Referat fra Skagen Bios ordinære generalforsamling

Referat fra Skagen Bios ordinære generalforsamling

3. april 2012 - kl. 12:36 - af

Redaktionen har modtaget nedenstående fra Foreningen Skagen Bio. Alle fotos: Søren Schnoor

Tilstede: Bestyrelsen : Flemming H. Olsen, Jørn Grønkjær, Grethe Nielsen, Alice Pedersen, Jette Plougheld, Lena Nyeng, Erik Olsen og Lise Schnoor.

Desuden deltog 44 medlemmer.

Ad. 1.

Formand Flemming H. Olsen bød velkommen og Arne Waage Beck blev valgt som aftenens dirigent. Han tilkendegjorde, at mødet var lovligt varslet og forsamlingen godkendte dette. Herefter blev Tove Jørgensen og Peder Westphal valgt som stemmetællere.

Ad. 2.

Flemming H. Olsen gennemgik sin beretning for årets gang i Skagen Bio. Han rettede en stor tak til de mange frivillige, der har været med til at sætte biografen igang. Biblioteket og Kulturhuset Kappelborg blev ligeledes fremhævet for deres medvirken. Som det nyeste er der netop indgået aftale omkring et E-billetsystem.

Bestyrelsen opfordrede til at flere frivillige går ind i arbejdet med biografen. Bl.a. ønsker man en biografkultur iværksat for børn og unge i Skagen.

Der var forespørgsel om evt. ”frynsegoder” for de frivillige.

Bestyrelsen har vedtaget et klippekortsystem for de aktive frivillige, som snart bliver taget i brug.

Marie Munch fremhævede, at der er tale om frivilligt arbejde. Det er sjovt at være med og dejligt at arbejde for noget man brænder for i lokalområdet.

Ad. 3.

Jette Ploughelt gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Ad. 4.

Budget for det kommende år blev fremlagt og der blev bl.a. knyttet følgende kommentarer hertil: Jørn Grønkjær mener, at Nordjyske skal presses til et bedre tilbud på annoncesiden. Kristen Leth foreslog, at sponsordelen aktiveres og der gøres noget for at få flere medlemmer.

Reklameindtægter vil vi også gerne forøge. Bl.a. ved visning af lokale reklamefilm i biografen. Jesper fra biblioteket stiller sig til rådighed ved denne opgave.

På sigt ønsker biografen ligeledes 3D installeret. En omkostning på 116.000,- (FHO). Poul Bendixen har bedt Frederikshavns Kommune om en kopi af regnskabet for penge brugt på Skagen Bio. Der er måske penge tilbage fra Skagen Biograf Fonds midler, som kan bruges til 3D udstyr…

Herefter blev budgettet godkendt af forsamlingen. Legeledes blev de 100 kr. fastholdt som årlig kontingent.

Ad. 5 – 7

Flemming H. Olsen og Lena Nyeng meddelte, at de trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. De har gjort et stort og aktivt arbejde for igangsættelse af biografen og de forstætter begge som frivillige i henholdsvis operatør- og filmudvalget.

Herefter valg af fire medlemmer til bestyrelsen for to år. Grethe Nielsen og Alice Petersen på valg.

Der blev valgt følgende til den nye bestyrelse:

Jakob Skytte, Marie Munch, Kirsten Leth og Hanne Bruun. Suppleanter : Alice Petersen, Grethe Nielsen, Jørgen Boholdt og Erik Olsen. (valgt for et år).

Dorthe Løve blev valgt til revisor. Tove Danov valgt som suppleant for denne (valgt for et år).

Ad. 8. Ingen indkomne forslag.

Ad. 9.

Dirigenten opfordrede den kommende bestyrelse til at gennemgå foreningens vedtægter for evt. rettelser.

Ad. 10. evt.

Peter Westphal foreslog, at der laves en promotionfilm om Skagen, evt. i samarbejde med Skagen Turistbureau.

Knud Hansen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med information om biografen til ældre, der ikke er på nettet.

For referatet / Lise Schnoor Skagen d. 29/3-2012

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Referat fra Skagen Bios ordinære generalforsamling' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger