Kære Byrådsmedlemmer, uanset partifarve !

Kære Byrådsmedlemmer, uanset partifarve !

23. september 2009 - kl. 9:21 - af

OPRÅB !!.  Der er i Ældreafdelingen skåret dybt ind i benet – og det er IKKE muligt for Ældreafdelingen at effektivisere yderligere. Alligevel skal budgetrammen reduceres. I er som politikere nødt til at tage ANSVAR – fortæl os hvilke opgaver vi ikke længere skal udføre. Fortæl borgerne hvilket serviceniveau de kan forvente i fremtidens Frederikshavn Kommune!!

I efteråret 2008 blev ældreområdet analyseret af rådgivningsfirmaet Deloitte. En af konklusionerne fra deres rapport påpeger, at området er så effektivt drevet, at det ikke kan gøres mere effektivt.

Ældreafdelingens budgetramme for de næste 4 år er jf. Økonomiudvalgets beslutning reduceret med 3% om året. Dette betyder, at Ældreområdet i 2010 skal effektivisere for 10 millioner i plejen og 2 millioner på aktivitetscentrene. Disse beløb er også gældende i årene 2011 – 2013, dvs. Ældreområdet skal effektivisere for i alt ca. 48 millioner de næste 4 år.

I Frederikshavn kommune er der vækst i antallet af borgere over 67 år. Det betyder flere borgere, som har brug for pleje og praktisk hjælp. Den stigende levealder betyder også vækst i antallet af borgere over 80 år, og det er for så vidt positivt, at vi lever længere. Som en logisk konsekvens medfører det, at antallet af borgere, der har brug for massiv hjælp, stiger ­– noget, som vores budgetter så også skal afspejle.

Ud over flere plejekrævende borgere kommer der flere og mere komplekse opgaver til. Det handler ikke mere om blot at opfylde borgernes mest basale behov, såsom f.eks. at sørge for mad og drikke. Ældreafdelingens personale varetager flere og flere specialiserede opgaver, såsom pleje og behandling af socialt udsatte, hjerneskadede, svært demente, borgere med flere kroniske sygdomme samt borgere, som ønsker at dø i eget hjem. Borgerne, der er indlagte på sygehuset, bliver tidligere udskrevet, ofte til færdigbehandling i hjemmeplejen. Dette kræver selvfølgelig faglært og velkvalificeret personale.

Skal vi i Ældreafdelingen effektivisere som udmeldt, vil det ikke være muligt at opretholde serviceniveauet, heller ikke selvom medarbejderne løber endnu hurtigere. Allerede nu er der skåret helt ind i benet. Medarbejderne er i hverdagen så pressede for at holde det politisk udmeldte serviceniveau, at det er umuligt at effektivisere mere. De krav, der nu sættes om yderligere effektiviseringer, betyder, at medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø sættes under pres og medfører urimelige vilkår. Det vil bl.a. medføre højere sygefravær, stress og et større antal arbejdsskader.

Det serviceniveau, som borgerne i Frederikshavn kommune i øjeblikket serviceres med, er et minimum. En af konsekvenserne ved de udmeldte effektiviseringer i Ældreafdelingen kan være, at der vil blive ansat billigere og ufaglært personale. Det vil i høj grad få indflydelse for den borgeroplevede kvalitet. Det faglige niveau vil da ikke kunne stå mål med det politisk udmeldte serviceniveau samt Ældreafdelingens vision: ”Vores indsats skal fremme borgerens mulighed for at leve sit liv med kvalitet”. Ikke for at klandre de ufaglærte, men man kan ikke vide, hvad det er man ikke ved – derfor vil bl.a. betydningsfulde observationer om borgerens helbredsmæssige tilstand og vigtig dokumentation gå tabt. Kan borgerne virkelig være tjent med en sådan udvikling?

Vedtages de foreslåede reduktioner, vil det få konsekvenser, der rækker langt ud over de dystre billeder, der tegnes for de næste fire år. Det vil være et tilbageskridt, der forhindrer, at vi i fremtiden kan imødegå de udfordringer, der kommer som følge af, at vi bliver færre i den arbejdsdygtige alder til at tage os af stadig flere ældre og plejekrævende borgere.

Fastholdes reduktionerne, forventer vi, at politikerne melder klart ud til medarbejdere og borgerne hvilken kvalitet og hvilke serviceydelser, der fremover skal være i Ældreafdelingen.

Vi vil dog tillade os at spørge: Kan medarbejderne virkelig presses mere – og hvilke konsekvenser får det? Kan borgerne være tjent med det forringede serviceniveau – og hvilke konsekvenser får det?

Vi mener, at grænsen er nået. I bliver nødt til at sadle om, mens I endnu har muligheden. Et stort ansvar hviler på jeres skuldre. Det ved vi alle. Derfor skal I træde i karakter og tage ansvar for de mennesker, der med kød og blod er involveret!

Joan Pedersen, Ældreafdelingen, Fællestillidsrepræsentant for FOA

Lone Hintze, Ældreafdelingen, Fællestillidsrepræsentant for DSR

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kære Byrådsmedlemmer, uanset partifarve !' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger