Flere end 500 til generalforsamling i Skagen Bryghus A/S

Foto: Bo Hellum

Flere end 500 til generalforsamling i Skagen Bryghus A/S

2. maj 2019 - kl. 14:50 - af

I lørdags afholdte Skagen Bryghus deres årlige generalforsamling.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud:

Christian Bisgaard

Peder Key Kristiansen

Johnny Sørensen

….og 2 nyvalgte medlemmer

Søren Hviid

Jan B. Nielsen

(Konstituering på næste møde)

Formandens beretning (Steen Andersen):

BERETNING FOR ÅRET 2018 

Velkommen til generalforsamling i aktieselskabet Skagen Bryghus- selskabets 13 ordinære generalforsamling.   

Det er en god fornemmelse at stå på talerstolen og se udover mere end 500 mennesker til en lokal generalforsamling – det er fantastisk fremmøde – tak fordi i støtter op om Skagen Bryghus –  Skål i Elværket 100 år” som er en 6% hvedeøl – Rene fortæller senere om denne øl og historien bag.   

Jeg kan oplyse der er tilmeldt 530 til generalforsamlingen ! 

Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen – jeg ved der er kommet nye aktionærer til og der er sikkert aktionærer som er her for første gang.  

Først Bent Hviid, næstformand og tidligere mangeårig formand for Skagen Bryghus.  

Peder Key Kristiansen, direktør for Skagen Uddannelsescenter. 

Johnny Sørensen, Meny, Skagen – Johnny har desværre ikke mulighed for at være tilstede i dag, men jeg skal hilse mange gange fra ham.  

Christian Bisgaard, bestyrelsesformand og direktør i selskaber tilknyttet SARIA Group i Tyskland)

Bestyrelsens beretning er en redegørelse for det forgangne års forløb, men den indeholder naturligvis også en foruddiskontering af hvad bestyrelsen agter at foretage sig i fremtiden. 

Bestyrelsens opgaver består i at varetage den strategiske ledelse,  sikre en forsvarlig organisation, at fastsætte procedurer for interne kontroller, påse at bogføring og regnskabsaflæggelse er tilfredsstillende, sikre et tilfredsstillende kapitalredskab etc.   

Bestyrelsen har 3 vigtige forhold som de skal varetage og det er ledelse, tilsyn og strategi.  

Vi har fokus på der brygges øl af god kvalitet og som falder i kundernes, men også at selskabet tjener penge ! 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling: 

Musikken fylder rigtige meget for os og vi er blevet kendt for at spille noget rigtig godt musik på Bryghuset – vore gæster elsker det og mødes med venner og familie og det smitter heldigvis af på omsætningen – men, der er masser af udfordringer med musikken. Som I sikkert ved har alle restaurationer tilladelse til spille et vist antal udendørs koncerter, hvor der ikke er eksakte støjgrænser, hvilket naturligvis ikke giver anledning til problemer. Problemet opstår derimod på de øvrige dage hvor der er udendørs musik og hvor vi skal holde os indenfor en støjgrænse på 45db (vores lokalplansområde) Kommunen foretog  en støjmåling hos os i 2017 og ”målte” en db på 46 – altså 1 db mere end tilladt og det resulterede i Bryghuset i 2018 blev politianmeldt med påstand om bødestraf. Bødestørrelsen var på kr. 10.000,-  Denne ankede vi naturligvis og dommen blev afsagt den 15/4 2019 med frifindelseJ

Vi skal naturligvis overholde de regler som gælder for området og derfor har vi naturligvis allerede foretaget de fornødne tiltag og investeringer i teknisk anlæg, således db én kan holdes indenfor grænserne. Vi er i tæt dialog med kommunens eksperter og samarbejdet er konstruktivt.  

Sidste år trådte en ny persondatalov i kraft – det har i sikkert hørt om – og det har for os – ligesom så mange andre virksomheder – givet lidt ekstraarbejde, men vi har styr på det ! 

I løbet af året har der været afholdt flere arrangementer på Bryghuset – vi har bl.a. haft besøg af borgmesteren ifb med smagning af 200 års jubilæums øl, der har været arrangement med ”super-biler”, oktoberfest og en række andre spændende aktiviteter som er gennemført i årets løb.  

Økonomi:

Bestyrelsen finder årets resultat – efter skat –  på kr. 1.779.000,- tilfredsstillende.  

Vi er dog også god til at ”bruge de penge” som vi tjener – I regnskabsåret har vi investeret i materielle anlægsaktiver for ca. kr. 1.400.000 og kr. kr. 244.000 i mindre forskellige småanskaffelser– jeg vender tilbage til dette punkt. 

Egenkapitalen udgør kr. 17.624.000 pr. 31/12 2018  

Den samlede gældsforpligtelse udgør kun omkring kr. 3.205.000,-mens den samlede balancesum (aktiver) udgør 21.661.000,- 

Driftsbudgettet som vi har udarbejdet for 2019 udviser – heldigvis – et positivt driftsresultat på ca. kr. 1.500.000,- men som nævnt er det kun et budget og ikke realiserede tal. Indtil videre følger vi dog heldigvis budgettet, men de ”store måneder” ligger forude.  

Investeringer i 2018:

Helt efter planen har der været foretaget investeringer – nødvendige –  og helt konkret er der investeret følgende: (ej udtømmende) 

 • Gaffeltruck, lukket kabine og med større løftekapacitet
 • Indendørs højtaleranlæg som er optimeret til vores lokale
 • Udvidelse med en ny udebar – nye underjordiske slanger trukket, ismaskine samt ændring af fadølsinstallationen.
 • 2 Nye tanke i kælderen – nu har vi 18 tanke a 1.000 liter færdigt øl.
 • Flytning af osmoseanlæg/blødgøring fra kælder til lager
 • Ekstra dampgenerator
 • Ny etiketmaskine
 • Reparation af hoved og sidebygning (murer)
 • Nye borde og bænkesæt i gårdhaven
 • Glasvindskærme/glasvægge i gården
 • Diverse nye køkkenmaskiner/ændringer bl.a. røremaskine, emhætte m.m.

Vi arbejder rimeligt hardcore med planlægningen af fremtidige investeringer og i år (2019) er der allerede foretaget og planlagt investeringer: 

Vi har allerede gennemført nogle, bl.a. nye porte i de små garager samt etableret køle og fryserum  

Vi er også gået i gang med udvidelse af bryggerrestaurant i den eksisterende tværfløj på 1 sal. Det er et arbejde som har været planlagt over længere tid, men alle nødvendige tegninger, tilladelser, krav fra myndigheder m.m. er godkendt og arbejdet forventes at være færdigt medio juni i år. Herefter skal restauranten møbleres og indrettes og vi forventer ombygningen er helt færdig i august og klar til brug. Ombygningen inklusiv indretning forventes at koste ca. kr. 3. millioner. 

Øvrige forhold: 

Det brand som Skagen Bryghus har opnået skal vi værne om. Vi er naturligvis meget stolte af det som allerede er opnået. Det forpligter naturligvis ledelse og bestyrelse til altid at være på ”mærkerne” – der er intet der kommer af ingenting – derfor skal vi fortsat udvikle vore øl-produkter, vores restaurant og virksomhed og i det hele taget være vågen og opmærksom på hvad der sker omkring os.  

Kigger man på Bryghuset fra helikopter perspektiv, så har bryghuset stor betydning for Skagen by. Vi ved der er flere der besøger Skagen, fordi de vil på Bryghuset og det er ganske enkelt fantastisk.  

Vi vil meget gerne opfattes og betragtes af vore aktionærer så ”folkelig” som muligt, men det er trods alt et rimelig stort bryggeri med restaurant som kræver fuld opmærksomhed hele tiden. Vi er nød til at ”drive” virksomheden ud fra anerkendte, almindelige sunde driftsøkonomiske principper – og det gør vi! 

Konkurrencen er generel hård – der er mange cafeer og restauranter som i princippet tilbyder de samme produkter som vi gør – vi skal derfor altid være på forkant og helst et skridt foran de andre – og det skal I fortsat arbejde med i den nye bestyrelse. Der kom faktisk hele 1825 nye øl på det danske markedet sidste år, så forbrugerne har mange øl at vælge imellem. Øl er mere end bare øl – Øl er historier, følelser, hygge og samvær. 

Jeg har nævnte det før og vil nævne det igen -vores organisation og ledelse anser jeg for velfungerende – og det er herfra succesen skabes. Vi er meget beviste om vores medarbejdere er vores største aktiv og vi kan ingenting uden dem.  Vi skal passe på alle vores medarbejdere – gør vi det – så passer de på os. Det vil jeg gerne give videre til den fremtidige bestyrelse og håbe I fortsat vil arbejde på at have tilfredse medarbejdere ! 

Det er ikke så tit der er udskiftning i medarbejderstaben, hvilket også indikerer arbejdspladsen er god.  

Bestyrelsen har i det forgange år afholdt et strategimøde – ”Bryghuset frem mod år 2025” og drøftet strategier og vurderet trusler/muligheder.

Skal vi udvide vore forretningsområder?

Skal der være et Skagen Bryghus i andre byer?

Skal vi selv destillere øl til spiritus?

Passer åbningstider i forhold til konceptet – nye koncepter ?

Betydningen af de sociale medier – hvordan udnyttes det ?

Skal vi brygge ”Low-fat” øl (vi ved low-fat øl produktion er eksploderet og 5 doblet de seneste 5 år ? Vi ved at alkoholprocenten er faldet betydeligt siden 2013 og befinder sig nu på det laveste niveau nogensinde. Derfor skal vi bestræbe os på at være dygtige til at producere øl til nydelse frem for beruselse.

Skal der gøres mere med øl og mad ?

Øl-festival ?

Dette blot for at nævne nogle af de punkter som blev drøftet. 

Det har været spændende drøftelser som bestyrelsen tager med sig til de kommende bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen har også deltaget i ølsmagning af vore forskellige øl-produkter. Spændende for os, men også for vores Brygmester som har fået masser af spørgsmål – gode og konstruktive naturligvis.  

I en stor virksomhed som Bryghuset er vi underlagt de samme regler som andre virksomheder og vi får af og til besøg af de forskellige tilsyn. I det forgangne år har både arbejdstilsynet og fødevarekontrollen været på uanmeldt besøg, men kontrolbesøgene fandt sted uden bemærkninger. Vi er Elite mærket v/Fødevarekontrollen. 

En af flere fordele ved at være aktionær, er blandt andet de gode aktionærtilbud som udsendes til Jer. I 2018 er der udsendt 4 gode aktionærtilbud Salget ligger nogenlunde på samme niveau som tidligere men dog med en stigning – kr. 430.000,-

Det har været en udmærket forretning og investere i aktier i Bryghuset – lige nu sælges en 500 kr aktie for ca. kr. 2800,- medens en kr. 2.500 aktie sælges for kr. 6.500 

Flere og flere følger Skagen Bryghus på Facebook/Instagram og sammen med vores hjemmeside, er de ubetinget de  vigtigste informationskilder – her findes utallige relevante oplysninger for aktionærer og kunder – og man kan følge med i – stort set – alt hvad der sker. På Facebook er der 6.900 personer som følger Skagen Bryghus ! 

Det er yders interessant, at der i dag findes 214.000 resultater hvis man skriver Skagen Bryghus på Google ! –  tallet sidste år var 68.000  !!!!

For at fortsætte med nogle fakta, kan jeg oplyse at Skagen Bryghus i 2018 har brygget 330.296  liter øl. (sidste år 300.417)

Pr. 31/12 havde vi faktisk produceret over 10.000 liter Skawpåske 2019 til levering feb. 2019. 

Vi tror på vi kan producere 350.000 liter øl på Bryghuset i 2019 . De tiltag som der er blevet gjort løbende med relative små indkøb og tilkøb af maskiner har virkeligt gjort sin virkning, når det samtidig blandes med god logistik ! 

Sortimentet består i dag af 18 standardøl og 7 sæsonøl samt 8 private label.  

Der er flere og flere kunder som får deres egen etikette på flaskerne (private-label) og der er yderst interessant for os.  

Det vil René fortælle mere om senere. 

I 2018 er der i øvrigt solgt (ca.) 430.000 flasker øl ! Det er ret mange – skål. 

Sidste år fortalte jeg lidt om metoden som Skagen Bryghus brygger øl på – og jeg vælger at gøre det igen.

Skagen Bryghus brygger på den ”rigtige” måde – altså den gammeldags metode hvor der kun er tilsat gode kvalitetsråvarer og uden tilsætningsstoffer. ”Vores” øl indeholder den naturlige kulsyre, som bliver dannet under gæring – og vi tilsætter ikke vand for at få alkoholprocenten ned.  

I 2018 har ”vores” øl igen vundet priser – blandt andet vandt vi ved Nordic Brew med nordens bedste julebryg ”Den Gale Skovnisse”. Vi har for 5 år i træk (hvert andet år) modtaget det danske ølmærke fra Danske Ølentusiaster. 

Tak til samarbejdet med René, vores direktør og brygmester.

Vi er tilfredse og glade for at samarbejde med René som igen i det forgangne år har haft succes med at producere øl. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst tak til samtlige medarbejdere på Bryghuset.  

Tak skal selvfølgelig også lyde til alle vores samarbejdspartnere

og til dem som har hjulpet Bryghuset i det forgangne år.  

Afslutningsvis vil jeg selv sige tak for mange spændende år med Bryghuset – først som medlem af den iværksættergruppe som var med til at etablere Bryghuset med ”folkeaktier”, senere som revisor for Bryghuset og sidst som bestyrelsesmedlem og formand for selskabet. Det har været en helt igennem spændende rejse som jeg altid vil mindes med stor glæde. Men – jeg glæder mig også til at være mere arbejdsfri til andre gøremål og være parat til nye gøremål og nye udfordringer.  

Jeg vil ønske den nye bestyrelse alt muligt held og lykke og ønsker alt det bedste for Skagen Bryghus.  

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.


Brygmester René Diget Søgaard Sørensen:

Som altid, vil jeg fortælle Jer lidt om øllene fra 2018. Øl vi allerede har lavet her i 2019, og hvad der skal ske på brygfronten resten af 2019.

Elværket 100 år

Med dette års aktionær øl, har vi været lidt vovet. Vi har før snakket om hvede øl, men ture det faktisk ikke rigtigt, da mange rynker på næse, når de høre ordet hvede. Men nu har vi været igennem mange typer øl, lyse, røde og mørke….så tiden var inde til hvede-øllen.

Men vi har været flinke ved Jer, og ikke brugt den tyske gær, som kan smage kraftig af banan, og faktisk også været lidt vammel. En mere neutral gær er brugt, og dertil har vi givet øllen lidt appelsin nuancer i form af humlen Baveria Mandarin, blomsterhonning og masser af sød appelsinskal.

Normalt er hvede øl ikke ret bitre, og der bruges ikke meget humle, lifesom i vores Nordlys hvede. Til denne øl har vi valgt at tilsætte humlen sidst på kogningen, og så som tørhumle i gærtanken. Det giver en fantastisk duft til øllet, og ikke en skarp bitterhed, men stadig lidt til at neutralisere hvedesmagen…..hvis man ikke er så vild med den?

Så vi håber på at I synes godt om øllen…..også dem som ikke kan li’ hvede?

SKÅL!

Angående navnet på øllen, ja så ville Elværket have fyldt 100 år, sidste år, hvis det stadig havde eksisteret…..nu er der jo Ølværk i stedet for. Der var simpelthen ikke plads i brygplanen sidste år, men nu er det jo også regnskab 2018 vi går igennem dag, og faktisk blev Elværket først indviet i 1919…..så det passer nu egentligt meget godt alligevel.

Pilebryg & Byggeøl

Som Steen nævnte, så bliver der mere og mere private label. Pilebyg i Hjørring henvendte sig, og fik brygget deres helt egen øl, tilsat pil, som de dyrker store mængder af. Hovedparten af pilen bruger de til læ og støjhegn f.eks. langs motorveje….altså når det ikke bruges i øl.

Rock’n Roll & Ølfestival

Den helt nye dreng i klassen er New England IPA. Altså india pale ale øl, hvor man tilsætter alt humlen i gærtanken, og slet ikke koger noget med. Øllen kaldes også for juice, da man ud over bygmalt også bruger hvede og havre. Hveden gir’ det uklare og slørede udseende, og havren giver den cremet fornemmelse. Øllen blev brygget til Ølfestivalen 2018 i København.

Ja, det er helt tosset….nu brugte vi i 2017, 600.000 kr. på en centrifuge, for at vores øl skulle blive helt klare, og så er moden nu, at de skal være uklare. Nej, det er bare gas Bent, vi bruger skam vores centrifuge til 80 % af al den øl vi brygger.

Læsø + Sæby + Tversted + Blokhus

Lidt flere øl, som vi selv har taget initiativ til, og ikke private labels. Pilsnertyper og classic øl. Læsø øllen har vi kæmpe succes med…..det er faktisk ret sjovt, når det lykkes så godt.

Jeg kunne jo snakke hele dagen om øl, så her må I smage jer lidt frem.

Whisky urt

Vi har et godt samarbejde med Nordisk Brænderi, som jo destillerer en hel del øl for os. Pt. har vi noget liggende på franske egetræsfade og planer om en ølsnaps med urter fra heden. Selv laver de jo rom, gin og whisky….så vi har faktisk brygget 4000 liter ølurt med røgmalt, som de selv skulle bruge til whisky destillation.

Den Gale Skovnisse

Var en af vores 8 juleøl i år…..Skovnisse tilsat Bourbon, og som Steen nævnte, så blev den jo kåret som Nordens Bedste Julebryg. Øllen har kun været på hanen i huset, og ikke tappet på flaske. Men fantastisk populær øl….

Ellekrattet + Bunken + Hulsig Hede + Spirbakken

De 4 hemmelige øl i årets Advents kalender. Jule Barley Wine, Stout, IPA og mørk frokostøl….noget for en hver smag. Igen i år brygges der 4 nye hemmelige juleøl.

Vi havde regnet med et salg på 2.000 Advents kalendere, men det blev faktisk til 5.000.

2019 øl

Nogle øl er brygget og tappet, andre hviler sig på gærtanke….men 2019 vil byde på øllene…..Læsø Salt, Nicki Jack, Havstrøm, Hønisse, Råbjerg Mile og en Skagen Festival øl, med et budskab på……

Røde pølser

….og med et foto af de røde pølser, så skal der lyde et tak fra mig og mine ansatte, til bestyrelsen og til alle Jer aktionærer. Må I have en fortsat god fest på Bryghuset…..SKÅL.


Bent Hviid (Bestyrelsesmedlem):

 

Når nu både Steen ikke vil genvælges og jeg træder ud af bestyrelsen i utide – kunne man måske tolke det sådan at der er uoverensstemmelser   i bestyrelsen.

Det er der absolut ikke. Steen og jeg har dannet en slags formandskab og det har forløbet fuldstændig gnidningsfrit. Alle vore bestyrelses møder er blevet afviklet i enighed og på en meget glad og positiv måde. 

Når jeg  ønsker at forlade bestyrelsen i utide er det fordi   nok er nok   og hver ting har sin tid. I næste uge fylder jeg 80 år. -Så det er på tide at nye  og yngre kræfter tager over og  fortsætte med at varetage Bryghusets interesse. 

Derfor vil jeg håbe at de kandidater bestyrelsen har indstiller vil blive valgt i dag.

Vi har som sagt haft et fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen i alle de år jeg har været med og det er lige fra starten i 2005. Det har ikke altid været en dans på roser specielt ikke i de tidligere år. Men ved fælles hjælp og en kæmpe indsat fra Rene`vor brygmester er det lykkes så godt, at vi nu har Danmarks bedste og flotteste Mikrobryggeri.

En kæmpestor tak til Steen, Peder, Johny og Christian for det gode samarbejde og den store indsats i har gjort i bestyrelsen.

Kære Rene` jeg kan ikke takke dig nok for det gode samarbejde vi har haft gennem alle årene. Også her er vi altid blevet enige om hvad vi skulle foretage os til gavn for Bryghuset. Vi har haft hinanden i telefonen – ja nogle gange talte vi sammen mange gange i løbet af en uge . Jeg føler vi har udviklet et venskab som  vil bestå resten af livet. Tusind tak Rene`

Til sidst vil jeg sige rigtig mange tak til alle Bryghusets aktionærer fordi i har holdt mig ud nu i 14 år. I er de vigtigste af os alle – for uden Jer havde vi ikke noget Bryghus.

Mange tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Flere end 500 til generalforsamling i Skagen Bryghus A/S' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2007-2023 SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER