Læserbrev: Skagen, havnen og krydstogter

Læserbrev: Skagen, havnen og krydstogter

9. februar 2024 - kl. 10:03 - af

Det der får mig til tasterne er et par indlæg om Skagen Havn dels på skagensavis.dk for et par måneder siden hvor stort set alt bliver forherliget og gjort rosenrødt og dels et indlæg i søndags i Nordjyske om det kloge i at det er kommunerne der driver havnene. Det der falder mig for brystet er at man i disse artikler helt og aldeles ukritisk fremhæver Skagen Havn som en succes.  Om det fornuftige i kommunen driver havnene har borgmesteren jo givet svar på ved at nikke ja til den katastrofale gæld vi alle hæfter for og at Skagen Havn er en succes som fiskerihavn kan heller ikke bestrides, men at hævde den adskiller sig fra de andre havne i landsdelen mener jeg ikke er rigtigt idet der også i Skagen er foretaget store investeringer med deraf følgende gæld i forhold til havnen størrelse. Der hvor Skagen Havn adskiller sig er vel i virkeligheden at man har haft held til at servicere sin store gæld.

Ud over økonomien skal man vel også skele til sammenhængen mellem handling og konsekvens. Hvad har investeringerne genereret af arbejdspladser, hvordan ser brugerne på havnen f.eks. lystsejlerne som der af og til har været en del blæst om og hvad er Skagen Havns rolle som element i det lokalsamfund den er en del af?.

Langt det mest interessante er arbejdspladserne. 2600 arbejdspladser på havnen er der nævnt i artiklen, men det var der da vist også før udvidelserne. Siden udvidelserne gik igang er indbyggertallet i Skagen faldet drastisk og det indikerer da bestemt ikke at udviklingen har levet op til de forventninger bestyrelsen for havnen havde i sin tid.

I Nordjyske har havnen lovet at havneudvidelsen giver 600 nye arbejdspladser til byen!.  Må jeg bede Skagen Havn om at fremlægge dokumentation på at dette er opfyldt?.

Så er der jo indtægterne som krydstogt industrien bidrager kraftigt med. Her er det jo interessant at notere at havnen her har med en industri at gøre som har en helt utrolig påvirkning på lokalsamfundet og samtidigt forurener voldsomt i kommunen der jo bryster sig af at være meget grøn – ja så “grøn” at selveste borgmesteren bliver inviteret til te med paven. Som jeg har forstået det skal vi opfatte denne industri som en guds gave til lokalsamfundet Skagen uden der på nogen måde har været stillet blot et lille kritisk spørgsmål til om det så er den gode ide man vil gøre det til. Det fyger med påstande om alle krydstogternes lyksaligheder og alt står uimodsagt, så jeg vil gerne komme citater der er fakta og dem får vi mange af. Det er bemærkninger som,  det er alt for voldsomt med de mange mennesker og det passer slet ikke til Skagen. Vel at mærke mange udtalelser fra både skagboer og turister . Alt har en konsekvens og hvor mange gæster mon fravælger Skagen af disse årsager?. Ingen tør åbenbart undersøge dette – er man mon bange for svaret? og det er da et paradoks af de helt store at man mange steder i verden kæmper for at slippe for krydstogterne og vi i Skagen gør det modsatte!!. Hvem sagde Aalborg?.

Det kræver nok ikke nogen doktorgrad i økonomi at regne ud hvor meget krydstogterne bidrager i havnens kasse og må det være tilladt at komme med en påstand?.

HAVNEN HAR GJORT SIG AFHÆNGIG AF INDTÆGTERNE FRA KRYDSTOGTER FOR AT SERVICERE SIN STORE GÆLD!   SUCCES?   TJA ALT ER JO RELATIVT!

Lad os nu antage nogen tør undersøge sagen og finder ud af at påstanden er rigtig og det samlede resultat for lokalsamfundet Skagen er negativt, så holdes Skagen by jo som et sagesløst gidsel i et spil hvor industrien bare skal vokse og vokse til gavn for havnen. Her i 2024 hvor vi er så oplyste om mangt og meget, finder jeg det ganske foruroligende og besynderligt at agere i sådan en uvidenhed.

I artiklen på Skagensavis.dk som jeg henviser til er der mange påstande og en af dem er at krydstogterne er kæmpegevinst for byens handlende!!!!!. Må det være mig tilladt at bede Skagen Havn fremlægge dokumentation for denne påstand?. 

Nu kan det da godt være at påstanden om krydstogt gæsternes forbrug holder vand hvis man regner alt med og at vognmændene fra Hørby og Hjørring har kronede dage men er der nogen der gør sig ulejlighed med at finde ud af hvad regningen for slitage, rengøring og vedligehold lyder på og ikke mindst hvor den skal sendes hen?. Kan det passe jeg har læst en artikel om voldsom nedslidning på Grenen – gad vide hvad regningen på genopretningen bliver her og ja hvem mon betaler?.

Der har gennem årene været skrevet mangt og meget om den lille perle vi kalder Skagen og er tiden efterhånden ikke inde til at finde ud af hvad vi vil og ikke blot skyde med spredehagl i håb om at ramme noget. Er sandheden i virkeligheden ikke at vi bryster os af langt hen ad vejen at leve af turismen uden at have en politik herfor, for hvem ved hvad der er rigtigt og forkert når vi ikke en gang vil undersøge det – og det gælder også krydstogterne. Det er som om Skagen har udviklet sig til et lokalsamfund hvor man med vold og magt skal forsøge at spænde buen til det yderste – og til glæde for hvem?. Som jeg ser det er der alt for meget og mange sager der skiller frem for at samle lokalsamfundet og det kan vi ikke være tjent med hverken nu eller på sigt.

SKAGEN FORTJENER MEGET MERE. 

I sin tid var der et begreb der hed SMÆK-E der som bekendt står for Sundhed, Miljø, Æstetik, Kultur & Kvalitet samt Etik. Et flot og meget stærkt begreb som burde være et naturligt omdrejningspunkt når vi snakker om den fremtidige turisme og udvikling i Skagen i øvrigt.

Jeg vil til sidst komme med en opfordring til kommunens borgmester. Jeg ved at der var en der havde SMÆK-E med i sin taske til kommunesammenlægningen så det må være i en skuffe et eller andet sted. Få det nu fundet og støvet af og sæt dig i spidsen for et arbejde der vil tilvejebringe et miljø og nogle regler vi kan arbejde seriøst og konstruktivt med, fremfor du forsætter med at plukke de lavest hængende frugter på vej ned ad populismens tvivlsomme rute.

Med venlig hilsen

Allan Fage Sørensen

12 kommentarer til “Læserbrev: Skagen, havnen og krydstogter” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

12 kommentarer til “Læserbrev: Skagen, havnen og krydstogter”

 • Tak for jeres modsigelser af mit indlæg.
  I tager fejl af den økonomiske værdi, havnen, krydstogtanløb og turismen har for Skagen.
  Vi passer også på Skagen, som tidligere “fastboende” og nu som “turist”. Vi handler lokalt i Skagen.

 • Kære Helge+Pedersen samt andre turister i byen.
  Jeg kender jer ikke, hverken hvor I kommer fra eller jeres alder. Dog tænker jeg, at hvis man har købt bolig heroppe eller vender tilbage gang på gang, så er det, fordi man holder af Skagen.
  Hvorfor gør I så det? Naturen, kulturen, miljøet m.m. sikkert. Vi er en hær af skagboer, som tillader os at tage æren for det hele. Vi har nemlig værnet om naturen og kulturen, vi har til dels skabt den, og det er i hvert fald os, som har skabt det miljø, I elsker, via vores arbejde både på havnen, i byen og i vores daglige gang rundt omkring i Skagen både dag og nat. Vi er altså kort sagt grunden til, at I elsker vores by.
  Vi har mange, mange års erfaring med turisterhvervet, og vi ved, at det ikke bare skal passe sig selv. Akkurat som intet andet erhverv bare kan sejle i sin egen sø.
  Når vi så bekymrer os om udviklingen i dag, er det af dybfølt kærlighed til Skagen – en endnu større kærlighed end jeres sandsynligvis, fordi kærligheden til Skagen omfatter alle aspekter, også eksempelvis vores fritid og arbejdsliv.
  Vi har med bekymring set et hastigt nedadgående befolkningstal (Skagen er faktisk den by i Danmark, som procentvis har mistet flest indbyggere de sidste 20 år!), og det daler stadigvæk – i modsætning til turistbyen Løkken, hvor det er lykkedes at få styr på udviklingen, og som i dag har en befolkningstilvækst på 15% (og det er ikke pensionister, men yngre familier).
  Lad venligst være med at kommandere os til bare at acceptere udviklingen. Vores formål er at holde liv i havnen, turismen og frem for alt dagligdagen. Det er vores liv hver dag året rundt, og vi ved, hvor utroligt vigtigt det er at tænke langsigtet. Vi ved, at nordmændene og svenskerne vender tilbage som gæster, og vi ved også, at så skal der være plads til dem. De skal ikke stå i meterlange køer alle steder på grund af en flok osere – for det er altså det, vi hører fra en hel del forretningsdrivende, at krydstogtgæsterne er!
  Vi ønsker også en udvikling af turismen, vi ønsker spredning af erhvervet ud over hele året, vi ønsker gæster af den slags, der holder liv i ALLE byens butikker og skaber et stærkt og varieret cafe- og restaurantmiljø. Vi ønsker et ry, som får børnefamilier i stort tal til at komme – det kunne jo være, vi fik dem til at flytte herop.
  Da krydstogtskibene begyndte at komme til Skagen, glædede det mig; men som rigtig mange andre skagboer holder vi os langt væk fra midtbyen om sommeren nu, og det gør så, at man har fundet andre handelsmuligheder, som man fortsætter med at bruge, når sæsonen er slut. Det er der forretningsdrivende i byen, der mærker på den hårde måde. Det er også fakta, at der er deltidsskagboer, som fortæller, at de ikke kommer ned i byen, når der er krydstogtskibe inde.
  Ja, havnen tjener penge lige nu; men når krydstogtskibene igen kan vælge mellem Sankt Petersborg og Skagen, hvad tror du så, de vælger? Det er sådan, de erfarne skagboer som i årevis har været afhængige af turismen, tænker, fordi de altid tænker langsigtet.

 • Vi har ingen turistpolitik, – men påstår at turismen har stor betydning!
  Er det rettidig omhu, er det SMÆKe, – at der i festivaldagene fra 4/7 til 7/7 anløber 4 krydstogtskibe, heraf dobbeltanløb 5/7, – med 11400 krydstogtgæster plus en besætning på 3600 i festivaldagene, hvor byen i forvejen er spændt til bristepunktet?- godt nok tar’ nogle krydstogtgæster ud af byen til andre oplevelser, og ikke alle fra besætningen går i land, men…..

  I 2024 anløber indtil nu 58 krydstogtskibe med 170300 krydstogtgæster samt 52300 besætningsmedlemmer,
  Set i forhold til Skagens indbyggerantal på lige under 7000, har Skagen i år 13 anløb med hver 6.600 gæster plus besætning på 1650. Heldigvis ligger nogle af disse anløb i skuldersæsonen. Hvad ville f.eks. Frederikshavn sige, hvis der anløb 3 af denne størrelse samme dag, set i forhold til deres indbyggerantal på ca 23.000, dette blot som sammenligning.
  I pressede perioder f.eks juli, burde vi måske have færre anløb eller anløb med færre gæster.
  Det SMÆKe begreb som Allan nævner, blev politisk besluttet af Skagen kommune, og bl.a. lavet som et redskab for at politikerne og andre beslutningstagere kan trykprøve ideer og forslag m.m.
  Selvfølgelig skal Skagen Havn tjene penge, men vi må ikke gå på kompromis med Skagens kvalitet, og opnå ry for masseturisme.
  Enig i at vi skal lave en undersøgelse på, hvad krydstogtgæster forbruger i kroner, – som en butiksejer sagde, prøv at lægge mærke til, hvor få der kommer med en indkøbspose! Vi skylder os selv at lave en uvildig undersøgelse af gæsternes forbrug, – mange snakker om det, og mange er skeptiske.
  Hvem i Skagen er “Dommer” og forholder sig til, hvad byen kan holde til, og hvem er ansvarlig? – det bør vi vide, hvis vi vil leve langsigtet af turisme både via landevejen og søvejen.
  Det bliver spændende at høre hvad havnens investering indtil nu har medført af nye arbejdspladser, med forbehold af arealer på Østhavnen som ikke er bebygget endnu.

 • Hold nu op med det klynker. Vi elsker Skagen og vores lejlighed både sommer og vinter og alle andre tidspunkter på året. Lad nu Skagen udvikle sig både hvad industri (værftets tørdok, Henning Kjeldsens motorrum) turisme og krydstogt anløb. Hvis Skagen ikke får lov at udvikle sig bliver der afvikling og hvem kan have interesse i det, spørger jeg.
  Glæd jer, både fastboende og turister, det gør vi som turister – dejlige skagen

 • Niels Juel Nielsen

  Tror vi alle i Danmark skal være glade for turister af enhver art – alle andre erhverv bliver kvalt af vores regering med god hjælp fra EU. Det er jo ikke Skagen Havns skyld at det er væsentligt færre fiskeskibe i dag end tidligere. Fiskeriet, Minkerhvervet og landbruget generelt er under stort pres – og industrien flytter til lande med lavere lønninger og lempeligere miljøkrav.

 • Hvad vil i alle de klågeårer så anbefale for en havn vi i dag har med overskud hvorimod frederikshavn med milliardunderskud.Skagen har altid haft overskud og med.uduelige politikkere har fiskeriet fra S kuttere gået tilbage fra omkring 500 indregistret fiskekutter på over 20 ton til i dag under 50 i dag det vil da være spændende at høre hvordan i vil forblive en skagen havn med overskud

 • Du rammer spot on i den samtale, der foregår rigtig mange steder i Skagen.
  Jeg er helt enig med dig.
  København, som siges at være den største krydstogtby i Danmark, har tre indbyggere pr. krydstogtsturist (forstæderne er ikke med i beregningen). I Skagen var der sidste år godt 22 krydstogtsturister pr. skagbo, og det tal bliver endnu større i år!
  Hvor meget tror I egentlig, vi kan bære, hvis vi stadig skal være superværter for alle de andre turister, der kommer her, og som lægger betydeligt flere kroner i byen?

 • Det er dejligt at se, at andre nu også kan se at Krydstogtskibe er turist forurening i stor skala.

  Tidligere sejlede de store Krydstogtskibe til
  St. Petersborg i Rusland.

  Nu er denne trafik stoppet og det reder så økonomien i Skagen havn og busselskaberne i Jylland

  Jeg vil ikke takke Putin, men det er sandheden.

  Hvis ikke Ukraine krigen var kommet, var der kun kommet 15 – 20 Krydstogt skibe om året til Skagen.

  De store skibe er ikke velkomne andre steder

  MVH

  Poul

 • Rigtig godt og sagligt indlæg. Godt at få belyst at en mole med tilhørende landgangsbro til cruise-sejlende turister vel egentlig er en noget kortsigtet indtægtskilde og en meget-lidt-grøn model for en moderne havn. At udråbe en havn som succes, på baggrund af dette, klinger lidt hult i mine ører.

 • Jens Vadet Poulsen

  Lige som i H.C.Andersens “Kejserens nye klæder”, skal der være en, der tør står frem og sige, hvad der længe har været talt om mand og mand imellem i Skagen.
  Vi mangler i den grad dialog om pejlemærkerne for Skagen. Og vi mangler i høj grad den dokumentation, som Allan efterspørger.
  Tak til Allan!

 • Mogens Bandholm

  Allan Fage Sørensen – interessant skriv, men din anbefaling til borgmesteren om at opgive sin party turisme- og over turisme politik er nok “spildt mælk på ballelars”. Borgmesteren har jo gang på gang i medierne klart givet udtryk for hvordan kommunens politik inklusive turisme politiken skal være som hun vil have det.

  Paradoksalt nok er den turisme politik vi har her i Skagen, altså borgmesterens direkte imod den politik hun står for som formand for Klima-og Miljø udvalget i Kommunernes Landsforening, der fokuserer på – bæredygtig og ansvarlig turisme der også er grøn.

  Så jo, man både blæse og have mel i munden. Det har borgmesteren jo bevist.

 • Marianne Hellsten

  er fuldstændig enig hvad angår krydstogt turismen. venlig hilsen Marianne Hellsten

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Skagen, havnen og krydstogter' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger