Læserbrev om bæredygtige oplevelser i Skagen

Læserbrev om bæredygtige oplevelser i Skagen

14. juli 2009 - kl. 7:49 - af

Nej – jeg ønsker hverken dobbeltdækker bus eller helikopter flyvning i eller over Skagen! Min bemærkning til Skagen Onsdag om dette er mere udtryk for et opråb til Turistforeningen, Handelsstands foreningen samt erhvervsliv og borgere om at deltage i idé udviklingen af bedre oplevelser og servicetilbud.

I forbindelse med min ansøgning om tilladelse til kørsel med city tog i Skagen har jeg efter bedste evne argumenteret for de oplevelsesmuligheder, dette ville kunne give såvel fastboende som turister.
En organiseret og miljøvenlig kollektiv transport vil kunne bringe børn og voksne rundt i helt andre kroge af Skagen end de kendte.

Samtidig vil alene togets tilstedeværelse kunne afholde flere fra bilkørsel i de dele af Skagen, der er hårdest plaget af de mange biler i højsæsonen.
Jeg er ikke i tvivl om at man i stedet vil prioritere denne fælles og guidede tur med alle de seværdigheder der møder en på vejen fra midtbyen via havnen til Vesterby og tilbage mod det hvide fyr.

Kan man ikke lide det avancerede italienske city tog som transportmiddel, er jeg den første til at støtte op om et projekt, hvor vi kunne lave forsøg med en mindre el-, solcelle- eller brint drevet bus.
Et køretøj der på ingen måde dominerer gadebilledet og som samtidig er både
handicap- og miljøvenligt.

Det vil også kunne skabe et nyt transporttilbud til de mange fastboende og gæster som ikke uden videre er i stand til at benytte sig af cykel eller egen bil.
I forvejen er de kollektive transportforbindelser til og indenfor udkantsområderne ikke ligefrem noget at råbe hurra for.

Derfor ser jeg frem til at byens bedste kræfter denne gang vil gå konstruktivt ind i debatten – og ikke bare afvise på forhånd uden at have sat sig ind i forudsætningerne.

Både Turistforeningen og Handelsstands Foreningen har i deres modstand overfor nyt transporttilbud henvist til det særlige Skagen “brand”! Her vender man vist det blinde øje til i forhold til helt andre elementer der forstyrrer dette i gadebilledet.
Dele af Sct. Laurentiivej er ved at udvikle sig til gul udsalgs skilteskov, ligesom det kniber gevaldigt med by æstetikken andre steder i bybilledet.

Lad os åbne øjnene for forbedringer!

Jørn Grønkjær
Skagen
____________________________________

Vedr. kørsel med guide-/city tog i Skagen

I forbindelse med hjemkomst fra rundrejse i Brasilien i sidste uge tilbragte min samlever Susanne Christophersen og jeg et døgn i Lissabon.
Her så vi en anden udgave af city togene. Dette kørte ved Expo centeret og havnefronten i den smukke by.

Og netop et tog uden reklamer på siderne jf. den forsikring jeg tidligere har fremsendt ved evt. kørsel i Skagen.
Gennem de seneste dage har jeg for interessens skyld spurgt fastboende og turister i Skagen om deres syn tpå evt. city tog.
Jeg fornemmer en meget positiv stemning og behov for at komme rundt og se seværdighederne sammen med børn, familie og venner på en anderledes oplevelsesrig måde.
Toget erstatter mange biler på én gang – og der er ingen trafikproblemer.
Det vil være mere enkelt at køre toget langs havnefronten og i de ydre gader end de alt for mange biler i midtbyen.
Dermed også en langt mere CO2 venlig løsning.

Som bekendt har byens havnevæsen, Turistforening og Handelsstands Forening sagt nej til idéen.
Det samme gælder Nordjyllands Politi, som henholder sig til “Bekendtgørelse on tivolitog” i medfør af § 68, stk 1, § 73 stk 1, nr 4), § 83, § 84, stk 1, § 124 g, stk 1, nr 2 og § 118, stk 5, i færdselsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som senest er ændret ved lov nr. 1123 af 20.
december 1995.

I den forbindelse skriver Nordjyllands Politi:
__________________________

“Ved e-mail af 11. maj 2009 til Teknisk forvaltning har De ansøgt om tilladelse til kørsel med guide tog i Skagen i form af ‘tivolitog’ som beskrevet i ansøgningen.
Sagen er herefter videresendt til Nordjyllands Politi, idet det jf.
bekendtgørelsen nr. 1035 ‘bekendtgørelse om tivolitog’ § 1, hvor det er politiet, der efter drøftelse med vejmyndigheden kan tillade, at tivolitog benyttes til kørsel på vej, der er omfattet af færdselsloven.
I den anledning medddeles, at politiet med henvisning til bekendtgørelsen om tivolitog efter en konkret vurdering af færdselsmæssige forhold ikke kan imødekomme Deres ansøgning.

Jeg har ved min afgørelse lagt til grund, at tilladelse i almindelighed alene gives til kørsel på områder, hvor der i det væsentlige kun færdes gående og cyklister. Det vil sige områder, som på betryggende måde er afmærket eller afspærret fra steder, hvor der foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, eller områder, hvor almindelig færdsel med motorkøretøjer er væsentlig begrænset, f.eks opholds- og legeområder, visse gågader m.v.

Min afgørelse kan påklages til Trafikministeriet, Frederiksholms kanal 27, 1220 København”

Med venlig hilsen
Normann Andersen
Vicepolitikommissær
_________________________________

Vedr. politiets svar må jeg bemærke at alene formuleringen ‘tivolitog’
sætter en form for dagsorden.
Det sidste jeg ønsker mig er en tivolisering. Dette drejer sig om et
transport- og oplevelsesmiddel. Ikke en underholdningsmaskine.

Overfor ovennævnte afgørelse står stadig, at man i Danmark bl.a. kører city tog i København og den indre del af Viborg.
Jeg er om nogen opmærksom på at bevare et så autentisk miljø som muligt i Skagen jf. mine tidligere indlæg om by æstetik mv, men jeg har svært ved at forstå, at tilladelse til at gøre havnefronten og gågaderne i Skagen til larmende festpladser skulle være i en højere klasse end at kunne give børnefamilier, gangbesværede og andre en køre oplevelse af både midtby, havn, kultur og natur.

De bedste hilsner og rigtig god sommer
Jørn Grønkjær

10 kommentarer til “Læserbrev om bæredygtige oplevelser i Skagen” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

10 kommentarer til “Læserbrev om bæredygtige oplevelser i Skagen”

 • Når turisterne en dag ikke gider at være i de forskellige byer der ligner hinanden med tivolitog og røvkedelige uæsetiske facader, Bar her Bar der. Foretninger der ser ens ud som andre byer i dette proviensielle land og selvfølgelig skal Skagen også Tivoliseres er Skagen da anderledes Nej – det ser det åbentbart ikke ud til desværre.Men der bliver flere turister der vil have rigtig natur og kultur og de vil søge væk fra alt det platte kunstige poppede glamour som pengegriske/stærke kopitænkeres valgte stråmænd begejstres over
  – og gid det aldrig kommer til Gedser – men Sverrige er stadig et stort og dejligt land med plads til rigtige naturoplevelser og har overhalet minimalstaten DK. også på Miljø området !
  Vh.Finn Olsen

 • det er vel ligesom når man rækker fanden en lillefinger tager han hele hånden
  man siger det ikke direkte men ønsker løkken til skagen
  lad dem drive deres foretninger fra den grund de har .det kan da ikke være rimeligt at de skal bruge både vej og fortov for at forhindre at folk kommer i yderdistrekterne er værtshuset fyldt gå folk til det næste så de også får glæde af turisterne. men sådan er det ikke her,man sørger for bedre veje og fortov så disse butikker i smørhullet kan blive endnu stører for man under ikke de andre noget

 • FØLGENDE ER BESLUTTET OM HAVNEVEJ:

  10. Havnevej Skagen

  Sagsfremstilling
  Frederikshavn Kommune skal udføre koordineret renovering af Havnevej. Kloak og vandledning samt belægning skal udskiftes.

  Teknik og Miljøudvalget i Skagen Kommune besluttede d. 5. oktober 2005 at ensrette Havnevej fra Sct. Laurentii Vej til Østre Strandvej.

  Der har været afholdt borgermøde, ligesom Teknisk Udvalg på mødet d. 14. august blev orienteret om skitseprojektet.

  Frederikshavn Kommune har udarbejdet 2 forslag til ny belægning i Havnevej udfra de ønsker og bemærkninger som fremkom ved borgermødet og udvalgets behandling. Endvidere er fremkommet skriftlige bemærkninger, som er vedlagt dette punkt som bilag.

  På budgettet er der afsat 1.800.000 kr. til ny belægning i Havnevej.

  Forslag 1:
  Fortov med betonsveller.
  Udstillingbånd i sort betonbelægningssten.
  Kørebane i grå betonbelægningsten med bånd af sort betonbelægningssten.
  Sort betonbelægningssten som udligningsbånd mod ejendommene.
  Pris:1.750.000 kr.

  Forslag 2:
  Fortov med betonsveller
  Udstillingsbånd i grå betonbelægningssten
  Kørebane i asfalt med bånd af grå betonbelægningssten
  Grå betonbelægningssten som udligningsbånd mod ejendommene.
  Pris: 1.775.000

  På borgermøde afholdt d. 17. juni 2008 ønskede de handelsdrivende at Havnevej bliver sommergågade i samme periode som Sct. Laurentii Vej. Teknisk Forvaltning ønsker at igangsætte processen med at etablere sommergågade.

  Der afholdes borgermøde d. 7. oktober 2008 kl. 19.00 i kantinen på Skagen Rådhus, hvor ejere, lejere og forretningsdrivende orienteres om det valgte projekt og tidsplan for udførelsen.

  Indstilling
  Teknisk Forvaltning indstiller, at

  forslag 1 udføres
  processen med at etablere sommergågade igangsættes.

  Beslutning – Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008
  Indstillingen tiltrædes. Der er ikke taget stilling til sommergågade.

  DER ER IKKE BESLUTTET NOGET SOM HELST OM GÅGADE……;-(

  Hvad mener du, turistchef, om det, der bare vokser op af sig selv, borde og stole overalt? Hvad mener vore politikere, som har deres gang i byen, Peter, Hanne og Bjarne? Teknisk forvaltning heroppe som Iversen og Fjellerad? Jamen også vores landbetjent Bo? HVEM/HVOR har tilladt Havnevej, som den fremtræder lige nu?

  Hvis vi skal brandes som SKAGEN 365/ 24 timer døgnet rundt for fuld udblæsning, bør man spørge de fastboende heroppe.

 • jeg synes da det var en rigtig god ide ingen tvivl om det.folk skal da ud og se .ikke bare havneplads og havnegade.
  nej hjælp med at tvinge nogle nye ideer frem
  og vi mangler rigtig noget for børn (DER ER INTET I DENNE BY)derfor ingen skade med lidt tivoli men det skal jo ikke lægges på ellehammervej eller gl landevej
  nej centralt evt boldplads ved kappelborgskolen

 • Martin Nielsen

  Utroligt så enige man kan være 🙂

  Et eller andet sted syntes jeg det er alt for nemt bare skyde andres idéer ned som ideen om togbanen bliver i denne debat, men vi er jo i Skagen og Janteloven lever i bedste vel heroppe.

  Vi kan hurtigt blive enige om at det er dejlig at være i skagen og vi har meget at byde på sol strand, guldmalerne osv… meeeen
  Et eller andet sted tror jeg også vi har brug for en smule udvikling engang imellem, men inden for selve Skagen temaet. Jeg mener man kan gøre utrolig meget for at udvikle Skagens turisme, hvis man gør det på en ordentlig måde..

  PS. det er faktisk enormt sjovt at køre ATV og Rapelle ned fra bygninger. 🙂

 • Jeg kan da godt forstå bymidten stritter imod,alle butikker /værtshuse i midten har fået så mange flere m2 der skal fyldes så hvorfor køre folk ud i yder distrekter det kunne jo være nogen kunne li det ,det vil sikkert også være svært for selv det mindste tog at komme omkring Jakobs der er der borde og stole eller ølvogne helt ude på det jeg tror var havnevej.
  og P.Schou du bare lidt foran din tid men det kommer bare vent jocobs,pakhuset,fiskerestaurant m fl kommer med på ideen så duer det.
  vi skal have tivoli-hjallerup marked -pariserhjul på havnevej, sent på aftenen kan vi jo bilde turisterne ind at de må op i hjulet for at se fortiden med fiskeriet

 • Du er sgu da genial P Schou!
  Der er bare lige een ting du har glemt at tage højde for – for med alle de sjove tiltag kommer der rigtig mange flere turister. Derfor vil det være smart at rydde området ved den tilsandede kirke og asfaltere, så vi får en masse parkeringspladser – i kirken kan der så passende være turistkontor og værelsesudlejning og toget kan køre derfra og rundt i byen.

  Og nu vi er ved det, så vil borgmesteren jo gerne have at vi skal være miljørigtige – så lad os placere en masse vindmøller ud for Sønderstrand i forskellige frække neonfarver med lys på om natten – det perfekte sted til endeløse beachparties =D

  Mette – som ryster ved tanken

 • Det lyder som en fremragende ide med et tog i Skagen, men hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud!
  Jeg har på en rejse til London set golden Eye. Et kæmpe pariserhjul som passende kunne stå på havnen når de gamle auktionshaller kommer væk.
  På en rejse til Venedig sejlede jeg rundt i gondoler som også sagtens kunne gøre sig godt i Skagen, det kunne anlægges forholdsvis nemt da grundvandet jo står ret højt i byen.
  Man kunne også lave co2 neutrale svævebaner på kryds og tværs af byen, så kom man nemt rundt og samtidig kunne man jo se byen fra oven.
  De gamle bunkers af Adolf Hitler og Jørgen Utzon (hans lidt nyere) kunne man bruge til at spille World of wor Craft eller Call of Duty i så var der også noget for de unge der bare sidder inde og spiller på nettet, de ville så komme ud og røre sig så sundhed er der også tænkt på.
  Plantagen syd for Skagen kunne passende bruges til Rollespil, Cross, og ATV kørsel og
  de forskellige fyrtårne byen har at byde på kunne man Rapelle ned fra.
  Havne bassinerne skulle udstyres med store vandrutchebaner og kulørte lamper om aftenen,
  På sigt skulle al industri på havnen selvfølgelig fjernes for at give plads til havnefront byggeri, der har jeg for øvrigt på en tur til Sverige set Turning Torso en 190meter høj bygning der vrider, denne kunne passende ligge på værftets grund dog i min. 200meters højde.
  Til slut vil jeg forslå alle lokale tvinges til at gå rundt i gamle egns dragter og på den måde fungere som personale i sommerland Skagen.

  Med Venlig Hilsen
  P Schou

 • Til Mette:
  Hvad med dem, som ikke har muligheden for at cykle rundt- tænker på div handicap f.eks…???
  Jeg synes det lyder som en rigtig god ide, det ville skabe super hyggelig atmosfære i denne fantastiske turist by- som den jo er….

  Jane

 • Nej tak til tog i Skagen.
  Byen og de omkringliggende seværdigheder udgør ikke et større areal end at man kan cykle rundt – og cykler er som bekendt CO2 fri og samtidig god motion 🙂

  Mette

Der er lukket for nye kommentarer...

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev om bæredygtige oplevelser i Skagen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2024 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger