en turistgondol derude med omkringe små 3000 ombord…

  Nu er det fint Skagen havn kan levere Fuel med et lille tankskib, men har findes der et fartøj der kan opsamle hvad skibene derude har behov for?
  Kender lidt til strømforholdene her ved Sønderstrand, Alle vindretninger undtaget vestenvind, sender havstrømme op forbi Sønderstrand, med alt hvad det medbringer.
  Den med muslinger på møllesoklerne, tror jeg ikke på, vel, filtrerer disse vandet, men de ville komme på overarbejde, og jeg tænker på disse som serveres på restauranter?

  Jeg er absolut ingen brokrøv, i bund og grund kan jeg være ganske ligeglad, som så mange, men tak til jer, der læser dette.
  Forsat god sommer
  John Nebbelunde

 • Niels Jørn Vestergaard

  Kære Skawboer!
  Jeg forstår så udmærket de protester, der må være mod at få en havvindmøllepark ud for Sønderstrand. Ja, – den kunne vel også placeres syd for Læsø, men hvad vi Læsøboerne så sige? Med minde en havmøllepark placeres op mod 20 km fra land, vil den kunne ses med det blotte øje, når vi går ud fra, at horisonten ligger ca 10 km ude, afhængig af højden hvorfra man kigger ud mod den.
  Synet af de mange forankrede skibe som I allerede ser på, er nu heller ikke for køn, og hvad med den forurening de giver ved at ligge der?
  Uanset hvor man befinder og i Danmark kan man vel næppe undgå at se en eller flere vindmøller – enkeltstående eller i parker. Men vi ved, de er gode for vores land, og at vi ikke kan undvære dem, men ingen vil være nabo til dem på grund af den lavfrekvensstøj de giver.
  Uanset hvordan man ser på det, så skylder vi vores efterkommere at sikre dem et rent miljø.
  I Aalborg har vi et kulfyret kraftværk, der pt får kul fra en mine i Columbia. Afbrændingen af al den kul forurener og lukker en masse CO2 ud i tmosfæren. Det mærker I også i Skagen. Det er dog værre i Columbia: I minens nærhed udpines jorden og befolkningen må flygte på grund af vandmangel, fordi kulminen skal bruge 30. Mill liter vand hver dag. Det er jo heller ikke er læsning.
  Jeg tror, at såvel Skawboerne som byens gæster sagtens kan leve med de havmøller, når man kender perspektiverne
  Jeg og min familie er forresten selv flittige gæster flere uger årligt i Skagen, og det vil en vindmøllepark ikke ændre på. Heller ikke en 30 m høj tørdok ved værftet, for den sags skyld. For os er Skagen så meget andet!

 • Mogens Bandholm

  Vedvarende energi, grøn energi, energi fra vindmøller og solceller. Alt kan bruges, bare det er Co2
  neutralt.

  Kært barn har mange navne – og mange spørgsmål og problemer.

  -Hvor skal man opsætte installationerne?
  -Hvem skal forsynes med energi fra installationerne?
  -Hvem skal drive ”forretningen”?
  -Hvad vil KWh prisen blive?

  Det er nogle af spørgsmålene, nu til problemerne.

  Der er ét især – strømmen, energien kan IKKE opbevares. Den kan IKKE gemmes – og så er den ustabil,
  uden vind og sol, ingen strøm.

  Man har forsøgt med: Varme sten i en grube – salthorste – batterier (El-biler) – det virker bare ikke.

  Sidste nye er en kemisk ”suppe” som man vil prøve som opbevarings mulighed.

  Hvad gør man så med overskuds strøm fra vindmøller og solceller? Hidtil har man leveret det gratis
  til tyskerne, for senere at købe ny strøm fra Polen, Sverige og Norge.

  Sådan.

  Hvorfor fokuserer man ikke på nuklear energi – atomenergi?

  Ikke fissionsprocessen som der bruges i dag, men på fusionsprocessen – samme proces som solens.

  Den er ufarlig, der er ikke atomaffald som vi kender det i dag, og som vi ved har ført til katastrofer.
  Det brændstof der bruges, er brint og helium – 2 grundstoffer, som findes i uudtømmelige mængder.
  Ingen global opvarmning, ingen Co2 udledning.

  Fusionsenergi er endnu ikke kommercielt rentabel, men vi kommer tættere og tættere på at kunne gøre det.

  Så klap hesten, brug ikke enorme summer på energi, vi ikke kan gemme.

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Jeg er på vej til en sammenkomst med venner. Jeg vender tilbage med svar hurtigts muligt.
  God søndag

 • Jens Ove Bagterp

  Til Kurt Kirkedal Jens.
  Fra din tid som borgmester i Skagen, ved jeg, du kæmper for Skagen.
  Det er positivt med dine tanker om at Skagen Havn forsynes med strøm fra vindmøllerne.

  Jeg må desværre skuffe dig. Du er blevet godt og grundigt manipuleret af dine socialdemokratiske allierede fra Malketeam Syd. Strømmen fra vindmøllerne sendes nemlig ikke ind til Skagen Havn: Side 601 øverst er teksten ordret “Page 5
  5 10.4260145 57.5859722
  Ilandføring forventes nord for Bratten. Nettilslutningenspunktet forventes at blive på 150 kV
  skinnen på Starbakke transformerstation. Kabelruten mellem ilandføring og
  nettilslutningspunktet forventes at være 13-15 km lang. Alternativ ilandføring kan være på
  Frederikshavn havn”.
  Under alle omstændigheder slutter enden af kablet i eller i nærheden af “Recycling City” i Knivholt.

  Her er du så lige et par hjemmeopgaver til dig:
  1. Hvor mange danske kommuner har modtaget en lignende ansøgning i ugen op til juli måned?
  2. Hvor mange kommuner har allerede gjort indsigelse imod ansøgningen på nuværende tidspunkt?
  3. Er der noget magisk ved at indsende ansøgningen før juli måned? Noget lovgivningsmæssigt?

  Jeg regner med, du giver mig nogle helt klare svar, så Skawboerne, Industri og Handel samt byens mange gæster bliver fuldt opmærksom på konsekvenserne. Det fortjener vi.

  Desuden forventer jeg, du også med din nye viden nok en gang vil kæmpe for Skagen og ikke for det socialdemokratiske Malketeam Syd.

 • Ole Schiellerup

  Når jeg ser ud af mine vinduer, ser jeg et meget sørgeligere syn: De mange tomme skibe, som bare ligger og venter på at få en ordre. Og som derved minder os om manglende business og inaktivitet. Jeg vil langt foretrække en stribe aktive vindmøller som kunne producere grøn energi, som kommer os alle tilgode.

 • John Nebbelunde

  I mit Skriv Tidligere i dag, glemte jeg vist rent “husejerne med udsigt over Sønderstrand”
  De må da rent ud sagt forbande denne beslutning fra byrådets side, idet de kan miste en del af deres herlighedsværdi?
  mvh John Nebbelunde

 • Erik F. Andersen

  Er der nogen som helst der kan garantere, at den strøm der produceres fra havvindmøllerne ud for Skagen (Frederikshavn Nord!!!) kommer havnen i Skagen til gode, eller bliver den bare solgt på Nordpool til spotpris, Hvad med os der kommer til at leve med møllerne praktisk talt i vores baghave. Bliver der nogen som helst form for kompensation til os, eks. i form at lavere elpriser eller måske tilbud om ejerandele? De eneste der med garanti kommer til at tjene på disse kystnære møller er European Energy, da de kan holde deres omkostninger nede. Taberne bliver (næsten som sædvanlig turde man sige) beboerne i Skagen og omegn, og dem der lever af turismen. De kloge narer de mindre kloge – i dette tilfælde Frederikshavn byråd! Jeg håber selvfølgelig at Kurt Kirkedal kan berolige mig med at jeg tager fejl, men jeg tvivler!

 • Sæt nu de mølle sønden for Læsø der er ingen vand ingen der fisker det vil ik genere nogen der , der ka ik stå Møller 5-6 km ud for kysten , i sejlruterne bliver der fisket tæt op af og igennem der er et stort jomfruhummer/fiske fiskeri det ka man ik bare lukke …..

  Der os flakke , det er et 2000 område der bliver ik fisket sæt nogle Møller op der det vil heller ik genere nogen

 • Karen Marie Kold

  Hvorfor kan man ikke placere dem syd for Læsø der er alligevel så lav vandstand så det ikke vil generer nogen

 • Kurt Kirkedal Jensen

  Jeg går ind for at forundersøgelsen finder sted. Vi vil den grønne omstilling og må veje fordele og ulemper op mod hinanden.
  Ja det er rigtigt at havvindmøllerne bliver visuelt synlige. Det er så nemt at tale imod det sker. Jeg er mere optaget af det der ikke er visuelt synligt. Her tænker jeg på udledningen fra krydstogtskibe og skibe der ligger i lange perioder ude på reden.
  Skagen havn har brug for mere strøm til at løse nogle af disse “usynlige” problemer som ovennævnte medfører.
  I dag har vi ikke den nødvendige elkapacitet i byen. En havvindmøllepark kan give os nogle unikke muligheder for at få den grønne omstilling igangsat hurtigt og effektivt.
  Udover den grønne omstilling på havnen, vil en havmøllepark måske kunne opstarte den grønne omstilling vedrørende den store mængde skibe der ligger på Skagen red.
  Der forskes og udvikles lige pt på flydende ladestationer, hvor et skib der ligger for anker i længere tid kan kobles til et sådant anlæg.
  Der er f.eks et Mærsk firma ved navn Stillstrom der arbejder med den teknologi.
  Som jeg ser på denne sag er mulighederne større end ulemperne.
  Så ja lad forundersøgelsen finde sted. Det stemmer jeg gladeligt for

 • Uha, vi vil gerne have miljøvenlig energi fra vindmøllerne,men ikke møllerne, jeg er inderlig træt af at høre på det ene hylekor efter det andet. Man vil ikke have møllerne i baghaven, hvilket er meget forståeligt, man vil ikke have dem i havet, de ser ikke kønne ud når vi traver vores årlige tur på stranden. Alle de kloge hoveder må da have et bud på hvor møllerne må og skal placeres. Hvis ikke mister I brokkeretten.

 • De skal slet ikke være der

 • Peter Sørensen

  Jeg bliver nødt til at understrege, at Venstre i begge udvalg har gjort opmærksom på, at vi ikke kan leve med at kommunen ikke gør indsigelse mod disse meget kystnære møller.

  Dermed har Venstre som det eneste parti stemt imod forvaltningens indstilling.
  Socialdemokratiet og Konservative mener ikke kommunen skal gøre indsigelse.

 • Eine Schreiver

  JA, tak – til vindmøller, hvis det altså kunne blive HAV-vindmøller.
  De kunne sagtens placeres i T-ruten (interernation søvej – 5/6 kilometer ude i havet, ud for Skagens rev)
  De kunne endda fungere som trafikregulering, ligesom afmærkninger langs en landevej.

  Tænker også at fundamenterne til havvindmøllerne kunne bruges til muslinger, som er eksperter i at filtrere vand.

  Men det enorme elforbrug, kommer vi nok til at acceptere flere slags tiltag, da vi nu skal tænke på miljøet.

  Fremtiden ser noget broget ud, vores forbrug af el – på opfordring af vores politikere: køb elbiler, o.s.v…,
  men som tiden er pt.: så får vi mangel på el, da klimaet har ændret sig, floderne tørrer ud, mindre regn, varmere vejr.

  Så kommer der til at ske ændringer uanset om vi vil det eller ej, så vil jeg gerne have en lille føling med hvad der skal ske – måske også Sønderstrand.

  Tænker pludseligt på Shu-bi-duas: Costa Kalundborg.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Op til 40 vindmøller med op til 270 meter højde ud for Sønderstrand' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
        comment_post_ID, comment_author, comment_date, comment_approved,
        comment_type,comment_author_url,
        SUBSTRING(comment_content,1,300) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND (comment_type = '' OR comment_type = 'comment') AND
        post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT 5

Seneste kommentarer

© 2007-2022 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER